FONTOS FIGYELMEZTETÉS

Az alábbi eszközök 100 %-os hatékonysággal működő, és kizárólag arkangyali pecsét beavatással rendelkező, igazi táltosok kérésére létrehozható arkangyali védelmek.

Aki egyéb módon próbál hasonlót készíteni, az nem fog sikerrel járni, és a védettségre vonatkozó téves elképzelésével magát vagy a másik embert veszélynek fogja kitenni.

 

Az arkangyali védelmek  

1. Védőpajzsok

1.1. Szellemek ellen védő pajzs

1.2. Sugárzások ellen védő pajzs

1.3. Rádiófrekvenciás kommunikáció blokkoló pajzs

1.4. Energiarablás ellen védő pajzs

2. Fénykereszt

3. Eseti védelmek démonok ellen

 

Az arkangyali védelmek sajátossága, hogy arkangyali energiával működnek, ezért csak arkangyaloktól lehet kérni őket. Ezek a védelmek elsősorban olyan tevékenységek, vagy befolyásoló hatások ellen használhatóak, amelyek valamilyen rendellenes állapotot idéznek elő az ember életében, illetve akarata ellenére próbálják megváltoztatni az ember életét.

Az arkangyali védelmek közül a védőpajzsokat az arkangyali pecséttel rendelkező táltosok kérhetik attól az arkangyaltól, akinek a pecsétjét birtokolják. A Fénykereszt elhelyezése Rafael Arkangyal kizárólagos joga, amire őt az a 3 táltos kérheti meg, aki Thavael, Rafael, vagy Zadkiel Arkangyal pecsétjét birtokolja. A démonok ellen eseti védelmet bárki kérhet.

Az ezoterikus érdeklődésű emberek sokféle módon próbálnak különböző spirituális védelmeket létrehozni, ezek azonban vagy teljesen hatástalanok, vagy pedig az ember saját energiájával működnek. Hatékony védelmet kizárólag arkangyali segítséggel lehet létrehozni, házilagos módszerekkel nem. Az arkangyali védelmeket kétféle módon lehet használni.

Az egyik lehetőség az, hogy az ember aurájába kerül az arkangyali védelem (aura védelem), de ezek a módszerek arra is alkalmasak, hogy egy területet, vagy helyet védjünk meg általuk (térvédelem). A szellemek, a sugárzások, és a rádiófrekvenciás jelek elleni pajzs segítségével meg lehet egy teret védeni, a Fénykeresztet pedig bárhová el lehet helyezni.

Tekintettel arra, hogy igazi táltos vagyok, és Rafael Arkangyal pecsétjével rendelkezem, Rafael Arkangyaltól a védőpajzsok mellett – jelenleg egyedüliként – a Fénykeresztet is kérhetem. Mivel az arkangyali védelmek energiával működnek, egy bizonyos idő elteltével az energia elfogy, és hatástalanná válnak, de bármikor meg lehet újítani, vagy el is lehet távolítani őket.

A rendellenes állapotok között vannak olyanok, amelyek az arkangyali védelmek segítségével teljes mértékben elháríthatóak, ezért érdemesebb a problémát ezek használatával megelőzni, mint utólagosan megszüntetni. Azoknak szoktam feltétlenül ajánlani a védelmek alkalmazását, akiknél bizonyos problémák előfordulásának a valószínűsége nagyobb az átlagosnál.

 

1. Védőpajzsok

1.1. Szellemek ellen védő pajzs

Természetes személyekre (aura védelem)

Bármely természetes személy (vagyis bármely ember) számára kérhetek Rafael Arkangyaltól olyan védőpajzsot, amely 4 héten át (azaz 28 napig) megvédi a szellemek megszállása ellen. A szellemek megszállása által okozott problémákat A szellemek és a démonok című menüpontban részletesen kifejtem, az érthetőség kedvéért kérlek, hogy mindenképpen olvasd el azt is.

A védelem felépítése különleges módon történik. Minden ember össze van kötve a Felsőbb Énjével, és a lelke le nem inkarnált részével egy fénykötél által. Amikor valakinek védőpajzsot kérek, akkor Rafael Arkangyal az adott személy fénykötelét egy ponton megnyitja, és beengedi a szükséges energiát rajta, ami néhány perc alatt teljesen feltölti az auráját.

Ha szellemek megszállása ellen védő pajzs van rajtad, akkor a szellemek a közeledbe tudnak menni, meg tudnak zavarni, tudnak ijesztgetni, egy valamit azonban biztosan nem tudnak, hozzád tapadni. Mivel bármikor, bárkit megszállhat szellem, ez a védőpajzs mindenki számára hasznos lehet, de vannak olyan emberek, akiknek feltétlenül javaslom a használatát.

Feltétlenül szükséges a szellemek megszállása ellen védő pajzs azoknak, akik:

– gyakran járnak olyan helyen (kórházban, temetőben, régi épületben), ahol sok a szellem,

– táltosok vagy sámánok (magas rezgésű fénylényekkel dolgoznak, sok beavatásuk van),

– nagyon magas tudatossági szinten vannak (Szent Lélek beavatással rendelkeznek),

– látók, médiumok (szellemekkel dolgoznak, velük kommunikálni tudnak),

– 10 év alatti gyerekek.

 

Épületekre, vagy egyéb helyekre (térvédelem)

Bármely épületre, vagy egyéb helyre (például lakásra, rendelőre) kérhetek Rafael Arkangyaltól olyan védőpajzsot, amely 4 héten át (28 napig) megvédi ezt a helyet a szellemek behatolása ellen. Ennek a térvédelemnek felépítése a korábban leírtaktól eltérő módon történik, mert ilyenkor Rafael Arkangyal szó szerint egy védőhálót húz fel, ami energiából van.

Helyekre csak akkor szabad védőpajzsot építeni, ha előtte elhelyeztünk ott egy Fénykeresztet, ez a pajzs ugyanis nem tartja távol a sötét oldal teremtményeit, a démonokat, ami azért jelent problémát, mert a védőhálót egy arkangyal, vagyis nagyon magas rezgésű fénylény építi fel, de maga az elkészült védőháló is rendkívül fényes, ami vonzza a démonokat.

A pajzs létrehozását követően a védett helyre a szellemek nem tudnak bemenni, vannak azonban rések a pajzson, amiket érdemes ismerni. Akik vitettek már el szellemet, azoknak a lakásába, rendelőjébe az angyalok rendszeresen hordják a kísérteteket, így a hálón belülre is kerülhetnek szellemek, de ez nem szokott gondot okozni, mert nekik ez a munkájuk.

Az angyalok olyan helyekre is folyamatosan viszik a kísérteteket, ahol működő táltos fa van, függetlenül attól, hogy ki lakik a lakásban, vagy van-e a lakáson pajzs. Az angyalok tehát át tudják vinni a szellemeket a pajzson, de akkor is kerülhet szellem a hálón belülre, ha valaki saját magán viszi be, és a szellem éppen a védett helyiségben válik róla le.

Ha az ember aurájában lévő szellem fennakadna a védőhálón, akkor a pajzs megrongálná az auráját, amikor keresztül megy rajta. Mielőtt egy ilyen pajzsot felteszünk, a helyiségből minden szellemet el kell vitetni, mert a szellemek elhagyni sem tudják a védett teret. A szellemek behatolása ellen védő pajzson továbbá az élő ember önvalója is át tud jutni.

Az ember önvalója általában álmában, vagy meditáció közben szokta elhagyni a testét, ezért élő emberek önvalójával leginkább éjszaka lehet találkozni, de nem szoktak problémát okozni. A pajzs segítségével bármekkora épületet, vagy helyiséget le lehet védeni, de leginkább lakásra, rendelőre, vagy spirituális foglalkozások helyszínére szoktam javasolni.

A szellemek behatolása elleni térvédelmet kifejezetten ajánlom a médiumoknak, mert a pajzs használatával elkerülhető, hogy a kommunikációt illetéktelen szellemek zavarják meg, és emiatt téves információkat kapjanak, de a gyerekek, vagy felnőttek hálószobájára is érdemes ilyen pajzsot kérni, akiknek a nyugodt pihenését a szellemek zavarják.

Feltétlenül szükséges a szellemek behatolása ellen védő pajzs:

– táltosok, sámánok, gyógyítók lakására, rendelőjére (akik gyógyítással foglalkoznak),

– látók, médiumok lakására, rendelőjére (akik szellemekkel kommunikálnak),

– ezoterikus tanfolyamok, spirituális foglalkozások helyszínére,

– gyerekek, vagy esetleg felnőttek hálószobájára.

 

1.2. Sugárzások ellen védő pajzs

Természetes személyekre (aura védelem)

Általában négyféle sugárzás van, ami káros hatással lehet az élő szervezetekre, így az emberi testre is. A geopatikus vagy földsugárzások (ismertebb nevén Hartmann zónák), a földalatti vízfolyások, szivárgók (vízerek), az elektromos berendezések által kibocsátott elektromágneses sugárzás (elektroszmog), és közülük a legveszélyesebb a radioaktív sugárzás.

A sugárzások káros hatásairól A táltos gyógyítás című menüpontban írok, kérlek, hogy olvasd el azt is. Az elektromágneses sugárzás kivételével a sugárzások károsító hatása túlnyomórészt elkerülhető, vagyis könnyebb a bajt megelőzni, mint gyógyítani. Ha valami miatt egy sugárzás káros hatását nem lehet elhárítani, akkor védőpajzsot szoktam alkalmazni.

Bármely természetes személy számára kérhetek Rafael Arkangyaltól olyan pajzsot, amely 4 héten át (28 napig) 100 %-os védelmet nyújt a Hartmann zónák, a vízerek, az elektroszmog, és a radioaktív sugárzás káros hatásai ellen. Kevesen tudják, hogy a migrénes fejfájás oka lehet az, ha valaki túlzottan érzékeny a légköri elektromosság változására (frontokra).

A sugárzások ellen védő pajzsot aura védelemre mindenkinek ajánlom, akik bármilyen formában elektromos áramot használnak, illetve akik sugárzó anyagok közelében dolgoznak, akik munkavégzés közben folyamatosan elektromos sugárzásnak vannak kitéve, akik képernyő előtt végeznek munkát, vagy akik nagyon sokat beszélgetnek mobiltelefonon.

Feltétlenül szükséges a sugárzások ellen védő pajzs azoknak, akik:

– sok időt töltenek elektromos berendezések közelében (mozdonyvezető, műszerész),

– sugárzó anyagok közelében dolgoznak (atomerőmű, kórházi sugárterápia),

– huzamosabb ideig képernyő előtt dolgoznak (irodai munkát végeznek),

– érzékenyek a légköri elektromosság változására (frontokra),

– elektromos áramot, műszaki cikkeket használnak.

 

Épületekre, vagy egyéb helyekre (térvédelem)

A sugárzások ellen védő pajzsot helyiségekre is fel lehet tenni. Bármely épületre, vagy egyéb helyre (például lakásra) kérhetek Rafael Arkangyaltól olyan védőpajzsot, amely 4 héten át (azaz 28 napig) megvédi ezt a helyet a fentiekben leírt sugárzások ellen. A védelem felépítése úgy történik, hogy Rafael Arkangyal egy védőhálót húz fel, ami energiából van.

A sugárzások ellen védő pajzsot térvédelemre olyan embereknek ajánlom, akik nagyfeszültségű elektromos vezeték, illetve mobiltelefon adótorony közelében élnek, vagy társasházban laknak, amiket behálóznak a vezeték nélküli eszközök által kibocsátott rádiójelek (wifi), vagy akinek nagyon kicsi a lakása, ezért nem tudja sugárzás mentes helyre tenni az ágyát.

Feltétlenül szükséges a sugárzások elleni térvédelem azoknak, akik:

– nagyfeszültségű elektromos vezeték, mobiltelefon adótorony közelében élnek,

– nem tudják az ágyukat sugárzás mentes helyre tenni,

– sok lakásos társasházban (panelban) laknak.

 

1.3. Rádiófrekvenciás kommunikáció blokkoló pajzs

Épületekre, vagy egyéb helyekre (térvédelem)

A rádiófrekvenciás kommunikáció alatt azokat a jeleket értjük, amivel a mobiltelefonok, és a vezeték nélküli eszközök működnek. Ezek az eszközök elektromágneses sugárzást bocsátanak ki magukból, de az adatokat tartalmazó jelek csak a 10 %-át teszik ki ennek a sugárzásnak, a maradék 90 % elektroszmog, amit a fent bemutatott védőpajzs képes kiszűrni.

A rádiófrekvenciás kommunikáció ellen védő pajzs azonban az elektromágneses sugárzásnak kizárólag azt a 10 %-át blokkolja, ami a jelet hordozza, vagyis az adatforgalmat akadályozza meg. A blokkoló pajzs tehát csak az adatátvitelhez szükséges jelet szűri ki, de ezek közül is csak a rádiótelefonok, és a vezeték nélküli eszközök kommunikációját.

A blokkoló pajzsot kizárólag épületekre, vagy egyéb helyekre lehet kérni. Bármely épületre, vagy egyéb helyre (például lakásra) kérhetek Rafael Arkangyaltól olyan védőpajzsot, amely 4 héten át (azaz 28 napig) blokkolja a rádiófrekvenciás kommunikációt ebben a térben, vagyis oda nem tud bemenni, illetve onnan nem tud kimenni ilyen kommunikáció.

A védelem felépítéséhez Rafael Arkangyal egy hálót húz fel, ami energiából van. Mielőtt egy rádiófrekvenciás kommunikáció blokkoló pajzsot felteszek, ellenőrizni szoktam, hogy a pajzsot igénylő személy nem akar-e esetleg visszaélni ezzel az eszközzel, tehát az ő használatában van-e, vagy az érdekeltségébe tartozik-e az adott lakás, vagy egyéb hely.

A rádiófrekvenciás kommunikáció blokkoló pajzsot ajánlom:

– várótermekre,

– vendéglátóhelyekre,

– moziknak, színházaknak,

– oktatási intézményeknek,

– iskoláknak, munkahelyeknek,

– orvosi rendelőkre, kórházaknak,

– állami, önkormányzati szerveknek,

– konferencia termekre, rendezvény központokba.

 

1.4. Energiarablás ellen védő pajzs

Természetes személyekre (aura védelem)

Az energiarablás egy különös probléma, ami szinte mindenkit érint bizonyos mértékben. Azok az emberek, akik rendelkeznek a Szent Lélek és a Fénytest beavatással, képesek arra, hogy az energiát közvetlenül Istentől vegyék fel, tulajdonképpen ezt jelenti a Fénnyel való táplálkozás, de a magasabb tudatossági szinten lévő emberek is sok energiához jutnak hozzá.

Az alacsonyabb tudatossági szintű emberek csak csekély mértékben képesek az energiát a magasabb dimenziókból felvenni, ezért arra kényszerülnek, hogy másoktól vegyék azt el. Ezt általában energia vámpír magatartással érik el, ami azt jelenti, hogy ilyenkor lényegében kirabolják az energiát a másik ember, a donor aurájából, ezt hívjuk energiarablásnak.

Biztosan ismersz olyan embereket, akikkel ha találkozol és beszélgetsz, akkor utána rossz kedved lesz, és fáradt leszel. Ők az energia vámpírok. Az energiarabló magatartás jelentkezhet olyan formában, hogy az illető felbosszant, kötekedik, veszekedést provokál, viccet mesél, hangoskodik, megpróbál lealacsonyítani, demoralizál, negatív, pesszimista.

Az is árulkodó jel, ha valaki féltékenykedik, ellentmond a másiknak, vitatkozik, gyűlölködik, vagy panaszkodik, áldozat szerepet játszik, sajnáltatja magát. Ezeknek a magatartásoknak a célja az, hogy a másik ember figyelme az energia vámpírra irányuljon, és ha ez megtörténik, akkor az illető azonnal hatalmas adag energiát rabol ki a másik ember aurájából.

Az energia vámpírok általában nem szándékosan tanúsítják az energiarabló magatartást, hanem ezek a tudatalatti által vezérelt, tanult viselkedési formák. Mindannyiunk életében előfordulnak azonban energiahiányos állapotok, amikor húzzuk a másik ember energiáját, ami akkor szokott előfordulni, ha betegek vagyunk, illetve ki vagyunk merülve, el vagyunk fáradva.

A demoralizáló, érzelmi állapotot rontó kommunikáció mindig energiarablás, de előfordulhat energiarablás érzelmi állapot rontás nélkül is. Az energiarablás azért jelent problémát, mert a minket körülvevő energiamező, az aura elsődleges funkciója a védelem, ezért a sérült aura energia hiányos állapothoz, fáradtsághoz, kimerültséghez, betegséghez vezet.

 Bármely természetes személy számára kérhetek olyan védőpajzsot, amely 4 héten át (28 napig) megvédi attól, hogy más ember energiát raboljon tőle. Ez az egyetlen pajzs, amit kizárólag természetes személyekre, tehát emberekre lehet kérni, máshová nem. Ennek a védelemnek a felépítése is úgy történik, hogy Rafael Arkangyal tölti fel energiával az aurát.

Az energia rablás, vagy érzelmi állapot rontás az egyetlen, ami ellen nem csak arkangyali energiával, hanem egyéb módon is lehet védekezni. A saját magunk köré elképzelt fény burok 25 %-os védelmet nyújthat az energia rablások ellen, de ezzel a módszerrel az a probléma, hogy az ember saját energiájával működik, ezért amit nyerünk, azt el is veszítjük.

Feltétlenül szükséges az energiarablás ellen védő pajzs azoknak, akik:

– sok emberrel találkoznak egy nap (ügyfélszolgálaton dolgoznak),

– beteg emberekkel foglalkoznak (kórházban dolgoznak),

– környezetében energia vámpír emberek vannak,

– szociális munkát végeznek.

 

2. Fénykereszt (térvédelem)

A Fénykereszt a leghatékonyabb arkangyali védelem, amelynek elhelyezése Rafael Arkangyal kizárólagos joga, amire őt az a 3 táltos kérheti meg, aki Thavael, Rafael, vagy Zadkiel Arkangyal pecsétjét birtokolja. Mivel jelenleg Thavael, és Zadkiel Arkangyal pecsétjével senki sem rendelkezik, a Fénykereszthez itt a Földön kizárólag általam juthatsz hozzá.

A Fénykereszt egy egyenlő szárú, álló kereszt, amit nem csak az ember aurájába, vagy területekre, helyekre lehet kérni, hanem az lényegében bárhová elhelyezhető, például állatokra, vagy autókra is. A Fénykereszt ezért mindig térvédelmet jelent, ami egy 7 méter sugarú, vagy 14 méter átmérőjű gömböt véd, amelynek a középpontja a kereszt metszéspontja.

A Fénykereszt azért a legerősebb spirituális védelem, mert a sötét oldal által okozott rendellenes állapotokat lehet elhárítani vele, amelyek ellen – az arkangyali pecsét kivételével – más passzív védelem nem létezik. A Fénykereszt 100 %-os védelmet nyújt a sötét oldal négyféle támadása, az átkok, a mágiák, a démonok megszállása, és a beavatási jelek átfordítása ellen.

A sötét oldal teremtményei által okozott problémákról, az átkokról és a mágiákról Az átkok és a mágiák, a démonok megszállásáról A szellemek és a démonok, a beavatási szimbólumok átfordításáról pedig A táltos gyógyítás című menüpontokban mindent megtudhatsz, kérlek, hogy az érthetőség kedvéért mindenképpen olvasd el azokat is.

Bárhová (emberek vagy állatok aurájába, területekre, egyéb helyekre, házra, lakásra, autóra) kérhetek Rafael Arkangyaltól Fénykeresztet, ami 12 hétig (azaz 84 napig) a tér minden irányában megvédi az adott helyet 7 méter távolságig. Ez azt jelenti, hogy nagyobb területek, vagy helyek esetén több Fénykeresztet szükséges elhelyezni egymás mellett.

A Fénykereszt hatókörébe az ártó szándékú energiák, például az átkok, és a démonok nem tudnak behatolni, és az ördög lelkek sem tudnak erre a helyre mágikus szimbólumot elhelyezni, vagy ezen a helyen beavatási szimbólumot átfordítani. A szellemek megszállása ellen védő pajzs nem véd a démonok, és a Fénykereszt sem a szellemek megszállása ellen.

Feltétlenül szükséges a Fénykereszt azoknak, akik:

– hivatásuknál fogva kötelesek olyan magatartást tanúsítani, ami mások számára hátrányos lehet (bírók, ügyészek, rendőrök, adóellenőrök, hatósági ügyintézők, tanárok, vezetők, ellenőrök),

– táltosok, vagy sámánok (magas rezgésű fénylényekkel dolgoznak, sok beavatásuk van),

– nagyon magas tudatossági szinten vannak (Szent Lélek beavatással rendelkeznek),

– gyakran váltogatják a partnereiket, sok párkapcsolatuk van,

– gyakran vesznek részt egyházi, vagy más szertartásokon,

– akiken legalább egyszer már volt mágia,

– spirituális tanítók.

 

3. Eseti védelmek démonok ellen

 A démonok leginkább éjjel, álmodban támadhatnak meg, de ez természetesen éber állapotban, és lényegében bármikor megtörténhet. A démonok támadása álmodban olyan érzés, mintha egy hideg felhő lassan közeledne feléd, és minél közelebb van, annál inkább érezhető a negatív, ártó szándékú, nehéz energia, ami fokozatosan megpróbál megbénítani, és uralni téged.

Démon támad meg akkor is, ha éber állapotban olyan érzésed van, mintha egy sűrű energia meglökne, vagy neked menne. Ilyenkor azonnal képzelj el magad köré, vízszintesen a földre egy egyenlő szárú, arany háromszöget, ami Isten jele, és kérd meg Jézust, hogy segítsen, mert démon támadott meg. Jézus rögtön segíteni fog, és a démon nem fog tudni ártani Neked.

A módszer hátránya, hogy nagyon kevés időd van cselekedni, mert a démon a másodperc tört része alatt meg tud támadni. Az aurádat Fénykereszttel meg lehet védeni, ezért ezt inkább csak az álmodban történő támadások ellen javaslom. Ezzel viszont az a probléma, hogy álmában általában az tud a szándéka szerint cselekedni, aki képes tudatosan álmodni.

Aki a Nagy Fehér Testvériség valamely tagjának inkarnációja, annak földi emberként bármikor lehetősége van arra, hogy Istentől egy különleges Fény Kardot kérjen, ami arra szolgál, hogy szükség esetén meg tudja védeni magát a sötét oldal, a démoni erők támadása ellen. Ezt a kardot úgy hívják, hogy Isten Kardja, és a kérésünkre azonnal a kezünkben lesz.