Útmutató a táltos gyógyításhoz

A www.elmorya.hu weboldalt 2017-ben készítettem, az azóta eltelt közel hat évben azonban új beavatásokat és jogosultságokat kaptam, illetve több ezer ügyfél problémájának megoldásához nyújtottam hatékony segítséget, ami által jelentős gyakorlati tapasztalatokra tettem szert. Ezek a körülmények szükségessé tették a honlap tartalmának kiegészítését az alábbiakkal.

A honlap eredeti része szakmai, szakértői jellegű, és a táltos gyógyítást a beavatások, a táltos jogosultságok szemszögéből mutatja be. Ezt a tanítást ajánlott elolvasni, mert itt nem fogom megismételni, csak ki fogom egészíteni azokkal az ismeretekkel, amik ott nem szerepelnek. Az eddigiekben a tartalom nagy hiányossága volt, hogy a lélek gyógyításáról nem szólt.

A honlap korábban a nagy terjedelme miatt sajnos az ügyfelek gyors tájékoztatását sem tette lehetővé. Ez a bejegyzés azoknak szól, akik a szolgáltatásaim igénybe vétele előtt szeretnének elolvasni egy részletes leírást arról, hogy hogyan néz ki a táltos gyógyítás a gyakorlatban, vagyis mi a táltos gyógyítás menete, és mennyibe kerülnek a szolgáltatásaim.

I. Miért van szükség a táltos gyógyításra?

A táltosnak az a dolga, hogy az emberek testi, lelki, mentális egészségének, sikerének, boldogságának az akadályát megkeresse és megszüntesse. A táltos az emberek problémáinak közvetlen kiváltó okát vagy okait a médium jogosultságával megkeresi, és a beavatásaival megpróbálja azokat megszüntetni, így legtöbbször a probléma is meg szokott szűnni.

A táltos gyógyításra azért van szükség, mert vannak olyan problémák a Földön, amit az emberek maguktól nem tudnak megszüntetni, hanem ehhez a Szellemi Hierarchia segítségét, közreműködését kell kérni. Az ember életében előforduló problémák 80 %-ának oka nem a fizikai világban van, ezért ott hiába keressük a megoldást, nem fogjuk megtalálni.

Az Égiek segítségét azonban nem mindenki tudja kérni, hanem csak beavatott, olyan ember, akit erre Jézus beavatási szimbólumokkal feljogosított. A földi emberek aurájában 36 féle beavatási szimbólum lehet, egy időben legfeljebb 33, amelyek között vannak olyanok, amik jogosultságot adnak. Két dolog kell ahhoz, hogy a táltos az embereknek segíteni tudjon.

Szükség van a beavatásokra, de ez önmagában nem elég, mert kell a beavatások használatához szükséges tudás, vagyis a gyakorlatban is folytatott táltos gyógyítás. Tudni kell, hogy mikor, milyen esetben, melyik szellemi segítőtől, pontosan mit, és hogyan kell kérni, tehát a táltos gyógyítási technikákat meg kell tanulni, és a gyakorlatban kell azokat alkalmazni.

II. Mit jelent az, hogy a táltos gyógyítás szellemi gyógymód?

A táltos gyógyítás jogosultság alapú rendszer, és közvetlenül vagy közvetve mindig szellemi segítők közreműködését jelenti. Az Égiek segítségét beavatás birtokában lehet kérni, és a munkát mindig egy szellemi segítő fogja elvégezni. Ez különbözteti meg a táltos gyógyítást az egyéb energetikai gyógyításoktól, ahol nincsenek beavatások, és szellemi segítők sem.

A táltos gyógyítás azért szellemi gyógyítás, mert a munka 95 %-át nem a táltos végzi el, hanem a szellemi segítők, és ez alatt Fénylényeket (például arkangyalokat), illetve Fényszenteket (7. szintű, apostol lelkeket) kell érteni. Ők azok, akiktől az információ, az energia vagy az egyéb segítség származik. A táltos tehát mindig csak közvetít, kéri az Égiek segítségét.

Minden szellemi gyógyítás energetikai gyógyítás, de nem minden energetikai gyógyítás szellemi gyógyítás. A szellemi segítők közreműködése mindig közvetlenül történik, ami leggyakrabban valamilyen energetikai gyógyítás, helyreállítás, vagy asztrális beavatkozás, például szellem elvitetése, de lehet az őrangyalok által történő információ közvetítés is.

A táltos gyógyítás a honlap készítésének időpontjában nem volt teljes szellemi gyógyítás, az általam jelenleg alkalmazott formájában azonban már az. A lélek gyógyításáról a honlapon eddig nem esett szó, mert nincs olyan beavatás, amivel konkrét lélek gyógyítást lehetne kérni, kivéve az arkangyali pecsétet, amivel az Élet Vizébe lehet az ember önvalóját elvinni.

A táltos gyógyítás jelenleg azért teljes szellemi gyógymód, mert a lélek gyógyítását is szellemi segítők közreműködésével végzem, vagyis szellemi gyógyítás formájában zajlik. Ezt a Földön rajtam kívül senki más nem tudja megtenni, erre még nekem is külön engedélyt kellett kérni. Az alábbiakban a lélek gyógyításról szóló részben ezt bővebben ki fogom fejteni.

 A táltos gyógyítás körébe tartozó szolgáltatások között vannak olyanok, amiket kizárólag távolból lehet elvégezni, időpontot nem lehet hozzá egyeztetni. A szellemi gyógyítás azt is jelenti, hogy bármilyen szolgáltatás igénybe vehető személyes találkozás nélkül, távolból, mert egy szellemi segítőnek mindegy, hogy a rendelőbe jön, vagy az ügyfél lakásába.

III. Mi a táltos gyógyítás menete?

 A táltos gyógyítás menete általában az alábbi szolgáltatások sorrendben történő igénybe vétele, és az ügyfélnek minden lépést megelőzően új állapot felmérést kell igényelnie.

 1. Először az aurában vagy a térben lévő káros asztrális hatásokat kell megszüntetni.
 2. Ezt követően lélek gyógyítást lehet végezni, ami Betegség Lélektan és egyéb oldást, illetve fogantatástól történő emlék semlegesítést jelent.
 3. Ha nem elég, akkor az ügyfél hit beültetést kérhet imaginációval, ami már nemcsak probléma specifikus, hanem fakultatív is lehet.
 4. Ha ez sem elegendő, akkor az imagináció hatékonysága felemelhető.
 5. Ezután lehet a fizikai test és az önvaló elváltozásait helyreállítani, illetve táltos plasztikával fakultatív változtatást végezni.
 6. Folyamatosan lehet védelmeket alkalmazni aurában és térben egyaránt.
 7. Életút tanácsadást és egészséggel kapcsolatos konzultációt a táltos gyógyítás első két lépésének elvégzését követően lehet kérni, egyéb konzultációt bármikor.
 8. Ha a tudatossági szint emelésének feltételei fennállnak, Buddha Tanfolyamra tud jönni.
 9. Aki legalább 580-as tudatossági szinten van, Prána Csatorna Tisztításra lehet vinni.
 10. Aki legalább 600-as tudatossági szinten van és megvilágosodott, meg tudja a beavatásait kapni.

Védelmek, életút tanácsadás, és konzultáció állapot felmérés nélkül vehetők igénybe.

A teljes árlista:

 1. Szellem, démon, lidérc, átok, mágia, elementál, egyiptomi átok, egyiptomi mágia eltávolítása: 5.000.- Ft / db, 3 db-tól 3.000.- Ft / db
 2. Betegség Lélektan és egyéb oldás, emlék semlegesítés (fogantatástól), hit beültetés: 5.000.- Ft / óra
 3. Imagináció: 10.000.- Ft / hó, imagináció plusz: 20.000.- Ft / hó
 4. Karma, lélekszerződés módosítás: 5.000.- Ft / db
 5. Életút tanácsadás, konzultáció: 10.000.- Ft / óra
 6. Érzelmi blokk eltávolítása: 1.000.- Ft / db
 7. Általános kezelés: 5.000.- Ft / db
 8. Havi kezelés (minden szükséges és fakultatív kezelés): 25.000.- Ft / 28 nap
 9. Asztrális utazás (kivéve Rafael arkangyal szigete): 5.000.- Ft / db
 10. Jézus kezelése (külön a fizikai test és az önvaló): 5.000.- Ft / db
 11. Védelmek: első alkalommal az aura védelem 1.000.- Ft / 28 nap, ezt követően egyedi ár 3, 6, vagy 12 hónapra 10.000.- Ft-tól
 12. Rafael arkangyal szigete (Prána Csatorna Tisztítás, Élet Vize): 10.000.- Ft / alkalom
 13. Buddha Tanfolyam: 5.000.- Ft / óra, 1.000.- Ft / tudatosság egység
 14. Beavatás: 10.000.- Ft / alkalom

1. Aurában vagy térben lévő káros asztrális hatások megszüntetése

Először az aurában vagy térben lévő káros asztrális hatásokat szüntetem meg, ami lehet szellem, démon, lidérc, átok, mágia, érzelmi blokk, elementál, sugárzás. Több ezer ügyfél vizsgálatát követően megállapítottam, hogy vannak olyan asztrális hatások, amik minden embert érintenek, aki még nem járt igazi táltosnál, nevezetesen: átok, érzelmi blokk, és elementál.

Amikor valakinek rosszat kívánunk, a gondolatunk energia formájában manifesztálódik, és a másik ember aurájába csapódik. Ezt hívjuk átoknak, ami egy energia gömb. Kivétel nélkül minden emberen találni szoktam párkapcsolati átkot és egyházi átkot. Párkapcsolati átok akkor szokott létre jönni, amikor valakivel szakítunk, vagy egyszerűen csak kikosarazzuk.

Ilyenkor a másik azt kívánja, hogy soha ne legyünk boldogok. Egyházi átok valamilyen egyházi szertartáson szokott létrejönni, amikor a pap megáld valakit vagy valamit, például egy házat felszentel. Ha a pap valakit megkeresztel, akkor nem egyházi átok, hanem egyházi mágia jön létre. A párkapcsolati átok a boldogság, az egyházi átok a siker szintünket rontja.

Minden átok és mágia rendelkezik valamilyen parancsmondattal, és erősséggel. Az átok erőssége a méretétől függ, 7-8 %-tól kezdődik, és legfeljebb 40 % lehet, a klasszikus mágiák erőssége fix 15 %-os, az egyiptomi mágia fix 33 %-os erősségű. Ez azt jelenti, hogy ekkora a magvalósulási valószínűsége, vagy beválási esélye, vagy például ennyit vesz el a 100 %-ból.

Az átkokat az édesanyánktól a születésünkkel átvesszük, mert a testünk az ő energiájából jön létre. Két egyforma parancsmondattal rendelkező átok pedig összeolvad. Mivel anyai ágon biztos, hogy minden felmenő nő rokonunknak volt keresztelése és kikosarazása, minden emberen szokott lenni két nagyon erős generációs átok, egy párkapcsolati, és egy egyházi.

Az egyforma parancsmondattal rendelkező átkok tehát egy energetikai törvényszerűség miatt összeolvadnak, eggyé válnak. Előfordulhat azonban, hogy életünk folyamán kapunk további párkapcsolati, és egyházi átkokat, amik az összeolvadás miatt a születésünkkel átvett két generációs átok méretét fogják növelni, egészen a maximális 40 %-os erősségig.

Az a probléma ezekkel, hogy ha egy átok erőssége a 33 %-ot eléri, akkor egyiptomi mágia erősségű átoknak nevezzük, és ezt csak táltos kérésére lehet eltávolítani. Ugyanúgy arkangyal távolítja el az átkot, de ezt csak táltos kérheti. A sámánok is tudnak átkot eltávolítani, de erre nincsen jogosultságuk. Ezeket a generációs átkokat én szoktam az emberekről eltávolítani.

A legtöbb ember nincs tisztában azzal, hogy sokkal sikeresebb, és boldogabb lehetne, ha ez a két nagyon erős, generációs átok nem lenne. Ezek születésük óta rajta vannak az embereken, és egyszerűen megszokták, hogy minden nehezen megy. A generációs átkok eltávolítása után hosszabb távon érzékelhető, hogy kevesebb energia befektetésével is sikerülnek a dolgok.

A generációs átkok mellett egyéb, kisebb átkok is szoktak lenni egy átlagos ügyfélen, amiket szintén eltávolítok, de az állapot felmérésen ezeket nem igazán szoktam feltüntetni, és díjat sem szoktam értük felszámítani. Az átkok mellett mindenkin vannak érzelmi blokkok, amelyek működésének megértéséhez a lélek gyógyításról szóló, alábbi részt is el kell olvasni.

Az érzelmi blokkok azonosulások, vagy tudat alatti önkorlátozások, amik miatt nem tehetjük azt, amit szívünk szerint tennénk. Ezeket kora gyermekkorban nevelik belénk, és tipikus formáik a következők: olyannak kell lenni, mint más; azt kell csinálni, amit mondanak; be kell állni a sorba; ne lógjál ki a sorból; stb. Az érzelmi blokk azonban nem egyszerű azonosulás.

Az érzelmi blokk abban különbözik a hagyományos értelemben vett azonosulásoktól, hogy elzárja a szívcsakrát, és összehúzza azt. Az érzelmi blokkok eltávolítása után a szívcsakra kinyílik, és több energia fog keresztül áramlani rajta. Az érzelmi blokk kifejezést sokan sokféle jelenség magyarázatára használják, de a valódi jelentése az, amit a fentiekben leírtam.

Az elementál akkor keletkezik, amikor kisgyermek korunkban valakivel sok időt töltünk, és a gondolati, érzelmi függés miatt az adott személy viselkedését meghatározó központi hiteket átvesszük, megtanuljuk. Ilyen személy lehet valamelyik rokonunk, legtöbbször az édesanyánk, vagy aki sokat gondozott, nevelt minket. Az elementál egy egó töredék, vagy alszemélyiség.

Ez azt jelenti, hogy az ember ágyéka mögött van egy fény kötél, amin lóg egy kis emberke, aminek kicsi a teste, és nagy a feje. Ez legtöbbször egy anyai elementál, egy anya figura az aurában, de láttam már apa figurát, vagy kis ördögöt is. Olyan érzés, mintha az édesanyánk mindig velünk lenne, és előfordul, hogy az elementál még kommunikál is.

Sokan gondolják, hogy az egyiptomi mágia erősségű átkot, az érzelmi blokkot, és az elementált bármelyik spirituális ember meg tudja szüntetni. Az igazság ezzel szemben az, hogy ezeket a problémákat kizárólag Szentháromság és arkangyali pecsét beavatással rendelkező, igazi táltos kérésére lehet megszüntetni, ezért mindig én szoktam ezeket eltávolítani.

A fentiek alapján generációs átok, érzelmi blokk, és elementál mindenkin van, ezeken a tipikus problémákon felül továbbá gyakran van az emberek aurájában megszálló szellem, vagy valamilyen mágia. A szellem akkor okozhat nagyon komoly problémát, ha etető, beteg, vagy ártó szándékú. Szellem térben is lehet, nem csak aurában, ilyenkor kísértetnek hívjuk.

A mágiák legtöbbször egyházi mágiák, kötések, vagy rontások. Az átkok, és a mágiák nem csak aurában, hanem ingatlanokon, vagy egyéb helyeken is szoktak lenni. Ha például egy házat megszentelnek, egyházi átok vagy mágia lesz rajta. A démonok, és a lidércek a ritka problémák közé tartoznak, ezeken kívül tipikusan a geopatikus sugárzások okozhatnak gondot.

Az első foglalkozás ára minimum 12.000.- Ft (minimum tizenkettőezer forint).

 Minden emberen van két generációs átok, egy anyai elementál, és két érzelmi blokk, ezek eltávolítása 11.000.- Ft, a védelem 28 napra pedig 1.000.- Ft, amit kötelezően fel kell tenni, ez együtt 12.000.- Ft. Az ár tartalmaz minden szükséges általános kezelésből egyet, a csakrák, mirigyek beállítását, és a fizikai test Jézus általi kezelését Isten leáradásával.

2. Betegség Lélektan és egyéb oldás, emlék semlegesítéssel (Lélek gyógyítás I. szint)

A 3. dimenziót, ahol most vagyunk, mindannyian ismerjük. A fizikai Univerzumban vannak a bolygók: a Nap, a Merkúr, a Vénusz, és a mi Földünk is. Kevesen tudják azonban, hogy az Univerzum nem végtelen, hanem egy zárt, gömb alakú tér. A lényeg, hogy itt az élő és élettelen testek 90 %-os sűrűségű energiából állnak, és érvényesek rájuk a fizika törvényei.

Az összes többi dimenzióban, a 4. dimenziótól a 13. dimenzióig tartó térben ez éppen fordítva van, mert ott minden tudatossággal rendelkező szellem, és tudatossággal nem rendelkező tárgy teste 10 %-os sűrűségű energiából áll, vagyis minden finomanyag, olyan, mint egy ködszerű alak, de az ott ugyanolyan realisztikus, mint itt a 3. dimenzióban a fizikai anyag.

A finomanyagi testeket asztrális testeknek is nevezik. A 3. dimenziót körülveszi a 4. dimenzió, ami hét hagymahéjszerűen egymásra rétegződő tudatosság síkra, vagy ismertebb nevén hét szférára osztható. A 4. dimenzióban vannak az ember lelkek születés előtt és halál után. Itt mindenkinek van egy neve, és egy kinézete, egy finomanyagi teste a Föld forgatókönyvéből.

A túlvilágon például én vagyok El Morya. A különbség a földi test és a finomanyagi test között, hogy a túlvilágon nem eszünk, nem iszunk, és nem alszunk, hanem egy fénykötélen keresztül fényből élünk, ami Istentől jön. A 3. és a 4. dimenziót Alsó Teremtett Világnak is nevezzük, melynek két szakrális uralkodója El Morya, Isten helytartója, és a felesége, Szent Anna.

Isten kitalált egy történetet, vagyis megírta a Föld nevű bolygó eseményeinek forgatókönyvét, és megalkotta az ennek eljátszásához szükséges szerepeket is, ezek lényegében az egyes földi emberek életei. Isten azt is előre meghatározta, hogy melyik ember léleknek, pontosan milyen sorrendben, és mely földi szerepeket kell ebben a forgatókönyvben eljátszania.

Az inkarnáció úgy kezdődik, hogy a túlvilágon a lélek osztódik. Egy rész fent marad, egy inkarnálódó lélekrészt pedig 12 hetes korban a már említett fénykötéllel vagy köldökzsinórral bekötnek a magzat testébe. Élve születés a Földön csak akkor lehetséges, ha a magzat lelket kap a Karmikus Tanácstól, egyéb esetben vetélés, vagy halva születés fog történni.

Az önvaló vagy lélek ezen a fénykábelen keresztül energiát kap, ami a fizikai testnek viszont sajnos már nem elegendő, azt táplálnunk kell. A lelkünk pont úgy néz ki, mint a fizikai testünk, azzal a különbséggel, hogy 10 %-os sűrűségű energiából áll, de a hétköznapi ember nem látja azt, mert a Földön az a szabály, hogy az energiákat csak a látó emberek látják.

A fizikai testünkben lévő önvalónk, a lelkünk az, aki születésünktől a halálunkig tapasztal a fizikai testben, majd életünk végével visszatér az asztrálsíkra, a 4. dimenzióba. Az önvalónknak minden sejtje, szövete, szerve megvan, mint ami a fizikai testünknek, csak a szervei nem működnek, nincs benne vér, nincs anyagcseréje, mert energiával működik.

Amikor alszunk, akkor az önvalónk elmegy a testünkből, de a lelkünk szemével és fülével érzékelünk, pedig a fizikai szemünk éppen csukva van, tehát az álom valós, csak az önvalónkkal történik meg. A földi emberi lét ebből kifolyólag kettős nézőpont, mert van egy fizikai testünk, ami csak egy robot, de van egy önvalónk is, és mindkettő képes önálló érzékelésre.

Amikor bármelyik szellem nem veszi fel az alakját, az emberformát, akkor tudatosságként megnyilvánulva gömb alakú. Az ember önvalójának a szívcsakra a közepe, és ez a gömb az ember mellkasában van benne. Az ember tudatossági szintje a gömb átmérője milliméterben, ami azt jelenti, hogy egy 350-es tudatossági szintű ember lelke egy 35 cm-es gömb.

Miért kell a lelket gyógyítani?

Az ember önvalója, mint minden tudatossággal rendelkező létező, itt gondolhatunk akár magára Istenre is, erősen leegyszerűsítve három dolgot tud tenni: gondolkodni, érezni, és dönteni. Az önvalónk létezése során bármikor lehettek elképzeléseink, például angyal létünkben, a 4. dimenzióban, az előző életeinkben, magzat korunkban, vagy jelen életünk folyamán.

Előfordulhat, hogy az elképzeléseink érzelmileg színeződtek kellemes vagy kellemetlen érzésekkel, mert szerettük volna megtapasztalni, vagy éppen elkerülni az elképzeléseinknek megfelelő valóságot. Amikor hoztunk egy döntést arra vonatkozóan, hogy szeretnénk, vagy pedig nem szeretnénk megtapasztalni egy valóságot, akkor a következő történt.

Az elképzelésünk érzelmi töltést kapott, és létrejött egy azonosulás. Egyszerű tehát a képlet: egy gondolat és egy érzelmi töltés egyenlő egy azonosulással. Mit jelent ez a gyakorlatban? Azt mondtuk, hogy az önvalónk egy fényes gömb, ami a mellkasunkban van, és a szívcsakra a közepe. A lelkünkön azonban van egy külső, szürke mező, amit úgy hívnak, hogy egó.

Ez a szürke mező több tízezer azonosulásból áll, amiket úgy kell elképzelni, mint képek, vagy mozgóképek, amik fényszálakon vannak, és pókhálószerűen befedik a lelkünket. A fényszálak a lelkünkből, a fényes gömbből indulnak ki, és ezeken keresztül látjuk el energiával az azonosulásainkat, ilyen módon tartjuk fenn őket. A képek, vagy mozgóképek energiák.

Az átkok és mágiák kapcsán már megtanultuk, hogy egy energia a hozzá hasonló energiát vonzza. Miért jelent ez problémát? Azért, mert ezek az azonosulások valóságot teremtenek nekünk. Bármilyen azonosulásokat is tartalmaz a lelkünk, azok valósággá válnak számunkra, ezért van az, hogy amit nem akarunk, azt biztos, hogy mindig megkapjuk az életben.

Ezeket a lelkünkben lévő azonosulásokat hiteknek, pontosabban tudatalatti hiteknek is hívjuk, mert nem vagyunk tisztában a lelkünk tartalmával. A lelkünkben lévő azonosulások viszont lényegében bármilyen problémát okozhatnak nekünk a jelen életünkben, mert egy azonosulás, ami létrejött, csak és kizárólag akkor szűnik meg, ha tudatosan megszüntetjük.

Egy tudatalatti hitet nem csak szándékosan lehet létrehozni. Gyermekkorunkban például a tudatos elménk fejletlen, ezért amit a szüleink mondanak nekünk, azt mérlegelés nélkül elhisszük, és igaznak tekintjük. Egy átlagos embernek nagyon sok tudatalatti hite van, amiket olyan régóta birtokol, hogy nem is hiteknek, hanem egyszerűen ismert tényeknek tekint.

Bármilyen problémánknak lehet tehát lelki oka, egy tudatalatti azonosulás akadályozhatja például, hogy valamely életterületen, például a pénz, a párkapcsolat, a munka, a tanulás, vagy bármilyen más dologban ne legyünk sikeresek, és ezért boldogtalanná váljunk. Tipikusan ilyen problémák a múltbeli történések által okozott félelmek, fájdalmak, és fóbiák.

Hogyan lehet a fizikai test elváltozásainak lelki oka?

Amikor az önvalót bekötik a testbe, akkor már telepítve van a lelkünkre egy úgynevezett Betegség Lélektan Programcsomag, amit az Égiek rövidítve úgy hívnak, hogy BLP. Ez a csomag azonosulásokból, olyan központi hitekből áll, amik erősen leegyszerűsítve az emberi léttel együtt járó legfontosabb dolgokat, a túlélést, létfenntartást, és a szaporodást segítik elő.

Ezeket a BLP részét képező hiteket sehogyan sem nem lehet a tudatalattiból eltávolítani. Ha azonban ezekkel ellentétes azonosulásaink keletkeznek, akkor azok a BLP-s hitekkel össze fognak ütközni, a kettő között feszültség fog támadni, az ember egy érzelmi konfliktust fog átélni, és egy Betegség Lélektan Program el fog indulni, ami a következőt jelenti.

A Betegség Lélektan Program egy automata jelzőrendszer, ami azt mutatja, hogy emberi léttel ellentétes azonosulásaink, meggyőződéseink vannak, és azokat szüntessük meg. A Betegség Lélektan Program úgy jelez, hogy egy elváltozást idéz elő, ami először mindig az önvalónkon, a finomanyagi testünkön keletkezik, majd a fizikai testünkre kiíródik, és valahol fájni fog.

A Betegség Lélektan Programok működésének célja úgy is meghatározható, hogy azok nem az emberi léttel együtt járó legjelentősebb dolgokat, a túlélést, létfenntartást, és a szaporodást segítik elő, hanem az emberi léttel ellentétes, életellenes motivációk kialakulását akadályozzák meg, és ez a programcsomag teljesen általános, vagyis minden embernél azonos.

Ha az ember egy külvilági interakcióra rendellenesen, az emberi élettel ellentétesen reagál, akkor az életellenes hit és a BLP-s hit összeütközése miatt érzelmi konfliktust fog átélni, és egy Betegség Lélektan Program el fog indulni, ami addig tart, amíg az ember az érzelmi konfliktusát nem fogja megoldani, és nem fogja a destruktív hatású azonosulását megszüntetni.

Mindenki másképpen reagál ugyanarra a külvilági interakcióra. Ha valaki érzékeny egy külvilági történés által kiváltott érzelmi hatásra, akkor a rendellenes reakciója Betegség Lélektan Programot fog elindítani nála, aki számára azonban ez az esemény semleges érzelmi hatású, az rendesen fog reagálni, és Betegség Lélektan Program sem fog nála elindulni.

A Betegség Lélektan Programok nemcsak testi-fizikai, hanem lelki, és mentális problémákat is okozhatnak, de az esetek 80 %-ában a fizikai testünkön keletkezik a jel, egy elváltozás. Ha egy betegségnek, testi elváltozásnak lelki oka van, azt krónikus betegségnek hívjuk, mert ameddig az ember az érzelmi konfliktusát nem szünteti meg, az elváltozás sem fog megszűnni.

Létezik egy ismeretrendszer, amit úgy hívnak, hogy Biologika, vagy Új Germán Medicina, amely visszakövetkeztet az elváltozásból az ember által elszenvedett érzelmi konfliktusra. A Biologika megállapításai, törvényszerűségei, következtetései 95 %-ban helyesek, viszont nagy hibája a rendszernek, hogy a materialista szemléletmódon nem sikerül túllépnie.

Hiába értékes ismeretanyag a Biologika, az alapjai tévesek, mert úgy definiálja önmagát, hogy ez egy természettudományos elváltozástani rendszer. Azt állítja, hogy a törvényszerűségek biológiai, tehát természettudományos eredetűek, vagyis az anyatermészet által, az evolúció során, véletlenül jöttek létre, és a különböző elváltozások folyamatait az emberi agy vezérli.

Eszerint az érzelmi konfliktust is az emberi agy szenvedi el, ami nem igaz. A földi emberi lét kettős nézőpont, amelyben a fizikai test csak egy robot, aminek vannak testi-fizikai érzetei, de nincsenek gondolatai vagy érzései, gondolkodni és érezni csak az ember önvalója, lelke tud, ezért például az emberi agy sem tud semmilyen biológiai külön programot elindítani.

A Biologika valójában nem tudományos, hanem spirituális, és nem elváltozástan, hanem lélektan. A Biologika művelői materialista szemléletmódú emberek, akik nincsenek tisztában a spirituális törvényszerűségekkel, és nem tudják, hogy a fizikai testben van az ember önvalója, a lelke, egy tudatosság, és annak van érzelmi konfliktusa, nem pedig a fizikai testnek.

A Biologika azért lélektani rendszer, mert a Betegség Lélektan Programcsomag az ember önvalójában, a lelkében van, és a lényeg nem a fizikai test elváltozásán van, hanem azon, hogy az elváltozás teljes érzelmi háttere az ember lelkében, önvalójában zajlik le. A Biologika spirituális rendszer, és nem tudományos, mert a tudomány nem ismer olyat, hogy lélek.

A Biologika tehát helyesen következtet vissza az elváltozások lelki okára, de téves a kiindulási alapja, mert nem tudományos elváltozástan, hanem spirituális lélektan. A Biologikával foglalkozók azt állítják, hogy a baleset, mérgezés, sugárzás, és a vele született rendellenesség kivételével minden elváltozásnak valamilyen biológiai természettörvény az oka.

Ez sajnos nem igaz, mert a Betegség Lélektan Program az ember problémájának csak az egyik lehetséges oka, de emellett széles a táltos gyógyítás palettája. A fent említett káros asztrális hatások, a szellemek, átkok, mágiák bármilyen testi, lelki, mentális problémát okozhatnak. A Biologikával, mint alternatív gyógyítással egyébként még több probléma is van.

A Biologika azt állítja, hogy az emberi testben lévő minden vírus, baktérium, és gomba barát, vagyis úgynevezett szimbionta, amelyek nem okai a különféle elváltozásoknak, hanem ahhoz kellenek, hogy a testünk az elváltozásokat helyreállítsa. Az Égiek szerint igenis léteznek az emberi testre kártékony vírusok, baktériumok, és gombák, ami egy veszélyes tévedés.

Ha a fentiektől eltekintünk, akkor is probléma, hogy a Biologika művelőinek szolgáltatása egy bizonyos tanácsadás, ami abból áll, hogy a Biologika konzulens az elváltozásból vissza próbál következtetni az ügyfél érzelmi konfliktusára, és azt állítják, hogy ennek tudatosítása, a probléma kiváltó okával történő szembenézés meg fogja oldani az ember problémáját.

Ezzel az az óriási gond, hogy materialista szemlélettel nagyon nehéz lesz egy olyan érzelmi konfliktust azonosítani, ami például az ember előző életében keletkezett. Ha pedig az ember ebben az életében szenvedte el az érzelmi konfliktust, akkor hiába fog azzal szembe nézni, a probléma kiváltó oka, a tudatalatti hit, vagy azonosulás ettől még nem fog megszűnni.

Hogyan lehet a lelket gyógyítani?

A kérdés megválaszolásához egy kicsit vissza kell kanyarodni. Fentebb azt mondtuk, hogy az ember bármely testi, lelki, vagy mentális problémájának lelki oka lehet egy tudatalatti hite, azonosulása. Elképzelhető, hogy ez a hit, vagy azonosulás testi elváltozást okoz, de az is lehetséges, hogy egyéb problémát, például sikertelenséget, vagy boldogtalanságot.

Egy probléma lelki okát úgy lehet megszüntetni, hogy magát az azonosulást kell megszüntetni, és annak következménye is meg fog szűnni, vagy legalábbis kezelhető lesz a probléma. Fentebb azt mondtuk, hogy egy azonosulás, ami létrejött, csak és kizárólag akkor fog megszűnni, ha tudatosan megszüntetjük. Hogyan lehet egy azonosulást tudatosan megszüntetni?

Egy azonosulást, vagy tudatalatti hitet úgy kell megszüntetni, hogy először a hitet azonosítani kell. Erre abból a nyilvánvaló okból van szükség, hogy a hit tudatalatti. Egészen pontosan nem is a hitet kell azonosítani, hanem azt a régi gondolatunkat, elképzelésünket, amit egykor érzelmi töltéssel láttunk el, ezáltal fenntartottuk azt, és jelenleg még az egónk részét képezi.

Ha azonosítottuk a hitet, a régi gondolatot, akkor pedig az a dolgunk, hogy le kell szedni az érzelmi töltést erről a gondolatról, és amint megtesszük, ez a kép vagy mozgókép megszűnik létezni, és látható lesz, ahogy kirepül az ember aurájából. Most már csak az kérdés, hogy milyen módszerrel tudjuk a leghatékonyabban elvégezni a fentieket?

A tudatalatti hiteket azonosítani sokféle módszerrel lehet, és az érzelmi töltést is különféle módokon el lehet távolítani róluk, például Théta Healing, Recall Healing, NLP, NFT, Access Bars, Családállítás, stb. Az általam használt módszer a Földön létező leghatékonyabb technika, de sajnos egyben a legkevésbé ismert, ami a Buddha Tanfolyam módszere.

A Buddha Tanfolyam azért a leghatékonyabb módszer, mert az asztrálsíkon, a 4. dimenzióban ezt a módszert használja a 112 mester lélek az ember lelkek gyógyítására. Egy ember önvalóját ugyanis nem csak itt lent a Földön, hanem az asztrálsíkon, a 4. dimenzióban is meg lehet gyógyítani, például akkor, amikor egyáltalán nincs is inkarnációja a Földön.

A Buddha Tanfolyam alkalmas Betegség Lélektan, és egyéb oldásra. Betegség Lélektan oldásra akkor van szükség, ha egy tudatalatti hit Betegség Lélektan Programot indít el, és kivált valamilyen testi, lelki, mentális betegséget, egyéb oldásra pedig akkor, ha a hit nem testi elváltozást, hanem egyéb problémát, sikertelenséget, boldogtalanságot okoz.

A módszer titkos, de a lényege egy automata ásási technika, amellyel könnyen a felszínre lehet hozni a hit láncolatokon összekapcsolódó hiteket, és a cél mindig az, hogy eljussunk a gyökér hithez, mert amennyiben azt nem sikerül megszüntetni, a hitek vissza fognak íródni. A hit láncolatok olyanok, mint a fényszálak, amik energiát adnak a tudatalatti hiteknek.

A fényszálakon vannak sorban a hitek, és a hit láncolatok pókhálószerűen, oldalirányban is összekapcsolódnak. Egy hitet sokkal könnyebb megszüntetni, mint azonosítani, mert az önvaló a részét képező hiteket védelmezi. Ha a gyökér hitet megszüntetjük, ami közvetlenül a lelkünktől kapja egy fényszálon az energiát, akkor az egész hit láncolat meg fog szűnni.

A Buddha Tanfolyam módszerével a hitek azonosítása az automata ásási technikával történik, amelynek segítségével le tudunk ásni a probléma gyökeréig, a gyökér hithez, az érzelmi töltések semlegesítésére pedig egy nagyon különleges dualitás kiegyenlítés technikát használunk, ami rendkívül gyorsan dolgozik, és bármilyen lelki problémát meg lehet vele oldani.

Nem elegendő azonban a tudatalattiban lévő azonosulásokat megszüntetni, hanem azt is el kell érni, hogy ezek a hitek ne íródjanak vissza. A visszaíródás leggyakoribb oka valamilyen jelen életbeli trauma, ami egy nagyon rossz emléket jelent az ember számára. Erre tekintettel a Betegség Lélektan és egyéb oldás mellé mindig szoktunk emlék semlegesítést is végezni.

Az emlék semlegesítés egy különleges technika, ami a következőképpen működik. Ahogy korábban mondtam, azonosulásunk bármikor keletkezhet, akár angyal létünkben is, és elképzelhető, hogy ez a mai napig a lelkünkben van. Az emlékeink azonban nem nyúlnak a végtelen múltba, hanem van az embernek egy idővonala, aminek a kezdete a fogantatása.

Az idővonalon vannak az emlékeink, amik között vannak olyanok, amikre nem emlékszünk, például a három éves korunk előtti időre. Milyen problémát okozhat egy rossz emlék? Ha például gyermekkorában megharapott valakit egy kutya, ami fájdalmat okozott számára, akkor valószínűleg van olyan hite az illetőnek, hogy félek a kutyáktól, a kutyák veszélyesek, stb.

Ezt a hitet hiába szüntetjük meg, mert az idővonalon lévő rossz emlék negatív energiája a hitet újból létrehozza, visszaírja. A problémát úgy lehet megoldani, hogy az idővonalra a negatív energiával rendelkező rossz emlék mellé be kell építeni ugyanannak a történésnek egy pozitív energiával rendelkező változatát az idővonal áthidalásával, egy bypass által.

A rossz emlék meg fog maradni, mert emléket nem lehet megszüntetni, de a negatív energiáját a pozitív energiával rendelkező történés energiája semlegesíteni fogja. Az idővonalra beépített pozitív emlékre az ügyfél nem fog emlékezni, mert az a bypass által el lesz rejtve a tudatalatti elméjében. A pozitív emlék lehet például ugyanaz a kutya, amikor barátságos, aranyos.

Emlékezni egyébként legfőképpen három dologra szoktunk erőteljesen. Mindig emlékszünk arra, ami nagyon kellemetlen volt, testi vagy lelki fájdalmat okozott. Az is meg szokott maradni bennünk, ami pozitív megtapasztalás volt, nagyon kellemes élményt jelentett, valamint az is élénken bennünk él, ami sokáig ismeretlen volt számunkra, és először tapasztaltuk meg.

Ahogy említettem, a lélek gyógyítását szellemi segítők közreműködésével, szellemi gyógyítás formájában végzem. Erre azért van szükség, mert a hatékony Betegség Lélektan oldáshoz három dolog is szükséges. Először is ismerni kell a Biologikát, másrészt látónak kell lenni, ha nem ebben az életben van a probléma oka, illetve kell egy nagyon hatékony módszer.

Ezt a három feltételt együttesen ma a világon egy ember sem tudja teljesíteni, még én sem, mert sohasem tanultam Biologikát. A hatékony lélek gyógyításhoz viszont feltétlenül szükséges a Betegség Lélektan és egyéb oldás, ezért 2018-ban a Karmikus Tanácstól engedélyt kértem arra, hogy ha lehetséges lenne, akkor az oldást valamilyen szellemi segítő végezze.

A válasz pozitív volt, mert én jelenleg szakrális uralkodó vagyok, a túlvilágon pedig én vagyok El Morya, Isten helytartója, akinek a felesége Szent Anna, és a túlvilágon történő Buddha Tanfolyamot El Morya és Szent Anna szakrális vezető szerepben lévő inkarnációjának meg lehet engedni. A Földön kizárólag én tudok szellemi módon lélek gyógyítást végezni.

Amikor az ügyfél alszik, az őrangyalai felviszik az önvalóját a 4. dimenzió 6. szférájába, El Morya Márvány Palotájába, és ott El Morya vagy Szent Anna végzi el a lélek gyógyítást, ami pontosan olyan, mintha velem beszélgetnél a rendelőmben. Ez egy professzionális technika, ami a szellemi gyógyítás legmagasabb szintjét képviseli, és csak én tudom kérni.

A Buddha Tanfolyam módszerével 2012-ben ismerkedtem meg, de először egyéb problémák megoldására, illetve a tudatossági szintem emelésére használtam. A módszer túlvilágon történő alkalmazására 2018 tavaszán azért kértem engedélyt, mert az ügyfeleim részére szükségessé vált a Betegség Lélektan oldás, én viszont a Biologikát teljes körűen nem ismertem.

Azért előnyös a túlvilágon, El Morya és Szent Anna által végeztetni a lélek gyógyítást, mert sokkal hatékonyabban végzik el, mint bármelyik földi ember. Ezen kívül olyan ember számára is elvégezhető a lélek gyógyítás, aki például mentális problémája miatt nem akar, vagy állapota miatt nem tud együttműködni, mert nincs eszméleténél, kómában, altatásban van.

Eleinte csak Betegség Lélektan és egyéb oldást végeztettem a túlvilágon, majd később az egyéb lehetőségek szükségessége is körvonalazódott. A megszüntetett tudatalatti hitek az esetek 10 %-ában rendszeresen visszaíródtak, ezért NLP-s technikákkal próbáltunk emlék semlegesítést végezni, ami hosszadalmas, és bonyolult volt, de nem is bizonyult túlzottan hatékonynak.

Ezután kértünk túlvilági emlék semlegesítést, amit később kiterjesztettünk a születés előtti időre is. Az emlék semlegesítést fogantatástól lehet elvégezni, mert ott kezdődik az ember idővonala, vagyis az emlékeinek a lenyomata. Azért kell a fogantatástól végezni az emlék semlegesítést, mert magzatkorban jön létre az úgynevezett indító program.

Az indító program azt jelenti, hogy a lelkünk a külvilágról az első benyomásait a fogantatástól a születésig terjedő időben szerzi, és a születése utáni, anyaméhen kívüli életéhez ezek alapján fog alkalmazkodni. Nagyon fontos, hogy Betegség Lélektan programok magzat korban is el tudnak indulni, és előfordulhat, hogy ilyenkor a gyermek már betegen fog megszületni.

Ha például valakinek az anyaméhben a nyakára tekeredett a köldökzsinór, keletkezni fog egy olyan tudatalatti hite, hogy ha nem akarsz meghalni, ne menj előre. Az ilyen ember egész életében mindent halogatni fog, ezért nagy valószínűséggel sikertelenné válik. Ha például egy várandós nő olyat lát, amit nem akar, megtörténhet, hogy kancsalon születik a gyermeke.

Az utóbbi jelenség oka, hogy a gyermek és az édesanya között magzatkorban teljes érzelmi és gondolati függés van, ami a kora gyermekkorra, és a kisgyermek korra is igaz. Gyakran hallani örökletes betegségekről, amik valójában rendkívül ritkák. De akkor mégis mi a magyarázata annak, hogy ugyanolyan betegsége, problémája van a gyermeknek, mint a szülőnek?

Ha a szülő egy külvilági interakcióra rendellenes, emberi élettel ellentétes módon reagál, akkor el fog indulni nála egy Betegség Lélektan Program. Ezt a rendellenes érzelmi viszonyulást a gyermek még fiatal korában lemásolja, megtanulja, ami nem tudatos magatartás, de emiatt előbb-utóbb nála is el fog indulni ugyanaz a Betegség Lélektan Program, mint a szülőnél.

A Betegség Lélektan és egyéb oldás, emlék semlegesítés (fogantatástól) ára 5.000.- Ft / óra, és a kezelés időtartama 5 óra, ami 5 x 5.000.- Ft = 25.000.- Ft (huszonötezer forint).

 Az 5 órás kezelés csak alvás közben végezhető el, ami egy éjszaka. Ha az ügyfél nem alszik egy huzamban 5 órát, hanem felébred, az nem jelent problémát, mert amikor újra elalszik, akkor a kezelés folytatódik, és akkor lesz készen, ha összesen 5 órát alszik.

 A lélek gyógyítás első szintjén alapvetően Betegség Lélektan oldást és fogantatástól történő emlék semlegesítést végzünk, amelynek időtartama egyéntől függő, de a túlvilágon soha nem tart tovább 5 óránál. Ha az 5 órát nem merítjük ki, akkor a legnagyobb érzelmi töltéseket hordozó azonosulásokat is megszüntetjük, szintén emlék semlegesítéssel.

A szellemi módon végzett Betegség Lélektan és egyéb oldás, emlék semlegesítés hatékonysága más módszerekhez nem hasonlítható, de egy profi Theta Healing konzulens véleménye szerint legalább 10-15 óra személyes közreműködést igénylő munkával lehet hasonló, komolyabb eredményt elérni, ami időben és pénzben is a többszöröse az általam kínált megoldásnak.

3. Hit beültetés és imagináció (Lélek gyógyítás II. szint)

A hit beültetés és az imagináció a lélek gyógyítás II. szintje, amelynek elsődleges célja, hogy az I. szintet, a Betegség Lélektan és egyéb oldást, emlék semlegesítést kiegészítse. Két oka is lehet annak, hogy hit beültetést és imaginációt végzünk, de fontos, hogy kizárólag az oldás és emlék semlegesítés elvégzését követően alkalmazható ez a lélek gyógyítási technika.

A hit beültetés és az imagináció elvégzésének egyik oka probléma specifikus, a másik oka pedig fakultatív. Akkor alkalmazzuk probléma megoldására ezt a módszert, ha a Betegség Lélektan és egyéb oldás, illetve az emlék semlegesítés valamiért nem elegendő, az ügyfél bizonyos idő elteltével azt tapasztalja, hogy a probléma nem szűnt meg teljes egészében.

Ennek számos oka lehet, és előfordul, hogy valamilyen betegség tünet nem akar elmúlni, de az is lehet, hogy egyéb probléma, sikertelenség, boldogtalanság fog továbbra is fennállni. Ilyenkor az történik, hogy a tudatalatti hitünk az oldás hatására természetesen megszűnik, de ez az állapot nem lesz végleges, mert az azonosulásunk valami miatt előbb-utóbb visszaíródik.

Erre megoldás lehet, ha a Betegség Lélektan és egyéb oldást, illetve az emlék semlegesítést részben megismételjük, amit minden esetben meg is teszünk, de ez hosszú távon nem szokott működni, mert ezek egyszeri beavatkozások. A tudatalatti hiteink rendszeres visszaíródását úgy lehet megakadályozni, hogy folyamatos hatású lélek gyógyítást kell alkalmazni.

Miért íródik vissza egy tudatalatti hit?

A leggyakoribb, hogy van egy külső körülmény, ami továbbra is folyamatosan fennáll, és hatással van az emberre. Ez legtöbbször egy romboló hatású emberi kapcsolat, egy elnyomó, nárcisztikus személyiségű családtag, vagy munkatárs, aki közel áll hozzánk. Ilyen körülmény lehet valamilyen tevékenység, általában munkavégzés, vagy kellemetlen környezet is.

Az is megtörténhet, hogy az ügyfél nem képes elengedni valamilyen hitét, meggyőződését, aminek legtöbbször az az oka, hogy amikor egy azonosulásunk létrejön, akkor az a lelkünk részévé válik, a lelkünk azt a magáénak tekinti, a saját teremtményeként kezeli, és az oldások a lélek védekezését váltják ki, mert azt érzékeli, hogy a tulajdonát el akarják tőle venni.

A gondolatokhoz, hitekhez történő túlzott ragaszkodásnak az is lehet az oka, ha valaki fél a változástól, ezért nem akar az életén változtatni, pedig egy új valóságot csak egy új személyiség teremthet. Ezen kívül továbbá a negatív érzésekhez, tapasztalatokhoz is hozzá lehet szokni, és amihez hozzászoktunk, azon nehéz változtatni, azt nem mindig tudjuk könnyen elengedni.

Vannak karma által indukált problémák, amik nem karmikus problémák, tehát az embernek ezeket a karmája szerint nem kell megtapasztalnia, de közvetett módon mégis a karmája az, ami miatt megtapasztalja. A lényeg az, hogy minden léleknek van egy saját rezgése, amit nem lehet megváltoztatni, ezért minden ember másképpen reagál ugyanarra a külvilági eseményre.

Fentebb azt mondtuk, hogy egy külvilági történésből akkor lesz valakinek érzelmi konfliktusa, ha túlságosan érzékeny arra. Előfordul azonban, hogy ez a külvilági történés egy karmikus esemény. Az ember életútja, a karma előre meg van írva, és mindenkinek van két őrangyala, akik őt gondolatokkal, érzésekkel manipulálják, hogy végrehajtsák rajta a karmáját.

A karma által indukált probléma abból származik, hogy az őrangyalok karma végrehajtására irányuló manipuláló tevékenységét nem lehet megszüntetni. Az érzelmi konfliktus eszerint kétféleképpen állhat elő. Megtörténhet, hogy az őrangyal akar valamit, aminek az ember ellen fog állni, vagy pedig az ember akar valamit, amit pont az őrangyal nem fog engedni.

Ha valakinek véletlenül olyan az életútja, a sorsa, amelynek megtapasztalása nagyon nehéz a számára, mert az életeseményeit nem tudja tolerálni a lelke energiája, akkor az illető állandóan beteg lesz, folyamatos sikertelenség, boldogtalanság lesz az életében. Előfordul az is, hogy egy lélek már önmagában az inkarnációt sem viseli el, ezért minden földi élete problémás lesz.

Ahhoz, hogy egy azonosulásunkat sikerüljön véglegesen megszüntetni, el kell érni, hogy ne íródjon vissza, vagyis meg kell szüntetni azokat a körülményeket, amelyek a hit visszaíródását előidézik. Ezek a körülmények a fentiek alapján lehetnek rajtunk kívül álló tényezők, de az is lehet, hogy a visszaíródás oka éppen bennünk van, a saját lelkünkben rejlik.

Egy külső körülmény zavaró hatásának megszüntetésére a legkézenfekvőbb megoldás annak elkerülése, de megtörténhet, hogy valami miatt, általában kényszerűségből, megélhetési okból nem tudjuk elkerülni a probléma forrását, a párunkat, vagy a főnökünket. Ilyenkor az a cél, hogy megpróbáljuk magunkat erre az érzelmi hatásra kevésbé érzékennyé tenni.

Ha a saját lelkünkben lévő gondolatokon, érzéseken nem sikerül változtatni, akkor szintén egy lehetőségünk marad, méghozzá az, hogy tovább dolgozunk saját magunkon, és megpróbáljuk a lelkünkben keletkező gondolatokat, érzéseket a helyes irányba terelni. A gondolataink, érzéseink megváltoztatása egyfajta jellem formáló, személyiség alakító munka.

Hogyan lehetséges a gondolatainkat és az érzéseinket befolyásolni?

Először is arra a kérdésre kell válaszolni, hogy mi határozza meg a gondolatainkat, és az érzéseinket. Az egónk úgy épül fel, hogy a legnagyobb jelentősége a gyökér hiteinknek, vagy központi hiteinknek van. Ezek határozzák meg, hogy milyen a hitrendszerünk, ami pedig már determinálja, hogy mi lesz a véleményünk, milyen gondolataink, érzéseink lesznek.

A gondolataink, érzésink befolyásolásához eszerint létre kell hoznunk a lelkünkben olyan hiteket, azonosulásokat, amelyek a kívánt gondolatokat, érzéseket váltják ki. Erre való a hit beültetés. A hit beültetéssel azonosulásokat az önvalóból nem kiveszünk, hanem beteszünk, és a lényeg, hogy a kívánt azonosulásokat központi hitként ültetjük be a tudatalattiba.

 Ez azt jelenti, hogy a hit beültetéssel közvetlenül az önvalóhoz kapcsolódóan hozunk létre hiteket, ami az egész személyiségünket képes rendkívül hatékonyan átformálni a kívánt pozitív irányba. Nem elég azonban a kívánt gondolatokat és érzéseket létrehozni, hanem ezeknek az érzéseknek természetessé kell válni, el kell hinni, hogy mindez valósággá fog válni.

Ehhez nyújt segítséget az imagináció technikája, ami azt jelenti, hogy elképzelés. Manapság gyakori, hogy valaki az életén szeretne változtatni, ezért elkezd az általa elérendő célt leíró, különféle pozitív állításokat ismételgetni, valamint az ideális valóságot ábrázoló belső képeket létrehozni, vagyis elképzeli, imaginálja a számára leginkább megfelelő megtapasztalásokat.

Ezzel az a gond, hogy rendkívül sok időbe és energiába kerül a pozitív állítások folyamatos ismételgetése, és az ideális valóságunk állandó elképzelése. A hit beültetés és az imagináció technikája pontosan arra való, hogy ne kelljen a céljainknak megfelelő pozitív állításokat folyamatosan ismételgetni, valamint az ideális valóságunkat állandóan elképzelni.

Az imagináció úgy működik, hogy a beültetett hitekkel összhangban, az elérni kívánt céljainkat ábrázoló filmet, egy imaginációs filmet készítünk, amit az önvalónk alvás közben fog nézni az asztrálsíkon, a 4. dimenzióban. Az imagináció ugyanis sokkal hatékonyabb, ha az ember nem az elméjében létrehozott belső képeket nézegeti, hanem a külvilágban néz egy filmet.

A fenti példánál maradva, ha valakit megharapott gyermekkorában egy kutya, akkor oldással megszüntetjük azt a hitét, hogy fél a kutyáktól, és a leírtak szerint emlék semlegesítést is alkalmazunk. Ha továbbra is félni fog a kutyáktól, akkor beültetünk neki egy olyan hitet, hogy a kutyák barátságosak, az imaginációs filmjén pedig szelíd kutyákkal fog játszani.

Az oldás és az emlék semlegesítés kivitelezéséhez hasonlóan El Morya vagy Szent Anna az, aki segít nekünk, és elvégzi a hitek beültetését, illetve elkészíti a személyre szabott imaginációs filmet, amelynek nézése úgy történik, hogy alvás közben, minden éjszaka felvisznek a Márvány Palotába az őrangyalaid, és ott egy 3D-s szemüvegben nézed az imaginációs filmedet.

A Betegség Lélektan és egyéb oldás, az emlék semlegesítés, és az imagináció alacsony hatékonysággal ugyan, de kivitelezhető földi módszerekkel, a hit beültetés azonban nem. A fentiekben leírt, általam végzett lélek gyógyítás különlegessége, hogy az oldást, az emlék semlegesítést, a hit beültetést, és az imaginációt is szellemi gyógyításként végzem.

Mire jó a fakultatív hit beültetés és imagináció?

Ahogy fentebb láttunk, a hit beültetés és az imagináció technikák használatának célja nem csak valamilyen probléma megoldása lehet, hanem a módszer fakultatív módon az életünk jobbítására is felhasználható. Ennek a lehetőségnek azonban vannak korlátai, mert olyan beavatkozást nem lehet kérni, ami valakinek a karmájával ellentétes eredményre vezetne.

A hit beültetés és az imagináció fakultatív alkalmazása leginkább előre elkészített modulok használatát, és ezek személyre szabását jelenti. Létezik egészség, pénz, párkapcsolat, munka, tanulás, spiritualitás, siker, boldogság, szerencse modul, és ezek teljesen individualizálhatóak attól függően, hogy az ügyfél milyen célt szeretne elérni, min szeretne változtatni.

Az ügyfeleim véleménye szerint a fakultatív hit beültetés és imagináció a létező leggyorsabb, legolcsóbb, és leghatékonyabb életjobbító módszer. A hit beültetéshez és az imaginációs film nézéséhez az ügyfélnek lényegében semmit nem kell csinálnia, csak aludnia, amivel rengeteg időt, energiát, és pénzt meg lehet spórolni, a hatása pedig minden más módszernél jobb.

A fakultatív imaginációt úgy is el lehet képzelni, mintha néznénk egy olyan filmet, amin saját magunkat látjuk az általunk elképzelt, ideális állapotban. Ez általában egy egészséges, sikeres, boldog, gazdag önmagunk. Az interneten sok videót lehet találni, aminek Billionaire Lifestyle Imagination a címe, és a gazdagságot lehet a nézésével imaginálni, bevonzani.

A hit beültetés és imagináció ára

– A hit beültetés ára 5.000.- Ft / óra, így a szükséges 3 óra ára 3 x 5.000.- Ft = 15.000.- Ft (tizenötezer forint).
– Az imaginációs film elkészítésének ára 5.000.- Ft / óra, így a szükséges 2 óra ára 2 x 5.000.- Ft = 10.000.- Ft (tízezer forint).
– A hit beültetés és az imagináció fenntartásának ára 10.000.- Ft / hó (tízezer forint per hónap).

A hit beültetés és az imagináció teljes költsége az első hónapra 35.000.- Ft (harmincötezer forint), ezt követően 10.000.- Ft / hó (tízezer forint per hónap).

Az ember önvalója csak a hit beültetéshez szükséges, az imaginációs film elkészítéséhez nem. A hit beültetés 3 óra, és alvás közben végezzük, egy éjszaka. Ha az ügyfél nem alszik egy huzamban 3 órát, hanem felébred, az nem jelent problémát, mert amikor újra elalszik, akkor a kezelés folytatódik, és akkor lesz készen, ha összesen 3 órát alszik.

 Az imaginációs film nézéséhez az ember önvalóját minden éjszaka felviszik az asztrálsíkra 30 perc időtartamra, amihez aludnia kell.

4. Imagináció plusz (Lélek gyógyítás III. szint)

A Betegség Lélektan és egyéb oldás a fogantatástól történő emlék semlegesítéssel általában meg szokta szüntetni a betegségek, sikertelenségek közvetlen kiváltó lelki okait, a hit beültetés és az imagináció pedig folyamatos hatású lélek gyógyításként szinte minden esetben hatékonyan akadályozza meg a problémát okozó tudatalatti hitek visszaíródását.

Nagyon ritkán előfordulnak olyan esetek, amikor a problémát okozó hit minden erőfeszítésünk ellenére, a hit beültetés és az imagináció elvégzését követően is visszaíródik. Erre a problémára azt javasolták az Égiek, hogy az imagináció hatékonyságát meg kell növelni, méghozzá úgy, hogy a filmnézés 30 perces időtartamát a legnagyobbra fel kell emelni, ami 90 perc.

Az imagináció plusz szolgáltatást igénybe venni csak aktív hit beültetés és imagináció esetén lehetséges, amelynek ára 10.000.- Ft / hó (tízezer forint per hónap). A 90 perces imagináció felára 10.000.- Ft / hó (tízezer forint per hónap), ami összesen 20.000.- Ft / hó (húszezer forint per hónap), és fakultatív alkalmazási lehetősége is elképzelhető.

Az imaginációs film nézéséhez az ember önvalóját minden éjszaka felviszik az asztrálsíkra 90 perc időtartamra, amihez aludnia kell.

5. Fizikai test és önvaló elváltozásainak helyreállítása

A fizikai test elváltozásai legtöbbször csak tünetek, amelyeknek a közvetlen kiváltó oka lehet valamilyen asztrális hatás, vagy pedig érzelmi konfliktus, és ritkábban fordul elő, hogy az elváltozás közvetlen kiváltó oka kizárólag a fizikai síkon van. Az elváltozások nagy része az ember önvalóján is megjelenik, de vannak olyanok is, amik csak a fizikai testet érintik.

A fizikai test és önvaló elváltozásainak helyreállítása kezelésekkel történik, de soha nem kezdünk bele a kezelésbe addig, amíg valamilyen közvetlen kiváltó ok fennáll, vagyis a táltos gyógyítás korábbi lépéseit nem hajtottuk végre, ami az asztrális hatások megszüntetése, valamint a lélek gyógyításnak az a szintje, ami a kiváltó okot teljesen megszüntette.

A honlapon a „Táltos gyógyítás” menüpontban részletesen kifejtem a különféle kezelések alkalmazási lehetőségeit, amit itt nem szeretnék megismételni, csak ki fogom egészíteni azzal, ami ott nem szerepel, mivel akkor még nem rendelkeztem ezekkel a jogosultságokkal. Három új kezelés van, amire 2021-ben kaptam jogosultságot, ebből kettő arkangyali, egy nem.

 1. Az arkangyali beavatkozás által eddig is lehetőség volt arra, hogy Rafael arkangyal az ügyfél csakráit beállítsa, jelenleg azonban már azt is meg tudom tenni, hogy megkérem Rafael arkangyalt az ember mirigyeinek optimalizálására. Ezt a műveletet napi rendszerességgel el lehet végezni, és fantasztikus hatással van az ember közérzetére, ami hormonális alapú.
 1. A második lehetőség, ami Rafael arkangyal közreműködésével történik, az arkangyali égési sérülés helyreállítás. Ez egy speciális kezelés, amit két hetente lehet megismételni. A Jézus kezelése, amit Arany Kocka beavatással rendelkező jézusi képességű táltos tud kérni, elvileg alkalmas bármilyen lágyszövet építésére, de égési sérülés esetén az nem használható.
 1. A jézusi képességű táltos által Jézustól kérhető táltos plasztika alkalmas teljes testi vagy lokális izomszövet építésre, és bontásra, a Jézus kezelésével azonban nem lehet teljes testi vagy lokális zsírszövet építést, és bontást végezni, hanem ezt csak a 7. dimenzós Antares szellemi segítőitől tudom kérni, ami szintén táltos plasztikának tekinthető, és hetente ismételhető.

A honlap régi részében is fel van tüntetve, de a fentiekből is látható, hogy szinte minden kezelés típusnak más az átíródási ideje. Ez indokolta, hogy az ügyfelek kezelésének rendjét már egy ideje teljesen megváltoztattam, és néhány kivételtől eltekintve jelenleg már szinte minden esetben az egységes havi kezelést alkalmazzuk, ami az alábbiakat jelenti.

A havi kezelés ára 25.000.- Ft / 28 nap (huszonötezer forint per huszonnyolc nap), és azt jelenti, hogy az ügyfél 28 napon át minden szükséges kezelést megkap a lehető legnagyobb gyakorisággal, de legfeljebb naponta egyszer, amely a legtöbb esetben táltos plasztikát is tartalmaz, vagy kizárólag táltos plasztikát tartalmaz, és szükség esetén egyéb kezelést.

 A havi kezelés mindenképpen tartalmazza az alábbiakat: 

 1. Arkangyali csakra és mirigy beállítás naponta.
 2. Teljes testi arkangyali helyreállító kezelés 3 naponta.
 3. A Jézus kezelése (fizikai test 7 naponta, önvaló 28 naponta) Isten leáradásával.
 4. Táltos plasztika csomag Jézus által (teljes testi sejt fiatalítás, kollagenizálás, ránctalanítás, bőrhiba eltávolítás, bőr pigmentálás, haj visszaszínezés, haj sűrűsítés).

A havi kezelés szükség esetén, illetve kívánság szerint tartalmazza az alábbiakat:

 1. Vírus, baktérium, gomba ártalmatlanítás 7 naponta.
 2. Gyulladás eltávolítás 3 naponta.
 3. Méregtelenítő kezelés 14 naponta.
 4. Sugármentesítő kezelés 14 naponta.
 5. Ganglion bontó kezelés 7 naponta.
 6. Égési sérülés helyreállítás 14 naponta.
 7. Zsírszövet építés vagy bontás kívánság szerint 7 naponta.
 8. Táltos plasztika Jézus által kívánság szerint (fizikai test 7 naponta, önvaló 28 naponta).

A havi kezelés alapja a Jézus kezelése, és kifizetni is csak ezt kell, de ez az ár összesen 12 féle kezelést tartalmazhat. A havi kezelés csak a nevében havi, valójában 28 napig tart, mivel ebbe pont egy önvaló kezelés és 4 fizikai test kezelés fér bele, aminek az ára 5.000.- Ft / db, így lesz a havi kezelés ára 5 x 5.000.- Ft = 25.000.- Ft (huszonötezer forint).

Én szakrális uralkodó vagyok, a Szentháromság beavatás mellett Korona beavatásom is van, amivel meg tudom kérni Istent, hogy áradjon le földi emberekre, és töltse fel őket a 12. dimenzió magas rezgésű szeretet energiájával, ami 1550-es. A fizikai test Jézus általi kezelése közben (7 naponta) szoktam kérni Istent, hogy áradjon le, és az ügyfelet töltse fel fénnyel.

A fizikai test Jézus általi kezelésével kapcsolatban fontos tudni, hogy nemzőképes korú nőknél vagy lányoknál a kezelést követően előfordulhat menstruációs vérzés. Ennek az az oka, hogy amikor Jézus a női nemi szerveket fénykézzel kitisztítja, akkor a felesleges anyagoknak el kell távoznia. Ennél meggyőzőbb bizonyítéka nem is lehetne a szellemi gyógyításnak.

A kezelések egy része a test egészséges működéséhez szükséges, míg más kezelések fakultatív változtatásokat tesznek lehetővé. A kezeléseket addig kell folytatni, amíg az elváltozás nem fog megszűnni, vagy a kívánt eredményt nem fogjuk elérni. A táltos plasztikáról szóló honlapom már készülőben van, ami a www.taltosplasztika.hu címen alatt lesz elérhető.

6. Védelmek aurába és térbe

A honlapon a „Védelmek” menüpontban az arkangyali védelmekről minden megtalálható, ezért itt szintén csak azt fogom leírni, ami ott nem szerepel. Az alábbi három védelem alkalmazására a jogosultságom 2017-ben is meg volt, de olyan ritka problémák ellen nyújtanak védelmet, hogy nem került sor az alkalmazásukra, ezért nem tudtam, hogy van ilyen jogosultságom.

Ezek a lehetőségek nem arkangyali védelmek, mert nem arkangyali pecsét beavatással, és nem arkangyaltól kell őket kérni, hanem Korona beavatással. Az alábbi védelmek abban is eltérnek a klasszikus arkangyali védelmektől, hogy nem fizikai, energetikai akadályt jelentenek, hanem különleges módon működnek, mert szakrális uralkodó által lehet kérni őket.

 1. A szellemek megszállása ellen védő arkangyali védőpajzsot hálóra is lehet tölteni, és nem csak az ember auráját, hanem bármilyen teret meg lehet vele védeni. Ez a védőháló az itt ragadt szellemek, a halott emberek önvalója ellen véd. Néhány ritka esetben azonban előfordult, hogy az ügyfelet élő ember önvalója zaklatta, akik a védőhálón át tudnak menni.

Az élő emberek önvalóját szakrális uralkodó tudja távol tartani, méghozzá úgy, hogy meg kell kérni a védendő személy őrangyalait arra, hogy a zaklató ember önvalóját ne engedjék az ügyfél közelébe. A szakrális uralkodónak ezt az utasítását az őrangyalok kötelesek teljesíteni, és a probléma meg fog szűnni, az élő ember önvalója többet nem fogja az embert zaklatni.

 1. A másik ritkán előforduló probléma, ami szakrális uralkodó utasítására szüntethető meg, az a lidércek megszállása. A lidércek apró kis lények, akik nagyon szeretnek sötét, vizes helyeken, például csatornákban lenni, és jellemzően embereket is meg tudnak szállni oly módon, hogy ráülnek az ember vállára és a hátára nagyon sokan, ezt hívják úgy, hogy lidércnyomás.

A lidércek által megszállt ember sokszor érzi a bőrén az apró pici lábak mozgását, de előfordul, hogy a lidércek valamilyen vizes helyre telepednek be az ember lakásába, ami nem annyira zavaró. A lidérceket szakrális uralkodó tudja megkérni arra, hogy menjenek el egy emberről, vagy egy helyről, és a szakrális uralkodó utasítását a lidércek kötelesek teljesíteni.

 1. A harmadik probléma, ami nem arkangyali védelem által oldható meg, az a különböző átjárók kérdésköre. A Föld energetikai hálója sok helyen ki van lyukadva, és az ilyen átjárók között az itt ragadt szellemek közlekedni tudnak. Ez akkor okoz problémát, ha valakinek a lakásában, vagy ahhoz közel van átjáró, mert a szellemek folyamatosan zavarni fogják.

Sokan állítják, hogy az ilyen átjárókat be tudják zárni, ami lehetetlen, mert még Jézus sem tudja a Föld energetikai hálóját befoltozni. Az átjárók által okozott problémákat szintén kizárólag szakrális uralkodó tudja megszüntetni úgy, hogy a Karmikus Tanácstól két őrangyal kirendelését kéri az átjáróhoz, akik semmilyen szellemet nem fog rajta átengedni.

A védelmek alkalmazásának leghatékonyabb módja a gyakorlatban kristályosodott ki, ami a teljes családi védelem, és azon az elven alapul, hogy nincs rés a pajzson. Semmi értelme nincs közös háztartásban élők közül egyeseket védeni, miközben mások védtelenek, vagy éppen az ingatlan védtelen, mert így továbbra is veszélynek, zavaró hatásnak lehetek kitéve.

A teljes családi védelem tartalmazza a közös háztartásban élők aurájának védelmét:

 1. Szellemek megszállása ellen védő pajzs.
 2. Energia rablás ellen védő pajzs.
 3. Sugárzások ellen védő pajzs.
 4. Fénykereszt (átkok, mágiák, démonok ellen).

A teljes családi védelem tartalmazza a család otthonának térvédelmét:

 1. Szellemek behatolása ellen védő pajzs.
 2. Sugárzások ellen védő pajzs.
 3. Fénykereszt (átkok, mágiák, démonok ellen).

A teljes családi védelem tartalmazza továbbá az alábbiakat:

 1. Élő emberek önvalójának távol tartása.
 2. Lidércek távol tartása.
 3. Átjárók biztosítása.

 A teljes családi védelem ára a védelem időtartamától, az együtt élő személyek számától, és az ingatlan nagyságától függő egyedi ár, ami 10.000.- Ft-tól (tízezer forinttól) indul.

7. Életút tanácsadás, konzultáció

Az ember életútja, a karma Isten akarata, ami a születésünktől a halálunkig előre meg van írva, és hét életterületet tartalmaz: általános, egészség, pénz, párkapcsolat, munka, tanulás, spiritualitás. A különböző életterületeken előre meg van határozva, hogy az embernek mi van támogatva, engedve, vagy tiltva, vagyis mit kell, lehet, vagy éppen tiltott megtapasztalnia.

Minden embernek van két őrangyala, akik gondolatokkal, érzésekkel, sugallatokkal az embert folyamatosan manipulálják, és az a céljuk, hogy a karmát végrehajtsák. Egy átlagos ember lélek tudatosságként megnyilvánulva egy 35 centiméter nagyságú gömb. Az őrangyalok 85 centiméteres gömbök, vagyis sokkal nagyobbak, mint egy átlagos ember lelke.

Az őrangyalok ezért nagyon erős befolyásoló hatással rendelkeznek, soha nem fáradnak el, és a tevékenységüket soha nem hagyják abba, egyébként váltják egymást havonta. Egy őrangyal mindig figyel minket, ő soha nem mozdul el mellőlünk, a másik pedig logisztikázik, vagyis más emberek őrangyalaival, a Karmikus Tanáccsal, vagy a Felsőbb Énnel kommunikál.

Az őrangyalok katonák, akik a karmát végrehajtják. Ők tehát kollektíven egy végrehajtó személyzet, akik folyamatosan azon dolgoznak, hogy a földi emberek karmája beteljesüljön, és nem érdekli őket, hogy mi a karma, mert ők csak utasítást teljesítenek. Mivel szervezetten működnek, el tudják érni, hogy az emberek a karmánk szerint viselkedjenek velünk.

Ha egy ember rosszat tesz velünk, az lehet véletlen, de nem biztos, hogy az, mert lehet karmikus esemény is. A legfontosabb karmáinkat a hozzánk legközelebb élő emberek játsszák el nekünk, ami azért van, hogy ne tudjuk elkerülni a sorsunkat. Ha tehát valaki árt nekünk, ne hibáztassuk, mert nem biztos, hogy mindenkivel így viselkedik, előfordulhat, hogy a karmánk rossz.

Az őrangyalok azt is meg tudják tenni, hogy az ember mirigyeit energiával befolyásolják, ezáltal érzéseket tudnak kiváltani a fizikai testünkben. Ha például valamit támogatni akarnak, akkor boldogság hormonokat szabadítanak fel a testünkben, ha valamit tiltani akarnak, akkor pedig adrenalint kapunk, amitől idegesek leszünk, és meggondolatlanul cselekszünk.

Az ember karmájában bármi lehet, aminek oka a véletlenszerűség illúziója. Ez azt jelenti, hogy Isten úgy állította össze a Föld eseményeinek forgatókönyvét, hogy az a történések sokfélesége miatt a véletlenszerűség látszatát keltse. Létezik tehát karmikus háború, világjárvány, baleset, betegség, és bűncselekmény is. Úgy is mondhatnánk, hogy egyszer fent, egyszer lent.

Mindenkinek vannak a karmájában szerencse javak, amik részben az életút teljesítéséhez szükségesek, a kérdés csak az, hogy mennyi van ebből. Ilyen pozitív tényezők az egészség, a szabadság, a nyugalom, a család, a barátok, a tudás, az adottságok, a képességek, a szép test, a munkavégzés, a vállalkozás, a vagyon, a saját ingatlan, az autó, az utazás, a hírnév, stb.

Akinek például az a karmája, hogy top modell lesz, annak azt fogják támogatni az őrangyalok, hogy évi egy millió dollárt keres, luxus körülmények között él, drága háza, autója van, beutazza a világot, nagyon híres, sok barátja van, az interneten több tízmillió követővel rendelkezik, mindig tökéletesen néz ki, és egyfajta példaképnek tekintik, imádják őt az emberek.

A témánál maradva, itt Magyarországon szinte mindenki ismer olyan lányt, aki a legtöbb ember szerint van olyan szép és csinos, mint a top modellek, vagy talán még szebb is, és lehet, hogy top modell akart lenni, mégsem lett az sohasem. Mégis mitől függ az, hogy kiből lesz top modell? Nem a külsőtől, és nem is a szerencsétől függ, hanem a karmától.

Aki az életútja szerint hajléktalan lesz, az kizárólag az emberek adományaiból élhet, ami például nem lehet több havi 25 ezer forintnál, nem lehet semmilyen vagyona néhány ruhát, cipőt kivéve, nem lakhat lakásban, szabad ég alatt, vagy legalábbis közterületen kell aludnia, nincsenek barátai, alkoholt kell fogyasztania, és csak egyszer fürödhet havonta.

Mindannyian ismerünk olyan embert is, akiről a többi embernek az a véleménye, hogy okos, intelligens, szorgalmas, nagyon ügyes, sok dologgal foglalkozik, de mégsem jön össze neki az élet, nem lesz igazán sikeres semmiben, és mindenki azt mondja, hogy neki sokkal többre kellett volna vinnie. Ez azért történik, mert neki sajnos a sikert nem engedi meg a karmája.

Az életút tanácsadás médiumi tanácsadást jelent, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson az embernek abban, hogy a maga útját járja, és a sorsát beteljesítse. Nagyon sok ember elfogadja, hogy a sorsa előre meg van írva, és hajlandó is lenne a karmáját élni, de nem tudja, hogy mi a karmája. Erre való az életút tanácsadás, ami a karmáról történő felvilágosítás.

Amikor 2014-ben a médiumi képességeim elkezdtek felerősödni, szerettem volna tudni, hogy mit tartogat számomra a jövő, van-e dolgom a spiritualitással, és éppen akkor találkoztam is egy látóval. Elmentem hozzá egy életút tanácsadásra, és megkérdeztem tőle, hogy mi a karmám, amire ő azt válaszolta, hogy: „Nézd meg fiam az életed, az neked a karmád!”.

Az őrangyalok befolyásolásán, és a médium tanácsadásán kívül alapvetően három segítség áll a földi emberek rendelkezésére ahhoz, hogy sikeresen teljesítsék az életútjukat. Amikor a lelkünket bekötik a testünkbe, akkor a Betegség Lélektan Programcsomag már rá van töltve, ami általában az emberi léttel ellentétes motivációk kialakulását gátolja meg.

Az első segítségünk tehát a Betegség Lélektan Programcsomag, ami minden embernél azonos és általános, amiről korábban már kimerítő jelleggel írtam. Van viszont ezen kívül két másik dolog, ami mindenkinél teljesen egyedi, és csak az adott személyre jellemző, vagyis karma függő. Az egyik az eredeti életutunk, a másik pedig az asztrológiai képletünk.

 1. A lelkünk úgy néz ki, mint egy fényes gömb, és ezt körülveszi egy szürke mező, az egó, mint ahogy egy DVD lemezen vannak a karikák. A legbelsőbb körben van a BLP, ezután pedig következnek az ember előző életei úgy, hogy először az első inkarnáció eredeti forgatókönyve van a lemezre írva, ezután következik az életút, amit az ember ebből ténylegesen leélt.

Ha ránézek valakire asztrális látással, akkor a lélek úgy szokta kivetíteni a térben maga köré az előző életeit, hogy a különböző inkarnációk legjellemzőbb képei egy koncentrikus körben jelennek meg. Az adott ember első földi életének képei vannak a körben hozzá a legközelebb, és ezt követik a további életei, amik közül a jelenlegi élete van tőle a legtávolabb.

Amikor az önvalót bekötik a testbe, akkor íródik a lelkünkbe a jelen életünk eredeti életútja, amit viszont ebből ténylegesen megtapasztaltunk, az halálunkkor kerül a lelkünkbe, ezt hívják úgy, hogy lepereg előttünk életünk filmje. A lényeg, hogy a jelen életünk forgatókönyve, az eredeti életutunk nincs teljesen elzárva az emlékezetünk elől, csak az előző életeinké.

A jelen életünk eredeti életútja, ami a lelkünkbe van írva, egy vezérfonalként működik, és aki elég érzékeny, az nagy hasznát veheti ennek, mert nagyon sok dolgot előre láthat az életében. Erre utalhatnak tipikusan a különböző deja vu érzések, amikor meglátunk valakit vagy valamit, és nagyon ismerős lesz számunkra, majd azonnal azt érezzük, hogy dolgunk van vele.

 1. A másik különleges segítségünk az életben a születési asztrológiai képletünk. Ez azt jelenti, hogy az asztrológiában a bolygók nagyon erős energiák, amik hatással vannak az emberek életére. A Föld forgatókönyve úgy van megírva, hogy minden földi embernek benne van a pontos születési időpontja. Kérdés, hogy miért van ennek olyan nagy jelentősége?

A születésünk időpontja azért nagyon fontos, mert amikor megszületünk, akkor az asztrológiai képletünk a lelkünkbe íródik. Az asztrológiai képlet nem más, mint a születési pillanatunk bolygóállásának egyedi energetika lenyomata. A születésünk pillanatában tehát beleíródik a lelkünkbe ennek a pillanatnak az energetikai térképe, ami hatással lesz az egész életünkre.

A születési asztrológiai képletünk az, ami a lelkünk saját energiája mellett a leginkább meghatározza a személyiségünket. Ha abban az időpontban születünk, amikor azt Isten a Föld forgatókönyvébe előre beleírta, akkor olyan személyiségünk lesz, ami az eredeti életutunk megvalósításához a legideálisabb, amivel a legkönnyebb teljesíteni a karmánkat.

Ebből a fent jelzett 3 dologból már születésünk előtt a lelkünkben van két dolog: a Betegség Lélektan Programcsomag, és az eredeti életutunk, vagyis az inkarnációnk forgatókönyve. A születésünk pillanatában keletkezik az asztrológiai képletünk, és innentől kezdődik el életünk filmjének is a rögzítése, ami ténylegesen megvalósul az előre megírt eredeti életútból.

A fentiekből láthatjuk, hogy a karmánkban bármi lehet, például olyan életesemények is, amiket nem szeretnénk megtapasztalni. Az emberi sorsunkat a Földön tehát lényegében elszenvedjük, mert az életünk csak egy szerep, amit kénytelenek vagyunk eljátszani. Az életút tanácsadás lényege a karma megismerése, amely azért fontos, hogy az emberi életünk a célját elérje.

Nagyon fontos kérdés az életútban a tanulás, pályaválasztás kérdése, mert egy meg nem szerzett képesítés miatt az ember egész életútja tönkre mehet, ezért akinek gyermeke van, annak azt szoktam javasolni, hogy már a középiskola választást is vizsgáljuk meg. Általában a tanulással függ össze a munkavállalás kérdése, ami pedig elvezet a pénz kérdésköréhez.

Sok ember számára hihetetlen, de az ember életútjában minden nagyon részletesen, és pontosan meg van határozva, vagyis az embernek nincs túl sok szabad akarata, mert a Földön 80-90 %-ban az történik, ami a karma. A pénz és az anyagiak nagyon érzékeny téma, de a karmában az is meg van határozva, hogy milyen munkával és mennyi pénzt fogunk keresni.

Amikor meg szokták kérdezni tőlem, hogy az embernek mennyi a szabad akarata, és az életünk mennyiben van előre meghatározva, akkor azt szoktam mondani, hogy el tudjuk dönteni, hogy mit fogunk reggelizni, kiflit vagy zsemlét, de hogy melyik boltban fogjuk megvásárolni, és az árát milyen munkával fogjuk megkeresni, az már előre meg van írva.

Az őrangyalok jelzett végrehajtó tevékenysége annyira szervezett, hogy minden karmikusan létező bolthoz, üzlethez állandó szervező angyal van rendelve. Ennek oka, hogy mindenki csak olyan termékeket vásároljon, amik a karmájában benne vannak, és ne vegyen olyan dolgokat, amik neki a karmája szerint nem járnak. Erre tudok mondani egy nagyon érdekes példát.

Van egy üzlet Nyíregyházán, ahol évek óta ruhát vásárolok. Többször is feltűnt, hogy ugyanaz a bordó színű angyal mindig ott van az üzletben. Egyszer betettem a kosaramba egy kék pólót, hogy felpróbáljam. Ekkor a bordó angyal a hátam mögé jött, és a következőt mondta az őrangyalomnak: „Mondd már meg neki, hogy tegye vissza a kék pólót, mert az másé!”.

Az ember életútja erősen leegyszerűsítve azt tartalmazza, hogy mikor, hol, kivel, és mit fogunk csinálni. Meg van határozva az életútban például, hogy hol fogunk élni, ki lesz a párunk, mi lesz a munkánk, mennyit fogunk keresni, milyen vagyontárgyakat fogunk birtokolni, mi lesz a hobbink, hová megyünk nyaralni, lesz-e gyerekünk, vagy fogunk-e dohányozni.

Három dolog határozza meg, hogy mi történik az ember életében. Van a karma, van az ember szabad akarata, és vannak a véletlenek. A karma állandó, és csak ritka esetben változtatható meg a Karmikus Tanács által, ezért az ember szabad akarata és a véletlen tudja a karma beteljesülését megakadályozni, és itt nagy hangsúly van más emberek szabad akaratán.

A másik ember szabad akarata a párkapcsolat területén jön hangsúlyosan számításba. Én nem hallottam még olyan emberről, akinek soha ne lett volna párkapcsolati problémája. Itt azt kell látni, hogy Isten kiosztotta a szerepeket két lélekre, és elrendelte, hogy ők egy pár lesznek, együtt fognak élni, amivel az a probléma, hogy nem feltétlenül tetszenek egymásnak.

Magyarországon a kapcsolati karmák általában monogámok, vagyis párkapcsolatok, de az arab országokban például poligám kapcsolati karmák vannak, amik nem párkapcsolatok, hanem úgy hívják őket, hogy partnerkapcsolat. Nálunk a párkapcsolatok támogatása mindig az év július 01. napján indul el, de akivel dolgunk van, azzal mindig sokkal korábban találkozunk.

Ebből az a probléma szokott származni, hogy a két ember túl korán egymásba szeret, még akkor, amikor a párkapcsolat tiltott. Ennek az lesz a következménye, hogy amikor a kapcsolat már támogatva lenne, meg vannak egymásra sértődve, és a kapcsolat nem jön létre. Szóval nem túl szerencsés nagyon hamar találkozni azzal, akivel párkapcsolat van az életútban.

Ha tehát egy szép nyári napon az őrangyalok elkezdenek támogatni egy párkapcsolatot, akkor általában lesz valaki, akivel állandóan kapcsolatba fogunk kerülni. A párkapcsolat karmikusan akkor jön létre, ha két ember szabad akaratából legalább 12 alkalommal találkozik egymással azért, hogy együtt töltsék az idejüket, és legalább egy alkalommal szexelnek egymással.

A párkapcsolat támogatását úgy kell elképzelni, hogy az őrangyalok egymással egyeztetve már napokkal, hetekkel előre megbeszélik a randi pontos idejét és helyét, és elkezdik gondolatokkal, érzésekkel manipulálnia a férfit és a nőt. Emiatt mindketten késztetést éreznek majd arra, hogy például elmenjenek egy boltba, és ezt addig csinálják, amíg a találkozó össze nem jön.

Amikor találkoznak, akkor a férfi és a nő boldogság hormont kap, és olyan gondolatokat, hogy ennél az embernél jobbat soha nem fognak találni, ő a tökéletes partner számukra. Ha azonban nincsenek egymás közelében, az angyalok a boldogság hormont elzárják, ezért mindketten azt fogják átélni, hogy olyan jó volt a másikkal lenni, az a jó érzés nagyon fog nekik hiányozni.

A boldogság érzést a másik emberrel való találkozással rögtön össze fogják kapcsolni, ezért a másik ember azonnal elkezd nekik hiányozni, mert tudják, hogy azt az érzést csak a másik ember jelenlétében érezhetik. Mi a neve ennek a jelenségnek, amit fent leírtam? Ez bizony a szerelem, ami az őrangyalok különös játéka, hogy beteljesüljön a párkapcsolati karma.

A párkapcsolat létrejöttét leghamarabb 12 hét elteltével állapítja meg a Karmikus Tanács, ilyenkor egy évig párkapcsolat és szex van támogatva. Egy év elteltével, július 01. napjától már együttélés is lesz támogatva, 2 év elteltével, szintén július 01. napjától az eljegyzést is támogatni fogják, 3 év elteltével pedig már a házasságkötés is támogatott lesz.

Miután egy pár házasságot kötött, a kapcsolatuk 4. évét követően szokott gyermekük foganni. Hangsúlyozni szükséges, hogy ez csak egy tipikus példa, nem mindenkinek ez a karmája, hiszen a karmában bármi lehet, az is előfordulhat, hogy valakinek több 100 szexpartnere lesz, míg másnak egy párkapcsolatot sem ad a sors. De mi van, ha egy párkapcsolat nem jön létre?

Ha valami támogatva van az ember karmájában, annak teljesítésére általában 5 év van, ezt követően minden karma teljesítése el szokott nehezülni. Van ezért egy olyan szabály, hogy amennyiben egy kapcsolat 5 évig nem jött létre, vagy idő előtt megszűnt, a Karmikus Tanács 5 év elteltével megállapíthatja a párkapcsolat időmúlás miatti végleges meghiúsulását.

Ilyenkor a pár tagjainak a Karmikus Tanács kereshet egy másik párt, megengedhet nekik egy másik párkapcsolatot, de azt nem támogathatja, mert az nem volt Isten akarata. Csak olyan párt lehet adni valakinek, akinek a karmája szerint szintén lenne párkapcsolata, és az neki is meg van hiúsulva. A cél, hogy minél több embernek teljesüljön be a kapcsolati karmája.

Ez természetesen nem alanyi jog, hanem csak egy lehetőség, egyáltalán nem biztos, hogy valaki kap másik párt, mert lehet, hogy nem tudnak neki találni. Azért is fontos párt találni azoknak, akiknek a karmájuk szerint párban kell élni, hogy a gyerekek mindenképpen meg tudjanak születni. A gyermek születése karmikus értelemben több szempontból is különleges.

A gyermek születését azért hívják úgy, hogy gyermekáldás, mert ha természetes úton születik gyermeke egy párnak, akkor biztosak lehetnek benne, hogy a kapcsolatuk karmikus, mert élve születés csak akkor lehetséges, ha a magzat lelket kap a Karmikus Tanácstól. Ilyenkor az Égiek áldása van a kapcsolatukon, tehát az vagy támogatott, vagy legalább engedett.

Sokan fordulnak hozzám azzal a problémával, hogy hosszabb időn keresztül próbálkoztak, de nem született gyermekük. Ennek az is lehet az oka, hogy a kapcsolatuk tiltott, vagy karmikus a kapcsolatuk, de nincs az életútjukban gyermek, esetleg csak később van benne, de az is lehet, hogy a gyermekük csak házasságból születhet meg, de nem kötöttek házasságot.

Ennek az ellentéte is előfordul, vagyis az, hogy valakinek a karmája szerint gyermeke születne, de nem vállalja azt el. Ilyenkor a Karmikus Tanács 5 évet vár, majd megállapítja az időmúlás miatti végleges meghiúsulást, és átírja az adott lélek inkarnációját egy másik szülő párra. A nők karmája úgy néz ki, hogy van benne támogatott gyerek, és lehet benne engedett gyerek.

Ez azt jelenti, hogy előre meg van határozva egy szerepben, hogy egy nőnek a támogatott gyermeke után születhet-e engedett gyermeke. Csak olyan nőnek lehet engedett gyermeke, akinek eredetileg támogatott gyermeke is volt, és az már megszületett. A lélek karmája csak a szükséges mértékben módosul ilyenkor, és az eredetihez nagyon hasonló élete lesz.

Azért is különleges a gyermek születés, mert meg van határozva, hogy az őrangyalok egy bizonyos karma támogatása esetén mennyi boldogság hormont szabadíthatnak fel az emberek testében. A legnagyobb boldogságot akkor okozzák az őrangyalok, ha gyermek fog születni, illetve akkor, amikor a gyermek már megszületett, de még gondozásra szorul.

A Földön a legfontosabb karma a gyermeknek a világra hozatala, mert gyermek születése nélkül nincs földi emberi élet. Ha valahol gyermek fog születni, vagy már megszületett, ott a családban mindenki a lehető legboldogabb, amit azért idéznek elő az őrangyalok, hogy a szülők bármi áron tartsák életben a gyermeket, hogy el tudja játszani a sors által neki szánt szerepet.

Amikor például egy ház, egy autó, valamilyen ruha, vagy cipő vásárlása van benne a karmában, akkor is kap az ember pozitív gondolatokat, illetőleg boldogság hormont is, de nyilvánvalóan nem olyan mennyiséget, mint amikor a gyermek születését, gondozását kell támogatni. Ha egy gyermek csak házasságból születhet meg, akkor a házasság támogatása is nagyon erőteljes.

Egy karmikus párkapcsolatnak pontosan úgy lesz vége, ahogyan létrejött, az őrangyalok fogják azt szétverni. Amikor eltelt az 5 vagy 10 év, ameddig a kapcsolatnak tartania kell, a támogatás tiltásra változik. Az őrangyalok tudják, hogy mi az, aminek a párunk nem örülne, és az embert sajnos pontosan erre fogják ösztönözni, így a kapcsolat előbb-utóbb tönkre fog menni.

Az életút tanácsadás mindig a médiumi képességeim használatát jelenti, mert csak az őrangyaloktól tudom az ügyfél kérdésére a választ megkapni. Az egyéb konzultációhoz nem biztos, hogy mindig szükség van a médium jogosultságomra. Az életút tanácsadáson kizárólag kérdésekre válaszolok, tehát teljes életutat az elejétől a végéig senkinek nem mondok.

Ennek oka az, hogy nem akarok senkinek olyan információt átadni, amire ő nem kíváncsi. Az egészség tárgyalása nem életút tanácsadáson, hanem konzultáción történik. Életút tanácsadást és egészséggel kapcsolatos konzultációt kizárólag a táltos gyógyítás első két lépésének elvégzését követően lehet kérni, egyéb konzultációra bármikor van lehetőség.

Az egészséggel kapcsolatos konzultációt azért kell ennek a két lépésnek megelőznie, mert az aurában vagy térben lévő káros asztrális hatások megszüntetésére, valamint a lélek gyógyítás I. szintjének elvégzésére tapasztalataim szerint minden embernek szüksége van. Ezen kívül nincs értelme a testi, lelki, mentális egészséggel foglalkozni, amíg közvetlen kiváltó ok áll fenn.

Az életút tanácsadásnak sincs értelme akkor, amikor az ember egészségével még gond van, illetve a sikerének, és a boldogságának alapvető akadályai még nem lettek megszüntetve. Ha valaki beteg, akkor nem tudja a karmáját teljesíteni, vagy amíg például szellem, vagy mágia van rajta, én hiába fogom neki a lehetőségeit felvázolni, azokkal nem fog tudni élni.

Az életút tanácsadás úgy történik, hogy időrendben végig megyünk a hét életterületen, és megnézzük, hogy hol van eltérés az eredeti életút és a tényleges életesemények között. Én mindig a karmát nézem meg, és azt is meg tudom mondani, hogy egy bizonyos életesemény bekövetkezésének mekkora az esélye. Ha eltérést látok, akkor a következőt tesszük.

Amennyiben ez még lehetséges, megpróbáljuk az ember életét az eredeti útra visszatéríteni, de a tapasztalatok szerint, ha valaki valamit az életben hosszú éveken át nem csinált meg, azt nagy valószínűséggel már sohasem fogja megtenni. Az életút tanácsadás célja a nem teljesített karmikus feladatok megismerése, a ki nem használt lehetőségek feltérképezése.

Megvizsgáljuk tehát, hogy milyen feladatok teljesítését mulasztotta el az ember, illetve milyen boldogulási lehetőségei lennének, amikkel eddig nem sikerült élnie. A karma vizsgálata tehát a múltban indul, de a célja mindig az, hogy az ember úgy éljen a jelenben, ahogyan az eredeti életútja szerint kell, mert csak ilyenkor fog a jövője is a megfelelő irányba haladni.

Az életút tanácsadást általában valamilyen konkrét probléma megoldása érdekében kérik, vagy azért, mert elakadtak az úton, nem tudják, hogy merre menjenek tovább, vagy pedig egyszerűen csak tudni szeretnék, hogy jó úton járnak-e. A legnépszerűbb témák a pénz, a párkapcsolat, és a munka szoktak lenni, de egyéb megoldásra váró élethelyzetek is előfordulnak.

Az elsődleges cél tehát az, hogy aki nincs az útján, mert letért róla, az kerüljön arra vissza, aki pedig útelágazáshoz érkezett, az lehetőség szerint jó irányba folytassa az útját, és ne menjen vakvágányra az élete. A cél tehát mindig az, hogy az eredeti életúthoz képest a lehetőségeket sikerüljön a legjobban kihasználni, és a karmából minél többet teljesíteni.

Vannak sajnos olyan spirituális emberek, akik az életút tanácsadáson mindig azt mondják az ügyfélnek, amit az hallani szeretne. Ha egy médium az igazat mondja, akkor előfordul, hogy az ügyfélnek nem tetszik az, amit a médiumtól hallott, és azt fogja mondani, hogy a médium képességei nem jók. Ilyenkor nem a médium rossz, hanem az ügyfél karmája.

Nagyon sokan szokták kérdezni, hogy mi az ő életük értelme, mi az életcéljuk. Erre a kérdésre van egy általános válasz. Minden ember életének egy célja van, az, hogy az életidejét születéstől halálig letöltse, vagyis eljátssza a szerepét. Az életünk konkrét célja minden ember esetén más, ami a szerepünkben, az életutunkban lévő megtapasztalások valósághű átélése.

Az életút tanácsadás etikai szabályai:

 1. Aki életút tanácsadást kér, annak el kell fogadnia, hogy az ember életútja, a karma Isten akarata, ami születéstől halálig előre meg van írva.
 1. Akkor jöjjön életút tanácsadásra, ha készen áll arra, hogy megismerje a karmáját, és csak olyan kérdést tegyen fel, amire tényleg tudni szeretné a választ.
 1. Nem azt fogom mondani, amit hallani szeretne, hanem azt, amit az Égiek mutatnak, ezért amennyiben nem olyan választ kapott, amire számított, ne a médiumot hibáztassa.

Az életút tanácsadás, vagy konzultáció ára 10.000.- Ft / óra (tízezer forint per óra).

 Az egészség tárgyalása nem életút tanácsadáson, hanem konzultáción történik. Életút tanácsadást és egészséggel kapcsolatos konzultációt kizárólag a táltos gyógyítás első két lépésének elvégzését követően lehet kérni, egyéb konzultációt bármikor

8. Buddha Tanfolyam

A Buddha Tanfolyam a táltos gyógyítás mellett a spiritualitás másik mostoha gyermeke. Ez azt jelenti, hogy a táltos gyógyításhoz hasonlóan nem közismert, és nem elterjedt módszer, viszont ugyanúgy nélkülözhetetlen. A Buddha Tanfolyam részletes bemutatásához egy külön honlapot fogok készíteni, amit a www.buddhatanfolyam.hu címen lehet majd elérni.

Mi az a Buddha Tanfolyam?

A Buddha Tanfolyam egy különleges módszer, amit elsősorban a 4. dimenzióban, a túlvilágon használunk, és arra való, hogy érzelmi töltések semlegesítésével azonosulásokat szüntessünk meg. A lélek gyógyításról szóló részben kifejtettem, hogy egy tudatosságnak, például egy ember léleknek hogyan keletkeznek azonosulásai, amit most nem fogok megismételni.

Mivel a földi ember önvalója semmiben nem különbözik a túlvilági lelkétől, a Buddha Tanfolyam módszerét nem csak a túlvilágon, hanem itt a Földön is lehet arra használni, hogy az azonosulásainkat meg tudjuk szüntetni. Fentebb azt mondtuk, hogy a Buddha Tanfolyam alkalmazásának célja kettős: Betegség Lélektan oldás, és egyéb probléma megoldás.

Van azonban a Buddha Tanfolyam módszerének egy harmadik alkalmazási lehetősége is, amiről eddig még nem beszéltünk, pedig ez a legfontosabb, ami a szó szerinti értelemben vett tanfolyam. Azért írtam azt, hogy a Buddha Tanfolyam módszere, mert mindhárom esetben ugyanannak a technikának az alkalmazásáról van szó, de három különböző célból.

A szó szerinti értelemben vett Buddha Tanfolyam célja nem más, mint az ember tudatossági szintjének emelése. Korábban volt róla szó, hogy ha egy ember lelke, önvalója nem veszi fel az alakját, az emberformát, akkor tudatosságként megnyilvánulva gömb alakú. Az ember tudatossági szintjét megmutatja a lelke nagysága, vagyis a gömb átmérője milliméterben.

Miért van szükség a Buddha Tanfolyamra?

Most már csak az a kérdés, hogy miért kell megemelni az emberek tudatossági szintjét, amire a válasz a Felemelkedés. Ezt a témát nem fogom részletesen kifejteni, mert a jövőben egy teljes könyvet fogok róla írni. A Felemelkedés lényege röviden annyi, hogy vannak olyan 4. és 5. szintű lelkek, akiknek nincs több inkarnációjuk, mert ez az utolsó földi életük.

Egy 4. szintű lélek inkarnációja sohasem Fényküldött, egy 5. szintű lélek inkarnációja viszont lehet Fényküldött, és nem Fényküldött is. A Felemelkedésben mindkét csoport képviselői részt vehetnek, azzal a különbséggel, hogy a nem Fényküldöttek a végén hazatérhetnek, vagyis a Felemelkedés az ő életükben jelentős esemény, ezért a továbbiakban róluk lesz szó.

Most röviden fogom modellezni, hogy egy 4. vagy 5. szintű léleknek a Felemelkedéshez mit kell tenni. A Felemelkedés 1972-től 2072-ig tart a Föld forgatókönyvében, ez alatt az idő alatt nekik minden lélekrészükkel együtt le kell születniük a Földre, ami legkevesebb 4 lelket, tehát 4 földi embert jelent, akik lélekrészek. Nekik először is be kell tölteniük a 30. életévüket.

Ha ez megtörtént, akkor el kell érniük az 580-as tudatossági szintet, ezt követően pedig részt kell venniük egy Prána Csatorna Tisztításon, ezáltal el fogják a 600-as tudatossági szintet érni, és megvilágosodnak. Ha ez megtörtént, meg kell kapniuk 3 beavatást, a Harmadik szem, a Fénytest, és a Szent Lélek beavatást, amik által 730-as tudatossági szintre jutnak.

Ha legalább két lélekrész a beavatásokkal elérte a 730-as szintet, akkor sor kerülhet a lélekrész egyesítésükre, ami által 40 egységgel emelkedik mindkettőjük tudatossági szintje. Mivel minden lélekrész 3 másik lélekrésszel lesz ilyen módon egyesítve, minden lélekrésznek 120 egységgel fog emelkedni a tudatossági szintje, így elérik a 850-es Istenember szintet.

Akik a Felemelkedésben részt fognak venni, tehát ez az utolsó életük, azoknak az Istenember szintet 2062-ig el kell érni. A Prána Csatorna Tisztítást és a beavatásokat egy 4. vagy 5. szintű lélek leghamarabb 33 éves korában kaphatja meg. A 7. szintű, apostol lelkek inkarnációira eltérő szabályok vonatkoznak, mert náluk ez már 12 éves korban lehetséges.

Fentebb azt írtam, hogy a Buddha Tanfolyam lényege az ember tudatossági szintjének a felemelése, és azért kell a tudatossági szintet felemelni, mert a Prána Csatorna Tisztítást csak 580-as szinten lehet elvégezni, de egy 4. vagy 5. szintű lélek születési tudatossági szintje 450-es vagy 550-es, ami nem éri el az 580-as szintet, ezért oda valahogy el kell jutni.

A 4. dimenzióban van 7 szféra, és minden ember lélek abban a szférában helyezkedik el, ami a tudatossági szintjének megfelel. A túlvilágon egy ember lélek tudatossági szintje egy szféra rezgéstartományának a középértéke, amely annak a léleknek az otthona. Továbbá minden ember olyan tudatossági szinten születik, ami az ő túlvilági tudatossági szintje.

A 4. szféra rezgésszintje 450, ezért egy 4. szintű lélek 450-es szinten születik, az 5. szféra rezgésszintje 550, ezért egy 5. szintű lélek 550-es szinten születik. A 6. szintű lelkek 650-es tudatossági szinten születnek, tehát ők 33 éves korukban azonnal kaphatnak Prána Csatorna Tisztítást és beavatást, a 7. szintű, apostol lelkek 650-en vagy 750-en születnek.

A Buddha Tanfolyamra azért van szükség, mert csak ezzel a módszerrel lehet a tudatossági szintet 580-ra felemelni. Sok spirituális ember állítja, hogy a kezében van a tudatossági szint felemelésének a kulcsa, de azzal sincsenek tisztában, hogy mi az önvaló, mi az egó, hogyan működik a tudatosság, mit jelent a tudatossági szint, és miért kell azt felemelni.

Hogyan működik a Buddha Tanfolyam?

Ahogy mondtam, a Buddha Tanfolyam módszerével 2012 tavaszán ismerkedtem meg, amikor a legjobb barátom, volt egyetemi évfolyamtársam ajánlott egy különleges problémamegoldó, és személyiség fejlesztő módszert, amit ő már korábban használt. Ő a mesterétől tanulta a technikát, és a lényege az volt, hogy kellett hozzá egy tanuló és egy tanfolyami tréner.

A barátom a mesterétől kapott egy komplett tanfolyami tematikát is, amit akkor még úgy hívtak, hogy Siker Tanfolyam. A tanfolyam módszerét fentebb kifejtettem, az alapkoncepciója pedig az volt, hogy ha valami nem úgy működik az életünkben, ahogy szeretnénk, tehát nem vagyunk sikeresek valamiben, akkor ennek csak és kizárólag egy oka lehet, mi magunk.

A megoldás az, hogy a tudatosság működésének ismeretében meg kell keresni a problémát okozó tudatalatti hitet, amely miatt ezt a valóságot tapasztaljuk, és a hit megszüntetésével meg fognak változni a tapasztalataink is, mert a hiteink teremtik meg a valóságunkat. Én akkor már ezoterikus érdeklődésű ember voltam, de nem voltam kifejezetten spirituális.

Mindig is szerettem tanulni, fejlődni, és szerettem volna a végső igazságot tudni, választ kapni azokra a kérdésekre, hogy ki vagyok én, miért vagyok itt a Földön, és hová tartok, mi a földi élet értelme, célja. Többek között azért mentem jogász szakra, mert azt gondoltam, hogy a földi törvényekben megtalálom a végső igazságot, de azt Isten törvényeiben találtam meg.

Elkezdtem tanulóként én is ezt a technikát alkalmazni, mert volt néhány dolog az életemben, amin szerettem volna változtatni, és nagyon hamar azt tapasztaltam, hogy a kívánt változások bekövetkeztek, sikeresebb lettem, összejöttek dolgok, amik korábban nem. Azonban nem csak a problémáim oldódtak meg, hanem egyéb előnyökkel is járt a tanfolyam.

Néhány tíz óra tréningezés elteltével a legjelentősebb érzésem az volt, hogy sokkal békésebb, nyugodtabb lettem, eltűnt belőlem a feszültség, Ezen kívül egyértelműen több lett bennem a feltétel nélküli szeretet, és az elfogadás, továbbá okosabbnak, és bölcsebbnek éreztem magam, és sok olyan új lehetőség jelent meg az életemben, amiket addig nem vettem észre.

Ma már tudom, hogy mindez a tudatossági szint emelkedésének a velejárója, de a leginkább figyelemre méltó változás mégis az volt, hogy 2012 júliusában megvilágosodtam. Éppen azokat a hiteimet szüntettem meg, amik az igazsággal kapcsolatosak. Hirtelen rájöttem, hogy igazság az, amit én annak gondolok, mert a saját nézőpontjából mindenkinek igaza van.

Ebben a pillanatban azt éreztem, hogy egy testemet körülevő furcsa gömb elkezd repedezni, és hatalmas darabok esnek ki belőle, majd pedig az egész széthullik, és közvetlenül áramlik rám az isteni fény. Napokig csak nevettem, olyan boldog voltam, és tudtam, hogy megvilágosodtam, mert amikor az egó teljesen szétesik, akkor élheti át az ember a felébredést, a szatorit.

Ezt követően továbbra is használtam a módszert, ha változtatni akartam valamin. Nemsokára tréner lettem, és szívességből segítettem az embereknek megváltoztatni az életüket. A szabály az, hogy aki megvilágosodik, az alkalmas lesz arra, hogy a tanfolyamot trénerként tartsa. Ezt követően olyan sok tapasztalatunk volt, hogy kidolgoztunk egy Haladó Tanfolyamot is.

Akik érdeklődtek a tanfolyam iránt, azokat elsősorban valamilyen problémájuknak a megoldása motiválta, és nem a tudatossági szintjük emelése, vagy pedig a gyógyulásuk, de gyógyulások is történtek, pedig a Biologikát 2016-ig egyáltalán nem ismertük. Mások tudatossági szintjének emelése, mint cél csak 2017 után fogalmazódott meg, amikor gyakorlott médium voltam.

Ez azért történt így, mert meg kellett kérdezni az Égiektől, hogy ki milyen szintű lélek, milyen tudatossági szinten van, és meg van-e engedve neki a tudatossági szint emelése. A módszer túlvilágon történő alkalmazására 2018 tavaszán azért kértem engedélyt, hogy gyógyítani tudjak vele, de innentől kezdve kontakt módon már soha nem tartottam tanfolyamot sem.

Nagyon sokáig tartott azonban, amíg rájöttem, hogy az ember tudatossági szintje pontosan miért, és hogyan emelkedik fel. Azt gondolhatjuk, hogy ha bárki elkezdi az egóját lebontani, akkor a tudatossági szintje automatikusan fel fog emelkedni. Én is ezt gondoltam korábban, de ez nem így van, mert a tudatossági szint emelkedésének több feltétele is van.

Először is alapvető feltétel, hogy legalább 4. szintű léleknek kell lenni, akinek ez az utolsó földi élete, és a 30. életévét napra pontosan betöltötte, tehát esedékes számára a tudatossági szint emelése. Ez azonban nem elég, mert egészen pontosan a Buddha Tanfolyam módszerét kell alkalmazni, és ez időre megy, tehát meg van határozva, hogy mennyit kell tanfolyamozni.

A szabály az, hogy 5 óra tanfolyammal 25 egység tudatossági szint emelkedést lehet elérni, és egy nap legfeljebb 25 egységgel lehet emelkedni, tehát ez a napi maximum. Ez sem elég azonban, mert így bárki megtehetné, hogy a tanfolyam anyagát megszerzi, és elkezd tanfolyamozni, ami teljesen fölösleges, mert nem fog a tudatossági szintje emelkedni.

A Buddha Tanfolyamot egy olyan ember közreműködésével kell elvégezni, aki erre az Égiek által fel van jogosítva, vagyis az a karmája, hogy ő Buddha Tanfolyam tréner lesz. A barátom mestere is fel van erre jogosítva, a barátom is, és én is. Van egy kivétel a szabály alól, mert 7. szintű apostol lélek megteheti azt, hogy nem vesz igénybe trénert, hanem egyedül dolgozik.

Egy idő után én is egyedül dolgoztam magamon, tréner nélkül. Nem kell a tanfolyami tematikát szigorúan követni, de magát a verbális technikát szabályosan kell végrehajtani. Amikor egy azonosulásunkat a tanfolyam módszerével megpróbáljuk megszüntetni, akkor a tudatalatti hitek automatikusan megszűnnek, és ebből látható, hogy az oldás egy objektív dolog.

Ez azért is igaz, mert más módszerek is vannak, amik alkalmasak tudatalatti hitek felszínre hozására, és az érzelmi töltés semlegesítésére. Más módszereknek a használatával azonban nem fog emelkedni az ember tudatossági szintje. Elképzelhető tehát, hogy valaki lebontja az egész egóját, de a tudatossági szintje nem fog emelkedni, és nem fog megvilágosodni.

Ez a különös eset akkor is bekövetkezhet, ha a Buddha Tanfolyam módszerét használja valaki, de a tudatossági szint emelkedésének még nem jött el az ideje. Ezt azonban nem érdemes tenni, mert ha esedékessé válik a tudatossági szint emelkedése, akkor újra el kell a tanfolyamot végezni, viszont ebben az esetben nem lesz mit megszüntetni, és nehéz lesz tréningezni.

Több emberrel is találkoztam, aki sokat dolgozott azon, hogy megvilágosodjon, és az egóját kemény munkával nagyrészt le is bontotta, és azt gondolja magáról, hogy meg van világosodva, de a tudatossági szint emelkedés nincs benne az életútjában, hanem a születési tudatossági szintjén van, vagyis az egó lebontása önmagában még nem jelent megvilágosodást.

Eszerint elképzelhető, hogy valaki 450-es tudatossági szinten van, de nincsen egója, teljesen egó mentes, és ennek az ellentéte is létezik, például az, hogy valaki 650-es tudatossági szinten van, de mégis vannak azonosulásai, tudatalatti hitei. Aki 4. vagy 5. szintű lélek, az egyszer, kizárólag az utolsó földi életében világosodhat meg, és beavatást is csak ekkor kaphat.

Elárulom a titkot, hogy mitől emelkedik fel az ember tudatossági szintje. Ha valaki a fenti szabályok betartásával 5 óra Buddha Tanfolyamot végez, akkor a Karmikus Tanács elrendeli, hogy a tudatossági szintjét 25 egységgel meg kell emelni, vagyis a lelkét meg kell nagyobbítani, ezért ilyenkor az angyalok 25 mm-rel megnövelik az önvalóját.

A Buddha Tanfolyam tehát egy lélek növesztő kurzus, és azért hívják Buddha Tanfolyamnak, mert a 900-as tudatossági szint a Buddha szint, és ez a módszer alkalmazásának generális maximuma, vagyis 900-as szintnél magasabb szintet nem lehet elérni Buddha Tanfolyammal, de további 3 lélekrész egyesítéssel el lehet érni a Krisztus tudatossági szintet, ami 1000.

A tanfolyami tematika célja, hogy a lehető legrövidebb idő alatt a legtöbb azonosulást szüntessük meg, és eközben mindig a legnagyobb töltések felől haladjunk a kisebbek felé. A tanfolyam jelenleg a lélek gyógyításhoz hasonló módon kizárólag nem kontakt módon vehető igénybe, vagyis a 4. dimenzióban El Morya vagy Szent Anna lesz a tanfolyami tréner.

Rájöttem egy nagyon érdekes dologra a tanfolyammal kapcsolatban. Igazából teljesen mindegy, hogy egy óra alatt hány azonosulásunkat szüntetjük meg, és azokon milyen nagy töltések vannak. A lényeg az, hogy a fent leírt minden feltétel teljesüljön, és szabályosan hajtsuk végre a verbális technikát, valamint legalább egy órán át végezzük egy trénerrel az oldást.

Az életút tanácsadáson meg szoktuk nézni, hogy valaki milyen szintű lélek, milyen tudatossági szinten van, benne van-e a karmájában a tudatossági szint emelkedése, és mikor. Ez azt is jelenti, hogy amennyiben a fent leírt feltételek közül akár egy is nem, vagy még nem teljesül, akkor az ember akármit fog csinálni, a tudatossági szintje nem fog emelkedni.

Nagyon fontos, hogy 2021 óta jogosultságom van arra, hogy 4. és 5. szintű lelkeknek a 30. életévük betöltését megelőzően bármikor, akár újszülött kortól is fel tudjam emelni a tudatossági szintjét. Azt is meg tudom tenni, hogy 4. és 5. szintű lelkeket a 33. életévük betöltését megelőzően elviszem PCST-re, és odaadom nekik a szükséges 3 beavatást is.

A Buddha Tanfolyam ára 5.000.- Ft / óra (ötezer forint per óra), ami 1.000.- Ft / tudatosság egység (ezer forint per tudatosság egység).

Ez a gyakorlatban a következőt jelenti. Először meg kell állapítani a kiindulási tudatossági szintet, és azt, hogy hány egységet kell emelkedni. A szabály az, hogy 5 óra tanfolyammal 25 egység tudatossági szint emelkedést lehet elérni, és 5 óra tanfolyam ára 5 x 5.000.- Ft = 25.000.- Ft, ezért egy egység tudatossági szint emelkedés ára 1.000.- Ft.

 A tanfolyam csak alvás közben végezhető, egy éjszaka legfeljebb 5 óra, ami 25 egységgel emel. Ha az ügyfél nem alszik egy huzamban 5 órát, az nem jelent problémát, mert amikor újra elalszik, akkor a tanfolyam folytatódik, és akkor lesz kész, ha összesen 5 órát alszik.

A tanfolyam végezhető részletekben, a legkisebb egység 10 óra, ami 10 óra x 5.000.- Ft = 50.000.- Ft (ötvenezer forint), és két éjszaka.

9. Prána Csatorna Tisztítás (PCST)

Aki 580-as tudatossági szinten van, azt Prána Csatorna Tisztításra (továbbiakban: PCST) tudom vinni Rafael arkangyal szigetére, ami egy igazi szellemműtét, és feltétlenül szükséges eszköz a megvilágosodáshoz. Aki 4. vagy 5. szintű lélek, az kizárólag a PCST-t követően világosodhat meg, tehát PCST nélkül nem engedik meg neki, hogy az 600-as tudatossági szintet elérje.

A 6. és 7. szintű lelkek inkarnációira eltérő szabályok vonatkoznak. Ezen a Földön azért van ez a szabály, mert én, El Morya helytartó inkarnációja táltos szerepben vagyok, és jogosult vagyok arra, hogy elvigyem az emberek önvalóját Rafael arkangyal szigetére a PCST-re. Így nehezebb a forgatókönyv, mert aki 4. vagy 5. szintű lélek, az nélkülem nem tud megvilágosodni.

A PCST által történő szintemelés, megvilágosodás úgy történik, hogy ha valaki betölti a 33. életévét, és legalább 580-as tudatossági szinten van, akkor engedélyt kérek az Égiektől a PCST-re. Miután ez megtörtént, 3 nap múlva a Karmikus Tanács elrendeli az illető tudatossági szintjének 20 egységgel történő megemelését, így eléri a 600-as szintet, és megvilágosodik.

A PCST ára 10.000.- Ft (tízezer forint), és egy ügyfélnek csak egyszer végezhető el.

10. Beavatás

Aki 600-as tudatossági szinten van, tehát meg van világosodva, az beavatásokat tud kapni. Az esetek többségében ez úgy néz ki, hogy egy 4. vagy 5. szintű lélek a Buddha Tanfolyam által eljut 580-as szintre, a PCST-vel pedig megvilágosodik, ezután 600-as szinten 3 beavatást kap egyszerre, mégpedig a Harmadik szem, a Fénytest, és a Szent Lélek beavatásokat.

Itt kell megválaszolnunk azt a kérdést, hogy mi értelme van a beavatásoknak. Nagyon fontos, hogy aki a Harmadik szem beavatást megkapja, az a Felemelkedéstől függetlenül látó lesz, látni fogja a térben az energiákat, az angyalokat, a szellemeket, és le fog lepleződni előtte az anyagi világ, a saját szemével észlelheti a bizonyítékokat a transzcendens világra, a spiritualitásra.

A Harmadik szem, a Fénytest, és a Szent Lélek beavatások azért is lényegesek, mert a 4. és 5. szintű lelkek a 730-as szintet csak ezekkel a beavatásokkal tudják elérni. Aki 600-as szinten Fénytest beavatást kap, annak a tudatossági szintje 30 nap alatt 30 egységgel emelkedik, aki Szent Lélek beavatást kap, az 42 nap alatt 100 egységgel emelkedik, és 730-as szinten lesz.

A 4. és 5. szintű lelkek a tudatossági szintjüket csak az 580-as szint eléréséig tudják Buddha Tanfolyammal emelni, azt követően nem, ezért a 850-es Istenember szintet csak lélekrész egyesítéssel érhetik el. Erre viszont csak akkor kerülhet sor, ha a négy lélekrészből legalább két lélekrész 730-as tudatossági szinten van. Ezért kell a Felemelkedéshez a 3 beavatás.

Ha a Harmadik szem, a Fénytest, és a Szent Lélek beavatások kivételével más, táltos vagy sámán beavatás vár valakire, arról én általában előre tudni szoktam. Ez legtöbbször a Mihály arkangyal keresztje, és a Philadelphia beavatás, de lehet Szentháromság, vagy arkangyali pecsét is. Aki ilyen beavatást kap, az hivatásszerűen fog táltosként vagy sámánként dolgozni.

A beavatás ára 10.000.- Ft / alkalom (tízezer forint per alkalom), és egy alkalommal több beavatást is lehet kapni.