Az átkok és a mágiák

1. Az átkok

2. A mágiák

3. A Turáni Átok feloldása

 

A különféle átkok és fekete mágiák létrehozása a legveszélyesebb tevékenységek közé tartozik, mert a hétköznapi emberek számára észrevétlen módon jönnek létre, és amikor már létrejöttek, akkor sem láthatóak, de mindig kifejtik a teremtőjük által kívánt káros hatásokat, ezért komoly problémákat okozhatnak, függetlenül attól, hogy hiszünk ebben, vagy nem.

Az átkok és a mágiák többféle problémát, rendellenességet okozhatnak az emberek életében. A következményük lehet betegség, aminek a tünete jelentkezhet testi, lelki, és szellemi szinten, de okozhatnak sikertelenséget, boldogtalanságot, egyéb hátrányt is. Ha egy életterületen semmi nem jön össze, akkor előfordulhat, hogy ennek a hátterében átok vagy mágia áll.

Az átkokra és a mágiákra különösen igaz, hogy káros hatásuk hosszútávon érzékelhető, mert valamilyen kedvezőtlen esemény bekövetkezésének az esélyét növelik meg. A számunkra előnyös és hátrányos események bekövetkezésének a valószínűsége életünk során folyamatosan változik, ezért nem mindegy, hogy milyen energiák vannak az ember aurájában.

Az átkok és a mágiák akkor szoktak problémát okozni, ha egy negatív megtapasztalásnak az esélye valami miatt megnövekszik, és éppen olyan átok vagy mágia van rajtunk, ami ennek a bekövetkezési esélyét tovább növeli, így megtörténhet a baj. A beavatásaim segítségével bármilyen átkot és mágiát el tudok távolítani, az egyiptomi átkokat és mágiákat is.

Az átkok és a mágiák ellen kevés védekezési lehetőség van. Aki rendelkezik arkangyali pecsét beavatással, arra nincs hatással semmilyen átok vagy mágia, ilyen azonban csak táltosoknak lehet. Ezen kívül egyetlen 100 %-os hatékonyságú védelem létezik az átkok és a mágiák ellen, ami Rafael Arkangyal Fénykeresztje, erről a Védelmek című menüpontban írok.

 

1. Az átkok

Az áldás jó kívánság, az átok pedig egy rossz kívánság. Amikor valaki rosszat kíván egy másik embernek, akkor elképzeli a kívánsága megvalósulását a másik személy életében. Ez a gondolat energia formájában manifesztálódik, aztán útjára indul, és a másik személy aurájába kerül. Az átok legtöbbször egy piros foltként jelenik meg az aurában, ami a harag színe.

Az átkok abban különböznek a mágiáktól, hogy spontán módon keletkeznek, vagyis az átok létrehozását nem előzi meg semmilyen szertartás. Az átkok az ember saját energiájából jönnek létre, más szellemek, például a sötét oldal képviselői nem közreműködnek benne, ezért átok kialakulása esetén a megátkozott ember aurájába sem kerül mágikus szimbólum.

Az átok egy rossz kívánsággal indul útjára, ezért minden átoknak van egy parancsmondata, ami megmutatja, hogy mit kívánt az átok létrehozója. Az átok olyan hatást fejt ki, amely a küldő kívánságának megfelel, vagyis általában negatívan befolyásolja az ember életét. Az átok akkor jön létre, ha az ember kifejezetten azt szeretné, hogy a kívánsága valósuljon meg.

Szükség van tehát arra, hogy a rossz kívánság érzelmileg telített, és szándékos legyen, ha valaki csak viccel, akkor nem jön létre az átok, de ha egy pillanatra is komolyan gondolja a kívánságát, akkor az átok útjára indul. Ameddig az átok még nem ért célba, addig meg lehet állítani, és vissza lehet fordítani, ha már elérte a célszemélyt, akkor csak eltávolítani lehet.

Annak nincs jelentősége, hogy az átok létrehozója utóbb meggondolja magát, mert az átok ettől még nem fog megszűnni. Az átok bekövetkezésének esélye azonban a létrehozását követően megnövekedhet, ha a küldő személy később még jobban megharagszik, mert ilyenkor az átok energiája még több gyűlölettel, haraggal töltődik fel, ezért a hatása felerősödik.

Bárkit és bármit el lehet átkozni, kivéve saját magunkat. Az átok lehet embereken, állatokon, területeken, helyeken, és kifejtheti a hatását nemcsak egy, hanem több emberre, vagy egy egész ország minden lakójára. Az átok nem jelenti az átkot létrehozó személy kívánságának a feltétlen bekövetkezését, hanem csak megnöveli a kívánság bekövetkezésének a valószínűségét.

Ha például valakinek azt kívánják, hogy hulljon ki a haja, akkor ettől még valószínűleg nem fog az összes haja egyszerre kihullani, de hullani fog. Ha azt az átkot mondják valakire, hogy törjön el a lába, akkor ettől még általában nem szokott a lába eltörni, de mivel ez az energia hatással van rá, meg fog növekedni az esélye annak, hogy megsérüljön a lába.

Minden átoknak van valamilyen erőssége attól függően, hogy érzelmileg mennyire volt telített az átok létrehozójának a kívánsága. Egy átlagos átok esetén körülbelül 10 %-os az átok bekövetkezésének a valószínűsége, de ha valaki több egyforma átkot gyűjt be, akkor a bekövetkezés esélye jelentős mértékben meg tud növekedni, ami veszélyes lehet.

Ha több azonos, vagy nagyon hasonló parancsmondattal rendelkező átok van valakin, akkor ezek bekövetkezésének a valószínűsége összeadódik, és elérheti akár a 60-80 %-ot is. Az átkok tehát komoly veszélyt jelenthetnek a megátkozott emberre. Egy átok azonban nem csak arra az emberre lehet kihatással, aki közvetlenül meg lett átkozva, hanem másokra is.

Az átkok egyik nagyon fontos jellemzője, hogy a 3. fokú leszármazóra is hatással vannak, tehát akit elátkoznak, annak még a dédunokáján is rajta lesz ugyanaz az átok. Egy gyermek akkor kaphat meg egy átkot, ha az átok már a gyermek fogantatását megelőzően létrejött. Ha egy várandós nőt átkoznak meg, akkor a születendő gyermek is megkapja ugyanazt az átkot.

Az átok azért van hatással a gyermekre, mert a teste a szülei energiájából keletkezik, és az átkot a finomanyagi test, mint energetikai képződmény hordozza, ezzel függ össze az, hogy az ember halálával az átkok általában megszűnnek, de nem mind. Átok nemcsak felmenőktől származhat, hanem például vér transzfúzió, vagy szervátültetés útján is megkapható a donortól.

Nagyon fontos felhívni a figyelmet arra, hogy mivel az átkokat a gyermekek automatikusan megkapják a szülőktől, mielőtt egy pár gyermeket vállal, ajánlott mindkettőjüknek egy táltost felkeresni, és az összes átkot magukról eltávolíttatni annak érdekében, hogy a gyermekük ne kapja meg ugyanazokat az átkokat, és ne kelljen azok következményeit viselnie.

Az átkok meglehetősen gyakori problémák, és vannak tipikus formái. Az eddigi tapasztalataim alapján az emberek a legtöbb átkot a volt párjuktól kapják. Ezeket én az egyszerűség kedvéért szakítós átoknak neveztem el, mert ha valakivel szakítanak, akkor az illető általában azt szokta kívánni a volt párjának, hogy: „Ha én nem voltam jó, akkor soha ne legyél boldog!”

Az is előfordul, hogy egy pár tagjai szakítás, válás után kölcsönösen megátkozzák egymást. A szakítós átkok az ember boldogság szintjét befolyásolják negatívan, ezért ebből az átokból nem érdemes sokat begyűjteni, mert hosszútávon boldogtalan lesz az ember. Az átkok káros hatása, az életünket hátrányosan befolyásoló ereje ugyanis leginkább hosszútávon érzékelhető.

A másik leggyakoribb átok akkor keletkezik, ha valakire egy hivatalos egyházi személy, például a katolikus egyház papja „áldást” ad, vagy megkereszteli őt. Ennek oka az, hogy a Bibliában szereplő Isten, akit az egyház képviselői, vagy a vallásos, hívő emberek a Teremtővel azonosítanak, valójában nem a Teremtő, hanem a Sátán, a sötét oldal képviselője.

Egy ilyen „áldás” alkalmával a pap, vagy lelkész azt mondja, hogy: „Áldjon meg téged az Úr!”, amivel leginkább az a probléma, hogy ő ilyenkor a Biblia Istenére gondol, aki a Sátán, ezért a kívánsága nem jó kívánság, áldás lesz, hanem rossz kívánság, vagyis átok keletkezik belőle. Az egyházi átkok parancsmondata valójában az, hogy: „Soha ne sikerüljön semmi!”.

Nemcsak egy ilyen „áldás” hozhat létre azonban átkot, hanem az megkeresztelés által is létrejöhet, ezért senkinek nem ajánlom, hogy egyházi személyektől „áldást”, „megszentelést”, vagy megkeresztelést kérjen, mert az ember ilyenkor lényegében önként megátkoztatja magát, aminek a következményeit mindaddig viselnie kell, amíg az átkot el nem távolítják.

Az egyházi szertartás keretében lefolytatott keresztelésből jó esetben átok keletkezik, rosszabb esetben viszont fekete mágia lesz belőle, erről a mágiákról szóló, következő részben írok. Az egyházi személyektől, tipikusan papoktól származó átkokat vagy mágiákat egyházi átoknak vagy mágiának hívom, amelyekből egy ember élete során többet is össze tud gyűjteni.

Ez olyan esetben történik meg, ha például gyermek korában valakinek volt egy keresztelője, továbbá felnőtt korában egy vagy több egyházi esküvője. Vannak foglalkozás specifikus átkok is, amit úgy kell érteni, hogy bizonyos személyek a munkájuk miatt gyakrabban gyűjtenek be átkokat, mint más emberek. Ezeket foglalkozási átoknak, ártalomnak szoktam hívni.

Ilyen foglalkozások például a bírók, ügyészek, rendőrök, adóellenőrök, hatósági ügyintézők, tehát általában az igazságszolgáltatásban, illetve a közigazgatásban dolgozók, vagy a tanárok, vezető beosztású személyek, buszellenőrök, parkoló őrök, akiknek hivatásuknál fogva kötelességük olyan magatartást tanúsítani, ami mások számára hátrányos lehet.

Ezek az emberek olyan döntéseket hoznak, vagy éppen olyan döntéseket hajtanak végre, amelyek mások számára jelentős érdeksérelmet okozhatnak. Az nem számít, hogy ez a sérelem vélt vagy valós, tehát abban a helyzetben éppen kinek van igaza, a lényeg, hogy az ilyen emberekre nagyon gyakran mondanak átkokat azok, akikkel szemben eljárnak.

Az eredeti szakmámból kifolyólag többször találkoztam már olyan hivatalos személyekkel, például rendőrökkel, vagy bírókkal, akiken 6-7 súlyos átok is volt. Ez már nagyon veszélyes, mert az átok létrehozója általában azt kívánja, hogy az illető haljon meg, és mivel ezek egyforma átkok, a hatásuk összeadódik. A legtöbb átok a büntető bírókon szokott lenni.

Először azt gondolnánk, hogy minél magasabb beosztásban van egy személy, annál inkább el van átkozva, de ez éppen fordítva igaz. Az emberek általában azt a konkrét személyt átkozzák meg, aki a rájuk nézve hátrányos intézkedést foganatosította, vagy a döntést meghozta, tehát aki velük szemben eljárt, akivel személyesen is kapcsolatba kerülhettek.

A foglalkozási átkok közé sorolom azokat az átkokat is, amiket sajnálatos módon olyan ezotériával foglalkozók, médiumok, spirituális tanítók, vagy gyógyítók kapnak általában a sötét oldal képviselőitől, akik a tevékenységüket a nyilvánosság előtt végzik, és tabu témákkal kapcsolatban sok embernek nyitják fel a szemét azzal, hogy kimondják az igazat.

Többször találkoztam már olyan átokkal, amit egy ember a születését megelőzően kapott az egyik, vagy mindkét szülőjétől. Ennek oka az, hogy a gyermekvállalás mindig nagy áldozattal jár, és sajnos előfordul, hogy egy leendő szülő tényleg azt kívánja, hogy: „Bárcsak meg se születne ez a gyermek!”, amellyel egy halálos átkot hoz létre a születendő gyermekén.

A hétköznapi átkoktól több szempontból különbözik az egyiptomi átok, amit a nevéből adódóan olyan valóságsíkon lehet megkapni, ahol az ókori Egyiptom forgatókönyve zajlik. Többször előfordult már, hogy valakiről egyiptomi átkot távolítottam el, de nem értettem, hogyan lehetett az rajta, hiszen az átkok az ember halálával, az aurája felbomlásával megszűnnek.

Ha az illető élt is az ókori Egyiptomban, a halálával meg kellett volna szűnnie az egyiptomi átoknak, mégis rajta volt. Hogyan lehetséges ez? Amikor egy lélek inkarnálódik, akkor az energiájának csak egy része kerül bele a földi testébe, a másik része az asztrálsíkon marad, és amikor az inkarnált rész visszatér az asztrálsíkra, újraegyesül a le nem inkarnált részével.

Az egyiptomi átkok sajátossága, hogy azok nem csak egy helyen, hanem két helyen is jelen vannak. Amikor az egyiptomi átkot létrehozzák, akkor az ártó szándékú energia nemcsak a földi ember aurájába kerül bele, hanem a lélek energiájának a 4. dimenzióban, a szférákban lévő részén is megjelenik, vagyis az egyiptomi átok két dimenzióban is megtalálható.

Miért jelent ez gondot? Azért mert hiába hal meg valaki, az egyiptomi átok nem fog megszűnni, hanem a következő inkarnációja alkalmával ismét ott lesz az aurájában, illetve hiába távolítják el a földi emberről az egyiptomi átkot, az csak akkor fog megszűnni, ha a lélek energiájának a túlvilágon lévő részéről is eltávolítják azt, másképp nem lehet megszabadulni tőle.

Az egyiptomi átkot csak igazi táltos tudja eltávolítani, de a táltosok közül sem mindegyik, mert a feloldásához két beavatásra is szükség van. Erről a Táltos gyógyítás menüpontban részletesen írok. Az egyiptomi átok emellett azért is tartozik a legsúlyosabb átkok közé, mert az átok bekövetkezésének a valószínűsége az átlagos átkoktól eltérően 40 %-os mértékű!

Ha ez még nem lenne elég, akkor érdemes tudni, hogy az egyiptomi átok nem csak a 3. fokú leszármazóig, hanem a 7. fokúig kifejti a hatását, de csak az a része, ami a 3. dimenzióban, az ember aurájában van, a 4. dimenzióban, a túlvilágon lévő rész így nem kapható meg. Egy fel nem fedezett egyiptomi átok tehát sok embernek sok inkarnációját tönkre tudja tenni.

Eddigi munkám során három egyiptomi átokkal találkoztam, melyek közül az egyiknek az volt a parancsmondata, hogy: „Soha ne legyél boldog!”, a másiknak az, hogy: „Soha ne sikerüljön semmi!”, de a legkomolyabb egyiptomi átok, amit láttam, azt mondta ki, hogy: „Száradjon le a bőröd!”. Egy fiatal lányon volt ez az átok, aminek nagyon feltűnő testi tünetei voltak.

A bőre piros volt, és úgy nézett ki, mintha egy hámlasztó kezelést végeztek volna az egész testén, azaz tényleg olyan volt, mintha leszáradt volna az egész bőre. Az átkok tehát okozhatnak testi tüneteket is, láttam már példát arra, hogy valakire azt az átkot mondták, hogy: „Verjen ki téged a ragya!”, és az illető arcán ennek az átoknak a hatása szemmel látható volt.

 

2. A mágiák

Az átkok mindig káros hatásúak, a mágiák közül csak a fekete mágiák. A mágiákat attól függően különböztethetjük, meg, hogy milyen a mágiát alkalmazó ember szándéka. Aki más ember életét hátrányosan szeretné befolyásolni, ártani akar, az fekete mágiát alkalmaz. A fekete mágiák abban különböznek az átkoktól, hogy mindig valamilyen szertartás előzi meg őket.

A szertartásokat általában fekete mágusok folytatják le, és az ilyen eljárások alkalmával a sötét oldal segítségét kérik. Ehhez tudni kell, hogy a 4. dimenzióból kizárólag olyan lelkek tudnak a Föld terébe jönni, akik legalább a 4. szférában vannak, ennél alacsonyabb szintről csak az a 12 + 666 lélek tud a Földre látogatni, akikről az El Morya helytartó című könyvemben írtam.

Köztük van 333 vörös fejű ördög, és 333 sárga fejű ördög, akik a Sátán által teremtett 12 fekete fejű ördög szolgái az asztrálsík 1. szférájában. A fekete mágusok az eljárásuk során ezeket az ördög lelkeket hívják segítségül ahhoz, hogy közülük valamelyik elhelyezzen egy mágikus szimbólumot például az aurában, ami kifejti azt a hatást, amit a mágia létrehozója kívánt.

A mágikus szimbólumok természetesen bárhová elhelyezhetőek. A fekete mágiáknak összesen 12 típusa van attól függően, hogy mi a mágia szimbóluma. A 12 féle fekete mágia között egy van, amit bármire lehet programozni, és ez az egyiptomi mágia, ezen kívül a rontás is olyan mágia, ami többféle hatást fejthet ki attól függően, hogy mit akar a mágia létrehozója.

Az asztrálsík 1. szférájában lévő ördög lelkeket még egy célból segítségül lehet hívni, ami nem más, mint a beavatási szimbólumok átfordítása. A beavatási szimbólumok átfordítása nem fekete mágia, mert nem jön létre mágikus szimbólum. Ha egy beavatási jelet átfordítanak, az nem fog működni, ezért valamelyik képességedet el fogod veszíteni.

Az egyiptomi mágiát és a rontást tehát a többi mágiától eltérően fel kell programozni, vagyis konkrétan meg kell határozni, hogy az milyen hatást váltson ki. Ezek mellett létezik 10 olyan mágia, amelynek speciális a célja, vagyis egyféle hatást tud kiváltani. A rontást éppen ezért csak arra lehet programozni, amire nincs speciális mágia, így a fent felsorolt 10 célra nem.

A mágiák alapvetően abban is különböznek az átkoktól, hogy a mágiák bekövetkezésének a valószínűsége 20 %-os, azaz általában kétszer akkora, mint az átkok esetében, mert egy átlagos átok 10 %-os hatékonyságú. A fekete mágiák mindig a sötét oldal közreműködésével jönnek létre, de azokat eltávolítani kizárólag igazi táltos vagy sámán, tehát beavatott tudja.

A mágiák szerencsére sokkal ritkábbak, mint az átkok, mert a létrehozásuk szaktudást, hozzáértést igényel. Erre tekintettel – az egyházi mágiák kivételével – általában olyan helyen gyakoriak a mágiák, ahol fekete mágus tevékenykedik, vagy olyan emberek esetén, akik rendszeresen részt vesznek szertartásokon, egyébként ritkán lehet ilyenekkel találkozni.

Tipikus eset, hogy valaki ártani szeretne másnak, ezért felkeres egy fekete mágust, akit leginkább a koponyákról, a tűzről, és a fekete ruháról lehet felismerni. A mágus lefolytatja a szertartást, ezt követően létrejön a mágikus szimbólum, ami kifejti a kívánt hatást. Ettől függetlenül azonban megtörténhet, hogy mágus segítsége nélkül jön létre fekete mágia.

Gyakran előfordul, hogy egy jeles napon, például a nyári napforduló idején, június 21. napján bizonyos emberek rendeznek egy szertartást. Ha a rendezvény szervezői között a sötét oldal képviselői is megtalálhatóak, akkor az ördögök bizony jelen lesznek ezen az eseményen. Ha ilyenkor kívánsz valamit, a kívánságodból nagyon könnyen fekete mágia keletkezhet.

A leggyakoribb mágiák az egyházi mágiák, amik keresztelő szertartások eredményeképpen szoktak létrejönni. Az egyházi mágia szimbóluma úgy néz ki, mint egy tulipán, és az ember tarkója mögött van. Ennek a mágiának a parancsmondata az, hogy: „Legyél Isten szolgája!”, de tudjuk, hogy egyházi környezetben az Isten szolgája azt jelenti, hogy a Sátán szolgája.

Ennek a mágiának a célja a gondolataink befolyásolása, ami azt eredményezi, hogy az ember mindig a rossz oldalon fog állni, ártani fog másoknak, tisztességtelen lesz. Ha egy tiszta lelkű emberre kerül egy ilyen mágia, ennek a személynek nagyon sok energiájába kerülhet az, hogy megpróbáljon a negatív gondolatoknak ellenállni, és tisztességes, becsületes maradni.

A katolikus egyház képviselői, a papok, vagy lelkészek tehát – jobb esetben a tudtukon kívül – gyakorlatilag fekete mágusként tevékenykednek. Erre tekintettel, ha valaki egy hivatalos egyházi személytől azt kéri, hogy az keresztelje meg a gyermekét, akkor előfordulhat, hogy a gyermekén fekete mágia fog létrejönni, ami tönkre fogja az életét tenni.

Az egyházi mágiák után a legtöbb fekete mágia az úgynevezett kötések, vagy kötő mágiák közé tartozik. Gyakran előfordul, hogy ha valaki vissza szeretné kapni a volt párját, vagy általában nem működnek a párkapcsolatai, akkor ezt úgynevezett szerelmi kötés létrehozásával próbálja megoldani, és nem ritka, hogy a boldogtalansága hátterében éppen szakítós átkok állnak.

A kötést a köztudatban a szerelmi kötéssel azonosítják, azt viszont kevesen tudják, hogy szerelmi kötés valójában nem létezik, mert fekete mágiával nem lehet szerelmet létrehozni. A kötés olyan mágia, amelynek célja valamilyen emberek közti kapcsolat létrehozása, vagy fenntartása, tehát minden kötés ugyanazt a hatást fejti ki, összeköti az embereket.

Ezért nem számít, hogy milyen célból hozták létre a kötést, az mindig ugyanazt a hatást fejti ki, ami két ember életének, sorsának összekötését jelenti. Ez a kapcsolat bármilyen lehet, nem kell feltétlenül a párkapcsolatra gondolni, de ebből a célból hozzák létre a leggyakrabban. A kötő mágia célja lehet baráti, üzleti, vagy más emberi kapcsolat létrehozása, fenntartása is.

A kötés csak emberek között fejti ki a hatását, ezért a segítségével nem lehet például embert helyhez kötni, vagy állatot emberhez. A kötés mágikus szimbóluma két egymásba fonódó karika, ami azt jelképezi, hogy a két ember élete össze van kötve általa. A kötéssel azonban az a legfőbb probléma, hogy sohasem egy, hanem mindig két emberre van hatással.

Amikor egy kötés létrejön, akkor a fekete mágia szimbóluma, a két egymásba fonódó karika nemcsak egy, hanem egyszerre két embernek kerül az aurájába, így fejti ki a hatását. Nagyon fontos, hogy a kötő mágia teljes hatástalanításához nem elegendő csak az egyik személy aurájából eltávolítani a mágikus szimbólumot, hanem mindkettőt el kell távolítani.

Tipikus esetben a kötés az egyik személy megrendelésére, de a másik tudta nélkül jön létre. Ha a megrendelő meggondolja magát, és már nem szeretné a kötést fenntartani, akkor általában visszamegy a mágushoz, és a kötés feloldását kéri. A mágus azt mondja, hogy feloldotta a kötést, ez azonban nem történik meg, mert azt csak beavatottak tudják eltávolítani.

Kötések nagyon gyakran jönnek létre az ember tudtán kívül úgy, hogy valaki részt vesz egy szertartáson, ahol tüzet raknak, és ott azt kívánja, hogy egy bizonyos emberrel bárcsak együtt lennének, vagy örökre együtt maradnának. Ha a rendezvény szervezői között ott vannak a sötét oldal képviselői, akkor nagyon valószínű, hogy az ördögök létre fogják a kötést hozni.

Ezzel függ össze, hogy a nemi szervek megbetegedéseit, elváltozásait, a potencia problémákat gyakran az okozza, hogy az illetőhöz egy ellenkező nemű személy van kötve, de ő egy másik emberrel szeretne párkapcsolatot, vagy szex kapcsolatot létesíteni. A kötések mellett a fekete mágiák egyik ismert, és köztudatban is elterjedt típusa a rontás, vagy rontó mágia.

A rontás egy általános mágia, ami kifejezetten arra a célra lett létrehozva, hogy az más ember életében valamit elrontson. Ez lehet az ember egészsége, munkája, anyagi helyzete, sikere, párkapcsolata, vagy bármilyen más életkörülmény. A rontás létrehozójának, megrendelőjének szándékától függ, hogy a rontó mágia hol fog sikertelenséget okozni az életünkben.

A rontást tehát abból a célból hozzák létre, hogy az sikertelenséget okozzon az embernek. A kötéssel ellentétben a rontásokat kifejezetten fel kell programozni, vagyis konkrétan meg kell határozni, hogy az milyen hatást fejtsen ki. A rontás annyiban hasonlít az átokhoz, hogy ennek is van egy parancsmondata, a kettő között azonban különbségek is vannak.

A rontások esetén mindig mágikus szimbólum kerül az ember aurájába, ami úgy néz ki, mint egy íj, meg egy nyíl. A rontó mágia tehát egy módszeresen előkészített átoknak is tekinthető, ami ennek köszönhetően nagyobb hatékonysággal is rendelkezik. Egy átlagos rontásnak a bekövetkezési esélye körülbelül kétszer akkora, mint egy ugyanilyen hatású átoknak.

A speciális célra létrehozott fekete mágiák közül sajnos viszonylag gyakori a tüzet okozó fekete mágia, ami házakon, lakásokon szokott lenni, és a jele egy tábortűzre hasonlító szimbólum, a mágia parancsmondata pedig: „Égjen le a házad, lakásod, stb.!”. Ahová ezt a fekete mágiát teszik, ott meg fog növekedni a tűz keletkezésének az esélye, ezért leéghet a házunk.

A fent felsorolt, gyakori fekete mágiákon kívül létezik olyan is, ami árvizet, terméketlenséget, éhínséget, szegénységet, elmebetegséget, balesetet, és olyan is, ami halált okozhat. Ezeknek a mágiáknak külön mágikus szimbóluma van, ami ott fejti ki a hatását, ahová azt teszik. Az azonos fekete mágiák hatása összeadódik, ami megnöveli a bekövetkezésük esélyét.

Fontos, hogy állatokat el lehet átkozni, mágiát viszont nem lehet állatokra helyezni. A mágiák abban is különböznek az átkoktól, hogy a leszármazókra egyáltalán nincsenek hatással, ezért mágiát nem lehet felmenőktől megkapni úgy, ahogyan átkokat. A mágiák az ember halálával általában megszűnnek, de az átkokhoz hasonlóan ez alól is van egy kivétel.

Az egyiptomi mágia az egyiptomi átokhoz hasonlóan a halállal nem szűnik meg, hanem az a következő életünkben is kifejti a káros hatását. Az egyiptomi átok és a mágia között az a különbség, hogy mágia esetén nem energia, hanem szimbólum jön létre, egy piramis alakú ábra. Az egyiptomi mágia azért veszélyes, mert a bekövetkezésének valószínűsége 80 %-os.

 

3. A Turáni Átok feloldása

Tavaly, 2016. szeptember hónapban Égi üzenetet kaptam, amely szerint 2016. október 6. napján nagyon fontos feladatom lesz, amit ezen a napon kellene végrehajtani. Amikor megkérdeztem, hogy mi lesz ez a feladat, azt mondták az Égiek, hogy el kell távolítanom a Turáni Átkot, továbbá két másik mágiát is, amelyek minden magyar emberre hatással vannak.

Azt mutatták, hogy a Turáni Átok valóban létezik, a Pilis hegységben van elhelyezve, továbbá karmikus, azaz létre kellett jönnie. I. István korában élt 7 sámán, akiket a király a nyugati kereszténység terjesztésével szembeni ellenállás miatt kivégeztetett. Ennek a 7 sámánnak az eredeti életútja szerint az volt az utolsó kívánsága, hogy a magyaroknak legyen balsorsa!

A Turáni Átok kiváltó oka az volt, hogy a hunok jézusi keresztény spirituális világnézetét, vagy őskeresztény vallását, a Manicheizmust a római katolikus egyház el akarta tüntetni, és a hunokat a Sátán kereszténységének az elfogadására akarta kényszeríteni, a nép pedig engedte, hogy idegen urak üljenek a nyakukra, vagyis elhagyta az eredeti, jézusi keresztény hitét.

Ekkor történt, hogy a jézusi keresztény hunokat átkeresztelték pogány magyarokra, amire azért volt szükség, hogy valamivel indokolni lehessen a római katolikus egyház hittérítésének szükségességét, és el lehessen tüntetni a hunok spirituálisan fejlett, jézusi keresztény kultúráját, történelmét. Erről bővebben az El Morya helytartó című könyvemben olvashatsz.

A Turáni Átoknak a földi forgatókönyv szerint pontosan 1000 évig, tehát 1016-tól 2016-ig kellett fennállnia. Az Égiek utasításának természetesen eleget tettem, és Rafael Arkangyal segítségével a Turáni Átok hatását aznap megszüntettem. Létezett továbbá két karmikus mágia is, amik szintén minden magyar emberre hatással voltak, egyúttal ezeket is eltávolítottam.