A táltos gyógyítás

1. A táltos gyógyításról

2. A rendellenességek okainak megkeresése és megszüntetése

2.1. Karmikus probléma

2.2. Lélekszerződés probléma

2.3. Szellem, démon

2.4. Átok, mágia

2.5. Egyiptomi átok, egyiptomi mágia

2.6. Átfordított beavatási jel

2.7. Vírus, baktérium, gomba

2.8. Érzelmi blokk, elementál

2.9. Gyulladás

2.10. Mérgezés

2.11. Sugárzás

2.12. Idegrendszer

2.13. Csontrendszer

2.14. Egyéb ok

3. A kezelés

3.1. Az általános kezelés

3.2. A teljes testi gyógyítás

3.3. A Jézus kezelése

1. A táltos gyógyításról

Az El Morya helytartó című könyvemben részletesen kifejtettem, hogy kik a táltosok. Itt csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy a táltosok a legmagasabb szintű lelkek inkarnációi, isteni küldöttek, akik beavatásokkal rendelkeznek. Spirituális értelemben kizárólag azokat az embereket nevezhetjük táltosoknak, akik a táltos beavatást, vagyis a Szentháromságot birtokolják.

Az elmúlt két évben sokféle beavatást kaptam, köztük táltos beavatásokat is. Miután egy beavatást megkaptam, mindig megkérdeztem az Égiektől, hogy az adott beavatást hogy hívják, mire való, és hogyan kell használni. Erre a tudásra alapozva kezdtem el a gyógyítói tevékenységemet, és jelenleg már a táltosok által megszerezhető mind a 13 különleges beavatással rendelkezem.

A táltosok különleges beavatásainak megszerzéséhez kapcsolódik a táltos gyógyítás módszerének a kidolgozása, amelyet teljes egészében az Égiektől kaptam, és kizárólag igazi táltosok, illetve részben igazi sámánok által is végezhető tevékenység. Bármennyire is meglepő azonban, a táltos gyógyítás alkalmazásának elsődleges célja nem a gyógyítás, hanem a tanítás.

A földi élet értelme az emberek túlnyomó többsége számára az, hogy tanuljanak, és fejlődjenek, ehhez azonban az kell, hogy az Isteni Tervben mindenki a saját feladatát végezze, ezáltal a karmáját beteljesítse. Mit tanít egy táltos az embereknek? A táltos gyógyítása során az ember egészségi állapota általában nagyon rövid idő alatt, és jelentős mértékben javul.

Mire lehet ebből következtetni? Csak és kizárólag arra, hogy ezt a gyógyítást földi ember nem produkálhatta. Ez valóban így van, mert nem a táltos gyógyít, hanem az általa hívott szellemi segítők, vagy az általa közvetített energia. Egy ilyen csodálatos gyógyulás megtapasztalása során az ember bizonyosságot szerezhet Isten, Jézus, és a Szellemi Hierarchia létezéséről.

A különböző problémák okainak médiumi képességek általi feltárása, és transzcendens létezők segítségével történő megoldása során a rendellenességek megszűnnek, ezáltal az embernek felismerései keletkeznek, és fejlődni fog a tudatossága. A táltos gyógyítás célja a tanítás mellett az is, hogy enyhítse az emberek szenvedéseit, segítsen elviselni az élet megpróbáltatásait.

A különféle rendellenes állapotok, testi, lelki, vagy szellemi szinten jelentkező tünetek, betegségek gyakran szenvedéssel, fájdalommal járnak, amit azért is kell megszüntetni, mert betegen senki nem tudja a karmáját beteljesíteni. A problémák megoldása, a rendellenességek megszüntetése, és az emberek meggyógyítása azonban csak eszköz, mert a táltos gyógyítás valójában tanítás.

A táltos gyógyítás alapelve, hogy a magasabb dimenziók tudnak hatni az alacsonyabbakra, ez azonban fordítva nincs így. Miért gyógyítanak meg az Égiek? Azért, hogy bizonyosságot szerezz a létezésükről. A Szellemi Hierarchia közreműködésével az emberek gyógyultan, és az ebből származó felismerésekkel gazdagodva tudnak tovább haladni a lelki fejlődésük útján.

A táltos gyógyítás két részből áll, és ehhez kapcsolódik egy harmadik lehetőség. Először a médiumi képességeim segítségével megkeresem a rendellenes állapotok okait, majd a szellemi segítőim közreműködésével megszüntetem azokat. A második lépésben sor kerülhet a tested szöveteinek, szerveinek a helyreállítására abban az esetben, ha testi tüneteid is vannak.

A táltos gyógyítás módszerének alkalmazása elsősorban a médiumi képességek meglétén, és aktív használatán alapul. A médiumi képességek alatt a tisztán hallást, és a tisztán látást értem, amik a nem fizikai testben lévő szellemekkel, elsősorban a Felsőbb Énemmel, és az őrangyalaimmal való kommunikáció csatornái, és a Tanácsadás című menüpontban olvashatsz róluk bővebben.

A rendellenes állapotok okainak feltérképezéséhez azért van szükség a médiumi képességekre, mert a problémák oka 80 %-ban nem a három dimenziós, fizikai világban van, vagyis hétköznapi szemmel nem látható. Aki egy probléma okát materialista szemlélettel próbálja megkeresni, az a legjobb esetben is csak 20 %-os eredményt érhet el. Így működik a hagyományos orvoslás.

A különböző betegségek, tünetek oka tehát nagyrészt nem a testben van. Amennyiben mégis ott található a probléma oka, az tudományos vizsgálódással elvileg azonosítható, de mindez médiumi képességekkel sokkal könnyebb, és gyorsabb. A problémák oka ritkán van a fizikai világban, talán csak akkor, ha valaki megfertőződik, megmérgeződik, vagy balesetet szenved, megsérül.

A három dimenziós test tehát általában nem betegszik meg, mert a testünk a lélek robotja csupán, ami arra való, hogy változásokat tudjunk előidézni a sűrű anyagi világban. Az ember lelke nem három dimenziós, fizikai létező, hanem energetikai képződmény. A fizikai testen megjelenő tüneteket legtöbbször valamilyen energetikai eltérés, vagy idegen energia szokta okozni.

A klasszikus krónikus betegségek oka ugyanis nem más, mint valamilyen eltérés, egyensúly hiány az ember finomenergia rendszerében, amely anomália általában egy lelki sérülésnek, meg nem oldott érzelmi konfliktusnak a következménye. A lelki sérülések, érzelmi konfliktusok tünetei azért jelentkeznek az ember testén, mert a lélek energiája az, ami levetül a fizikai testre.

A problémák oka nemcsak a lélek által hordozott anomália lehet, hanem az is, ha idegen energia van hatással az ember finomenergia rendszerére, ami lehet például szellem, átok, mágia, vagy valamilyen sugárzás. A médiumi képességekre tehát azért van szükség, mert a rendellenességek kiváltó okát kell megtalálni, ennek hiányában szinte lehetetlen egy problémát megoldani.

A gyógyítás alapelve, hogy ha egy probléma kiváltó okait megszüntetem, akkor megszűnik maga a probléma is. Erre tekintettel a problémáidnak, a testi tüneteidnek az okait nem csak a fizikai síkon fogom keresni, hanem a lelki, szellemi, karmikus, és egyéb tényezőket, például a környezeti hatásokat is meg fogom vizsgálni, így lehet a rendellenes állapotokat megszüntetni.

Ha egy rendellenes állapot, betegség testi tünetek formájában jelenik meg, a médiumi képességeim segítségével azt is azonosítani tudom, mert a problémás helyet felnagyítva látom. Erre viszont általában nincs szükség, mert a kezelés univerzális, ami által a tested szövetei, szervei tökéletesen rendbe jönnek, ezért nekem nem is kell tudnom róla, hogy hol vannak elváltozások.

Ha testi, lelki, és szellemi szinten már minden rendben van, nem áll fenn rendellenes állapot, akkor azt szoktam javasolni, hogy gyere el egy médiumi tanácsadásra. A tanácsadásnak az a célja, hogy segítsen neked az eredeti életutad szerint élni, és a karmádat beteljesíteni, ezért addig nincs értelme tanácsadásra jönni, amíg nem sikerült az életedben minden rendellenességet megszüntetni.

A táltos gyógyítás módszere azért áll két részből, mert a táltosok mindig párban dolgoznak. Az egyik közülük gyógyító és beavató táltos szokott lenni, aki arkangyali pecséttel rendelkezik, ő az, aki a rendellenes állapotok okait megkeresi, megszünteti, és kezel. A párjának általában nincs arkangyali pecsétje, de van Philadelphia beavatása, amivel az Akasha krónikát olvasni tudja.

Ha a gyógyító táltos nem rendelkezik Philadelphia beavatással, akkor nem tud egyiptomi átkot és mágiát eltávolítani, a párja viszont igen, így együtt minden rendellenes állapotot meg tudnak szüntetni. A képlet egyszerű: a gyógyító táltos a rendellenes állapotokat megszünteti, és kezel, ezután a párja tanácsadással segít az eredeti életutad szerint élni, a sorsodat beteljesíteni.

A rendellenes állapotok vizsgálata során a kiindulási alap mindig az adott személy karmája, mert abban lehetnek olyan megtapasztalások (például betegségek), amik nagyon kellemetlenek, de nem rendellenesek, hanem karmikusak, ami azt jelenti, hogy az adott személynek az eredeti életútja szerint ezt meg kell tapasztalnia, és csak rendkívüli esetben lehet változtatni rajta.

Gyakran előfordul, hogy az emberek azt tapasztalják, hogy nem működik az életük, a problémák, kellemetlen állapotok már állandósulnak, de ezt balszerencsének, vagy véletlennek tekintik. Az eszükbe sem jut, hogy az életükben lévő probléma nincs benne a karmájukban, vagyis rendellenes állapotnak tekinthető, és a megfelelő szakember segítségével teljesen megszüntethető.

Ebből kifolyólag rendellenes állapotról akkor beszélhetünk, ha az ember karmájának beteljesítését valami hátrányosan befolyásolja, ezért nem úgy alakul az élete, ahogyan az eredeti életútja szerint kellene. A táltos gyógyítás legfontosabb eleme ezért a karma beteljesítését akadályozó vagy korlátozó, különböző rendellenes állapotok okainak megkeresése és megszüntetése.

A táltos gyógyítás egyik alapelve szerint attól még, hogy nem fáj semmi, nem biztos, hogy minden rendben van. A hagyományos értelemben vett betegség, a test normálistól eltérő, nem megfelelő működése egy rendellenes állapotnak tekinthető, de a különböző rendellenes állapotok nemcsak betegség, hanem sikertelenség, megromlott életminőség formájában is jelentkezhetnek.

Betegségről tehát akkor beszélhetünk, ha a rendellenes állapotok szervi elváltozások, vagy egyéb testi, lelki tünetek formájában jelennek meg. Az ilyen tüneteknek, elváltozásoknak ritkán vannak kizárólag testi-fizikai, azaz materiális okai, mert az esetek 80 %-ában a betegség tünetek mögött a hétköznapi szemmel nem látható dimenzióban meghúzódik egy vagy több metafizikai ok.

A különböző rendellenességek okainak megtalálásához ezért feltétlenül szükségesek a médiumi képességek, de az okokat nem elég megtalálni, meg is kell őket szüntetni, mert a rendellenes állapot csak akkor fog megszűnni, ha sikerül az okot semlegesíteni. Vannak azonban olyan okok, amiket kizárólag beavatottak, igazi táltosok vagy sámánok tudnak megszüntetni.

Ez azért van így, mert bizonyos dolgokat a Szellemi Hierarchia tagjai csak a táltos vagy sámán beavatások birtokosainak tehetnek meg, a többi embernek nem. A különböző beavatási jelek a gyógyítói képességeket is mutatják, vagyis minél értékesebb beavatásai vannak egy gyógyítónak, annál nagyobb segítséget tud nyújtani a rendellenes állapotok megszüntetéséhez.

Nagyon fontos szót ejteni arról, hogy a táltos általában csak segítséget tud nyújtani a problémák megoldásához, a rendellenességek megszüntetéséhez. A táltos segítségét tehát kérni kell, ami alól viszont széles körben vannak kivételek. Az emberek tudatossági szintje különböző, de általában elmondható, hogy minden ember a saját tudatossági szintjén keresi a megoldást.

Miért jelent ez problémát? Azért, mert ahogyan fentebb említettem, materialista szemlélettel az ember nem jön rá arra, hogy a betegségét, a sikertelenségét, vagy a boldogtalanságát valamilyen rendellenes állapot okozza, hanem azt véletlennek tartja. Emiatt az ember vagy segítséget sem fog kérni, vagy pedig nem a megfelelő helyen, hanem máshol fogja a megoldást keresni.

A különböző rendellenes állapotokkal éppen az a gond, hogy az emberek többsége számára a rendellenességek okai nem láthatóak, mert van egy olyan szellemi törvény, hogy ami magasabb szinten van, mint mi, azt nem érzékeljük, az számunkra nem észlelhető. Ezért van szükség a táltosok segítségére, akik mindig a legmagasabb tudatossági szintű emberek szoktak lenni.

A táltost az Égiek arra képezték ki, hogy a médiumi képességeinek a használatával a rendellenes állapotok okait meg tudja találni, a beavatásokat pedig azért kapta, hogy azokat meg is tudja szüntetni. A rendellenességek okainak a megszüntetéséhez a táltos hívja a szellemi segítőit, a fénylényeket, és ők azok, akik elvégzik a szükséges gyógyítást, vagy beavatkozást.

A táltos gyógyítás ezért általában csapatmunka, aminek tipikus esetben három oldala van, de ez alól vannak kivételek. A táltos gyógyításban részt kell vennie a táltosnak, valamint az ő szellemi segítőinek is, akikkel dolgozik. A problémák megoldásához viszont gyakran szükség van annak a személynek a közreműködésére is, akinek az életében egy rendellenes állapot áll fenn.

Abban a néhány esetben, amikor valakit nem sikerült meggyógyítani, a gyógyulás kivétel nélkül mindig azért maradt el, mert az illető nem tudott, vagy nem akart valamin változtatni. Vannak ugyanis olyan okok, amiket kizárólag beavatottak, például táltosok tudnak megszüntetni, de olyanok is, amiket rajtad kívül más nem tud megoldani, mert neked kell valamin változtatni.

Ilyen esetben a táltos szerepe annyi, hogy felhívja a figyelmedet arra, hogy hol van a probléma, mi a rendellenes állapotod oka, de azt megoldani neked kell. Többször találkoztam már olyan emberekkel, akik nem voltak hajlandók változtatni egy rossz szokásukon, a gondolkodásukon, vagy a körülményeiken, ezért természetesen nem is oldódott meg a problémájuk.

Ahhoz, hogy valaki táltos segítségét kérje, feltétlenül szükséges, hogy az illető nyitott legyen a problémák megoldásának spirituális módjára, vagy a spirituális gyógyítással szemben túl nagy ellenállás ne legyen benne. A táltoshoz olyanok is el szoktak menni, akik nem igazán hisznek a spirituális gyógyításban, de már minden létező gyógyítási módszer csődöt mondott náluk.

Nagyon fontos, hogy egy rendellenességet csak a keletkezési helyén, és a megfelelő módon lehet orvosolni. Véleményem szerint a gyógyulás akadálya nagyon gyakran a megértés hiánya, ezért ahhoz, hogy egy rendellenességet, betegséget sikerüljön megszüntetni, először mindig a kiváltó okot, vagy okokat kell azonosítani, vagyis meg kell érteni, hogy mi okozza a problémát.

Azok az emberek, akik materialista szemléletűek, nem gondolnak arra, hogy a probléma oka a hétköznapi szemmel nem látható dimenzióban is lehet, így sok esetben a rendellenes állapot fennállásáról sincs tudomásuk. Ha valaki az alacsony tudatossági szintje miatt a rendellenességek okát nem létezőnek tekinti, akkor a megoldásukat sem a megfelelő helyen fogja keresni.

Minél magasabb tudatossági szinten van valaki, annál könnyebb és gyorsabb meggyógyítani, mert nagyobb a bizonyossága Isten, Jézus, és a Szellemi Hierarchia létezésében, és minél alacsonyabb a tudatossági szintje, annál nagyobb az ellenállás benne. Ha az emberben ellenállás van a táltos gyógyítással kapcsolatban, akkor azt nehéz lesz számára befogadni, és meggyógyulni.

Ennek leginkább a kezelésnél, vagyis a test szöveteinek, szerveinek helyreállítása során van jelentősége, mert a helyreállító kezelés eredményessége általában attól is függ, hogy a spirituális gyógyítással szemben van-e ellenállás az emberben, és ha igen, mekkora. Többször gyógyítottam már meg súlyos betegeket úgy, hogy ők nem is tudtak például a rákbetegségükről.

Ha elárultam volna nekik, hogy súlyos betegek, akkor elmentek volna az orvoshoz, aki azt mondta volna nekik, hogy a betegségük gyógyíthatatlan. Az orvosok sajnos ehhez a kijelentéshez soha nem teszik hozzá azt, hogy az ő eszközeikkel és módszereikkel gyógyíthatatlan egy bizonyos betegség, így sokan csak azért halnak meg, mert elhiszik, hogy nem lehet segíteni rajtuk.

A gyógyulást tehát akarni kell, a változtatására hajlandónak, nyitottnak kell lenni, és a gyógyítást a Szellemi Hierarchiába vetett bizalommal be kell tudni fogadni. Akinek túl alacsony a tudatossági szintje, az a táltos gyógyítását értelmetlennek fogja tekinteni, ezért a gondolataival a kedvezőtlen állapot energetikai mintázatát továbbra is fenn fogja tartani, és nem fog meggyógyulni.

Valódi gyógyulás kizárólag akkor következhet be, ha sikerül a probléma okát megtalálni. Aki nem tudja elfogadni, hogy a hétköznapi szemmel nem látható dimenzióban vannak a problémája okai, annak teljesen felesleges táltoshoz menni, mert nem fogja megérteni, hogy mik a rendellenes állapotának az okai, nem fognak felismerései keletkezni, így semmit sem fog tanulni.

A táltos gyógyítást azoknak ajánlom, akik meg akarják oldani a problémájukat, és nyitottak a problémák megoldásának spirituális eszközeire és módszereire, de legalábbis nem utasítják el azokat mereven, nem ajánlom viszont olyan embereknek, akiknek a szemléletmódja teljesen materiális, és akik számára nem létezik más, csak a hétköznapi szemmel látható, anyagi világ.

A betegség addig tart, ameddig tanít, ezért a táltos gyógyítás elsősorban azoknak javasolható, akik szeretnék megtalálni a problémájuk kiváltó okát, és a probléma megoldása érdekében hajlandók tenni, időt, és energiát befektetni. Az ember csak akkor fogja tudni egy problémáját megoldani, ha megérti, hogy mi váltotta ki az életében az adott rendellenességet, vagy betegséget.

A megértéshez azonban gyakran a szemléletmódunk megváltoztatása szükséges, ami nem mindig szokott könnyű és kellemes lenni. Egy rendellenes állapot, betegség tehát rákényszeríti az embert a változtatásra, ezáltal a tanulásra, mert ha adott esetben nem hajlandó változtatni, akkor abba bele is halhat. Nincs tehát gyógyíthatatlan betegség, csak gyógyíthatatlan emberek vannak.

Általában véve azt mondhatjuk, hogy egy embert szinte mindenből meg lehet gyógyítani, de ennek az a feltétele, hogy ő meg akarjon gyógyulni. Nem szabad elhinni, hogy egy betegségből lehetetlen meggyógyulni, mert ez a tévhit az, ami miatt az ember segítséget sem fog kérni. A rendellenes állapotokat mindig meg lehet szüntetni, csak a megfelelő helyen kell a megoldást keresni.

Feltétlenül szükséges, hogy a gyógyulás érdekében az ember hajlandó legyen segítséget kérni, és megengedje, hogy segítsenek neki, tehát képes legyen a táltos segítségét elfogadni, és vele együttműködni. A legfontosabb mégis az, hogy a gyógyulásért a betegnek is felelősséget kell vállalni, és nem szabad azt teljes egészében más személyre, a gyógyítóra hárítani.

2. A rendellenességek okainak megkeresése és megszüntetése

A táltos gyógyítás lényege, legfontosabb eleme a rendellenes állapotok megszüntetése. A különféle rendellenességek, betegségek okai között vannak olyanok, amiket kizárólag beavatottak, igazi táltosok vagy sámánok tudnak megszüntetni, más emberek nem, ezért a rendellenességek megszüntetéséhez általában a beavatásaim, vagy égi felhatalmazásaim használata szükséges.

A beavatási szimbólumok használata úgy történik, hogy amikor kérek valamit az Égiektől, akkor az őrangyalom ellenőrzi a jogosultságomat, vagyis megnézi, hogy van-e erre felhatalmazásom, ott van-e az aurámban a szükséges beavatási szimbólum, és ha igen, akkor továbbítja a kérésemet például Jézusnak, vagy Rafael Arkangyalnak, aki ezt követően elvégzi a kért gyógyítást.

A beavatások jogosultságokat jelentenek, azt mutatják meg, hogy egy táltosnak vagy sámánnak mi van megengedve, mi az, amire fel van hatalmazva. A beavatásaim használatához szükséges tudás az Égiektől származik, és a saját tapasztalataimon is nyugszik. Az általános beavatásaimhoz szorosan kapcsolódnak a táltosok és a sámánok által megszerezhető különleges beavatások.

Egy különleges beavatást akkor lehet megkapni, ha a táltos vagy a sámán egy bizonyos gyógyítást már legalább egyszer alkalmazott, ami azért fontos, mert jelenleg a táltosok által megszerezhető mind a 13 különleges beavatással rendelkezem. Ha az általános és különleges táltos beavatásokról szóló, Beavatásaim című menüpontot nem olvastad, akkor kérlek, hogy tedd meg most.

A táltos gyógyítás mindig egy előzetes állapot felméréssel kezdődik, amelynek célja a különböző rendellenes állapotok okainak feltérképezésére, megkeresése. Ennek során egy 15 pontból álló listán megyek végig, amit a táltosok különleges beavatásaihoz igazodóan teljes egészében az Égiektől kaptam, és amelyen elsősorban a rendellenes állapotok tipikus okai találhatóak meg.

Az állapot felmérés természetesen mindig tartalmazza az egyéb okokat is. Miután a rendellenes állapotok összes okát feltérképeztem, megállapítom, hogy szükséged van-e kezelésre, vagy arra, hogy elvigyelek Rafael Arkangyal szigetére. Léteznek beavatások, amiket kezelés által lehet megkapni, illetve olyan beavatkozások, amiket kizárólag a szigeten lehet elvégezni.

Tökéletes eredmény eléréséhez mindig az összes lehetséges okot meg kell szüntetni, és sohasem szabad közülük egyet sem érintetlenül hagyni, mert egy rendellenes állapotnak többféle kiváltó oka is lehet. A feltárt okok megszüntetését ezért kizárólag együtt, és amennyiben szükséges, csak a kezelés mellett vállalom, külön-külön, illetve kezelés nélkül nem szüntetem meg őket.

Megtörténhet, hogy a problémád oka egy veled együtt élő hozzátartozód, vagy veled szoros kapcsolatban lévő más személy életében fennálló rendellenes állapot. Erre tekintettel a problémád megoldásához a saját életedben jelenlévő rendellenes állapotok megszüntetésén túlmenően más ember problémájának a megoldása is szükséges lehet, ha az közvetlen hatással van rád.

Ritkán előfordul, hogy egy rendellenes állapotot nem lehet megszüntetni, mert a kiváltó oka egy olyan körülmény, amin az ember sajnos nem tud változtatni. Ilyen esetekben megoldást jelenthet, ha a problémát okozó körülményt nem változtatjuk meg, de a károsító hatását arkangyali védelemmel semlegesítjük, amelyekről bővebben a Védelmek című menüpontban olvashatsz.

A rendellenes állapotok között vannak olyanok, amelyek az arkangyali védelmek segítségével teljes mértékben elháríthatóak, ezért érdemesebb a problémát ezek használatával megelőzni, mint utólagosan megszüntetni. Azoknak szoktam feltétlenül ajánlani a védelmek alkalmazását, akiknél bizonyos problémák előfordulásának a valószínűsége valami miatt nagyobb az átlagosnál.

A különböző rendellenes állapotok kiváltó okait általában három féle módon lehet megszüntetni: kezeléssel, beavatkozással, vagy egyéb módon. A kezelés és a beavatkozás között az a különbség, hogy a kezelés energia közvetítése, a beavatkozás egy szellemi segítő közvetlen közreműködése. Az egyéb módon történő problémamegoldás körébe különleges eljárások tartoznak.

A kezelés továbbá abban is eltér a beavatkozástól, hogy beavatkozás esetén akár egyetlen rendellenes állapot is megszüntethető önállóan, kezelés alkalmazása során azonban erre nincs lehetőség. A különböző rendellenes állapotok okai között vannak olyanok, amiket általában szellemi segítő, például Jézus, vagy valamelyik arkangyal beavatkozásával lehet orvosolni.

A Jézus beavatkozása 9 esetben kérhető, és ezeket a gyógyításokat más szellemi módon nem is lehet elvégezni. A 9 gyógyítás között van 3, amit általános kezelés közben is meg lehet kapni, vagyis nem kell külön kérni, hanem Jézus kezelés közben elvégzi a szükséges beavatkozást is, ami lehet idegsérülés, vagy elmozdult, eldeformálódott csontok helyreállítása, aura befoltozása.

Az arkangyalok beavatkozását is 9 esetben lehet kérni, amelyből egy eset kivétel, Fénykeresztet ugyanis kizárólag Rafael Arkangyal tud tenni. A rendellenes állapotok között 3 van, ami nem csak arkangyali beavatkozással, hanem általános kezeléssel is megszüntethető, ezek pedig a vírusok, baktériumok, és gombák ártalmatlanná tétele, a méregtelenítés, és a sugármentesítés.

A problémák között 7 olyan található, amik sem kezeléssel, sem beavatkozással nem szüntethetők meg, csak egyéb módon. Az érzelmi blokkok és elementálok eltávolítása viszont kivétel, mert azt nem csak Rafael Arkangyal szigetén, egyéb módon, hanem arkangyali beavatkozással is meg lehet oldani. Az alábbi táblázatban feltüntettem a táltos gyógyítás összes lehetséges formáját.

A 1. ponttól a 16. pontig feltüntetett gyógyításokra általában véve táltosok vannak feljogosítva, de nem minden táltos képes az összes itt szereplő gyógyításra, mert a táltosok között a beavatási fokozatok szerint különbségek vannak. Az 1. ponttól a 3. pontig terjedő 3 gyógyítási forma abban különbözik a többitől, hogy azokat nem csak táltos, hanem sámán is el tudja végezni.

A 17. ponttól a 20. pontig terjedő 4 gyógyítást azok a táltosok tudják kérni, akik Thavael, Rafael, vagy Zadkiel Arkangyal pecsétjével rendelkeznek. A 21. ponttól a 24. pontig feltüntetett 4 gyógyítást kizárólag jézusi képességű táltostól lehet megkapni. Mind a 24 gyógyítást olyan jézusi képességű táltos tudja, aki Thavael, Rafael, vagy Zadkiel Arkangyal pecsétjét birtokolja.

A táblázatban – az általános kezelés kivételével – a táltos gyógyítás alkalmazási körébe sorolható, és rendellenes állapotok megelőzésére (védőpajzsok, Fénykereszt), megszüntetésére, vagy egyéb célra szolgáló minden eszköz megtalálható. Mivel jézusi képességű táltos vagyok, és Rafael Arkangyal pecsétjével rendelkezem, a táblázatban szereplő összes gyógyítást kérhetem.

Ha olyan rendellenességi okot észlelek nálad, amit általános kezeléssel, vagy kezelés közben is meg lehet szüntetni, akkor megvizsgálom, hogy helyreállító, vagy egyéb kezelésre szükséged van-e. Ha nem, akkor csak egy beavatkozást kérek, ha viszont más okból is kezelnem kell téged, akkor beavatkozás kérése helyett az összes rendellenes állapot okát egy kezeléssel szüntetem meg.

A különböző rendellenes állapotok megszüntetése, illetve az általános kezelés után szükség van egy bizonyos gyógyulási időre, ami alatt az idegen energia az aurádból teljesen távozik, a kezelés a fizikai testedre átíródik, vagy a kívánt egyéb változás bekövetkezik. Ez a gyógyulási idő nem szokott rövidebb lenni 2-3 napnál, általában 1-2 hétig tart, de hosszabb idő is lehet.

Az állapot felmérésen a különböző rendellenes állapotok kiváltó okai vannak feltüntetve. A listán szereplő okok többségének a megszüntetése beavatáshoz van kötve, ami azt jelenti, hogy az adott problémát kizárólag igazi táltos, vagy esetleg sámán tudja megszüntetni. Az állapot felmérés első 9 pontja olyan rendellenességi okokat tartalmaz, amelyekhez különleges beavatás is tartozik.

A listán vannak olyan okok, amikhez nem tartozik különleges beavatás, de ezeket a rendellenességi okokat is általában csak igazi táltos tudja megszüntetni. A rendellenességi okok sorrendje az állapot felmérésen nem követi szorosan a hozzájuk tartozó, és a Beavatásaim című menüpontban is szereplő különleges beavatások sorrendjét, hanem a gyógyítás logikája szerint épül fel.

Az állapot felmérés minta az alábbiakban tekinthető meg, ezt követően pedig az állapot felmérés magyarázata olvasható, amelyben részletesen bemutatom, hogy a gyakorlatban hogyan néz ki a táltos gyógyítás legfontosabb lépése, a rendellenes állapotok megkeresése és megszüntetése. Az okok elemzése során igyekeztem a leggyakrabban előforduló problémákra koncentrálni.

Amikor egy arkangyal valamilyen beavatkozást végez egy emberen, akkor bizonyos esetekben (például átok eltávolítása) meg szokta igazítani, be szokta állítani a csakráit is, ha szükséges. A csakrák beállítását Rafael Arkangyal is mindig elvégzi, az ilyen beavatkozások alkalmával továbbá minden emberre szokott egy Fénykeresztet is tenni, ebből lehet tudni, hogy nálam jártál.

A szellemek és a démonok, az átkok és a mágiák, valamint az egyiptomi átkok és mágiák által okozott problémákat két külön menüpontban fejtem ki, és az alábbiakban csak a megszüntetésük módját írom le, tekintettel arra, hogy gyakori problémák, továbbá a Mihály Arkangyal keresztjével rendelkező sámánok fő tevékenysége – az egyiptomi kivételével – ezek megszüntetése.

2.1. Karmikus probléma

A karma legfőképpen azt jelenti, hogy amikor Isten megírta a földi élet forgatókönyvét, akkor minden léleknek meghatározta, hogy ebben mely szerepeket, és milyen sorrendben kell eljátszania. Az ember eredeti életútja a karmája beteljesítésének legideálisabb módja, ami előre meg van írva, és a tanulásához, fejlődéséhez leginkább szükséges megtapasztalásokat tartalmazza.

Ahogyan fentebb említettem, az ember életútjában lehetnek olyan megtapasztalások, például betegségek, amik nagyon kellemetlenek, de nem rendellenesek, hanem karmikusak, vagyis egy betegség, sőt, baleset is lehet karmikus. A rendellenes állapotokat a megfelelő módon mindig meg lehet szüntetni, de ami karmikus, azon csak kivételes esetben lehet változtatni.

Ha egy betegséged, vagy egyéb problémád karmikus, tehát az eredeti életutadban szerepel ez a megtapasztalás, akkor ezen nem biztos, hogy segíteni tudok. Egy karmikus megtapasztalás szólhat az egész életedre, de az is lehet, hogy életed folyamán a karma lejár. A karmikus problémák megszüntetése akkor lehetséges, ha a karma lejárt, vagy pedig idő előtt feloldjuk azt.

Egy karmikus probléma, betegség rendellenes állapottá válhat akkor, ha a karma lejárt, vagyis a betegség már gyógyítható lenne, de az illető ennek érdekében nem tesz lépéseket. A karmikus betegségek nem szoktak enyhe lefolyásúak lenni, ezért az ilyen ember életútjában általában van olyan személy, aki segíteni fog neki meggyógyulni, ha már lejárt a karmája.

A karmikus problémákhoz, betegségekhez kapcsolódik a táltosok által megszerezhető egyik különleges beavatás. A Szentháromság beavatással rendelkező, igazi táltosok jogosultak arra, hogy amennyiben feltétlenül szükséges, a karma módosítását, az életút megváltoztatását kérjék a Karmikus Tanácstól. Mikor tekinthető egy ilyen kérelem feltétlenül szükségesnek?

Az ember eredeti életútja előre meg van írva, és az ebben szereplő megtapasztalások mindig az ő tanulását, fejlődését szolgálják, még akkor is, ha olykor nagyon kellemetlenek. Itt a Földön azonban a körülmények változhatnak, ezért előfordulhat, hogy egy eredetileg szükséges és hasznos megtapasztalás feleslegessé, sőt hátrányossá válik, ezért nem indokolt fenntartani.

Ennek megállapításához az ember életútját, karmáját mindig meg kell vizsgálni, és akkor indokolt a kérelmet benyújtani, ha a jelen körülmények között egy bizonyos megtapasztalás már sokkal inkább káros lenne, mint hasznos. A karma módosítására okot adó körülményeket nem lehet felsorolni, de a döntést a Karmikus Tanács hozza, amit csak igazi táltos kérhet.

Abban az esetben is célszerű lehet a karma módosítását kérni, ha az ember körülményei ugyan nem változtak meg, de az adott életút túlságosan nehéznek bizonyul számára, ezért egyáltalán nem képes azt teljesíteni, vagy esetleg negatív életesemény várna rá, de olyan sok pozitív dolgot tett már eddigi élete során, amelyek miatt ennek megtapasztalása igazságtalan volna.

A karmikus problémák tehát a karma módosításával orvosolhatóak, de erre vonatkozó kérelmet csak igazi táltos tud benyújtani a Karmikus Tanácshoz. Természetesen nincs akadálya annak, hogy karmikus betegség esetén nyújtsak be ilyen kérelmet, amelynek indoka például az lehet, hogy az illető megtanulta, amit a betegség által kellett, ezért azt nem szükséges fenntartani.

Akkor is érdemes lehet karma módosítást kérni, ha az ember nem tud az életútján tovább haladni, mert önhibáján kívül minden ajtó bezárult előtte. Ilyenkor csak az életút átírásával lehet megfelelő segítséget nyújtani. A karma módosítására tehát akkor van lehetőség, ha az összes életkörülmény figyelembe vétele mellett az szükségesnek, hasznosnak, és indokoltnak bizonyul.

Az ember életútjában 6 féle dolog van meghatározva a testével kapcsolatban, melyek közül 3 paraméternek a módosítását kérni lehet a Karmikus Tanácstól. A kezelés című III. részben, A Jézus kezelése című 3. pontban írok arról, hogy az ember minimális és maximális testsúlya, valamint a bőrszíne mindig karmikus, ami azonban a Karmikus Tanács engedélyével módosítható.

2.2. Lélekszerződés probléma

A karmikus emberi kapcsolatok lélekszerződések alapján zajlanak. Miután bizonyossá vált, hogy a lelkek a következő földi életükben mely szerepeket fogják eljátszani, az emberi kapcsolataikban megjelenő megtapasztalásokat a Felsőbb Énjeik egy lélekszerződésben rögzítik. A lélekszerződés egy együttműködési megállapodás, amely különböző jogokat és kötelezettségeket tartalmaz.

Ebben a megállapodásban pontosan meg van határozva, hogy egy bizonyos lélekkel itt a Földön mikor, mit, hogyan, és milyen körülmények között kell, lehet, vagy tilos megtapasztalnunk. A szerződésben foglaltakat teljesíteni kell, mert a lélekszerződések a polgári jogi szerződésektől eltérően csak teljesítéssel szűnnek meg, illetve megszűnhetnek az ember halálával is.

A lélekszerződéseknek tehát a különböző emberi kapcsolatokban van szerepe. Az emberek eredeti életútjában sokféle emberi kapcsolat található meg, de a problémát legjobban a párkapcsolatok példáján keresztül lehet szemléltetni. Először azonban azt kell megérteni, hogy a különböző életesemények, például a párkapcsolatok bekövetkezésének előfeltételei lehetnek.

Az életeseményeknek mindig van egy legkorábbi időpontja, aminél korábban nem következhetnek be. Az életútban lévő megtapasztalásoknak továbbá abban a sorrendben kell megtörténniük, ahogyan az előre meg van írva. Ez azt jelenti, hogy nem lehet közülük egyet sem kihagyni, vagyis amíg egy életfeladatot nem teljesítettük, addig nem lehet tovább lépni a következőre.

A párkapcsolatok legkorábbi időpontja, és minimális időtartama is mindig meg van határozva. Az is lehet, hogy egy párkapcsolat élethosszig szól, vagy csak valamilyen feltétel bekövetkezéséig, például egy gyermek megszületéséig. De mi történik akkor, ha a körülmények megváltozása folytán egy párkapcsolat sohasem jön létre, mert két ember valamiért nem találkozik?

Minden földi emberhez tartozik két angyal, akiket az ezoterikus irodalomban őrangyaloknak is neveznek. Ők a személyes karma őrzői és végrehajtói, tehát az a feladatuk, hogy gondolatokkal, érzésekkel, jelzésekkel, szervező tevékenységgel terelgessék az útjukon az embereket, és mindenki beteljesítse az életfeladatát, mert ez szükséges az Isteni Terv megvalósításához.

Tegyük fel, hogy egy lélek azzal a karmikus feladattal inkarnálódik a Földre, hogy egy bizonyos időpontban találkozik valakivel, akivel összeházasodnak, majd elválnak, ezután pedig egy másik személlyel köt házasságot. Ha ennek az embernek az első párja fiatalon külföldre költözik, és emiatt ők sohasem találkoznak, akkor a lélekszerződésük teljesítése el fog lehetetlenülni.

Miért jelent ez nagy problémát? Azért, mert a későbbi kapcsolat nem jöhet létre addig, amíg a korábbi nem lett teljesítve, ezért hiába van a lélekszerződés teljesítése ellehetetlenülve, az őrangyalok továbbra is azt fogják támogatni, hogy az illető az első párjával házasodjon össze, és amíg ezt nem teljesíti, a második párjával való kapcsolatát meg fogják hiúsítani.

Az őrangyalok feladata mindig a karma végrehajtása, ami egy lélekszerződés lehetetlenülése esetén oda vezethet, hogy az embernek sohasem lesz párja, vagy pedig nem tartós, és nem boldog kapcsolatai lesznek. Ha valaki a későbbi párjával találkozik, és a tiltás ellenére összeházasodik, akkor sem lesznek boldogok, mert az őrangyalok nem támogatják a kapcsolatukat.

Ha viszont az ember életútjában egyetlen párkapcsolat van, de ennek a teljesítése lehetetlenül, akkor az Égiek egyáltalán nem fogják támogatni, hogy az illetőnek bárki mással párkapcsolata legyen. Biztosan találkoztál már olyan fiatal nőkkel, akik intelligensek, kedvesek, szépek, ennek ellenére nem jön nekik össze egyetlen párkapcsolat sem, hosszú távon nincs senkijük.

Ennek vagy karma az oka, vagy pedig az, hogy az első párkapcsolatuknak a teljesítése meghiúsult, ezért az őrangyalok nem engedik őket tovább az útjukon. Az ellehetetlenült lélekszerződések által okozott problémák megoldása az, hogy fel kell bontani, vagy esetleg módosítani kell a lélekszerződést, amit csak a két ember Felsőbb Énje tud megtenni, mert ők kötötték azt meg.

Erre valahogyan meg kell kérni őket, itt a Földön azonban kizárólag a Szentháromság beavatással rendelkező igazi táltosoknak van megengedve, hogy Felsőbb Énekkel kommunikáljanak, hozzájuk kérést intézzenek. Ha ilyen problémát észlelek, akkor megkérem a Felsőbb Énedet, hogy a másik ember Felsőbb Énjével egyeztetve járuljanak hozzá a lélekszerződés felbontásához.

Az engedélyt akkor szokták megadni, ha egy kapcsolat, feladat teljesen el van lehetetlenülve, és annak beteljesítésére esély nincsen. A Felsőbb Éneknek szükségük van valamennyi időre ahhoz, hogy áttekintsék a két ember életútját, ezt követően döntenek abban a kérdésben, hogy célszerűnek tartják-e a lélekszerződés megszüntetését, ez általában néhány nap szokott lenni.

Lélekszerződés probléma esetén tehát általában 3 nap múlva vissza kell jönnöd hozzám. Ha a Felsőbb Ének a szerződés megszüntetésére az engedélyt megadják, akkor a kérésemre a problémát okozó, ellehetetlenül lélekszerződést azonnal felbontják. A lélekszerződés megszüntetése a Karmikus Tanács hozzájárulásához nincs kötve, ez a Felsőbb Ének hatásköre.

A lélekszerződés megszüntetése akkor is megoldást jelenthet, ha az teljesíthető lenne, de ez valamelyik féltől a másik fél szerződésszegése miatt nem várható el. Ha például az van két ember karmájában, hogy hosszú ideig házasságban fognak élni, és hűségesek lesznek egymáshoz, de az egyik fél megcsalta a másikat, akkor célszerű lehet felbontani a lélekszerződést.

Erre azért van szükség, mert ha nem bontjuk fel a lélekszerződést, akkor az őrangyalok azt fogják támogatni, hogy a két ember együtt legyen, ami egy se veled, se nélküled típusú kapcsolathoz fog vezetni. Az egyik ember hiába fogja a párját elhagyni, újra vissza akarják majd hozzá irányítani, ezért súlyos szerződésszegés esetén érdemesebb a lélekszerződést felbontani.

Ha a lélekszerződés teljes egészében ellehetetlenült, akkor fel kell bontani, de ha van olyan része, ami nem hiúsult meg véglegesen, akkor a szerződés hatályban maradhat, csak a meghiúsult részt kell hatályon kívül helyezni. Ez olyankor fordul elő, ha két embernek több feladata van egymással, de az összes nem hiúsult meg, hanem vannak köztük olyanok, amik még teljesíthetőek.

A karma módosításával mindig módosulnak, vagy megszűnnek a kapcsolódó lélekszerződések is, egy lélekszerződés felbontásával azonban a karma abban az esetben szűnik meg, ha legalább az egyik ember részéről önként vállalt volt, egyébként két ember közös karmája, életfeladata nem szűnik meg, csak el lesz halasztva, általában egy következő életben kell azt teljesíteni.

2.3. Szellem, démon

A szellemek és a démonok által okozott problémákat A szellemek és a démonok című menüpontban fejtem ki, itt csak a probléma megszüntetésének módjáról írok. Az itt ragadt szellemeknek két lehetőségük van arra, hogy a túlvilágra visszajussanak. Az egyik, hogy léteznek olyan helyek, ahol átjárók vannak, itt a szellem át tud menni a 4. dimenzióba, ha van elég bátorsága hozzá.

Nem túl sok ilyen hely van, és az itt ragadt szellemek sem elég bátrak ahhoz, hogy ezt megtegyék, ezért leggyakrabban egy beavatott segít a szellemnek. Egy szellemet olyan személy kérésére lehet a túlvilágra visszavinni, aki erre égi felhatalmazással, beavatással rendelkezik, vagyis táltos vagy sámán, a szellemek elvitetése tehát olyan tevékenység, amire sámánok is képesek.

Annyit szeretnék itt rögtön megjegyezni, hogy sokan sokféle módon próbálkoznak azzal, hogy az embereket a kísértetektől, vagy a megszállóktól megszabadítsák, elűzzék a szellemeket. Ezek a módszerek nem szakszerű megoldások, mert általuk a szellem nem jut haza, csak máshová megy, továbbá ártó szándékú szellemek esetén ezek a technikák nem szoktak működni.

Tökéletes megoldás eléréséhez a táltos vagy sámán egy arkangyal segítségét kéri, aki visszaviszi a szellemet a 4. dimenzióba, az asztrálsíkra. Ezt a folyamatot hívjuk elvitetésnek, vagy túlvilágra való átvitetésnek, amit kizárólag magasabb szintű szellemek segítségével lehet megoldani, ugyanis a magasabb dimenziók tudnak hatni az alacsonyabb dimenziókra, de fordítva ez nincs így.

Ez az, ami miatt a szellemet teljesen felesleges kérni, hogy menjen el, mert ha nem akar, nem fog elmenni. A démonokat ugyanúgy kell elvitetni, mint a szellemeket, azzal a különbséggel, hogy őket az arkangyalok nem a 4. dimenzióba, az asztrálsíkra viszik, hanem egészen az 5. dimenzióba, ahol a démon a fény minőség túlsúlya miatt nem tud létezni, ezért szét fog darabokra esni.

A szellemeket és a démonokat elvitetni arkangyali segítséggel, és háromféle beavatással lehet. A táltosok és a sámánok beavatásait, amelyek a szellemek és a démonok elvitetéséhez szükségesek, A beavatásaim című menüpont alatt részletesen bemutatom, kérlek, hogy olvasd el azt is. Azok a táltosok, akik arkangyali pecsét beavatással rendelkeznek, két lehetőség közül választhatnak.

A szellemek és démonok elvitetését elsősorban attól az arkangyaltól kérhetik, akitől a pecsétet kapták. Ilyenkor azonban Mihály Arkangyal is közreműködik, mert az elvitetéshez ki kell nyitni a teret, amit kizárólag Mihály Arkangyal tud megtenni. Azt is választhatják, hogy kizárólag Mihály Arkangyal segítségét kérik, ilyenkor csak Mihály Arkangyal érkezik, ő viszi el a szellemet.

Az utóbbi esetben az arkangyal, akitől a pecsétet kapták, nem avatkozik be. Mihály Arkangyal pecsétjének a tulajdonosa az egyetlen táltos, aki csak egyféleképpen tud elvitetni, mert neki csak Mihály Arkangyal tud segíteni. Ha táltos fával dolgozik egy arkangyali pecsétre jogosult táltos, akkor viszont kizárólag egyféle módon tud elvitetni szellemeket és démonokat.

Ennek oka az, hogy ilyen esetben a teret nem kell kinyitni, hiszen a táltos fa egy átjáró a túlvilágra, ezért az arkangyali pecséttel rendelkező táltos csak annak az arkangyalnak a beavatkozását kérheti, akitől a pecsétet kapta, Mihály Arkangyalét nem. Természetesen ez alól is kivételt jelent az a táltos, aki Mihály Arkangyal pecsétjét birtokolja, mert ő csak Mihály segítségét kérheti.

Azokat a táltosokat, akik arkangyali pecsétre nem jogosultak, a Szentháromság beavatás jogosítja fel a szellemek és a démonok elvitetésére, de nekik minden esetben kizárólag Mihály Arkangyal nyújthat segítséget. Létezik egy harmadik beavatás is, amivel el lehet vitetni a szellemeket és a démonokat, ami a Mihály Arkangyal keresztje. Ezt a beavatást sámánok birtokolhatják.

A beavatás nevében is benne van, hogy a sámánok a szellemek és a démonok elvitetéséhez Mihály Arkangyal segítségét tudják kérni. Az arkangyali pecséttel nem rendelkező táltosoknak, és a sámánoknak a szellemek és a démonok elvitetéséhez azért Mihály Arkangyal nyújt segítséget, mert ő a teret is ki tudja nyitni, és egyúttal a szellemeket, démonokat is el tudja vinni.

Akit elvitetek, annak baja nem eshet, viszont akkor is viszik, ha nem akarja, és megpróbálna ellenállni. Több problémát okozni nem tud, mert az asztrálsíkról általában csak leszületéssel lehet visszajönni, ez alól viszont vannak kivételek. Az asztrálsíknak 7 szférája van, itt helyezkednek el az ember szellemek akkor, amikor nem földi testben vannak, innen történik a leszületés.

A 4. dimenzióból, az asztrálsíkról bármikor a Föld terébe jöhetnek azok az ember lelkek, akik legalább a 4. szférában vannak. Ha egy ilyen lélek inkarnációja meghal, de haragszik valakire, akkor megszállhatja az illetőt, és itt ragadhat, az ő elvitetését azonban kizárólag arkangyali pecséttel rendelkező táltos tudja megoldani, aki jogosult arkangyali védőpajzsot kérni.

Amikor egy lélek visszajut a túlvilágra, rövid időn belül meg kell jelennie a Karmikus Tanács előtt ítélethozatal céljából, ami földi időben 1-2 nap várakozást jelent. A legalább 4. szintű megszállók esetén a problémát az okozza, hogy hiába vitetem el őket, vissza tudnak a Föld terébe jönni, és akire haragszanak, azt újból meg tudják szállni. Miért jelent ez különös problémát?

Azért, mert a Karmikus Tanács a 8. dimenzióban van, ahová csak az angyalok tudják elvinni az ember lelkeket. Ha azonban egy lélek hozzá van tapadva valakihez, az angyalok nem tudják elvinni a Tanács elé, ezért az ítélet sem születhet meg. Hogyan lehet ezt megoldani? Mielőtt az ilyen megszállót elvitetem, egy szellemek megszállása ellen védő pajzsot kérek a megszállottra.

Amikor a lélek visszajut a túlvilágra, a Karmikus Tanács napirendre tűzi az ő ítéletét, és 1-2 nap múlva, amikor sorra kerül, akkor az angyalok már el tudják vinni a Tanács elé, mert általában próbálkozik, de nem tud hozzátapadni ahhoz, akit előzőleg megszállt. Ha egy ilyen szintű lélek megszálló volt, a Karmikus Tanács az ítéletében megtiltja neki, hogy a Földre jöjjön.

Ennek az lesz a következménye, hogy ezt a lelket az ítélethozatalt követően az angyalok őrizni fogják, és nem fogják visszaengedni a Földre. Egy megszálló elvitetésével két léleknek is segítünk, mert a megszállott megszabadul a problémát okozó szellemtől, maga a megszálló pedig az akár több évtizedes kényszerpihenő után folytatni tudja a lelki fejlődésének útját.

A szellemek és a démonok ellen egyetlen 100 %-os hatékonyságú védelem létezik. A szellemek megszállása, és egy bizonyos térbe történő behatolása ellen arkangyali védőpajzzsal lehet védekezni, a démonok pedig Rafael Arkangyal Fénykeresztjével tarthatóak távol az ember aurájától, és egy bizonyos helytől, amelyekről a Védelmek című menüpontban olvashatsz.

2.4. Átok, mágia

A különböző átkokról és mágiákról Az átkok és a mágiák című menüpontban részletesen írok, az alábbiakban csak az eltávolításuk módjára térek ki. Az egyiptomi átkok és mágiák megszüntetése a hagyományos átkoktól és mágiáktól eltérő módon történik, ehhez a gyógyításhoz továbbá egy másik különleges beavatás tartozik, ezért az alábbiakban külön tárgyalom.

A hagyományos átkokat és mágiákat arkangyali segítséggel lehet megszüntetni, ami a szellemek és a démonok elvitetése során megismert logika szerint történik azzal a különbséggel, hogy az átkok és mágiák eltávolításához nem kell kinyitni a teret. A hétköznapi átkok és mágiák eltávolítása olyan tevékenység, amit a táltosok mellett a sámánok is meg tudnak tenni.

Az átkokat és a mágiákat arkangyali segítséggel, és háromféle beavatással lehet megszüntetni. Az egyik beavatás a táltosok arkangyali pecsétje. Az arkangyali pecséttel rendelkező táltosok attól az arkangyaltól kérhetnek segítséget, akitől a pecsétet kapták, az arkangyali pecséttel nem rendelkező táltosokat a Szentháromság beavatásuk jogosítja fel az átkok és mágiák eltávolítására.

Az arkangyali pecséttel nem rendelkező táltosok kizárólag Mihály Arkangyaltól kérhetik az átkok és mágiák hatástalanítását. A harmadik beavatás, amivel ez a beavatkozás végrehajtható, a Mihály Arkangyal keresztje, amit sámánok birtokolhatnak, és a nevében is benne van, hogy a sámánoknak az átkok és a mágiák hatásának megszüntetéséhez Mihály Arkangyal nyújt segítséget.

Az átkok idegen energiák, a mágiák pedig szimbólumok, jelek, amik lehetnek az ember aurájában, vagy más egyéb helyen, és a hatásukat úgy lehet megszüntetni, hogy el kell őket távolítani. Ez a beavatkozás a gyakorlatban úgy néz ki, hogy a táltos vagy a sámán egy arkangyal segítségét kéri, aki az idegen energiát, vagy a mágikus szimbólumot energiával semlegesíti, eltünteti.

Az átkok és a mágiák ellen kevés védekezési lehetőség van. Aki rendelkezik arkangyali pecsét beavatással, arra nincs hatással semmilyen átok vagy mágia, ilyen azonban csak táltosoknak lehet. Ezen kívül egyetlen 100 %-os hatékonyságú védelem létezik az átkok és a mágiák ellen, ami Rafael Arkangyal Fénykeresztje, erről a Védelmek című menüpontban írok.

2.5. Egyiptomi átok, egyiptomi mágia

A hagyományos átkok és mágiák, valamint az egyiptomi átkok és mágiák közti különbségeket Az átkok és a mágiák című menüpontban mutatom be. A legfontosabb eltérés, hogy az egyiptomi átkot és mágiát kizárólag Jézus tudja eltávolítani, ezért ezektől csak igazi táltos segítségével lehet megszabadulni, de a táltosok közül sem mindegyik tud ebben segítséget nyújtani.

Az egyiptomi átkok és mágiák megszüntetéséhez ugyanis nem elég a Szentháromság, hanem a Philadelphia beavatás is szükséges hozzá. Az egyiptomi átkok és mágiák két dimenzióban is jelen vannak, ezért az eltávolításuk is két lépésben történik. Az ember aurájában lévő rész ugyanúgy távolítható el, mint a hagyományos átkok és mágiák, csak Jézust kell segítségül hívni hozzá.

A második lépés végrehajtásához a Philadelphia beavatás is szükséges, mert el kell mennem a 4. dimenzióba, ahol a lelked energiájának a le nem inkarnált része van, és amikor a le nem inkarnált energiád közelében vagyok, akkor kell megkérnem Jézust, hogy a lelked energiájának a túlvilágon lévő részéről is távolítsa el az idegen energiát vagy a mágikus szimbólumot.

Az egyiptomi átkok és mágiák elleni védekezés meglehetősen komplikált, mert két dimenzióban is meg kell védeni a lelkedet. Az arkangyali pecsét beavatást elsősorban a túlvilágon lévő lélek birtokolja, ezért aki arkangyali pecsétre jogosult lélek táltos szerepben lévő inkarnációja, és itt a Földön is rendelkezik arkangyali pecséttel, arra nincs hatással az egyiptomi átok vagy mágia.

Az egyiptomi átkok és mágiák ellen egyébként Rafael Arkangyal Fénykeresztje ugyanúgy 100 %-os hatékonyságú védelmet nyújt, mint a hagyományos átkok és mágiák ellen. A különbség annyi, hogy az egyiptomi átkok és mágiák elleni védekezéshez nemcsak a földi tested aurájában, hanem a lelked energiájának a túlvilágon lévő részén is el kell helyezni egy Fénykeresztet.

2.6. Átfordított beavatási jel

Ha egy gyógyítói, vagy médiumi képességed eddig működött, de most már nem működik, akkor két lehetőség van. Előfordulhat, hogy a Karmikus Tanács vonta vissza valamelyik beavatásodat, ami karmikus oknak tekintendő, és lehet ideiglenes, vagy végleges. Az is lehet azonban, hogy egy beavatási szimbólumodat valaki szándékosan átfordíttatta, hogy az ne működjön.

A beavatási szimbólumok között vannak olyanok, amiket át lehet fordítani, és olyanok is, amiket nem. A középpontosan szimmetrikus beavatási szimbólumokat nem lehet átfordítani, mert átfordítva is ugyanúgy néznek ki, továbbá az arkangyali pecsét sem fordítható át. Ha egy beavatási jelet átfordítanak, az nem fog működni, ezért valamelyik képességedet el fogod veszíteni.

A beavatási szimbólumokat úgy lehet átfordítani, hogy a 12 + 666, összesen 678 ördög lélek közül valamelyiknek a segítségét kell kérni, akik a fekete mágiák létrehozásában is közreműködnek, és akikről Az átkok és a mágiák című menüpontban írok. A beavatási jelet az asztrálsík 1. szférájából érkező, egyik ördög lélek fordítja át, visszafordítani azonban csak beavatottak tudják.

A beavatási szimbólumok átfordítására is igaz, hogy érdemesebb a bajt megelőzni, mint utólag orvosolni. A beavatási szimbólumok átfordítása ellen egyetlen hatékony védekezési lehetőség van, ami Rafael Arkangyal Fénykeresztje, erről a Védelmek című menüpontban írok. Ha a baj már megtörtént, azaz át lett fordítva egy beavatásod, akkor arkangyali segítségre van szükséged.

Egy beavatási jelet visszafordítani igazi táltos, vagy Mihály Arkangyal keresztjével rendelkező sámán tud. Az arkangyali pecsét beavatással rendelkező táltosok a beavatási jel visszafordításához annak az arkangyalnak a segítségét kérhetik, akitől a pecsétet kapták, ez az oka annak, hogy az arkangyali pecsét nem középpontosan szimmetrikus alakzat, mégsem lehet átfordítani.

Az arkangyali pecséttel nem rendelkező táltosokat az átkok és mágiák eltávolítása során megismert logika szerint a Szentháromság beavatás jogosítja fel arra, hogy a beavatási jel visszafordításához Mihály Arkangyal segítségét kérjék, ezen kívül a Mihály Arkangyal keresztjével rendelkező sámánok is Mihály Arkangyaltól kérhetik az átfordított beavatási jelek visszafordítását.

A Szentháromság és a Mihály Arkangyal keresztje középpontosan szimmetrikus geometriai ábrák, amik nem fordíthatóak át, de az arkangyali pecsétek sem. Ennek oka az, hogy ha ezek a beavatási jelek átfordíthatóak lennének, akkor a táltos vagy a sámán nem tudná visszafordítani őket vagy más beavatásokat, mert a visszafordításra ezek a beavatási jelek jogosítják fel.

A probléma megoldása úgy történik, hogy a táltos vagy a sámán a hagyományos átkok és mágiák eltávolítása során megismert logika szerint Mihály, vagy egy másik arkangyal segítségét kéri, aki az aurában lévő beavatási jelet visszafordítja a helyes irányba. A beavatási jel átfordítása egy ritkán előforduló probléma, de egy igazi táltos vagy sámán ezt is orvosolni tudja.

2.7. Vírus, baktérium, gomba

A hivatalos orvoslás által a vírusoknak, baktériumoknak, vagy gombáknak tulajdonított betegség tünetek kétharmad része esetén ezek a mikroorganizmusok nem kiváltó okai a problémáknak, hanem egy természetes elváltozás megoldásában közreműködő szimbióták, vagyis hasznos tevékenységet végeznek az emberi test számára, és feltétlenül szükség van rájuk.

Ezeknek az élőlényeknek az egyharmad része viszont az ember szervezetébe kerülve komoly problémát, fertőzést tud okozni, amely ellen a védekezés az immunrendszer feladata. A fertőzések hatásai közismertek, és vannak köztük olyanok, amiknek nincs ismert ellenszere. Őket megelőzni úgy is nehéz lenne, ha az ember a környezetétől teljesen izolálódna, ami lehetetlen.

Probléma akkor adódhat, ha az ember immunrendszere valami miatt nem működik megfelelően, ezért nem tudja felvenni a harcot ezekkel a kártékony kórokozókkal, vagy pedig egy nagy területet érintő természetes elváltozás során túl sok baktérium és gomba lesz jelen az ember testében, amik a helyreállító tevékenységet végzik el, ezért a számukat azonnal csökkenteni kell.

A leggyakoribb baktérium fertőzés, amivel találkozni szoktam, a nemi úton is terjedő Chlamydia baktérium, ami tapasztalatom szerint a 35 év alatti korosztály közel felét érinti. A gombák által okozott problémák közül kiemelendő a Candidiasis, ami eredendően egy jótékony hatású, ezért szükséges gombafaj, de legtöbbször az immunrendszer legyengülése miatt túlszaporodik.

Az immunrendszert 80 %-ban az emésztőrendszerben élő baktériumok és gombák alkotják. A természetes elváltozásokat az orvosok gyakran vírusok, baktériumok, vagy gombák támadásának vélik, amiket antibiotikumokkal próbálnak megszüntetni. Ennek hatására a mikroorganizmusok egyensúlya felborul, és általában a Candida az, amiből túl sok szokott lenni.

A hivatalos orvoslás szerint léteznek olyan fertőző megbetegedések, amelyek ellen kizárólag oly módon lehet védekezni, hogy a fejletlen immunrendszerű gyermekek szervezetébe legyengített baktériumokat és vírusokat, úgynevezett védőoltást fecskendezünk. Ez súlyos tévedés, mert az oltás valójában egy biológiai fegyver, és éppen ez az, amitől megbetegszik az ember.

A védőoltások egyáltalán nem védenek, viszont a vírusok, baktériumok, illetve hordozó anyagok, szennyeződések külön is maradandó fogyatékosságot, autizmust okozhatnak, ami az idegrendszer súlyos sérülésére utal. A 100 %-os hatékonyságú oltás kivezetést a vírusok, baktériumok ártalmatlanításával, és egyidejűleg végzett méregtelenítő kezeléssel tudom megoldani.

A vírus, baktérium, vagy gomba fertőzés által okozott problémákat kizárólag arkangyali pecséttel rendelkező táltosok képesek tökéletesen megoldani. Ezeket a rendellenességi okokat nem csak arkangyali beavatkozással, hanem részben kezeléssel is meg lehet szüntetni. Az arkangyalok bármilyen vírust, baktériumot, és gombát képesek energiával ártalmatlanná tenni, megölni.

Ezt nem csak az ember testében, hanem bárhol máshol el tudják végezni, vagyis nem számít, hogy hol vannak a kórokozók, el lehet őket pusztítani. Ennek azért van nagy jelentősége, mert tipikus esetben az ember lakásában, környezetében lévő dolgokról visszafertőződés szokott történni, ezért a vírusokat és a baktériumokat ezeken a helyeken is mindig szükséges ártalmatlanítani.

Visszafertőződés nem csak helyekről, hanem emberekről is törtéhet, ezért fertőző betegségekre különösen igaz, hogy a probléma tökéletes megoldásához az ember életében fennálló rendellenes állapot megszüntetésén túlmenően a környezetében lévő személyek meggyógyítása is szükséges lehet, vagyis mindenkit meg kell gyógyítani, aki a vírussal, baktériummal meg van fertőzve.

Mindig meg kell keresni az összes probléma forrást, és azokat a visszafertőződés elkerülése érdekében együtt, egy időben kell semlegesíteni. A módszer nagy előnye, hogy kizárólag azok az élőlények pusztulnak el, amikre nincs szükség, a többi nem. A gyógyítást követően előfordulhat hányás és hasmenés, mert az elpusztult kórokozóktól a szervezetnek meg kell szabadulnia.

2.8. Érzelmi blokk, elementál

Az érzelmi blokkok keletkezésének kiindulási alapja egy önkorlátozó hit vagy elképzelés, amit igaznak gondolsz, tehát amit elhiszel. Ezeknek a hiedelmeknek, önkorlátozó hiteknek a lelkedben van egy energetikai mintázata, ami a neki megfelelő valóságot létrehozza. Az ilyen mintázatot azért hívjuk blokknak, mert az valamelyik csakrádban az energia áramlását akadályozza.

Az nem számít, hogy az energetikai mintázatot létrehozó elképzelés pozitív vagy negatív, mert az energia áramlását mindkettő gátolja, és sikertelenséget, betegséget, boldogtalanságot, megromlott életminőséget is okozhatnak. Ha több különböző érzelmi blokk kapcsolódik egymáshoz, akkor ezek állandósulnak és összesűrűsödnek, így létrejön belőlük egy úgynevezett elementál.

Az elementálok általában 3-5 érzelmi blokkból állnak. Az ilyen egó töredékek lényegében önálló szerep identitások, vagy alszemélyiségek, amik az önkorlátozó hitekhez hasonlóan meghatározott viselkedési minták, vagy magatartások ismétlődését fogják okozni, és alapvetően nagyon nehéz tőlük megszabadulni. Az elementál az ember aurájában úgy néz ki, mint egy kis ember.

Az érzelmi blokkok háromféle módon keletkezhetnek. Létrejöhetnek a jelenlegi életünkben, de előfordulhat, hogy valamelyik előző életünkből származnak. Az is megtörténhet viszont, hogy az érzelmi blokk – az átokhoz hasonlóan – a születésünkkel keletkezett, tehát valamelyik szülőtől kaptuk. Az érzelmi blokkok sajátossága viszont, hogy nem lehetnek karmikusak.

Az elementálok az érzelmi blokkokhoz hasonlóan létrejöhetnek a jelenlegi életünkben, továbbá származhatnak az előző életeinkből is. Az elementálok azonban az érzelmi blokkoktól eltérően közvetlenül nem származhatnak szülőtől, viszont lehetnek karmikusak. Ha valamelyik szülőnek van egy elementálja, akkor ezt a gyermek a születésével közvetlenül nem kaphatja meg.

Ennek ellenére mégis megtörténhet, hogy a szülő elementálja rajta lesz a gyermekén is, mert a gondolatainkat és az érzelmi mintázatainkat, amelyekből később az önkorlátozó hiedelmeink keletkeznek, kisgyermek korban át tudjuk venni a szüleinktől. A gyermekek általában teljesen azonosulnak a szüleikkel, mert az ő szerepmintájuknak akarnak megfelelni.

A szülő elementálját alkotó érzelmi mintázatokat a gyermek leutánozza, megtanulja, majd ezek az érzelmi blokkok összesűrűsödnek, és létrejön belőlük egy ugyanolyan elementál, mint amilyen a szülőnek van. Ennek az lesz a következménye, hogy a szülő elementálja a gyermek aurájában is jelen lesz, de nem közvetlenül a születéssel kerül oda, hanem mindig később jön létre.

A közvetlenül születéssel átvett érzelmi blokkok a gyermek körülbelül 5 éves korára ugyanígy összesűrűsödnek, és állandósulnak egy úgynevezett szülői elementál képében. Az elementáljaink között ezért gyakran az egyik, vagy mindkét szülőnk jelen van az auránkban, és úgy néznek ki, mint egy kis ember, viszont sohasem közvetlenül a születésünkkel kerülnek oda.

Mivel az érzelmi blokkokat és elementálokat a gyermekek átvehetik a szüleiktől, gyermekvállalás előtt a szülőknek érdemes felkeresniük egy táltost, aki az érzelmi blokkokat, és az elementálokat el tudja távolítani róluk annak érdekében, hogy a születendő gyermek ne vegye át őket a szülőktől, ezzel meg lehet a gyermek életét könnyíteni, és sok problémát lehet megelőzni.

A karmikus betegségekhez hasonló az a probléma, ha valakinek nincs karmikus betegsége, van viszont olyan érzelmi mintázatot tartalmazó karmikus elementálja, ami nagy eséllyel fog betegséget okozni nála. Tehát nem a betegség karmikus, hanem az elementál, de az eredmény ugyanaz, mert amíg az elementált nem távolítjuk el, addig a probléma sem fog megszűnni.

A karmikus elementálok között előfordulnak olyanok is, amelyek nem károsak, hanem hasznosak, mert valamilyen személyes tulajdonságot, jellemvonást igyekeznek megerősíteni az emberben. A mester lelkek inkarnációinál gyakran előfordul, hogy karmikus elementáljaik vannak. Általában 3 karmikus elementájuk szokott lenni, amiből kettő legtöbbször hasznos, egy pedig káros.

A mester lelkek hasznos elementáljai valamelyik előző életükben játszott szerepüknek megfelelő figurák szoktak lenni, nekem például egy Menyhért király, és egy Akbar császár elementálom van, amiket nem is lehet eltávolítani. A káros hatású karmikus elementálok esetében előre meg van határozva, hogy az elementált melyik táltosnak, és legkorábban mikor kell eltávolítania.

Ha egy krónikus betegség tünet nem valamilyen egyéb rendellenes állapot miatt következett be, akkor annak oka általában érzelmi blokk, vagy elementál szokott lenni, ami legtöbbször egy rossz gondolatból származik. A probléma megoldásához nem biztos, hogy elegendő az érzelmi mintázat feloldása, néha az embernek a gondolkodásán, körülményein is változtatni szükséges.

Az érzelmi blokkok és elementálok hatása úgy szüntethető meg, hogy el kell őket távolítani az aurából, amit kizárólag arkangyali pecséttel rendelkező táltos tud megtenni. A probléma megoldása nem kezeléssel, hanem beavatkozással történik, melynek során az arkangyal energiával semlegesíti, ezáltal az aurából eltünteti az érzelmi blokkokat vagy az elementálokat.

Legtöbbször ezt a megoldást alkalmazom, de mivel Rafael Arkangyal pecsétjével rendelkezem, egy további lehetőséget is választhatok, mert bizonyos lelkeket el tudok vinni Rafael Arkangyal szigetére, ahol az Élet Vizében alámerülve kioldódnak a nem karmikus érzelmi blokkok és elementálok az aurából. Erről a Rafael Arkangyal szigete című menüpontban is írok.

2.9. Gyulladás

A gyulladás nem feltétlenül sorolható a rendellenes állapotok kiváltó okai közé, de a táltosok különleges beavatásai miatt itt van a helye. A fizikai testen lévő gyulladásos folyamat erősen leegyszerűsítve általában valamilyen lelki sérülésnek, meg nem oldott érzelmi konfliktusnak a természetes következménye, ami tehát önmagában nem tekinthető rendellenességi oknak.

A biologika szerint a gyulladás a szövetek helyreállításával együtt járó természetes folyamat, a probléma vele az, hogy ismétlődő, vagy súlyosabb esetben komoly szövődményei lehetnek, ezért azonnali beavatkozást igényel.  A szervezetben lévő gyulladást tehát célszerű a lehető leghamarabb eltávolítani, de ezzel egyidejűleg a mögötte meghúzódó okokat is meg kell szüntetni.

A gyulladások eltávolítása egy lokális kezeléssel történik, amelyre kizárólag arkangyali pecséttel rendelkező táltos van feljogosítva. Ez az egyetlen rendellenesség, ami csak egy speciális kezeléssel oldható meg, beavatkozással, vagy egyéb kezelés mellett viszont nem. Ha a kezemet a gyulladt testrész fölé tartom, akkor rövid idő múlva jéghideg lesz, így szűnik meg a gyulladás.

A gyulladás eltávolítása egy speciális kezelésnek tekinthető, mert az ehhez szükséges különleges energia mindig önállóan érkezik, és csak lokálisan alkalmazható, tehát a gyulladt testrészre kell az energiát áramoltatni. Ez az oka annak, hogy a gyulladás nem szüntethető meg beavatkozással, csak egy külön kezeléssel, ami történhet közvetlenül, vagy távolból az önvalón is.

Ennek a rendellenességi oknak a megszüntetéséhez egy különleges beavatás is kapcsolódik, ami éppen a bal tenyeremben van, amellyel a kezelést végzem, ráadásul kék színű. A kezeléssel a testből bárhonnan, bármekkora gyulladás eltávolítható. A kezelést követően mindig el kell telnie valamennyi időnek, általában 1-2 napnak ahhoz, hogy a gyulladás teljesen megszűnjön.

Mostanában rendkívül gyakoriak a különböző ízületi gyulladásos megbetegedések, aminek a szennyezett hús fogyasztása is lehet az oka. Az állati eredetű fehérjét a szervezet legkönnyebben a porcszövetbe, az ízületekbe tudja beépíteni, a szennyezett fehérje molekulákat viszont az immunrendszer meg akarja semmisíteni, ezért alakulnak ki gyulladások az ízületekben.

2.10. Mérgezés

A mérgezések viszonylag gyakori rendellenességi okok, amiknek mindig különböző fokozatai vannak, és rendellenes állapotról általában a mérgezések súlyosabb eseteiben beszélhetünk. Ez azt jelenti, hogy bizonyos mértékben mindenkinek vannak a szervezetében méreganyagok, amelyek leginkább az egészségtelen életmódból származnak, de nem okoznak komoly problémát.

Léteznek tehát olyan csekély fokú mérgezések, például a levegő szennyezettsége, amelyek csak aránytalanul nagy ráfordítással lennének elháríthatóak. A legtöbb mérgezés azonban elkerülhető lenne, mert önmérgezésből származik, tehát arról van szó, hogy élelmiszerrel, étellel, itallal, vegyi anyagokkal, vagy dohányzással mérgezi meg saját magát az ember.

Az egészséges életmód része, hogy a lehetőségeinkhez képest vegyszer mentesen kell élni, amihez érdemes a klórozott csapvíz helyett tiszta forrásvizet, ásványvizet, műtrágya mentes, természetes gazdálkodásból származó élelmiszert fogyasztani, a tejet, a finomított cukrot, a fehér lisztet, és a mesterséges adalékokat, színezékeket pedig az étrendünkből mellőzni, vagy helyettesíteni.

Célszerű sok zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani, a dohányzást, és az alkohol fogyasztást pedig kerülni. A hús fogyasztása nem tilos, a probléma abból adódik, hogy szinte minden hústermék szennyezett, mert az állatokat a lehető legkorábbi feldolgozás érdekében antibiotikumokkal és szteroidokkal kezelik, és ezek természetesen a hústermékekben is ugyanúgy jelen vannak.

Aki szeret húst enni, annak érdemesebb a kevésbé szennyezett tengeri halat fogyasztania, vagy a marha és a disznó helyett inkább csirkét, a belsőségek fogyasztását azonban szigorúan kerülni kell, mert éppen itt, az állatok májában halmozódik fel a legtöbb méreganyag.

Az is lehet mérgezés oka, hogy valaki fitoterápiás célból gyógynövényt tartalmazó készítményt (kapszulát, teát, stb.), vagy egyéb étrend kiegészítőt fogyasztott, ami számára nem megfelelő. Egy természetes gyógymód, vagy táplálék kiegészítő nem minden ember számára hasznos, ezért használat előtt meg szoktam kérdezni, hogy az adott készítmény nem fog-e ártani.

Mérgezések nemcsak belsőleg, hanem külsőleg is történhetnek, a különböző háztartási és vegyi áruk, tisztálkodó, tisztítószerek, mosószerek, kozmetikumok, vagy például fluoridos fogkrém által, ami a tobozmirigy működését, és a tisztán látás képességét korlátozza. Ha a tobozmirigyünk a nagy lábujjunkban lenne, akkor nagy valószínűséggel a lábkrém lenne fluoridos.

A mérgezések következményeit kizárólag Szentháromsággal rendelkező táltos tudja tökéletesen megszüntetni, ami méregtelenítő kezeléssel történik. Egy vagy több ilyen méregtelenítő kezeléssel bármilyen méreganyag teljes mértékben eltávolítható az ember testéből, függetlenül attól, hogy milyen anyagról van szó, mikor került oda, és milyen súlyos mérgezésről van szó.

Ha valakinek halált okozó méreg kerül a testébe, mert skorpió, kígyó marja meg, allergiás a darázscsípésre, vagy megmérgezik, akkor a méregtelenítő kezeléssel megmenthető az élete, de súlyos mérgezés esetén fontos a gyors reagálás, mert minél hamarabb történik a méregtelenítés, annál valószínűbb a túlélés. A méregtelenítés védőoltás kivezetéshez is használható.

A dohányzásról történő leszokás például nagyon nehezen oldható meg méregtelenítő kezelés nélkül, mert a függőséget leginkább az okozza, hogy a méreganyag, a nikotin a szervezetben fel van halmozódva. A megoldás az, hogy először egy méregtelenítő kezelést kell végezni, ami után az emberek általában már nem is szoktak dohányozni, sikerül nekik abbahagyni.

2.11. Sugárzás

Általában négyféle sugárzás van, ami káros hatással lehet az élő szervezetekre, így az emberi testre is. Az első a geopatikus, vagy földsugárzás, ami lényegében a bolygó elektromágneses mezője, és Hartmann hálónak is hívják. Ez egy kb. 2,5-3 méter oldalhosszúságú négyzetháló, ami észak-déli irányban helyezkedik el, és a földfelszín felett bármilyen magasságig kifejti a hatását.

Ha az ember huzamosabb ideig tartózkodik Hartmann háló felett, mert például nem megfelelő helyen van az ágya, akkor a sugárzás hatására súlyos betegség, leggyakrabban rák fog kialakulni nála, mert a sugárzások általában az emberi testet alkotó sejtek, szövetek szerkezetét változtatják meg, ezáltal rendellenes sejt pusztulást, vagy sejt osztódást, burjánzást (rákot) okoznak.

A legveszélyesebb a Hartmann háló metszéspontja, mert itt sokkal erősebb a károsító hatás. A tünetek a testnek mindig azon a részén jelennek meg, ahol a sugárzás éri. A geopatikus sugárzás mellett a vízerek is károsak az emberi szervezetre, mert a felszín alatti vízfolyások, szivárgók romboló hatású rezgést hoznak létre, ami általában súlyosabb, mint a földsugárzás.

A legismertebb sugárzás típus az elektromos berendezések által kibocsátott elektromágneses sugárzás, vagy elektroszmog, ami számtalan helyről eredhet, mert a modern világban az emberek többsége műszaki cikkek erdejében él. Elektromágneses sugárzás forrása lehet elektromos vezeték, adótorony, mikrohullámú sütő, televízió, számítógép, mobiltelefon készülék, stb.

A radioaktív sugárzás, amely halálos is lehet, szinte kizárólag önként szenvedhető el. A rákos, daganatos betegség tünetek kezelése céljából alkalmazott sugárterápia a leggyakoribb formája, vagy pedig a röntgen vizsgálat. Az elektromágneses sugárzás kivételével a sugárzások károsító hatása túlnyomórészt elkerülhető, vagyis könnyebb a bajt megelőzni, mint gyógyítani.

A földsugárzás és a vízerek káros hatása úgy hárítható el, hogy a fekvőhelyünket, ülőhelyünket ki kell mérni, és az ágyunkat, székünket olyan helyre kell tenni, ahol nincs ilyen sugárzás. Az elektromágneses sugárzás károsító hatását a civilizált embernek nehéz elkerülnie.

Ha valami miatt egy sugárzás káros hatását nem lehet elhárítani, akkor védőpajzsot szoktam alkalmazni, a sugárzások ellen ugyanis 100 %-os hatékonyságú védelmet kizárólag arkangyali védőpajzzsal lehet építeni, amikről a Védelmek című menüpontban írok. Ha a baj már megtörtént, akkor sugármentesítő kezelésre van szükség, amit kizárólag igazi táltos tud kérni.

A Szentháromság beavatással rendelkező táltosok fel vannak jogosítva arra, hogy sugármentesítő kezelést kérjenek a maguk vagy mások számára. Ez úgy szünteti meg a sugárzások káros hatását, hogy helyreállítja a sejtek, szövetek eredeti szerkezeti felépítését, struktúráját.

2.12. Idegrendszer

Az ember idegrendszerével kapcsolatos problémák nem mentális zavarok, hanem az idegpályák rendellenességeit, sérüléseit soroljuk ide. Az idegpályák rendellenességének oka az is lehet, hogy magzati korban nem fejlődtek ki megfelelően az idegek, aminek valamilyen testi fogyatékosság, mozgásszervi probléma, bénulás, vagy látható szépséghiba a gyakori következménye.

Tipikus esetben azonban általában arról van szó, hogy megsérült egy ideg. Ennek jele legtöbbször zsibbadás, fájdalom, érzéketlenség, mozgásképtelenség, és az szokott lenni, hogy a sérülés helyén egy kis dudor (ganglion) képződik a bőr alatt, amivel az a legfőbb probléma, hogy idővel növekedésnek indul. Láttam már ilyet többször nyakon, vagy csuklón, kézen is.

A perifériás idegsérülésekre utaló jel lehet, ha valakinek nem, vagy nem szimmetrikusan mozognak az arc izmai. Az ilyen problémákat csak a Szentháromság beavatással rendelkező, igazi táltosok tudják megoldani, mert a sérült, vagy nem megfelelően működő idegpályák gyógyítása az arkangyaloknak nincs megengedve, ezeket kizárólag Jézus tudja helyreállítani.

A gyógyítás a Jézus beavatkozásával történik, melynek során a sérült idegrostokat, idegszálakat kijavítja, így a korábban nem működő idegpályák újra vezetni fogják az ingerületet. Ha egy idegszál teljesen el van szakadva, annak helyreállításához idegszövetet kell pótolni, amit csak jézusi képességű táltos tud megtenni, a Szentháromság önmagában nem elegendő hozzá.

Az idegsérülések következményeinek teljes megszüntetése két lépésben történik, mert először helyre kell állítani a sérült idegpályákat, hogy ne képződjön, ne nőjön a ganglion, ezt követően pedig egy vagy több kezeléssel el is kell azt bontani. A ganglion elbontásában mindig plejádi szellemi segítők szoktak közreműködni, tehát az nem arkangyali energiával történik.

2.13. Csontrendszer

A csontrendszer problémái lehetnek az elmozdult, vagy eldeformálódott csontok. Az elmozdulás leginkább a gerinc csigolyákra és a keresztcsontra jellemző, a deformáció pedig veleszületett rendellenesség szokott lenni. A csigolyák elcsúszása szervi problémát okoz, mert az elmozdult háti idegek nem vezetik megfelelően az energiát, ezért az érintett szervek megbetegszenek.

A gerinc csigolyák elcsúszásának oka lehet gyulladás, de általában a rendszeres ülő munkavégzés, a nem megfelelő matrac, vagy nők esetében magas sarkú cipő viselése miatt mozdulnak el a csontok. Mivel életünk egyharmadát ágyban töltjük, egy másik egyharmadot pedig sokan íróasztal előtt ülve, célszerű figyelmet fordítani a megfelelő ágybetétre, és ergonómikus székre.

Kevesen tudják, hogy a gerincferdülés, vagy a csigolya elmozdulás nemcsak testi tüneteket, hanem sikertelenséget, boldogtalanságot is okozhat. A gerincoszlopban energetikai központok is vannak, amelyek különböző életterületeknek felelnek meg. Ha a csigolyák el vannak csúszva, vagy be is vannak gyulladva, akkor ezen a helyen nem lesz megfelelő az energia áramlása.

Azon az életterületen fog jelentkezni a probléma, ahol az energia áramlása el van akadva. Az elmozdult, vagy eldeformálódott csontok helyreállítása a Jézus beavatkozásával történik, tehát igazi táltos nem mozgatja kézzel a csontokat, mert annak veszélyei is vannak. Ha a probléma megoldásához csontszövetet kell pótolni, azt csak jézusi képességű táltos tudja megtenni.

A csontok mozgatásához kapcsolódik egy különleges lehetőség, amelyre minden Szentháromság beavatással rendelkező táltos képes. Mivel az ember fogai is csontok, Jézus fogszabályozást is tud végezni, amit már többször is alkalmaztam. A kezelés időtartama megegyezik a hagyományos fogszabályozó kezelés tartamával, és 16 hetenként kell egy beavatkozást végezni.

2.14. Egyéb ok

Az egyéb okokat nem lehet felsorolni, ezért csak tipikus példákat szeretnék közülük kiemelni. Az egészséges életmódhoz tartozik többek között a kiegyensúlyozott, vegyes étrend, ami elsősorban azt jelenti, hogy a szervezet vitamin, ásványi anyag, és nyomelem szükségletét biztosítani kell, mert az élelmiszerekben sajnos egyre kevesebb van ezekből, ami hiányállapothoz vezethet.

A természetes eredetű vitaminok előnyösebbek, de a szintetikus vitaminok fogyasztását is bátran ajánlom a hiányállapotok megelőzéséhez, mert a gyógyulásomat többek között én is nagy dózisú vitaminok fogyasztásnak köszönhetem. Az ember tehát nem választható el a természettől, illetve attól a környezettől, amelyben az eredeti életútja szerint élnie és tapasztalnia kell.

A rendellenes állapotok okai között vannak olyanok, amiken az ember általában saját maga tud változtatni, mert a problémát egy környezetében lévő ember, állat, vagy egyéb körülmény okozza. A legtöbb gond más emberek viselkedéséből származik, mert például egy zsarnok főnök, vagy egy elnyomó házastárs romboló hatású magatartása kitűnően meg tudja betegíteni az embert.

A háziállatok is okozhatnak például fertőző betegségeket, egyéb panaszokat, mert nagyon sokan együtt alszanak a kutyájukkal, macskájukkal, ez viszont azért probléma, mert az állatokon a legnagyobb igyekezetünk ellenére is élnek atkák, gombák, egyéb kórokozók, amik az ember szervezetébe kerülhetnek, ha gyakran érintkezik, például egy ágyban alszik az állatokkal.

Többször találkoztam már egy nagyon érdekes rendellenes állapottal, aminek a tünetei között szerepeltek a gyakori megszállottság, a pszichés zavarok, és a mentális problémák különböző fokozatai. Ezek az emberek hangokat hallottak, az érzelmeik és a gondolataik továbbá zavarosak voltak, és különös volt, hogy a probléma a megszállók eltávolítása után sem szűnt meg.

Sokáig nem értettem, mi okozza a rendellenességet, de az Égiek segítettek rájönni. Ezek az emberek valamikor életük során a klinikai halál állapotába kerültek, vagyis meghaltak. Ilyenkor az történik, hogy a lélek eloldódik a testtől, és ennek során az aura felül kiszakad. Ha ez a haláleset nem karmikus, hanem véletlen, akkor az Égiek megpróbálják a lelket visszatenni a testébe.

Ha ez sikerül, akkor a továbbiakban az lesz a probléma, hogy az aurán felül egy hatalmas lyuk fog maradni, amin keresztül a lélek könnyen ki tud menni a testéből, továbbá bármilyen energia, vagy más szellemek kommunikációja akadálytalanul be tud áramlani az aurába, ez okozza a rendszeres megszállottságot. Ezeket az embereket általában elmebetegnek szokták diagnosztizálni.

A problémát kizárólag táltos tudja orvosolni, mert az aurát csak Jézus tudja befoltozni. Az eddigi tapasztalataim alapján az aura helyreállítását követően ezek a problémák megszűntek. Jézusnak van még egy beavatkozása, a körülmetélés, ami a táblázatban megtalálható, de a gyógyítások közé nem kifejezetten sorolható, mert túlnyomórészt nem egészségügyi okból kerül rá sor.

Azokban a kultúrákban, ahol vallási okok miatt a férfiakat körülmetélték, és a közösségnek volt igazi táltosa, ehhez a beavatkozáshoz nem használtak vágó eszközt, hanem a táltos megkérte Isten Fiát (például Tutanhamont, Jézust, Mohamed prófétát), akitől a Szentháromság beavatását kapta, hogy végezze el ezt a beavatkozást, Jézus pedig a megfelelő alakban végrehajtotta azt.

Ennek a beavatkozásnak a célja kettős, mert ez az aktus spirituális értelemben egyfajta beavatási szertartásnak is tekinthető. Minden beavatás célja az, hogy a beavatott bizonyosságot szerezzen Isten, Jézus, és a Szellemi Hierarchia létezéséről. Ez történik meg akkor, amikor egy testrésze a Jézus beavatkozását követően bizonyos idő elteltével magától, érintés nélkül eltűnik.

Ebből nyilvánvalóvá válik, hogy a beavatkozást nem földi ember produkálta. A beavatkozás másik célja az, hogy a közösség papja, vagy táltosa a beavatotti minőségét bizonyítsa. Ezt a beavatkozást a Fiú Istentől kizárólag a Szentháromság beavatással rendelkező, igazi táltosok kérhetik, ezért a közösség azt ismerte el igazi táltosnak, aki érintés nélkül tudott körülmetélést végezni.

Ez a beavatkozás azért különleges, mert Jézus elviszi az ember önvalóját a 12. dimenzióba, és ott egy valódi szellemműtétet végez, ami olyan, mint a kizárólag jézusi képességű táltosok által kérhető beavatkozások. A nem jézusi képességű táltosok azonban csak teljes körülmetélést tudnak kérni, ami 28 nap alatt íródik át a fizikai testre, jézusi képességű táltos bármit kérhet.

Egészségügyi okból nem feltétlenül szükséges teljes körülmetélést végezni, ezért ilyen esetben érdemesebb jézusi képességű táltoshoz fordulni, aki bármilyen változtatást tud kérni. A megbetegítő körülményeket az életedből ki kell iktatni, vagy amennyiben ez nem lehetséges, el kell kerülni, mert ha ezt nem fogod megtenni, akkor nem fogsz tudni meggyógyulni.

Az egyéb okok közül végül szeretném a legfontosabbat kiemelni. Egy olyan dolog van, amit rajtad kívül senki nem tud megváltoztatni, és ez a gondolkodásod, a szemléletmódod, illetve az ebből származó szokásaid. A klasszikus krónikus betegségeket, egyéb problémákat, rendellenességeket okozó érzelmi mintázatokat viszont általában a negatív gondolatok hozzák létre.

 3. A kezelés

Az eddigi tapasztalataim alapján a betegségek, testi tünetek, lelki, vagy egyéb problémák az esetek 80 %-ában a rendellenes állapotok megszüntetését követően eltűntek. Az emberek 20 %-ánál viszont a rendellenes állapotok megszüntetése mellett a probléma megoldásához szükséges volt a test szöveteinek, szerveinek a helyreállítása is, ami egy univerzális kezeléssel történik.

A táltos gyógyítás második, esetlegesen előforduló lépése tehát a kezelés, amely nálam három féle is lehet. Tudok általános, univerzális kezelést, amire bármelyik igazi táltos képes, de mivel Rafael Arkangyal pecsétjével rendelkezem, második lehetőségként bizonyos emberek önvalóját a Rafael Arkangyal szigetére is elvihetem, ahol számára a teljes testi gyógyítást is kérhetem.

A harmadik kezelési lehetőség azzal van összefüggésben, hogy a Földön jelenleg egyedüliként jézusi képességű táltos vagyok, ezért tőlem – a fenti táblázatban feltüntetett – olyan gyógyításokat is kaphatsz, amiket senki mástól nem. Hogy melyik lehetőséget választjuk, az attól függ, hogy az Égiek mit javasolnak az adott esetben, illetve szeretnél-e változtatni a testeden.

A kezelés alapvetően energia közvetítést jelent, de a teljes testi gyógyításra, és a jézusi képességű táltosok gyógyításaira ez nem igaz, mert ilyenkor nem közvetítek energiát. Az utóbbi két gyógyítás kivételes lehetőségnek tekinthető, ezért kezelés alatt elsősorban az általános kezelés értendő. Mind a három gyógyításra igaz azonban, hogy van egy bizonyos gyógyulási, átíródási idő.

3.1. Az általános kezelés

Az általános kezelés elsődleges célja azoknak a testi elváltozásoknak a gyógyítása, amelyek a rendellenes állapotok megszüntetését követően állnak fenn, ami lényegében a sejtek, szövetek, szervek helyreállítását jelenti. Az általános kezelés azért nem szerepel a fenti táblázatban, mert a testi tünetek, elváltozások általában csak a következményei a rendellenes állapotoknak.

Az általános kezelés legtöbbször arkangyali energia közvetítését jelenti, amelyre csak táltosok képesek, sámánok nem. Egy táltos az arkangyalok mellett alacsonyabb dimenziókból származó, például szíriuszi, vagy plejádi szellemi segítők különleges energiáját is tudja közvetíteni, amire akkor kerülhet sor, ha ez a helyreállító kezeléshez ideálisabb, mint az arkangyali energia.

Létezik tehát arkangyali helyreállító kezelés, és egyéb helyreállító kezelés is, vagyis mindig olyan energia érkezik, amilyenre szükség van. Az általános kezelés viszont nemcsak helyreállító kezelést jelent, mert általa meg lehet szüntetni különböző rendellenes állapotokat is, ami lehet vírus, baktérium, gomba ártalmatlanítása, gyulladás eltávolítása, méregtelenítés, sugármentesítés.

A kezelést azért hívják általános kezelésnek, mert általa többféle energia közvetítése történhet meg egy időben. Egy táltost az általános kezelésre kétféle beavatás jogosíthat fel attól függően, hogy rendelkezik-e arkangyali pecséttel. Ha a táltosnak nincs arkangyali pecsétje, akkor csak arkangyali és egyéb helyreállító kezelést, méregtelenítést, és sugármentesítést tud végezni.

Ezekre a kezelésekre a Szentháromság beavatás jogosítja fel. Ha azonban a táltos a Szentháromság mellett arkangyali pecséttel is rendelkezik, akkor méregtelenítésre, sugármentesítésre, és az egyéb szellemi segítők által végzett helyreállító kezelésre a Szentháromság beavatás jogosítja fel, az arkangyali helyreállító kezelésre viszont az arkangyali pecsét hatalmazza fel.

A vírusok, baktériumok, gombák ártalmatlanná tételére, és a gyulladás eltávolítására az arkangyali pecsét jogosít. Az arkangyali pecséttel rendelkező táltost a Szentháromság is, és az arkangyali pecsét is három féle általános kezelésre jogosítja fel. Mindkét táltos beavatás feljogosíthat tehát arkangyali helyreállító kezelésre, valamint két rendellenes állapot megszüntetésére.

Ameddig egy arkangyali pecsétre jogosult táltosnak még nincs Szentháromság beavatása, csak arkangyali pecsétje, addig méregtelenítő, sugármentesítő, és egyéb helyreállító kezelést nem tud végezni. Az általános kezelés arkangyali, vagy egyéb energia közvetítését jelenti, ami azonban többféle lehet attól függően, hogy a táltosnak milyen beavatási szimbólumai vannak.

A kezelést azért nevezik általános kezelésnek, mert a táltos ugyanazon a csatornán, a bal tenyerén keresztül, amelyben a beavatási jelek vannak, egyszerre 5 féle energiát tud közvetíteni. Azért nem 6 félét, mert a gyulladás eltávolítása csak egy speciális, lokális kezeléssel történhet, tehát ebben az esetben egy különleges energia jön, amit a gyulladt testrészre kell áramoltatni.

A gyulladás eltávolítása tehát a kezelések közé tartozik, mert energia közvetítését jelenti, de nem általános, hanem egy speciális kezelésnek tekinthető, hiszen a gyulladás eltávolításához szükséges energia mindig önállóan érkezik, és csak lokálisan alkalmazható. Az egyéb helyreállításhoz szükséges energia többféle lehet, de az sohasem arkangyali energia közvetítése.

Az energia mindig arra a bal tenyérben lévő beavatási szimbólumra érkezik, amely a táltost erre a gyógyításra feljogosítja. A méregtelenítő, sugármentesítő, és egyéb helyreállító energia mindig a Szentháromság beavatásra érkezik, a vírusok, baktériumok, és gombák ártalmatlanításához, valamint a gyulladás eltávolításához szükséges energia pedig az arkangyali pecsétre.

Az arkangyali helyreállításhoz szükséges energia arkangyali pecséttel rendelkező táltos esetén az arkangyali pecsétre, arkangyali pecséttel nem rendelkező táltosnál pedig a Szentháromságra érkezik. Az általános kezelés mindig energia közvetítése, és a beavatási szimbólumokkal függ össze az is, hogy melyik arkangyaltól származhat a kezeléshez szükséges energia.

Az arkangyali pecséttel rendelkező táltos mindig annak az arkangyalnak az energiáját közvetíti, akitől a pecsétet kapta. Az a táltos, akinek nincs arkangyali pecsétje, valamint Mihály Arkangyal pecsétjének birtokosa a Mihály Arkangyal energiáját tudja közvetíteni. Minden ember össze van kötve a Felsőbb Énjével, és a lelke le nem inkarnált részével egy fénykötél által.

Az általános kezeléshez szükséges energia közvetítése, tehát maga a kezelés általában úgy történik, hogy lefekszel a kezelő ágyra, én pedig a bal kezemet, amelyben a beavatási szimbólumok vannak, a köldök csakrád fölé tartom. Ekkor Rafael Arkangyal, vagy egy másik szellemi segítő a fénykötelem egy pontján beengedi az energiát, ami a bal tenyeremen keresztül áramlik ki.

Egy általános kezelés legfeljebb 10 percig tart, és a gyulladás eltávolításához szükséges energia kivételével egyszerre összesen 5 féle energia ékezhet. Az ember köldök csakrája az a hely, ahol a legkönnyebben tudja befogadni az energiát. Az általános kezelés tehát a táltos gyógyítás többi módszeréhez hasonlóan érintés nélkül zajlik, és természetesen elvégezhető távolból is.

A kezelést mindig a lelkeden, az önvalódon végezzük el, ami általában a testedben tartózkodik, kivéve akkor, amikor alszol, vagy meditálsz. Meg tudom viszont azt is tenni, hogy oda kérem az önvalódat, ahol én vagyok, például a kezelő ágyra, és a lelkedet a tested nélkül kezelem. A gyulladások távolból történő megszüntetése például kizárólag ilyen módon oldható meg.

Az arkangyali és egyéb helyreállító kezelés, továbbá 3 rendellenes állapot megszüntetése (a vírusok, baktériumok, és gombák ártalmatlanná tétele, a méregtelenítés, illetve a sugármentesítés) azonban nemcsak általános kezeléssel, hanem annak az arkangyalnak, vagy egyéb szellemi segítőnek a beavatkozásával is elvégezhető, akinek az energiáját a táltos közvetíteni tudja.

A beavatkozást úgy kell elképzelni, hogy az egy szellemi segítő közvetlen közreműködése, vagyis például Rafael Arkangyal, egy nagy, smaragdzöld színű gömb a közeledbe megy, és energiával fog dolgozni az önvalódon. Ha éppen alszol, akkor nagyon érdekes, hogy nem a testedhez fog menni, hanem az önvalódat fogja megkeresni, és azon fogja a beavatkozást végrehajtani.

Az általános kezelés 5 típusa tehát beavatkozással is elvégezhető, ami egy arkangyal, vagy egyéb szellemi segítő közreműködésével történik. Ez alól a gyulladások eltávolítása kivétel, mert az nem végezhető el arkangyali beavatkozással, csak közvetlenül, vagy az önvalón távolból. A Jézus 9 beavatkozása között van 3, amit az általános kezelés közben is meg lehet kapni.

Ez nem csak akkor működik, ha közvetlenül kezelek valakit, hanem akkor is, ha az önvalóját kezelem távolból. Az általános kezelés alkalmas eseti jellegű problémák megoldására is, ha például valami miatt hirtelen túl magas, vagy túl alacsony lesz a vérnyomásod, vagy a vércukor szinted, akkor ennek a gyors megszüntetése is megoldható az általános kezeléssel.

Vannak olyan beavatások, amiket kezelés által lehet megkapni, ettől függetlenül soha, senkinek, semmilyen körülmények között nem adok oda egy beavatást addig, amíg valamilyen rendellenes állapot áll fenn nála. A beavatások jogosultjai általában magas szintű lelkek inkarnációi, vagy pedig olyan lelkek, akiknek ez az utolsó földi életük, és többször nem fognak leszületni.

Egyik esetben sem megengedhető, hogy az illető a rendellenes állapotok megszüntetése nélkül kapjon meg egy beavatást. A táltos és sámán beavatások várományosai esetén pedig kifejezetten ellentmondásos, ha valaki úgy szeretne az emberek tanítója, gyógyítója, vagy tanácsadója lenni, hogy az életében fennálló rendellenes állapotokat előtte nem kívánja megszüntetni.

3.2. A teljes testi gyógyítás

A Rafael Arkangyal szigetén a Naptemplomban kerülhet sor arra a kezelésre, amit az Égiek teljes testi gyógyításnak hívnak, és a Rafael Arkangyal szigete című menüpontban írok róla. Azért nevezik ezt a módszert teljes testi gyógyításnak, mert a hatása 3 helyreállító kezelés hatásával egyezik meg, vagyis a segítségével egy kezeléssel megszüntethető a tested minden elváltozása.

Az általános kezelés is tulajdonképpen teljes testi gyógyítás, mert univerzális, vagyis az általam közvetített energia az egész önvalódat, testedet átjárja, és mindenre hatással van, de súlyosabb esetekben több általános kezelésre is szükség lehet, mert egy kezeléssel a lelked nem tud annyi energiát felvenni, amennyi az összes testi tüneted megszüntetéséhez elegendő lenne.

A teljes testi gyógyítás közben a Naptemplomban az általános kezelés körébe tartozó 6 féle energia közül csak egy áramlik, ami az arkangyali helyreállításhoz szükséges energia, de az nagyon intenzíven, ezért teljes testi gyógyítás közben egyáltalán nem szüntethetők meg rendellenes állapotok, ilyenkor Jézus sem végez el semmilyen beavatkozást, és nem is ad beavatást.

3.3. A Jézus kezelése

A jézusi képességű táltos által végzett kezelés abban különbözik az általános kezeléstől és a teljes testi gyógyítástól, hogy ezzel a módszerrel lehetőség nyílik lágyszövetet, csontszövetet, vagy idegszövetet építeni, illetőleg bontani. A kezelést nem kell külön kérni, mert ha ilyen jellegű problémát kell megoldani, akkor Jézus ezeket a gyógyításokat is automatikusan elvégzi.

A jézusi képességű táltostól kapható kezelés különleges módon történik, mert Jézus elviszi az ember önvalóját a 12. dimenzióba, és ott egy valódi szellemműtétet végez, ami legfeljebb 28 nap alatt íródik át a fizikai testre, vagyis ennél korábban nem lehet ismét ilyen fajta kezelést kérni. Ez a gyógyítás tehát Isten élménnyel jár, pontosan úgy zajlik, mintha beavatást kapnál.

Ezzel függ össze, hogy ha beavatást adok valakinek, akkor Jézus mindig elviszi az adott személy önvalóját a 12. dimenzióba, és 12 perc múlva hozza vissza. Mióta megkaptam az arany kockát, a jézusi képességű táltosok beavatási szimbólumát, azóta Jézus azokat az embereket, akiket elvisz a beavatásért, a beavatás alkalmával egyúttal kezelni is szokta, ha szükséges.

Ha nincs szükséged a Jézus kezelésére, és nem is kell elvinnem téged a Rafael Arkangyal szigetére, akkor egy általános kezelést fogsz kapni, és kizárólag energia fog rajtad dolgozni. Ha viszont a problémád megoldásához lágyszövetet, csontszövetet, vagy idegszövetet kell építeni, illetőleg bontani, akkor Jézus el fog téged vinni, és legalább 12 perc elteltével fog visszahozni.

A rendellenes állapotok között van 3, ami általános kezeléssel megszüntethető, de a Jézus kezelése közben nem: a vírusok, baktériumok, és gombák ártalmatlanná tétele, a méregtelenítés, a sugármentesítés. A Jézus 9 gyógyítása között egy van, amit a kezelése által nem lehet megkapni, mert az egyiptomi átkot és mágiát csak egy külön beavatkozással lehet eltávolítani.

A lágyszövet, a csontszövet, és az idegszövet építésével, vagy bontásával lényegében minden testi-fizikai jellegű probléma megoldható, mert a segítségével bármilyen változtatást el lehet végezni az ember testén. A probléma oka lehet általános öregedés, sérülés, betegség, vagy születési rendellenesség, az eredmény tökéletes lesz, pontosan olyan, mintha így születtél volna.

A módszer lényege, hogy a testünk energiából áll, és azt akárhogy lehet alakítani, a kérdés csak az, hogy mindez kinek van megengedve, és itt a Földön ki kérheti ezt. Ez a kezelés egyedül Jézusnak van megengedve, és kizárólag az arany kocka beavatási szimbólummal rendelkező jézusi képességű táltosok vannak feljogosítva arra, hogy tőle ezt a fajta gyógyítást kérjék.

A jézusi képességű táltosok kezelése két részre osztható attól függően, hogy a test egészséges működéséhez feltétlenül szükséges-e ez a típusú gyógyítás, vagy nem. Lágyszövet, csontszövet, idegszövet építése vagy bontása akkor tekinthető feltétlenül szükségesnek, ha valami miatt nem olyan a tested, amilyennek genetikailag lennie kellene, hanem az egészségestől eltér.

Ennek az eltérésnek négy féle oka lehet. Előfordulhat, hogy egy szerved vagy testrészed egészben vagy részben hiányzik. Az is lehet, hogy nem hiányzik a testedből semmi, csak súlyosan meg van sérülve. Megtörténhet, hogy a tested egyéb ok miatt nem működik megfelelően, vagy pedig nem úgy néz ki, ahogy az egészséges test, vagyis elsősorban esztétikai jellegű a probléma.

A leggyakoribb eset, hogy valakinek például egy baleset miatt helyre nem állítható, maradandó sérülése keletkezett, vagy gyógyíthatatlannak mondott betegség tünet megszüntetése érdekében az orvosok eltávolították egy szervét. Egy testrésznek, külső vagy belső szervnek a hiánya, eltérése, illetve esztétikai hibája születési rendellenesség is lehet, de ezt is helyre lehet állítani.

Ha a fizikai tested az egészségestől eltérő, akkor ez is egy rendellenes állapotnak tekinthető, ami a jézusi képességű táltos kezelésével megszüntethető. A hiányzó testrészeket és belső szerveket újjá lehet építeni, ki lehet növeszteni például epehólyagot, vesét, fogat, fület, bármit. Ha nem látsz jól, meg lehet a látásodat javítani, de a szuvas, letört fogaidat is fel lehet újra építeni.

A fentiekből következik, hogy a Jézus kezelésével lehetőség van esztétikai jellegű, fakultatív beavatkozásokra, vagyis a test átalakítására, természetesen karmikus korlátok között. A karma bármi lehet, vagyis ha neked az van az életutadban, hogy például vakon kell leélned az életedet, akkor sajnos nem fogom tudni a látásodat helyreállítani, mert sértené a Karma Törvényét.

Az ember életútjában továbbá a testével kapcsolatban 6 dolog mindig előre meg van határozva életkor szerint: a testmagasság, a minimális és maximális testsúly, a bőrszín, a hajszín, és a szemszín. A minimális és maximális testsúly korlátok általában 10 %-kal szoktak eltérni, és közöttük szabadon mozoghat az ember testsúlya, de meg is lehet őket változtatni.

Az Égiek elárulták a választ arra kérdésre, amire nagyon sok fogyni vágyó ember próbál rájönni. A fogyás titka az, hogy az ember minimális testsúlya az életútjában meg van határozva, és amíg ezt a Karmikus Tanács egy igazi táltos kérésére nem módosítja, addig az ember nem fog tudni ennél alacsonyabb testsúlyt elérni, mert ezt az őrangyalok meg fogják akadályozni.

Ha változtatni szeretnél a testsúlyodon, akkor először meg kell nézni, hogy a jelenlegi súlyod a karmikus korlátokhoz képest hol van. Ha a lehető legalacsonyabb testsúlyodat elérted, akkor csak a karmikus testsúly korlát csökkentésével fogsz tudni továbbá fogyni. A teljes testi zsír bontást Jézus csak akkor fogja elvégezni, miután a minimális testsúly korlátot módosítottuk.

Ez természetesen a hízásra is igaz, tehát az ember alapvetően a maximális testsúly határt sem lépheti át. A minimális és maximális testsúly paraméterek mellett van egy harmadik is, ami módosítható, méghozzá a bőrszín. A testmagasság, az eredeti hajszín, és szemszín természetes eszközökkel nem módosítható, az utóbbi kettő mesterséges eszközökkel viszont igen.

Az emberek bőrének színéről alapvetően azt kell tudni, hogy összesen négy féle karmikus bőrszín létezik: a fehér, a sárga, a barna, és a fekete bőr. Mind a 4 bőrszínen belül van 3 árnyalat attól függően, hogy mennyi kollagént tartalmaz a bőr, és mennyire van pigmentálva, így összesen 12 féle karmikus színárnyalata lehet az emberi bőrnek természetes körülmények között.

A napozás és a barnulás problémaköre is könnyen magyarázható a karma ismeretében. Akinek túl fehér a bőre, azért nem tud lebarnulni, mert kevés benne a pigment. A magyar lakosság körülbelül 88 %-a a 3. kategóriába tartozik, vagyis általában fehér a bőre, de nyáron a napsütés hatására kis, vagy közepes mértékben lebarnul, ősztől tavaszig pedig pihen a bőre, és világosodik.

Akinek a bőre a 3. kategóriába tartozik, de nem csak nyáron, természetes módon barnul le, hanem ősztől tavaszig szoláriumba jár, annak azért fog hamar tönkre menni a bőre, mert nem erre van tervezve. Azok a bőrtípusok, amik jelentős mértékben pigmentáltak, vagyis szinte mindig barnák, vagy feketék, sokkal több kollagént tartalmaznak, mint a világosabb árnyalatok.

A karmikus bőrszín legfeljebb 6 árnyalattal módosítható, tehát fehérből lehet barna, sárgából lehet fekete, és fordítva, mert a karmikus bőrszínt nemcsak sötétíteni, hanem világosítani is lehet. A karmikus bőrszín módosítását elvileg bármelyik igazi táltos kérheti a Karmikus Tanácstól, ennek azonban a bőr szerkezetének átalakítása, és pigmentálása nélkül nincs sok értelme.

Manapság nagyon sokan szeretnének állandó barna bőrt, amit csak jézusi képességű táltos tud szakszerűen megoldani. Először a táltosnak engedélyt kell kérnie a Karmikus Tanácstól arra, hogy a bőrszín árnyalata módosítva legyen fehérről barnára, például a 3. kategóriából a 7. kategóriába, ami már állandóan barna. Ettől azonban még önmagában nem lesz barna a bőrszín.

Ezt követően a jézusi képességű táltosnak a Jézus kezelését kell kérnie, amelynek a lényege, hogy az ember teljes bőrfelületét át kell alakítani, fel kell tölteni kollagénnel, és pigmentekkel. Az első kezelés alkalmával megtörténhet a bőr kollagénnel való feltöltése, és egy pigmentálás, a tökéletes bőrszín eléréséhez azonban általában szükség van még két pigmentáló kezelésre.

A 3 kezelés átíródási idejének elteltével, ami 3-szor 28 nap, az ember bőre magától be fog barnulni anélkül, hogy napfény, vagy mesterséges UV fény érte volna, és ez a bőrszín meg is marad. A folyamat természetesen fordítva is elvégezhető, tehát ugyanígy ki is lehet világosítani a bőrt. Az ősz hajat csak az eredeti színére lehet visszaszínezni, mert a hajszín nem módosítható.

Mivel a külső manapság kardinális kérdés az emberek számára, szükség esetén a Karmikus Tanácstól engedélyt tudok kérni a testsúly és a bőrszín paraméterek megváltoztatására. A beavatkozások korlátja nem csak a karma, hanem az emberi genetika is, ezért nem lehet olyan változtatást kérni, ami természetellenes, tehát ahogyan általában nem néz ki az ember teste.

A feltétlenül szükséges gyógyításokat Jézus kérés nélkül elvégzi, ezért a fakultatív változtatásokra szeretnék példákat írni. A fakultatív beavatkozások jellemzője, hogy a test egészséges működését általában nem befolyásolják, hanem inkább esztétikai, lelki, ritka esetben funkcionális problémát jelenthetnek, ezért ezeket csak külön kérésére lehet elvégezni. Amit kérni lehet:

 – teljes testi vagy lokális zsír és izomszövet bontás (fogyás), vagy építés (izmosítás, hízás)

– a test bármely részének kisebbítése, nagyobbítása, átalakítása,

– szülés, vagy fogyás utáni teljes test korrekció,

– test vagy arc szimmetria javítás,

– teljes testi bőr fiatalítás,

– bőrhiba (pigment folt, anyajegy, egyéb) eltüntetés,

– ősz haj visszaszínezése az eredeti színre,

– bőr világosítás, sötétítés,

– hajszálér eltávolítás,

– haj beültetés,

– szőrtelenítés,

– ránctalanítás,

– ajakfeltöltés,

– orrplasztika,

– szemhéjplasztika,

– elálló fül korrigálás,

– mell nagyobbítás, kisebbítés,

– mellfelvarrás,

– has plasztika,

– heg korrekció,

– pénisz nagyobbítás, egyenesítés,

– szeméremajak kisebbítés,

– hüvely szűkítés,

– szűzhártya rekonstrukció,

– bármi más.

A fogszabályozó kezelést bármelyik igazi táltos el tudja végezni, a feltétlenül szükséges testi beavatkozások mellett továbbá jézusi képességű táltos fogászati jellegű beavatkozásokra is fel van jogosítva, amelyek részben a feltétlenül szükséges beavatkozások közé tartoznak, részben pedig fakultatívak. A fogászati beavatkozások körében sor kerülhet az alábbiakra:

– fogszabályozás (16 hetente kell egy beavatkozás),

– szuvas, letört, lekopott fogak helyreállítása,

– hiányzó fogak pótlása, teljes fog kinövesztése,

– fog kiejtése (kampós, húzhatatlan fog),

– érzékeny fogak esetén fogideg elbontása,

– fogkő eltávolítása.

A módszer legnagyobb előnye, hogy érintés nélkül történik, a beavatkozás teljesen kockázat és fájdalom mentes, az eredmény pedig tökéletes és természetes lesz. Egy kezelés átíródási ideje 28 nap, és komolyabb beavatkozásokhoz 10-15 kezelésre is szükség lehet, tehát a folyamat lassú, de a kívánt változás 28 naponként módosítható, vagy azonos idő alatt visszaalakítható.

A fakultatív beavatkozások elvégzésének feltétele, hogy a kívánt eredményt nagyon pontosan meg kell határozni. Ennek leginkább a különböző testrészek formájának megváltoztatása esetén van jelentősége. Feltétlenül szükséges, hogy határozott elképzelésed legyen arról, hogy hogyan szeretnél kinézni, de az a legjobb, ha hozol egy fényképet, rajzot arról, amit szeretnél.

A fakultatív beavatkozásokról annyit szeretnék még leírni, hogy senkinek nem kérek ilyet addig, amíg valamilyen rendellenes állapot áll fenn nála, tehát először az összes rendellenes állapotot meg kell szüntetni, a szükséges kezeléseket pedig el kell végezni. Ez azért van így, mert előfordulhat, hogy az esztétikai problémát valamilyen rendellenes állapot okozza.

Tipikus eset, hogy valaki el van hízva, és ennek oka, hogy etető szellem van rajta. Hiába fogok neki teljes testi zsír bontást kérni, mert ha a rajta lévő szellem továbbra is etetni fogja, nem fog csökkenni a súlya. Ha valakinek például ki van hullva a haja, és ezt egy mágia okozza, akkor fölösleges neki haj sűrűsítést kérni, mert amíg rajta van a mágia, addig hullani fog a haja.

A jézusi képességű táltosok legkomolyabb képessége az agyhalott ember felélesztése. Ha a test működésképtelenné válik, akkor az ember a klinikai halál állapotába kerül, és a lélek eloldódik a testtől. Ha ez a haláleset nem karmikus, hanem véletlen, akkor – függetlenül attól, hogy van-e orvosi segítség – az Égiek automatikusan megpróbálják visszatenni a lelket a testébe.

Ha ez nem sikerül, akkor az ember az agyhalál állapotába kerül, ezt követően azonban egyetlen esélye lehet az életben maradásra, ha egy jézusi képességű táltos megkéri Jézust, hogy élessze őt fel. A szabály az, hogy ennek a kérésnek a klinikai halál beálltától számított 30 percen belül kell megtörténnie, de természetesen ebben az esetben sem biztos, hogy Jézus segíteni tud.

Nem valószínű a felélesztés sikere, ha az ember teste darabokban van, létfontosságú szervek súlyosan sérültek, vagy pedig jelentős mennyiségű vérplazma állomány hiányzik, de ha nem sérült meg súlyosan a test, hanem csak a működésével van probléma, például egy infarktusról, vagy agyvérzésről van szó, akkor az agyhalott ember visszahozható az élők sorába.