A médiumi tanácsadás

1. A médiumitás

2. A tanácsadás

1. A médiumitás

A médiumitás közvetítést jelent, vagyis aki médium, az energiát, vagy információt tud közvetíteni a nem fizikai testben lévő szellemlények, és a fizikai világ, az emberek között. Amikor általános kezelést végzek, akkor a testemen keresztül közvetítem azt az energiát, ami a gyógyító hatást kifejti, a médiumi tanácsadás során azonban információ közvetítéséről van szó.

A nem fizikai testben lévő szellemekkel történő kommunikáció csatornái a különböző médiumi képességek, amelyek alatt elsősorban a tisztán hallást, és a tisztán látást értem. Természetesen az asztrálsíkon lévő, vagy itt ragadt ember lelkekkel is tudok kommunikálni, de a tanácsadás esetén nem rájuk, hanem a Középső Teremtett Világból származó szellemekre kell gondolni.

A médiumi képességeim használata során tehát mindig az őrangyalaimmal, vagy kivételesen a Felsőbb Énemmel kommunikálok, amihez hozzá kell tenni, hogy a Földön csak táltosnak, vagy táltos jelöltnek van megengedve, hogy a Felsőbb Énjével bármikor kommunikáljon. A tisztán látás képességéhez kapcsolódik egy különleges lehetőség, ami az Akasha olvasás.

A tisztán hallás képessége úgy működik, hogy az őrangyalom a közelembe jön, és ha kérdezek tőle valamit, akkor az információt energia formájában elküldi nekem, amit pontosan úgy lehet hallani, mint az élő szót, de egy bizonyossággal teli gondolatként is érzékelhető, tehát lényegében olyan módon beszélgetünk, mintha egy fizikai testben lévő emberrel társalognék.

A látás képessége az energiák látását jelenti, ami úgy működik, hogy amikor kérdezek valamit, akkor az őrangyalom a választ egy képet, vagy mozgóképet tartalmazó gondolat formájában beküldi a korona csakrámon keresztül, amit a tobozmirigyemmel, a tisztán látás szervével úgy látok, mintha a homlokomon lenne egy kis vetítő, ami a szemem elé vetíti a képeket.

Az Akasha olvasásra kizárólag azok a táltosok vagy sámánok képesek, akik a Harmadik szem beavatás mellett a Philadelphia beavatást is birtokolják. Akinek van Philadelphia beavatása, annak van vagy lesz Harmadik szem beavatása is. A látás képessége a Harmadik szem beavatáshoz van kötve. A beavatásokról a Beavatásaim című menüpont alatt olvashatsz bővebben.

Az Akasha olvasása úgy történik, hogy felmegyek a vetítő terembe, és ha kérdezek valamit, akkor a választ olyan formában kapom meg, mintha egy 3 dimenziós moziban lennék. A fentieken kívül még sok más médiumi képesség létezik, de én a táltos tevékenységem, a gyógyítás, vagy a tanácsadás során a hallást, a látást, és az Akasha olvasást szoktam használni.

Sokféle elmélet létezik arról, hogy a magasabb szintű szellemekkel hogyan kell, vagy éppen miért nem lehet kommunikálni. Tapasztalataim szerint magával Jézussal is lehet beszélgetni, de ez csak kevés embernek, a Szentháromság beavatással rendelkező, igazi táltosoknak van megengedve, ami legtöbbször nem közvetlenül, hanem az őrangyalok közreműködésével történik.

Hetente több alkalommal is szoktam üzenetet váltani Jézussal, ami úgy működik, hogy elmondom, amit szeretnék, valamelyik őrangyalom pedig elviszi neki az üzenetemet, ezt követően pedig Jézus válaszolni szokott nekem. Ilyenkor az őrangyalom azzal kezdi, hogy: „Jézusnak van egy üzenete számodra.”, majd elmondja a választ, de erre csak igazi táltosok képesek.

Az esetek 95 %-ában tehát az őrangyalaimmal, és a Felsőbb Énemmel kommunikálok, akik üzenet közvetítő szerepet töltenek be. Gyakran kapok üzenetet például a 6. szférában lévő lélekcsoport vezetőktől, de az is napi rendszerességgel előfordul, hogy más emberek önvalója, vagy a lelkének a túlvilágon lévő energiája üzen valamit, én pedig ugyanígy válaszolok neki.

Ennek a közvetett módon történő kommunikációnak a célja egyrészt az időmegtakarítás. Két szellem között a közvetlen kommunikáció alapvető feltétele, hogy egymás közelében kell lenniük. Akinek az életútjában szerepel a médiumitás, szellemlényektől információt fog közvetíteni, azok általában nem akarnak médiumok lenni, de a szellemlények fognak náluk jelentkezni.

Ez jelentheti az asztrálsíkon lévő ember lelkeket, például a mestereket, de angyalokat, elsősorban az őrangyalokat is. Sok olyan ember próbál kapcsolatfelvételt kezdeményezni a szellemvilággal, például a szférákban lévő ember lelkekkel, akinek az életútjában a médiumitás nincs benne, ami azzal jár, hogy megpróbálnak felemelkedni ezeknek az ember lelkeknek a szintjére.

A szellemi törvények szerint ugyanis a 4. dimenzióban lévő ember lelkek közül csak azok jöhetnek a Föld terébe, akik legalább a 4. szférában vannak, azok az ember lelkek viszont, akik a földi emberekkel kommunikálhatnak, nekik tanításokat adhatnak, legalább a 6. szférában vannak, vagyis 6. szintű mester, vagy 7. szintű apostol lelkek, ahová kevés ember képes felemelkedni.

Az asztrális felemelkedést úgy kell elképzelni, hogy az ember álmában, vagy meditatív állapotban (transzban) képes elhagyni a testét, és legfeljebb a tudatossági szintjének megfelelő szintre emelkedhet fel a szférákban. Erre azonban semmi szükség azokban az esetekben, amikor valakinek karmikus feladata a médiumitás, mert a tanító szellemek fognak leereszkedni hozzá.

Egy szellem a tudatossági szintjénél magasabbra nem tud emelkedni, alacsonyabb szintre azonban le tud ereszkedni, ezért az ember lelkek, vagy az angyalok tudnak a térben mozogni. Ha egy mester lélek, egy angyal, vagy bármilyen más szellemlény megjelenik a Föld közelében, az ember környezetében, akkor egyáltalán nem csökken le a tudatossága, vagy a rezgésszintje.

Akinek benne van az életútjában a médiumitás, azt például a mester lelkek meg fogják keresni, vagy az őrangyalok meg fogják szólítani, ezért nem kell az ő szintjükre felemelkedni. Ha valaki karmikus feladat nélkül felveszi a kapcsolatot az asztrálsíkon lévő valamelyik ember lélekkel, az nem adhat neki semmilyen tanítást, mert ezzel megsértené a Karma Törvényét.

A médiumi közvetítéshez, vagy bármilyen információhoz való hozzáféréshez tehát karmikus felhatalmazás szükséges, vagyis egy bizonyos tanítást csak az hozhat le médiumként a Földre, akinek azt Isten az életútjába előre beletette, azaz minden attól függ, hogy neked mi van megengedve. Az őrangyalokkal való kommunikációra más szabályok vonatkoznak.

Az őrangyalok az általuk kísért földi embernek súghatnak, vagyis előfordul, hogy különféle módokon segítenek neki, aminek a célja az lehet, hogy az ember a karmáját beteljesítse, de nem lehet közvetlen kommunikáció. Az őrangyalok segítségét tehát bárki kérheti, és ők általában gondolatokkal, érzésekkel, jelzésekkel, üzenetekkel, álmokkal szoktak segíteni.

Az őrangyalokkal való közvetlen kommunikációhoz viszont médiumi életút szükséges, a tisztán halláshoz továbbá el kell érni a Hawkins skála szerinti 750-es tudatossági szintet is. Ezt úgy kell érteni, hogy hiába van valakinek a karmájában a médiumitás, mert amíg nem éri el a 750-es szintet, addig általában nem beszélgetnek vele az őrangyalai, ez alól azonban vannak kivételek.

Nem elegendő elérni a 750-es tudatossági szintet ahhoz, hogy valakinek tisztán hallása legyen, hanem médiumi életút is szükséges hozzá. A táltosok és a sámánok feladata elsősorban az, hogy a gyógyítások által tanítsák az embereket, a médiumok viszont azért kapják a képességeiket, hogy a tanítások, vagy a tanácsadás által útmutatást adjanak a hozzájuk fordulóknak.

A táltosok és a sámánok szinte mindig médiumok szoktak lenni, de az ő esetükben a médiumi képességek elsősorban eszközül szolgálnak ahhoz, hogy megtalálják a különböző rendellenes állapotok okait. Klasszikus médiumoknak azokat az embereket nevezzük, akik táltos vagy sámán beavatásokkal nem rendelkeznek, de van egy vagy több médiumi képességük.

Azért van a 750-es szint meghatározva a tisztán hallás feltételeként, mert az őrangyalok szférája a 700-as szinttől a 799-es szintig tartó 7. szféra az asztrálsíkon, ezért aki velük akar kommunikálni, annak szimbolikusan ilyen tudatossággal kell rendelkezni. Az őrangyalokhoz viszont nem kell felemelkedni, mert mindig az ember közelében vannak, folyamatosan figyelik őt.

Aki látó, az a Harmadik szem beavatása által fel van jogosítva az őrangyalaival való, képekben történő kommunikációra, tehát minden látó elsősorban a saját őrangyalaival kommunikál. Az őrangyalokkal való kommunikáció tekintetében viszont külön kell választani a látást és a tisztán hallást, mert a Harmadik szem beavatás megszerzése nincs tudatossági szinthez kötve.

Bármilyen meglepő is, a tisztán hallás, vagyis az őrangyalokkal való, hallható rezgés útján történő közvetlen kommunikáció lehetősége értékesebb képesség, mint a látás, amit az is mutat, hogy feltétele a 750-es tudatossági szint elérése. A látás önmagában azért nem elegendő, mert léteznek olyan dolgok, amiket nem lehet képekben megmutatni, hanem el kell magyarázni.

A tisztán hallás és a tisztán látás között az a különbség, hogy hallás esetén a kommunikáció közvetlenül az energia elküldésével történik, ami lényegében hallható rezgés. A látás gondolati úton történő kommunikációt jelent, ami úgy működik, hogy egy elképzelés, vagy gondolat energiából álló képek formájában manifesztálódik, amit el lehet küldeni másnak.

A tisztán látás és a tisztán hallás útján természetesen az asztrálsíkon lévő ember lelkekkel, vagy itt ragadt szellemekkel is lehet kommunikálni, de a médiumi képességek mégis az őrangyalokkal való kommunikáció csatornái. Ez egyrészt azért van így, mert az őrangyalok mindig az ember közelében tartózkodnak, így nem kerül sok energiába nekik, ha kommunikálniuk is kell.

A másik ok, amiért a valódi médiumitás az őrangyalokkal való kommunikációt jelenti, hogy egy médium karmájában az is meg van határozva, hogy milyen információkat kell vagy lehet közvetítenie, mihez lehet hozzáférnie. A karma végrehajtása az őrangyalok feladata, ami azt jelenti, hogy általában segítenek az embereknek teljesíteni az életfeladatukat.

Ezt úgy kell érteni, hogy az őrangyalok a médiumi munkához, a tanítások közvetítéséhez, vagy a tanácsadáshoz szükséges információkat is a médium rendelkezésére bocsátják, elmondják, vagy megmutatják azokat. Az igazi médiumnak azért kell továbbá az őrangyalaival kommunikálnia, mert az ember lelkek nem juthatnak olyan információk birtokába, mint ők.

Az itt ragadt szellemek látók, de a tudatossági szintjük pontosan olyan, mint amilyen a földi életükben volt, az asztrálsíkon lévő ember lelkek ennél több információval rendelkeznek. A 6. szférában lévő mester lelkek azok, akik sok információhoz férhetnek hozzá, ők azonban karmikus felhatalmazás, médiumi életút hiányában nem taníthatnak földi embereket.

A táltosok, vagy azok, akik az életútjuk szerint táltosok lesznek, a Felsőbb Énjükkel bármikor kommunikálhatnak, tehát már a 750-es szint elérése előtt is tudnak vele kommunikálni. Akinek viszont arkangyal a Felsőbb Énje, az nem tud kapcsolatba lépni vele, mert a démoni megszállás veszélye miatt az arkangyalok nem tartózkodhatnak a földi emberek közelében.

Minden arkangyal a Jézus energiájának egy bizonyos aspektusával dolgozik, ami nagyon magas rezgésű, ezért vonzódnak hozzá a démonok. Ha a Philadelphia beavatással rendelkező táltos Felsőbb Énje arkangyal, akkor fel tudja keresni, és tud vele kommunikálni. Mások Felsőbb Énjével csak a Szentháromság beavatással rendelkező táltosok kommunikálhatnak.

A tisztán hallás tehát hallható rezgés által történő kommunikációt jelent az őrangyalokkal, ami azt jelenti, hogy nemcsak sugallatokat küldenek, hanem bármilyen kérdésre válaszolnak. Egy földi embernek tehát alapvetően csak olyan médiumi képességei lehetnek, és azok által kizárólag olyan információkhoz férhet hozzá, amelyek a karmája beteljesítéséhez szükségesek.

Nagyon érdekes volt, ahogy velem a Felsőbb Énem kezdettől fogva kommunikált, tehát beszélt hozzám, mert ez táltosoknak, és táltos jelölteknek meg van engedve, de 650-es szint alatt nem hallottam jól, amit mondott. Jelenleg azt is meg tudnám tenni, hogy a beavatásaim segítségével magas szintű szellemeket felkeresek, és velük kommunikációt kezdeményezek.

Erre azonban semmi szükség, mert bármikor üzenhetek nekik, és ők válaszolni fognak nekem. Az üzenetváltás továbbá azért is szükséges, mert elvileg bármelyik táltos fel van jogosítva arra, hogy Jézussal, vagy a Karmikus Tanács titkárával kommunikáljon, de Jézus általában csak gyógyítások alkalmával ereszkedik le ide a 3. dimenzióba, ami nagyon rövid ideig tart.

Nagyon kevés táltosnak van jogosultsága belépni a Felső Teremtett Világba, mert ehhez több beavatás is szükséges, ezért az üzenetváltás lehetőségének hiányában bizonyos táltosok nem tudnának kapcsolatot létesíteni Jézussal. A gyógyítás esetén is úgy történik a kapcsolatfelvétel, hogy a beavatkozásra vonatkozó kérésemet Jézusnak az őrangyalom viszi el.

A kommunikáció természetesen nemcsak gyógyítással kapcsolatos kérés lehet, hanem bármilyen más kérdés, aminek itt a Földön jelentősége van. A Szentháromság arra is feljogosít, hogy a táltos a Jézusnál alacsonyabb szintű szellemekkel lépjen kapcsolatba, a Mihály Arkangyal keresztjével rendelkező sámánok pedig Mihály Arkangyallal kommunikálhatnak.

Ha az őrangyalok útján történő üzenet közvetítés lehetősége nem lenne, akkor azok a táltosok vagy sámánok, akik arkangyali segítséget tudnak kérni, de a Philadelphia beavatással viszont nem rendelkeznek, azok nem tudnák az arkangyallal a kérésüket közölni, mert a Philadelphia beavatás hiányában nem jogosultak a Középső Teremtett Világba belépni.

Aki tehát igazi táltos, vagy Mihály Arkangyal keresztjével rendelkező sámán, annak meg van engedve, hogy korlátlanul kommunikáljon azzal a szellemmel, akitől a beavatását kapta (Jézus, vagy Mihály Arkangyal), de alacsonyabb szintű szellemekkel is kommunikálhat, erre azonban csak ritkán van szükség, mert az őrangyalok szinte minden kérdésre válaszolnak.

Az őrangyalokkal való közvetlen, és folyamatos kommunikáció azért elengedhetetlen a gyógyítás, vagy a tanácsadás során, mert ilyenkor az információra azonnal szükség van, de sem a 6. szférában lévő tanító mesterek, sem a Középső vagy a Felső Teremtett Világban lévő szellemek nem érnek rá arra, hogy minden egyes alkalommal megjelenjenek itt a Földön.

A 4. dimenzióba, a szférákba, vagy a magasabb dimenziókba való felemelkedés pedig azért nem kivitelezhető, mert a mester lelkek szintjére csak azok tudnak felemelkedni, akik legalább 600-as tudatossági szinten vannak, a Középső vagy a Felső Teremtett Világba történő belépéshez pedig olyan beavatásokra van szükség, amikkel nem minden médium rendelkezik.

A 6. szférában lévő mester lelkek kizárólag azokat az embereket keresik fel, akiknek az életútjuk szerint az a feladatuk, hogy spirituális tanításokat közvetítsenek, de az őrangyalok is csak annak adnak tanításokat, akinek az életútjában benne van, de ebben az esetben is kizárólag olyan tanításokat adhatnak neki, amiket az életútja szerint neki kell közvetíteni.

Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy nem kell sehová sem emelkedni, hanem a két őrangyalom, Arial és Hanael közül valamelyik, egy színes gömb mindig itt van a közelemben, és tudok vele kommunikálni, tehát a kérdésemre mondják, vagy mutatják a választ. Ahol az ember médiumi tevékenységet folytat, azt a helyet a szellemek behatolása ellen meg kell védeni.

Gyakran előfordul, hogy itt ragadt szellemek szórakozásból szándékosan megpróbálják a médiumot félrevezetni, ezért téves információkat fog kapni. Sokan nem értik, hogy mitől mozog az inga, vagy a szenzibil. Ezeket az eszközöket jó esetben az őrangyalod mozgatja, aki úgy néz ki, mint egy színes gömb, aminek van két keze, ezekkel lökdösi például a szenzibilt.

2. A tanácsadás

A médiumi tanácsadás elsősorban a médiumi képességek használatával történő életút tanácsadást jelenti. A médiumi tanácsadásra leginkább az képes, akinek van tisztán hallása, vagy Harmadik szem beavatása (tisztán látása), valamint az, aki a Harmadik szem beavatás mellett rendelkezik a Philadelphia beavatással is, ezért fel van jogosítva az Akasha krónika olvasására.

A Karma Törvényének statikus értelmezése szerint Isten előre megírta a Föld nevű bolygó eseményeinek a forgatókönyvét, és megalkotta az ennek eljátszásához szükséges szerepeket is, ezek az egyes földi emberek életei. Isten azt is meghatározta, hogy melyik ember léleknek mely földi szerepeket kell a lelki fejlődése, a tudatossága emelkedése céljából eljátszania.

Mielőtt valaki médiumi tanácsot kér, fontos megérteni, hogy az ember eredeti életútja előre meg van írva, és abban meg van határozva, hogy neki itt a Földön mit kell, mit lehet, vagy éppen mit tilos megtapasztalnia. A fejlődésünk szempontjából jelentős dolgok tehát mindig szerepelnek a karmánkban, a karmikus emberi kapcsolatok pedig lélekszerződések alapján zajlanak.

Az életeseményeknek mindig van egy legkorábbi időpontja, aminél korábban nem következhetnek be. Az életútban lévő megtapasztalásoknak továbbá abban a sorrendben kell megtörténniük, ahogyan az előre meg van írva. Ez azt jelenti, hogy nem lehet közülük egyet sem kihagyni, vagyis amíg egy életfeladatot nem teljesítettük, addig nem lehet tovább lépni a következőre.

Ezt úgy kell érteni, hogy az ember életének a forgatókönyve, az életútja a karmája beteljesítésének a legideálisabb módja. A földi szerepek forgatókönyvében minden egyes megtapasztalásnak jelentősége van a lélek fejlődése szempontjából. Az embernek azért szükséges az eredeti életútját követni, mert ha letér arról, akkor nem fog a szükséges mértékben fejlődni.

Azt nem lehet előre megmondani, hogy a jövőben mi fog történni, azt viszont egyértelműen meg lehet állapítani, hogy Isten elképzelése szerint minek kellene történni. Itt a Földön a körülmények változhatnak, ezért a kérdés mindig az, hogy jelen körülmények között mennyi az esélye annak, hogy bizonyos dolgok úgy fognak alakulni, ahogyan az előre meg van írva.

A médiumi tanácsadást nagyon sokan jóslásnak tekintik, aminek oka a szellemi törvények megértésének hiánya. Egy jó médium nemcsak azt tudja megállapítani, hogy az Akasha krónika szerint egy ember életében minek kellene történni, hanem arról is információt tud kérni, hogy ennek jelen pillanatban hány % az esélye, amit én is gyakran szoktam alkalmazni.

Az események, történések bekövetkezésének a valószínűsége folyamatosan változik, ezért a közvetített információ mindig egy adott időpontra, általában a jelenre vonatkozik. Az ember eredeti életútja egy elképzelés, Isten terve ezzel a lélekkel, az viszont nem biztos, hogy sikerül a feladatokat végrehajtani, és a karmát beteljesíteni, de erre kell törekedni.

A problémát leggyakrabban az szokta jelenteni, hogy az emberek nincsenek tisztában azzal, hogy mi a karmájuk, vagyis mi az életfeladatuk. A médiumi tanácsadásnak az a célja, hogy segítsen neked az eredeti életutad szerint élni, és a karmádat beteljesíteni, vannak azonban olyan rendellenes állapotok, amik a karma beteljesítését akadályozzák, vagy korlátozzák.

Ezek a rendellenes állapotok az ember karmájának beteljesítését hátrányosan befolyásolják, ami oda vezethet, hogy nem úgy fog alakulni az élete, ahogyan az eredeti életútja szerint kellene, ezért addig nincs értelme médiumi tanácsadásra jönni, amíg nem sikerült az életedben minden rendellenes állapotot megszüntetni, vagyis nem vagy tökéletesen egészséges.

A médiumi tanácsot általában valamilyen konkrét probléma megoldása érdekében kérik, vagy azért, mert elakadtak az úton, nem tudják, hogy merre menjenek tovább, vagy pedig egyszerűen csak tudni szeretnék, hogy jó úton járnak-e. A legnépszerűbb témák a pénz, a párkapcsolat, és a munka szoktak lenni, de egyéb megoldásra váró élethelyzetek is előfordulnak.

A kiindulási alap mindig az adott személy karmája, amiben tulajdonképpen bármi lehet, és a tanácsadás célja mindig az, hogy az ember karmájának beteljesítését segítsük elő, ezért a médiumi tanácsadásnak veszélyei is vannak. Az Égiek nem abba az irányba fognak terelni, ami számodra előnyös, vagy “jó”, hanem arra, amerre menned kell az úton a karmád teljesítéséhez.

Az elsődleges cél tehát az, hogy aki nincs az útján, mert letért róla, az kerüljön vissza arra, aki pedig útelágazáshoz érkezett, az lehetőség szerint jó irányba folytassa az útját, és ne menjen vakvágányra az élete. Ehhez egyértelműen meg kell tudnom állapítani, hogy a tanácsot kérő embernek mi az életfeladata, az eredeti életútja szerint mit kell megtapasztalnia.

Természetesen nem csak karma létezik, hanem vannak véletlenek is, amik általában az anyagi világban érvényes, fizikai törvényszerűségek következményei, és nem lehet őket befolyásolni, de figyelembe kell őket venni. A médium általában csak azért felelős, hogy az általa közvetített információk, illetve az azokból levont következtetések pontosak legyenek.

A médiumi tanácsadás során mindvégig a 8. dimenzióban, a Törvények Terében lévő mozi szobámban vagyok, ahol elsődlegesen azt mutatják meg nekem, hogy az adott személynek mi van az életútjában. Ez azonban nem elegendő ahhoz, hogy használható tanácsot adjak neked, hanem az eredeti életutadat mindig össze kell vetni a jelenlegi körülményeiddel.

Az életutaddal párhuzamosan ezért azt is vizsgálom, hogy a karmádban lévő megtapasztalások bekövetkezésének jelen körülmények között van-e esélye, és amennyiben igen, mekkora a bekövetkezés valószínűsége. Ha egy problémád megoldásához esetleg karma módosításra, vagy lélekszerződés felbontásra van szükség, arra is engedélyt tudok kérni.

Amikor a vetítő teremben vagyok, akkor természetesen működik a tisztán hallásom is, vagyis a látottakat szükség esetén kiegészítik, megmagyarázzák nekem. A tanácsadás során nem feltétlenül kell a mozi szobában lennem, mert gyakran az is elegendő, ha a kérdésedre mindössze az őrangyalom válaszát közvetítem neked, amit látás, vagy hallás útján kapok.

A médiumi tanácsadás, és a médiumitás alapvető szabálya, hogy általában kérdezni kell, ezért én csak olyan dolgokról fogok neked beszélni, amiket kifejezetten megkérdezel. A kérdésnek elég pontosnak kell lennie ahhoz, hogy a rá adott válasz elősegítse a problémád megoldását, de ne legyen annyira konkrét, hogy ha válaszolok rá, akkor megoldom a feladatot helyetted.

A cél tehát, hogy az eredeti életutadhoz képest a lehetőségeket sikerüljön a legjobban kihasználni, és a karmádból minél többet teljesíteni. Azt nem mondhatom meg, hogy mi fog történni veled, mert a feladatom az, hogy abba az irányba tereljelek, amerre menned kell, és a lehető legkevesebb segítséget nyújtsak neked, ami már éppen elegendő a feladatod teljesítéséhez.

Ha például pozitív dolgot látok a karmádban, azt azért nem célszerű elárulni, mert az ember hajlamos azt hinni, hogy ami karmikus, azért semmit sem kell tennie, ezért nem fog neki sikerülni az adott dolog, ha viszont nehézséget látok, arra azért nem szabad rámutatni, mert meg fogsz ijedni, ezért el fogod az akadályt kerülni, és nem fogod tudni a leckédet megtanulni.

Sokan azért keresnek fel médiumokat, mert másokról szeretnének megtudni információkat. Ez alapvetően sérti a Karma Törvényét, ezért nem megengedett. Más emberről kivételesen akkor adhatok információt korlátozott körben, ha karmikus feladatotok van egymással, tehát az ő élete közvetlen hatással van a tiédre, vagy ha szándékosan ártani szeretne neked.

Azt konkrétan nem közölhetem veled, hogy mit látok a jövődben, hanem csak iránymutatást adhatok neked ahhoz, hogy meg tudd tenni a következő lépést az úton. A feladataidat neked kell teljesíteni, és a leckéidet neked kell megtanulni. Mindig vannak azonban alternatív lehetőségek, létezik továbbá az embernek szabad akarata is, amivel befolyásolni tudja a sorsát.

A szabad akarat általában arra használható, hogy letérj a számodra kijelölt sorsösvényről. Aki hagyja, hogy az őrangyalai mutassák neki az utat, vagyis rábízza magát az égi vezetésre, az legtöbbször sikeresen szokta teljesíteni az inkarnációit. A pénz, a hatalom, és a különböző egó motivációk azok, amik miatt az emberek gyakran le szoktak térni az útjukról.

Azt nem árt tudni, hogy amennyiben valaki letért a számára kijelölt útról, vagyis nincs a helyén, az sok ember életét teheti tönkre, az emberi sorsok ugyanis egymáshoz kapcsolódnak, és ha valaki valamit nem, vagy nem úgy tett meg, ahogyan azt kellett volna, akkor működésbe lép a dominó effektus, és minden sokkal nehezebb lesz, mint amilyennek lennie kellett volna.

A tanácsadást megelőzően érdemes jól kidolgozott kérdésekkel készülni, amik elsősorban a saját életedre vonatkozzanak, legyenek lényegre törőek, és a különböző életterületeket célszerű külön választani, mint például egészség, pénz, párkapcsolat, munka, stb. A problémát nem szükséges részletezni, elegendő csak röviden előadni, és konkrét dolgokra rákérdezni.

A tanácsadás során csak annyi információt fogok neked adni, amennyi feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az utadon tovább tudj haladni, tehát tudomásul kell venned, hogy mindig sokkal többet látok annál, mint amit elmondhatok neked, de nem fogok mindent közölni veled. Az életút, és a jelenlegi helyzeted összevetése körvonalazni fogja a számodra legideálisabb fejlődési utakat.

A tanácsok értelmezése, a kapott információk értékelése, és az adott élethelyzetben való döntés az ember saját felelőssége, azt soha nem szabad a médiumra átruházni. A válaszokat mindig érdemes feljegyezni, és később, nyugodt körülmények között újra elolvasni, átgondolni. Az emberek nagyon gyakran érzik, hogy melyik a helyes út, csak megerősítésre van szükségük.

Megtörténhet, hogy a problémád megoldása, vagy a kérdésed megválaszolása a jelenlegi életed korábbi szakaszához, vagy egy előző életedhez kapcsolódik, ezért amennyiben szükséges, természetesen ezekről is tudok neked felvilágosítást adni, de ha elhunyt rokonoddal, ismerősöddel kapcsolatos a kérdésed, ennek a megválaszolása sem jelent gondot számomra.

Ha egy elhunyt rokonnal, baráttal szeretnél kommunikálni, akkor erre több lehetőség is van.  Ha itt ragadt az illető, akkor az angyalokkal oda tudom hozatni a szellemét, és tudok vele beszélgetni, ha pedig már a túlvilágon van, akkor üzenhetek neki. Itt ragadt szellemekkel viszont kizárólag akkor kommunikálok, ha a kérdező vállalja, hogy utána elvitetjük a szellemet.

A médiumi tanácsadás során megtörténhet, hogy az őrangyalaim valamilyen személyes üzenetet hoznak a kérdező számára.