Adatkezelési Tájékoztató

 

Dr. Tenják Tamás (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, és a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Az Adatkezelő adatai:

Név: Dr. Tenják Tamás

Székhely, postacím: 4400 Nyíregyháza, Dohány utca 19.

E-mail: elmorya [kukac] elmorya [pont] hu

Honlap: http://elmorya.hu

Adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok

  1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2016/679/EU Rendelet (2016.április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

  1. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
  2. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

Tárhely szolgáltató:

Webhely: domain-tarhely.net

E-mail: info [kukac] domain-tarhely [pont] net

Állapot felmérés igénylése

Az elmorya.hu weboldalon kezdeményezett ingyenes állapot felmérés igénylése jelen feltételek kifejezett elfogadását jelenti. Az űrlap kitöltésével az érintett kifejezett és előzetes hozzájárulását adja, hogy a weboldaltól (elmorya.hu) elektronikus levélben megkapja a személyre szóló állapot felmérést.

Adatkezelés

Az állapot felmérés igénylésekor kizárólag 2 adatot kérünk el, az igénylő nevét és e-mail címét. Ezt az e-mail címet kizárólag az elkészült állapot felmérés megküldéséhez használjuk fel.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott név és e-mail cím

Az adatkezelés célja: A megadott adatokat az igényelt állapot felmérés elküldése céljából kezeljük.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az állapot felmérés igénylése önkéntes. Az érintett által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át.

Az érintettek jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Az érintett jogai érvényesítését az elmorya [kukac] elmorya [pont] hu e-mail címen kezdeményezheti, az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb 15 napon belül teljesíti.

A tiltakozáshoz való jog

Az elmorya [kukac] elmorya [pont] hu e-mail címen tiltakozhat az adatkezelés ellen az érintett. Az Adatkezelő a tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb idő, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés

Panasztétel az Adatkezelőnél: Amennyiben az érintett úgy véli, hogy visszaélés történt az elmorya.hu weboldalon megadott adataival, ezt az elmorya [kukac] elmorya [pont] hu e-mail címre küldött levélben jelezheti. Az Adatkezelő a panaszt legfeljebb 15 napon belül kivizsgálja. Ennek eredményéről értesíti az érintettet. Ha ezzel az érintett nem ért egyet, joga van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: 06-1-391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat [kukac] naih [pont] hu

Weboldal: naih.hu

 

Cookie-k (Sütik)

 A Sütik feladata

  • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
  • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
  • megkönnyítik a weboldal használatát;
  • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis  adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az elmorya.hu weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az elmorya.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az elmorya.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatokat a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig – vagy addig  amíg a látogató nem törli őket – a látogató számítógépén, vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak.