Általános Szerződési Feltételek

1. Általános rendelkezések

 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) elsődleges célja, hogy a www.elmorya.hu weboldal (továbbiakban: honlap) használatának, és a honlapon feltüntetett, a táltos gyógyítás körébe tartozó szolgáltatások igénybe vételének feltételeit meghatározza.

1.2. A honlap tulajdonosa és a szolgáltatás nyújtója Dr. Tenják Tamás egyéni vállalkozó jézusi képességű táltos (továbbiakban: szolgáltató), ügyfél a honlapot használó, a honlap tartalmáról, vagy szolgáltató spirituális tevékenységéről bármilyen módon tudomást szerző, az állapot felmérést igénylő, és a szolgáltatást igénybe vevő természetes személy (továbbiakban: ügyfél).

 1.3. Szolgáltatásnak minősül az ügyfél által szolgáltatótól igénybe vehető bármely ingyenes vagy visszterhes spirituális jellegű szolgáltatás (továbbiakban: szolgáltatás).

1.4. A táltos gyógyítás körébe tartozó ingyenes szolgáltatás az állapot felmérés készítés.

1.5. A táltos gyógyítás körébe tartozó visszterhes szolgáltatások különösen az alábbiak:

 1. Először az aurában vagy a térben lévő káros asztrális hatásokat kell megszüntetni.
 2. Ezt követően lélek gyógyítást lehet végezni, ami Betegség Lélektan és egyéb oldást, illetve fogantatástól történő emlék semlegesítést jelent.
 3. Ha nem elég, akkor az ügyfél hit beültetést kérhet imaginációval, ami már nemcsak probléma specifikus, hanem fakultatív is lehet.
 4. Ha ez sem elegendő, akkor az imagináció hatékonysága felemelhető.
 5. Ezután lehet a fizikai test és az önvaló elváltozásait helyreállítani, illetve táltos plasztikával fakultatív változtatást végezni.
 6. Folyamatosan lehet védelmeket alkalmazni aurában és térben egyaránt.
 7. Életút tanácsadást és egészséggel kapcsolatos konzultációt a táltos gyógyítás első két lépésének elvégzését követően lehet kérni, egyéb konzultációt bármikor.
 8. Ha a tudatossági szint emelésének feltételei fennállnak, Buddha Tanfolyamra tud jönni.
 9. Aki legalább 580-as tudatossági szinten van, Prána Csatorna Tisztításra lehet vinni.
 10. Aki legalább 600-as tudatossági szinten van és megvilágosodott, meg tudja a beavatásait kapni.

1.6. A szolgáltatást szolgáltató személyesen nyújtja, ahhoz közreműködőt nem vesz igénybe.

1.7. A jelen ÁSZF hatályba lépésének napja 2022. szeptember 01. napja.

 

2. Szolgáltató adatai

 Név: Dr. Tenják Tamás egyéni vállalkozó

Adószám: 59431819135

Nyilvántartási szám: 57463661

Statisztikai számjel: 59431819960923115

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 11. V/42.

Telephely: 4400 Nyíregyháza, Dohány utca 19.

Főtevékenység: Spiritiszta szolgáltatás (ÖVTJ-kód: 960906)

Tevékenység hatósági engedélyhez kötött-e: nem

E-mail cím: elmorya [kukac] elmorya [pont] hu

Honlap: http://www.elmorya.hu

Mobil: 06 (70) 770-1509

Tárhely szolgáltató: www.domain-tarhely.net

 

3. Szolgáltatások jogi jellege

3.1. A honlapon olvasható „Táltos gyógyítás”, és minden más kifejezés nem orvosi, hanem kizárólag spirituális módon értelmezendő.

3.2. Szolgáltató jogász végzettséggel rendelkezik, a „Dr.” címet az állam- és jogtudományok doktoraként viseli, és orvosi vagy más egészségügyi végzettsége, szakképzettsége, szaktudása nincs.

3.3. Az orvosi gyakorlat, egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlat, vagy nem-konvencionális gyógyító és természetgyógyászati eljárások körébe tartozó tevékenységet szolgáltató nem végez, az ezek végzéséhez szükséges képesítéssel nem rendelkezik.

3.4. Orvosi értelemben az ügyfél egészségi állapotával kapcsolatban szolgáltató nem állít fel diagnózist, nem foglal állást, nem gyógyít, nem kezel, nem alkalmaz, és nem javasol gyógyszeres, vagy más terápiát, illetve attól való tartózkodást.

3.5. Az egészségi állapotáért az ügyfél saját maga felelős, ezért a szolgáltatás igénybe vétele előtt, illetve mellett ügyfél köteles konzultálni háziorvosával, szakorvosával, gyógyszerészével.

3.6. A szolgáltatás nem helyettesíti a szakszerű orvosi ellátást, vagy kezelést, kizárólag annak kiegészítésére szolgál, és nem minősül egészségügyi szolgáltatásnak, vagy szaktanácsadásnak.

3.7. Rosszullét, baleset, az emberi életet közvetlenül veszélyeztető állapot fennállása, mások életet, testi épséget, vagyonát veszélyeztető magatartás tanúsítása esetén ügyfél köteles sürgősen orvosi segítséget kérni, szakszerű orvosi ellátást igénybe venni.

3.8. Bármilyen betegség gyógyítására, egészségügyi, vagy más probléma megoldására, eredmény bekövetkezésére a szolgáltató kötelezettséget semmilyen mértékben vagy módon nem vállal, állapot javulást, vagy gyógyulást nem ígér.

3.9. A táltos gyógyítás a Szellemi Hierarchia tagjai (például arkangyalok), azaz nem földi emberek által kifejtett tevékenység, melynek célja elsősorban az, hogy ügyfél testi, lelki, és mentális egészségének, sikerének, boldogságának az akadályát megszüntesse.

3.10. A táltos gyógyítás során a szolgáltató tevékenysége arra korlátozódik, hogy az ügyfél problémájának megoldásához a Szellemi Hierarchia tagjainak közreműködését, segítségét, tanácsát kéri, ezért a táltos gyógyítással nem lehet ártani, vagy kárt okozni.

3.11. A táltos gyógyítás egy teljes szellemi gyógymód, amit a szellemi segítők az ügyfél fizikai testén, illetve az önvalóján, a lelkén végeznek, és amely mindig érintés nélkül történik, ahhoz szolgáltató semmilyen eszközt, vagy anyagot nem használ.

3.12. A táltos gyógyítás egy lehetőség, amelyről szolgáltató a honlapján, vagy egyéb módon teljes körű tájékoztatást nyújt ügyfél részére, a szolgáltatás igénybe vétele az ügyfél szabad akaratán, spirituális hitén, lelkiismereti meggyőződésén alapul, és önkéntes.

3.13. A szerződési szabadság alapján az ügyfél maga dönti el, hogy a táltos gyógyítás körébe tartozó szolgáltatások igénybe vételére vonatkozóan szolgáltatóval megállapodást köt-e, vagy pedig nem, szolgáltató semmilyen utólagos reklamációt nem fogad el.

3.14. Az ügyfél feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy hisz Isten, Jézus, és a Szellemi Hierarchia (például angyalok) létezésében, a szellemi segítők közreműködésében, valamint a spirituális tevékenységben, annak létezését elfogadja, és nem vitatja.

3.15. A táltos gyógyítás spirituális jellegű szolgáltatás, melynek ára előre meghatározott, méltányos, és nem eltúlzott, ezért félrevezetésre, megtévesztésre, tévedésbe ejtésre, vagy tévedésben tartásra sem ügyfél, sem más, semmilyen körülmények között nem hivatkozhat.

3.16. A táltos gyógyítás hatékonyságát a szolgáltatást igénybe vevők általános pozitív tapasztalata igazolja, ami esetenként a hosszabb időn át tartó alkalmazáson alapul.

3.17. A táltos gyógyítás hatékonyságát befolyásolja az ügyfél spirituális hite, és lelkiismereti meggyőződése, ezért aki nem hisz benne, az nem veheti igénybe.

3.18. A táltos gyógyítás körébe tartozó szolgáltatásokat ügyfél saját felelősségére veheti igénybe, az ebből származó károkért szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

 

4. Szolgáltatást igénybe vevők

4.1. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a mások problémájának megoldásával történő folyamatos foglalkozás fokozott pszichés megterhelést jelent szolgáltató számára.

4.2. A szolgáltatást önállóan nagykorú, cselekvőképes, belátási képessége teljes birtokában lévő ügyfél veheti igénybe, aki cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt nem áll.

4.3. A szolgáltatást szolgáltató előzetes hozzájárulásával, és a 4.2. alpontban leírt feltételeknek megfelelő személy közreműködésével (továbbiakban: közvetítő) veheti igénybe:

– aki 18. életévét nem töltötte be,
– akinek szenvedélybetegsége van (alkoholfüggő, drogfüggő, stb.),
– akinek orvosilag diagnosztizált pszichiátriai betegsége van, és emiatt, vagy egyéb mentális problémája miatt gyógyszeres kezelés alatt áll,
– aki olyan mentális állapotban van, amely miatt az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége teljes mértékben hiányzik, vagy nagymértékben csökkent (például elmezavar).

4.4. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a 4.3. alpontban meghatározott esetekben szolgáltató kizárólag a közvetítővel kommunikál.

4.5. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a 4.3. alpontban meghatározott esetekben ellenszolgáltatást csak és kizárólag a közvetítő nyújthat, és az ellenszolgáltatás megfizetésének kötelezettsége nem az ügyfelet, hanem a közvetítőt terheli.

4.6. Kétség esetén szolgáltató vélelmezi, hogy az ellenszolgáltatást a közvetítő nyújtotta.

4.7. Szolgáltató felelősségét teljes mértékben kizárja, ha ügyfél a 4.3. alpontban foglalt valamely tény vagy körülmény fennállásáról őt nem tájékoztatta, vagy azt tagadta.

4.8. A szolgáltatást etikai okból önkéntes ellenszolgáltatásért veheti igénybe, aki bármely betegség utolsó stádiumában, vagy egyéb okból az életét közvetlenül veszélyeztető állapotban van, de ilyen esetben szolgáltató a konzultáció lehetőségét kizárja.

4.9. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás igénybe vételét megelőzően köteles szolgáltatót minden lényeges körülményről tájékoztatni, különösen az általa igénybe vett hagyományos vagy alternatív gyógyító, megelőző eljárásokról, eszközökről, módszerekről.

4.10. Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás igénybe vételének ideje alatt más spirituális, vagy alternatív gyógyító, problémamegoldó szolgáltatást csak szolgáltató előzetes hozzájárulásával vehet igénybe.

4.11. Szolgáltató az ügyfél 4.9. és 4.10. alpontban foglalt kötelezettségének megszegéséből származó károkért nem felel.

4.12. Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a honlapon közzétett, illetőleg a részére egyéb módon kommunikált információkat, különösen az állapot felmérésben foglaltakat, az életút tanácsadáson, konzultáción elhangzottakat tudomásul veszi, elfogadja, azt nem vitatja.

 4.13. A honlapon közzétett, illetőleg a szolgáltató által egyéb módon kommunikált információk helytelen értelmezéséből származó károkért szolgáltató felelősséget nem vállal.

4.14. Szolgáltató a szerződési feltételeket megsértő ügyfelet a szolgáltatás további igénybe vételéből véglegesen kizárja, és a teljesítés nélkül maradt ellenszolgáltatást visszafizeti számára.

 4.15. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás igénybe vételéből az ügyfelet egyéb esetben is bármikor kizárhatja.

 

5. Kapcsolat felvétel, kommunikáció

5.1. Az ügyfél által történő kapcsolatfelvétel történhet személyesen, a szolgáltató által a honlapon megadott telefonszámon, és e-mail címen, vagy szolgáltató ügyfél által ismert egyéb nyilvános elérhetőségén (Skype, Telegram, Viber).

5.2. Az ügyfél hozzájárul, hogy a szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatban, vagy egyéb célból az általa megadott telefonszámon, e-mail címen, vagy szolgáltató által ismert egyéb nyilvános elérhetőségén (Skype, Telegram, Viber) szolgáltató vele a kapcsolatot felvegye.

5.3. Az ügyfél által történt megkeresésre szolgáltató legkésőbb 3 munkanapon belül válaszol olyan formában, ahogy azt az ügyfél kéri, vagy amilyen formában a megkeresés történt, vagy szükség esetén a szolgáltató által választott formában.

5.4. Az ügyfél és a szolgáltató a szolgáltatás teljesítését elősegítő módon kötelesek teljes körűen együttműködni, és egymást a szolgáltatás teljesítését érintő minden lényeges körülményről a fenti módokon megfelelő időben értesíteni.

5.5. Szolgáltató eltérő megállapodás hiányában hétfőtől péntekig 10 órától 19 óráig érhető el a honlapon megadott telefonszámon, kivéve munkaszüneti napokon.

5.6. Ha szolgáltató az ügyfél magyar honosságú telefonszámról, hívószám kijelzéssel indított hívását nem fogadta, szolgáltató a hívót 1 munkanapon belül visszahívja.

5.7. A szolgáltatóval szóban vagy írásban történő kommunikáció bizalmas, és ilyen jellegére tekintettel azt ügyfél nem közölheti harmadik személlyel, nyilvánosságra nem hozhatja.

5.8. Szigorúan tilos szolgáltató állásfoglalását, javaslatát, véleményét, és az állapot felmérésben foglaltakat más spirituális szolgáltatást nyújtó, alternatív gyógyítást végző személlyel közölni.

5.9. A szolgáltatóval szóban történő kommunikáció papírra feljegyezhető, az írásban történő kommunikáció elektronikus dokumentumként megőrizhető ügyfél által.

5.10. A szolgáltatóval történő kommunikáció során hang és/vagy kép technikai eszközzel nem rögzíthető, ahhoz szolgáltató semmilyen formában nem járul hozzá.

5.11. Ügyfél tudomásul veszi, hogy citromail, freemail, indamail szolgáltatók szerverével a szolgáltató által használt webmail szervere időnként nehezen kommunikál.

5.12. Szolgáltató magyar honosságú mobiltelefon számon az ügyfelet kérésére visszahívja a szolgáltatások igénybe vételének időtartamára.

5.13. Szolgáltató magyar honosságú mobiltelefon számon az ügyfelet kérésére egyéb célból is visszahívhatja, ha ügyfél a mobiltelefon számát szolgáltatónak megadja.

5.14. Szolgáltató a szolgáltatás igénybe vételéhez ügyféltől orvosi leletet, más egészségügyi dokumentációt, vagy ügyfélről fényképet nem kér.

5.15. Szolgáltató hívószám kijelzés nélküli telefonhívást nem fogad és nem kezdeményez.

5.16. Ügyfél tudomásul veszi, hogy szolgáltató video hívást nem indít, és nem fogad.

 

6. Állapot felmérés igénylése

6.1. Állapot felmérést igényelni ügyfél a honlapon kezdeményezett ingyenes állapot felmérés igénylő űrlap kitöltésével tud, melynek feltétele az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató kifejezett tudomásul vétele.

6.2. Ügyfél tudomásul veszi, hogy szolgáltatás nyújtására – védelem, életút tanácsadás, és konzultáció kivételével – kizárólag állapot felmérés készítését követően van lehetőség.

6.3. A táltos gyógyítás menete általában az 1.5. alpontban meghatározott szolgáltatások sorrendben történő igénybe vétele, és ügyfélnek minden lépést megelőzően új állapot felmérést kell igényelnie.

6.4. Az állapot felmérés igényléséhez ügyfélnek a személyazonosító igazolványában szereplő teljes nevét (családi és utónevét) és a pontos e-mail címét kell megadnia.

6.5. Ügyfél csak a saját maga számára igényelhet állapot felmérést, és azt szolgáltató csak az ügyfél saját e-mail címére küldi el. Ez alól kivételt jelent, ha

– az érintett az ügyfél hozzátartozója,
– az érintett ehhez a hozzájárulását adta,
– az érintett akaratnyilvánításra képtelen állapotban van,
– az ügyféllel történt előzetes egyeztetés során szolgáltató és ügyfél másként állapodik meg.

6.6. Ügyfélnek lehetősége van általa nem ismert személy részére is szolgáltatást megrendelni, és ennek érdekében állapot felmérést igényelni, ebben az esetben azonban szolgáltató az állapot felmérés tartalmát ügyféllel nem közli.

6.7. Az elkészült állapot felmérést a szolgáltatás későbbi igénybe vételének megkönnyítése érdekében szolgáltató korlátlan ideig megőrzi.

6.8. Állapot felmérést igényelni szolgáltatás igénybe vétele nélkül egy e-mail címre havonta egy alkalommal lehet.

6.9. Ügyfél tudomásul veszi, hogy szolgáltató az állapot felmérés igényléseket a beérkezés sorrendjében, 3 munkanapon belül teljesíti.

6.10. Ügyfél a sürgős esetre történő hivatkozást, és az azonnali szolgáltatás nyújtásra történő felhívást minden körülmények között köteles mellőzni.

6.11. Ügyfél tudomásul veszi, hogy szolgáltató a kérése nélkül is jogosult részére állapot felmérést küldeni.

6.12. Az állapot felmérés a kiállításától számított 30 napig érvényes és ingyenes.

 

7. Szolgáltatás igénybe vétele személyesen

 7.1. Az állapot felmérés ügyfél részére történő megküldését követően kerülhet sor időpont foglalásra személyes találkozás céljából (továbbiakban: bejelentkezés).

7.2. A bejelentkezés történhet személyesen, a szolgáltató által a honlapon megadott telefonszámon, és e-mail címen, vagy szolgáltató ügyfél által ismert egyéb nyilvános elérhetőségén is (Skype, Telegram, Viber).

7.3. Ha a bejelentkezés nem számkijelzett telefonhívással vagy telefonos üzenetváltással történik, akkor a bejelentkezés feltétele ügyfél telefonos elérhetőségének közlése.

7.4. Ügyfél köteles a megjelenés akadályát a körülmények által lehetővé tett legkorábbi időben telefonon közölni (továbbiakban: időpont lemondás).

7.5. Időpont lemondása, vagy lemondás nélkül történő meg nem jelenés esetén az újabb bejelentkezés az ügyfél által igénybe venni kívánt szolgáltatás díjának előzetes megfizetéséhez van kötve.

7.6. A szolgáltatásokat személyesen a szolgáltató 4400 Nyíregyháza, Dohány utca 19. szám alatt lévő rendelőjében (továbbiakban: rendelő) lehet igénybe venni, amely minden szükséges hatósági engedéllyel rendelkezik.

7.7. Az ügyfél kérésére Nyíregyháza város határain belül díjmentesen, 10 km-es körzetében az útiköltség megtérítése ellenében szolgáltató szükség esetén házhoz is megy, kivéve, ha ügyfél fertőző beteg, kórházban, vagy egyéb gyógyintézetben tartózkodik.

7.8. A rendelő utcafronti üzlethelyiségben van, ami teljes mértékben akadálymentes, és WC, mosdó található benne.

7.9. A rendelőben történő foglalkozás időtartama alatt ügyfél a mobiltelefon használatát köteles mellőzni.

7.10. A rendelő előtt ingyenes parkolási lehetőség saját parkolóhelyen folyamatosan biztosított.

7.11. A rendelőbe történt bejelentkezés esetén szolgáltató a lefoglalt időponttól számítva legfeljebb 15 percet vár ügyfél megérkezésére.

7.12. A lefoglalt időpont előtt a rendelőben történő várakozás hely hiányában nem lehetséges.

7.13. Az ÁSZF 1.5. alpontjában meghatározott szolgáltatások közül személyesen nem, kizárólag alvás közben lehet igénybe venni az alábbiakat:

– Betegség Lélektan és egyéb oldás, emlék semlegesítés,
– hit beültetés, imagináció, imagináció plusz,
– Buddha Tanfolyam.

7.14. A szolgáltatások alvás közben történő igénybe vétele, vagy egyéb célból a rendelőben aludni nem lehet.

7.15. A szolgáltató az általa személyesen teljesített szolgáltatásról a szolgáltatás teljesítésétől számított 3 munkanapon belül e-mailben visszaigazolást küld ügyfél részére.

7.16. Fertőző beteg személyesen nem vehet igénybe szolgáltatást.

 

8. Szolgáltatás igénybe vétele távolból

8.1. Az állapot felmérés ügyfél részére történő megküldését követően kerülhet sor a szolgáltatás távolból történő igénybe vételére.

8.2. Az 1.5. alpontban meghatározott szolgáltatások közül bármelyik igénybe vehető személyes találkozás nélkül, távolból.

8.3. A szolgáltatás megrendelése történhet személyesen, a szolgáltató által a honlapon megadott telefonszámon, és e-mail címen, vagy szolgáltató ügyfél által ismert egyéb nyilvános elérhetőségén is (Skype, Telegram, Viber).

8.4. A szolgáltatás távolból történő igénybe vétele esetén szolgáltató a szolgáltatás sikeres megrendelését követő 3 munkanapon belül díjbekérőt küld ügyfél részére arra az e-mail címre, amit ügyfél az állapot felmérés igénylése során megadott.

8.5. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás megrendelése fizetési kötelezettséggel jár, és a díjbekérőn szereplő összeget köteles 3 munkanapon belül szolgáltató részére a 9.4. alpontban meghatározott módon megfizetni.

8.6. A szolgáltatások távolból történő igénybe vétele esetén ügyfél az ellenszolgáltatást készpénzben is megfizetheti.

8.7. Fertőző beteg készpénzben nem fizethet, és postai úton hagyományos módon nem utalványozhat, hanem csak oly módon, hogy az utalás bankszámlaszámra érkezik.

8.8. A szolgáltatások távolból történő igénybe vételéhez nincs szükség időpont egyeztetésre, kivéve az életút tanácsadást, és a konzultációt.

8.9. A 7.13. alpontban meghatározott szolgáltatások csak alvás közben vehetők igénybe, ezért ezek esetén nincs lehetőség időpont egyeztetésre.

8.10. Ha ügyfél a szolgáltatás távolból történő igénybe vételéhez időpontot szeretne egyeztetni, akkor köteles ezt szolgáltatónak utalást megelőzően jelezni.

8.11. Ha ügyfél az időpont egyeztetés iránti szándékát utalást megelőzően nem jelzi, vagy a szándékát jelzi, de az időpontot az utalást követő 3 munkanapon belül nem egyezteti, szolgáltató a megrendelt szolgáltatás teljesítését az utalás megérkezésétől számított 3 munkanap elteltével megkezdi.

8.12. A szolgáltatás távolból történő igénybe vételéhez az utalás megérkezését követően lehet időpontot egyeztetni, ami általában azonnal megtörténik.

8.13. Ha az utalás nem érkezik meg azonnal, akkor a terhelési igazolás szolgáltató részére történő megküldését követően lehet időpontot egyeztetni.

8.14. Lehetőség van arra is, hogy ügyfél a szolgáltatás távolból történő igénybe vétele során szolgáltatóval folyamatosan kapcsolatban legyen.

8.15. Ennek feltétele ügyfél telefonos elérhetőségének közlése, vagy egyéb online hanghívási lehetőségének megadása.

8.16. Ha az ügyfél nem kérte, hogy szolgáltató őt a szolgáltatás távolból történő igénybe vétele idejére visszahívja, az ügyfél kötelessége a megbeszélt időpontban a szolgáltatóval történő kapcsolat felvétel, melyre szolgáltató a megbeszélt időponttól számított 15 percet vár.

8.17. Ha az ügyfél azt kérte, hogy szolgáltató őt a szolgáltatás távolból történő igénybe vétele idejére visszahívja, a szolgáltató kötelessége a megbeszélt időpontban az ügyféllel történő kapcsolat felvétel, amit szolgáltató a megbeszélt időponttól számított 15 percen belül 3 alkalommal kísérel meg.

8.18. A 8.16. és a 8.17. alpontban foglalt telefonos kapcsolatfelvétel meghiúsulása esetén ügyfél köteles szolgáltatóval 3 munkanapon belül új időpontot egyeztetni.

8.19. Ha a telefonos kapcsolatfelvétel meghiúsulása esetén ügyfél 3 munkanapon belül nem egyeztet új időpontot, szolgáltató a megrendelt szolgáltatás teljesítését a meghiúsulástól számított 3 munkanap elteltével időpont egyeztetés nélkül jogosult megkezdeni.

8.20. Az életút tanácsadás és a konzultáció az ügyfél közreműködését igénylő szolgáltatások, melyek esetén az időpont egyeztetése az ügyfél feladata és kötelessége, aminek nincs határideje, és amelynek késedelméért, vagy elmaradásáért szolgáltató felelősséget nem vállal.

8.21. A szolgáltató az általa távolból teljesített szolgáltatásról a szolgáltatás teljesítésétől számított 3 munkanapon belül e-mailben visszaigazolást küld ügyfél részére.

 

9. Fizetés, számlázás

 9.1. A szolgáltató a szolgáltatás árát (továbbiakban: ellenszolgáltatás) az elkészült állapot felmérés, és az alábbi magyar forint (HUF) árlista alapján számolja ki:

 1. Szellem, démon, lidérc, átok, mágia, elementál, egyiptomi átok, egyiptomi mágia eltávolítása: 5.000.- Ft / db, 3 db-tól 3.000.- Ft / db
 2. Betegség Lélektan és egyéb oldás, emlék semlegesítés (fogantatástól), hit beültetés: 5.000.- Ft / óra
 3. Imagináció: 10.000.- Ft / hó, imagináció plusz: 20.000.- Ft / hó
 4. Karma, lélekszerződés módosítás: 5.000.- Ft / db
 5. Életút tanácsadás, konzultáció: 10.000.- Ft / óra
 6. Érzelmi blokk eltávolítása: 1.000.- Ft / db
 7. Általános kezelés: 5.000.- Ft / db
 8. Havi kezelés (minden szükséges és fakultatív kezelés): 25.000.- Ft / 28 nap
 9. Asztrális utazás (kivéve Rafael arkangyal szigete): 5.000.- Ft / db
 10. Jézus kezelése (külön a fizikai test és az önvaló): 5.000.- Ft / db
 11. Védelmek: első alkalommal az aura védelem 1.000.- Ft / 28 nap, ezt követően egyedi ár 3, 6, vagy 12 hónapra 10.000.- Ft-tól
 12. Rafael arkangyal szigete (Prána Csatorna Tisztítás, Élet Vize): 10.000.- Ft / alkalom
 13. Buddha Tanfolyam: 5.000.- Ft / óra, 1.000.- Ft / tudatosság egység
 14. Beavatás: 10.000.- Ft / alkalom

9.2. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az ellenszolgáltatást az elnevezésétől, és a megfizetésének időpontjától függetlenül köteles önkéntes adománynak tekinteni, és azt vissza nem követelheti.

9.3. A szolgáltatás személyes igénybe vétele esetén az ellenszolgáltatás megfizetése a helyszínen történik készpénzben.

9.4. A szolgáltatás távolból történő igénybe vétele esetén az ellenszolgáltatást előre kell megfizetni:

– készpénzben,
– díjbekérő alapján bankszámlára történő átutalással,
– díjbekérő alapján bármely Unicredit Bank bankfiókban történő készpénzes befizetéssel,
– díjbekérő alapján postai utalványozással,
– díjbekérő alapján egyéb, szolgáltatóval egyeztetett módon.

9.5. Bankszámla adatok:

 Számlatulajdonos: Dr. Tenják Tamás

Számlavezető bank neve: Unicredit Bank Hungary Zrt.

Számlaszám: 10918001-00000036-42710003

IBAN: HU68-1091-8001-0000-0036-4271-0003

SWIFT kód: BACXHUHB

9.6. Postai utalványozáshoz szükséges adatok:

 Név: Dr. Tenják Tamás

Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 11. V/42.

9.7. Előzetes megállapodás alapján lehetőség van az ellenszolgáltatás egyéb módon történő kiegyenlítésére (például PayPal, Revolut), részletfizetésre, fizetési halasztásra.

9.8. A szolgáltató bankszámlájának pénzneme forint, ezért devizában történő utalás esetén a deviza átváltásának költségét (transzfer díjat) teljes egészében az ügyfél viseli.

9.9. Devizában történő utalás esetén ügyfél köteles az utalás paramétereinek beállításával (OUR opció választásával), illetve a transzfer díj fedezésével (BEN, SHA opció esetén) gondoskodni arról, hogy szolgáltató részére a díjbekérőn szereplő teljes összeg megérkezzen.

9.10. Az ellenszolgáltatás megfizetéséről szolgáltató elektronikus számlát állít ki, amin az ügyfél lakcímét fel kell tüntetni.

9.11. A szolgáltatás igénybe vételének feltétele, hogy ügyfél a lakcímét, vagy számlázási címét (irányítószám, helység neve, közterület neve, jellege, házszám, egyéb) közölje.

9.12. Ügyfélnek a lakcímét (számlázási címét) készpénzes fizetés esetén személyesen, banki átutalás, bankfiókban történő készpénzes befizetés, postai utalványozás esetén pedig elsősorban a közlemény vagy megjegyzés rovatban, ennek hiányában e-mailben kell megadnia.

9.13. A hatályos jogszabályok értelmében szolgáltató kisadózónak minősül, ezért a szolgáltatást csak természetes személyek vehetik igénybe.

9.14. Szolgáltató utalást csak magánszemély ügyféltől fogad, és számlát is csak magánszemély ügyfél nevére állít ki.

9.15. Szolgáltató az ügyfél nevére kiállított elektronikus számláról az ügyfél által megadott e-mail címre küld értesítést.

9.16. A szolgáltató tevékenységének támogatása céljából ügyfél szolgáltatás igénybe vétele nélkül a 9.4. alpontban meghatározott módon juttathat szolgáltató részére önkéntes adományt, melyről szolgáltató számlát állít ki.

9.17. Az adományozónak a 9.12. alpontban meghatározott módon meg kell adnia a nevét, a lakcímét (számlázási címét), és az e-mail címét.

9.18. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás megrendelése kivételével minden szolgáltatóval történő telefonos konzultáció díjköteles szolgáltatásnak minősül.

9.19. Ügyfél eltérő megállapodás hiányában köteles tartózkodni attól, hogy szolgáltatóval időpont foglalás és díjfizetés nélkül telefonos konzultációt kezdeményez.

9.20. Szolgáltató csekély mértékű túlfizetés esetén pénzt nem térít vissza, hanem azt bármely szolgáltatás ellenértékébe beszámítja.

9.21. A szolgáltató ellenszolgáltatás visszafizetési kötelezettséget semmilyen mértékben vagy módon nem vállal.

 

10. Előfizetés

10.1. Az 1.5. alpontban meghatározott szolgáltatások közül előfizetés alapján vehetők igénybe az alábbiak (továbbiakban: előfizetéses szolgáltatás):

– havi kezelés,
– hit beültetés, imagináció, imagináció plusz,
– védelmek.

10.2. A havi kezelés azt jelenti, hogy az ügyfél 28 napon át minden szükséges kezelést megkap a lehető legnagyobb gyakorisággal, de legfeljebb naponta egyszer, amely a legtöbb esetben táltos plasztikát is tartalmaz, vagy kizárólag táltos plasztikát, és szükség esetén egyéb kezelést.

10.3. Az előfizetéses szolgáltatások igénybe vételének időtartama 3, 6, vagy 12 hónap, vagy pedig határozatlan időtartam, de legalább 3 hónap.

10.4. Előfizetéses szolgáltatást megrendelni csak írásban lehet, amelyben meg kell jelölni az előfizetés időtartamát, vagy azt, hogy az előfizetés határozatlan időtartamú.

10.5. Az előfizetéses szolgáltatások forduló napja havi kezelés esetén az első kezeléstől számított 28. nap, hit beültetés, imagináció, és imagináció plusz esetén a hónap utolsó napja.

10.6. A határozott idejű előfizetés a határozott idő lejárta előtt nem mondható fel, a határozatlan idejű előfizetés a 3. vagy bármely azt követő fordulónappal írásban felmondható.

10.7. Az előfizetéses szolgáltatásokért ügyfél havi rendszerességgel, a fordulónapot követő 10. napig díjbekérő alapján köteles szolgáltatónak az ellenszolgáltatást megfizetni (továbbiakban: havidíj).

10.8. Ha határozott idejű előfizetés esetén ügyfél a havidíjat határidőben nem fizeti meg, szolgáltató a megrendelt szolgáltatást az előfizetés utolsó napjáig teljesíti, és ügyfélnek a havidíjat havonta számlázza, majd ügyfelet a szolgáltatások igénybe vételéből kizárja.

10.9. Ha határozatlan idejű előfizetés esetén ügyfél a havidíjat határidőben nem fizeti meg, szolgáltató a megrendelt szolgáltatást a fordulónapig teljesíti, és az utolsó havidíjat ügyfélnek számlázza, ezt követően a szolgáltatást megszünteti, és ügyfelet kizárja.

10.10. Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja azzal, hogy a havidíj csökkentése vonatkozik a határozott, és határozatlan tartamú havi előfizetésre.

10.11. A havidíj emelése nem vonatkozik a határozott tartamú előfizetésre, valamint a határozatlan tartamú előfizetés első három hónapjára.

10.12. Ügyfél tudomásul veszi, hogy előfizetést kizárólag a fordulónappal mondhat fel, és a fordulónapig esedékes teljes havidíjat felmondás esetén is köteles megfizetni.

10.13. A spirituális védelmek esetén az előfizetés csak határozott tartamú lehet, és csekély mértékére tekintettel az előfizetés teljes tartamára járó ellenszolgáltatást előre kell megfizetni.

10.14. A spirituális védelmek szolgáltatást az ellenszolgáltatás megfizetését követően, a hónap első vagy 15. napjától lehet aktiválni.

10.15. Az ingatlanra, vagy egyéb helyre megrendelt térvédelem az előfizetés tartama alatt szükség esetén (például elköltözés miatt) két alkalommal áthelyezhető más ingatlanra.

 

11. Titoktartás

11.1. A szolgáltatások igénybe vétele során szolgáltató teljes körű titoktartási kötelezettséget vállal, amely alól felmentést csak az érintett adhat.

11.2. A titoktartási kötelezettség csak az ügyfél kifejezett kérése esetén terjed ki arra, hogy ügyfelet szolgáltató ismeri-e, de mindig kiterjed arra, hogy ügyfél a szolgáltatótól szolgáltatást igénybe vett-e.

11.3. Ügyfélről harmadik fél számára szolgáltató a szolgáltatás igénybe vételét követően sem szolgáltat semmilyen információt, ez alól kivételt jelent az érintett hozzájárulása.

11.4. A szolgáltató titoktartási kötelezettsége nem vonatkozik arra az esetre, amikor a hatályos jogszabályoknak megfelelően számlát állít ki, és azt az adóhatóságnak továbbítja, valamint egyéb hatósági ellenőrzésre, bírósági eljárásra.

11.5. A titoktartási kötelezettség alóli felmentést a szükséges mértékben az ügyfél által megadottnak kell tekinteni, ha más ügyféllel közösen vesz igénybe szolgáltatást, más ügyfél a hozzájárulásával rendel meg részére szolgáltatást, vagy akaratnyilvánításra képtelen állapotban van, és a szolgáltatás igénybe vétele az ő érdekét szolgálja.

11.6. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha ügyfélre vonatkozó információk a szolgáltató önhibáján kívül, elháríthatatlan külső ok (vis maior), vagy bűncselekmény elkövetése miatt kerülnek ki a birtokából (például az adatokat ellopják).

11.7. Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás igénybe vétele során a szolgáltatóról tudomására jutott minden személyes jellegű, és nem nyilvános információt magántitoknak tekint, és harmadik személy számára soha nem szolgáltatja ki, nyilvánosságra soha nem hozza.

11.8. Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás igénybe vétele során esetlegesen tudomására jutott pénzügyi, gazdasági, üzletviteli, marketing információkat üzleti titokként kezeli, harmadik személy számára soha nem szolgáltatja ki, nyilvánosságra soha nem hozza.

11.9. Ügyfél a magántitok és az üzleti titok megsértéséből származó minden kárért teljes felelősséget vállal.

 

12. Szerzői jogok

 12.1. A 12. pont alkalmazásában ügyfélnek minősül a honlapot használó, illetve a honlap tartalmáról, vagy szolgáltató spirituális tevékenységéről bármilyen módon tudomást szerző természetes személy, függetlenül attól, hogy szolgáltatást igénybe vesz-e szolgáltatótól.

12.2. A honlapon közzétett tartalom a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogi műnek minősül, és szerzői jogi védelem alatt áll.

12.3. A honlapon lévő szellemi alkotások szerzője szolgáltató, Dr. Tenják Tamás egyéni vállalkozó jézusi képességű táltos, aki minden szerzői jogát fenntartja.

12.4. A szerzői jogi védelem vonatkozik a honlap teljes tartalmára, adatbázisára, az ott lévő szövegekre, szavakra, kifejezésekre, szókapcsolatokra, nevekre, képekre, ábrákra, grafikákra, színkódokra, technikákra, domain nevekre, vagy bármely más egyéni, eredeti megoldásra.

12.5. A szerzői jogi védelem kiterjed az ÁSZF, az Adatkezelési tájékoztató, és a honlapon olvasható Felhívás tartalmára is, amik nem minősülnek jogszabálynak.

12.6. A honlapon lévő tartalom a hatályos jogszabályoknak megfelelően került elhelyezésre, és szolgáltató egyéni véleményének tekinthető, amely ismeretterjesztő jellegű, és nem lehet rá hivatkozni, kizárólag magán célra, ismeretszerzésre lehet felhasználni.

12.7. Szolgáltató a honlap teljes tartalmát a meglévő ismeretei, tapasztalatai alapján, saját kútfőből, és személyesen készítette, tudását a médium jogosultsága használatával az Égiektől kapta, soha semmilyen ezoterikus tanfolyamnak nem volt látogatója.

12.8. A honlapon lévő tartalom szerzőjeként kizárólag szolgáltató tüntetheti fel magát, akinek nevét és honlapjának címét a tartalom idézése vagy ismertetése esetén meg kell jelölni.

12.9. A honlapon lévő tartalmat kizárólag szolgáltató jogosult nyilvánosságra hozni, ez a jog azután is kizárólagosan illeti meg szolgáltatót, hogy a honlapról bizonyos tartalmat részben vagy egészben, ideiglenesen vagy véglegesen eltávolít.

12.10. A szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a honlapon lévő tartalom egészének vagy részleteinek bármilyen többszörözése, másolása, sokszorosítása, terjesztése, nyilvános előadása, sugárzása, közvetítése, átdolgozása, fordítása, adatbázisban tárolása.

12.11. A honlapon lévő tartalmat szigorúan tilos és büntetendő a szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül bármilyen mértékben, közvetlenül vagy közvetett módon jövedelemszerzésre vagy jövedelemfokozásra felhasználni.

12.12. Jövedelemszerzésnek minősül különösen a tartalom olyan személyek számára történő kommunikálása, előadása, akik ezért vagy másért ellenszolgáltatást fizetnek (például ezoterikus jellegű szolgáltatás nyújtása, előadás tartása során a honlapon lévő tartalom kommunikálása).

12.13. Jövedelemfokozás célját szolgálja a felhasználás, ha alkalmas arra, hogy a felhasználó vevőkörét vagy látogatottságát növelje (például ezoterikus jellegű szolgáltatást kínáló honlapon történő közzététel abból a célból, hogy a Google kereső a honlapot előrébb sorolja).

12.14. A szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül ügyfél nem állíthatja magáról, hogy a honlapon feltüntetett nevű, illetve kinézetű beavatások, szimbólumok, jelek valamelyikével rendelkezik, ilyennel kezel, ilyet birtokol, ilyet használ, vagy ilyet ad.

 12.15. A szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül ügyfél nem állíthatja magáról, hogy a honlapon feltüntetett táltos vagy sámán gyógyítási technikákat alkalmazza, illetőleg az ott leírt táltos vagy sámán gyógyítást, kezelést, tevékenységet végzi.

 12.16. A szolgáltató szerzői jogát sérti, ha ügyfél az 1.5. alpontban, vagy a honlapon ismertetett, táltos gyógyítás körébe tartozó tevékenység végzését más elnevezéssel, vagy bármely spirituális tevékenység végzését a honlapon olvasható elnevezéssel kommunikálja.

12.17. A szolgáltató szerzői jogát sérti, ha ügyfél a szolgáltató szellemi alkotásához hasonló tartalmat tesz közzé vagy kommunikál, amelyről – a keletkezésének időpontja, és a lényegileg azonos mondanivaló alapján – alaposan feltételezhető, hogy szolgáltató szellemi alkotásának átfogalmazása útján készült.

12.18. Ha jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja, a honlapon lévő tartalomról természetes személy ügyfél egy példányban magán célra másolatot készíthet, a tartalom papír alapon kinyomtatható, illetőleg elektronikus dokumentumként tárolható.

12.19. A szabad felhasználás körében létrehozott papír alapú, vagy elektronikus dokumentum másolat nem terjeszthető, kölcsön adni, vagy tovább küldeni nem szabad.

12.20. A honlapon lévő tartalom a szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nyilvánosan nem adható elő, illetve semmilyen műszaki eszközzel vagy módszerrel nem kommunikálható a nyilvánosság számára.

12.21. A szolgáltató személyhez fűződő jogát sérti művének a becsületére vagy jó hírnevére sérelmes mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, megváltoztatása és a művel kapcsolatos más ilyen jellegű visszaélés.

12.22. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szolgáltató szerzői jogának megsértése szolgáltatónak súlyos vagyoni és nem vagyoni hátrányt okozhat.

12.23. Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a szolgáltató sérelmére bitorlás, szerzői jog megsértése bűncselekményt követ el, szolgáltató mindenképpen feljelentést tesz ellene.

12.24. Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben ellenszolgáltatás fejében ezoterikus jellegű szolgáltatást nyújt, és bizonyíthatóan a szolgáltató által korábban közzétett szellemi alkotással azonos tartalmat sajátjaként tesz közzé vagy kommunikál, büntetendő cselekményt követ el, mert szolgáltató szellemi alkotását vagyoni haszonszerzésre használja fel, ezért szolgáltató feljelentést tesz ellene.

12.25. Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben ellenszolgáltatás fejében ezoterikus jellegű szolgáltatást nyújt, és bizonyíthatóan a szolgáltató által korábban közzétett szellemi alkotáshoz hasonló tartalmat tesz közzé vagy kommunikál, amelyről – a keletkezésének időpontja, és a lényegileg azonos mondanivaló alapján – alaposan feltételezhető, hogy szolgáltató szellemi alkotásának átfogalmazása útján készült, büntetendő cselekményt követ el, mert szolgáltató szellemi alkotását vagyoni haszonszerzésre használja fel, ezért szolgáltató feljelentést tesz ellene.

12.26. A szolgáltató szerzői jogának megsértésével szolgáltatónak okozott vagyoni kárt a polgári jogi felelősség szabályai szerint ügyfél köteles megtéríteni, az ezzel összefüggésben a szolgáltató személyhez fűződő jogainak megsértése esetén pedig sérelemdíjat fizetni.

12.27. Az ügyfél, aki a honlapon közzétett tartalomra vonatkozóan a szolgáltató szerzői jogát bármilyen mértékben bizonyíthatóan megsérti, köteles szolgáltató részére az ÁSZF felróható megszegéséért 15 napon belül külön felhívásra

– alap esetben 1.000.000.- Ft (egymillió forint),

– nagy nyilvánosság előtt történő elkövetés esetén 10.000.000.- Ft (tízmillió forint),

átalány kártérítést (kötbért) megfizetni.

12.28. Amennyiben a szolgáltató szerzői jogát sértő magatartás jogsértő állapot fenntartásában (például eltulajdonított szellemi alkotás folyamatos hozzáférhetővé tételében) nyilvánul meg, a kötbér összege a 12.27. alpontban meghatározott kötbér összegén felül, a jogsértő állapot megszüntetésére történő felhívásban megjelölt határidő utolsó napját követő naptól

– alap esetben 10.000.- Ft / nap (tízezer forint per nap),

– nagy nyilvánosság előtt történő elkövetés esetén 100.000.- Ft / nap (százezer forint per nap),

mindaddig, amíg a jogsértő állapot fennáll.

12.29. A 12.27. és 12.28. alpontban foglalt nagy nyilvánosság előtt történő elkövetés alatt azt kell érteni, ha fennáll annak a lehetősége, hogy a szolgáltató szerzői jogát sértő közlésről, tartalomról nagyobb, előre meg nem határozható számú személy szerez tudomást.

12.30. A kötbér fizetési kötelezettség abban az esetben is létrejön, ha a szolgáltató szerzői jogát sértő magatartás jogsértő állapot fenntartásában (például eltulajdonított szellemi alkotás folyamatos hozzáférhetővé tételében) nyilvánul meg, és a jogsértő állapot az ÁSZF hatályba lépését megelőzően keletkezett, de annak hatályba lépését követően is fennáll, feltéve, hogy szolgáltató a jogsértő ügyfelet az ÁSZF hatályba lépéséről tájékoztatta, és a jogsértő állapot megszüntetésére 15 napos határidő tűzésével felhívta, ami eredménytelenül telt el.

12.31. Ha a szolgáltató szerzői jogát sértő magatartás a szolgáltató szellemi alkotásának internetes honlapon történő közzétételével valósul meg, de a honlap üzemeltetője nem azonos a jogsértő ügyféllel, a 12.28. alpontban meghatározott kötbér fizetési kötelezettség a honlap üzemeltetőjét is terheli, ha őt szolgáltató az ÁSZF rendelkezéseiről tájékoztatta, és a jogsértő állapot megszüntetésére 15 napos határidő tűzésével felhívta, ami eredménytelenül telt el.

12.32. A 12.28. alpontban meghatározott kötbér fizetési kötelezettség a 12.30. alpontban meghatározott honlap üzemeltetőjét akkor is terheli, ha a jogsértő állapot az ÁSZF hatályba lépését megelőzően keletkezett, de annak hatályba lépését követően is fennáll, feltéve, hogy szolgáltató a honlap üzemeltetőjét az ÁSZF hatályba lépéséről tájékoztatta, és a jogsértő állapot megszüntetésére 15 napos határidő tűzésével felhívta, ami eredménytelenül telt el.

12.33. A szolgáltató a jogsértő ügyfelet a jogsértő állapot megszüntetésére 15 napos határidő tűzésével, ügyvéd vagy közjegyző által készített okiratban felhívja, egyúttal a nem teljesítés esetén várható jogkövetkezményekről is tájékoztatja.

12.34. Szolgáltató a szerzői jogát sértő ügyfél által okozott valamennyi, a kötbér összegét meghaladó igazolt kárának megtérítését is követelheti.

 12.35. Fentieken kívül szolgáltató a szerzői jogainak megsértése esetén – az eset körülményeihez képest – a következő polgári jogi igényeket támaszthatja:

– követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását,

– követelheti a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől,

– követelheti, hogy a jogsértő – nyilatkozattal vagy más megfelelő módon – adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak,

– követelheti, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról,

– követelheti a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését,

– követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését.

 12.36. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a 12. pontban leírtak vonatkoznak a honlapon bemutatott „El Morya helytartó” című könyvre, melynek szolgáltató a szerzője.

 

13. Személyiségi jogok

13.1. A 13. pont alkalmazásában ügyfélnek minősül a honlapot használó, illetve a honlap tartalmáról, vagy szolgáltató spirituális tevékenységéről bármilyen módon tudomást szerző természetes személy, függetlenül attól, hogy szolgáltatást igénybe vesz-e szolgáltatótól.

13.2. Ügyfél tudomásul veszi, hogy szolgáltató a táltos tevékenység gyakorlásához szükséges közbizalomra érdemes, a közjó érdekében tevékenykedő, és köztiszteletben álló személy, aki jó hírnevét az egész életén keresztül tanúsított kifogástalan életvitelének köszönheti.

13.3. A szolgáltató személyiségi jogait ügyfél minden körülmények között köteles tiszteletben tartani, és ezek megsértésétől tartózkodni.

 13.4. A szolgáltató személyiségi jogának sérelmét jelenti különösen:

– az élet, a testi épség és az egészség megsértése,
– a személyes szabadság, a magánélet, a magánlakás megsértése,
– a személy hátrányos megkülönböztetése,
a becsület és a jó hírnév megsértése,
– a magántitokhoz és a személyes adatok védelméhez való jog megsértése,
– a névviseléshez való jog megsértése,
– a képmáshoz és a hangfelvételhez való jog megsértése.

13.5. Ügyfél tudomásul veszi, hogy szolgáltató személyiségi jogának, különösen jó hírnevének, becsületének megsértése szolgáltatónak súlyos vagyoni és nem vagyoni hátrányt okozhat.

13.6. Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha szolgáltató sérelmére rágalmazás, becsületsértés bűncselekményt vagy szabálysértést követ el, szolgáltató mindenképpen feljelentést tesz ellene.

13.7. A szolgáltató személyiségi jogainak megsértése esetén szolgáltató sérelemdíjat követelhet az őt ért nem vagyoni sérelemért, és az ezzel összefüggésben a szolgáltatónak okozott vagyoni kárt is köteles ügyfél a polgári jogi felelősség szabályai szerint megtéríteni.

 13.8. Az ügyfél, aki a szolgáltató spirituális tevékenységével összefüggésben bizonyíthatóan olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas a szolgáltató személyiségi jogának (különösen jó hírnevének, becsületének) megsértésére, köteles szolgáltató részére az ÁSZF felróható megszegéséért 15 napon belül külön felhívásra

– alap esetben 1.000.000.- Ft (egymillió forint),
– nagy nyilvánosság előtt történő elkövetés esetén 10.000.000.- Ft (tízmillió forint),
– média szolgáltató által történő elkövetés esetén 100.000.000.- Ft (százmillió forint)
átalány kártérítést (kötbért) megfizetni.

13.9. Amennyiben a szolgáltató személyiségi jogát sértő magatartás jogsértő állapot fenntartásában (például rágalmazó, becsületsértő tartalom folyamatos hozzáférhetővé tételében) nyilvánul meg, a kötbér összege a 13.8. alpontban meghatározott kötbér összegén felül, a jogsértő állapot megszüntetésére történő felhívásban megjelölt határidő utolsó napját követő naptól

– alap esetben 10.000.- Ft / nap (tízezer forint per nap),
– nagy nyilvánosság előtt történő elkövetés esetén 100.000.- Ft / nap (százezer forint per nap),
– média szolgáltató által történő elkövetés esetén 1.000.000.- Ft / nap (egymillió forint per nap)
mindaddig, amíg a jogsértő állapot fennáll.

13.10. A 13.8. és 13.9. alpontban foglalt nagy nyilvánosság előtt történő elkövetés alatt azt kell érteni, ha fennáll annak a lehetősége, hogy a szolgáltató személyiségi jogát sértő közlésről, tartalomról nagyobb, előre meg nem határozható számú személy szerez tudomást.

13.11. A 13.8. és 13.9. alpontban foglalt média szolgáltató alatt olyan szolgáltatót kell érteni, aki a szolgáltató személyiségi jogát sértő közlést, tartalmat rövid idő alatt sok ember számára képes közvetíteni (például sajtótermék, rádió, televízió, internetes hírportál).

13.12. A kötbér fizetési kötelezettség abban az esetben is létrejön, ha a szolgáltató személyiségi jogát sértő magatartás jogsértő állapot fenntartásában (például rágalmazó, becsületsértő tartalom folyamatos hozzáférhetővé tételében) nyilvánul meg, és a jogsértő állapot az ÁSZF hatályba lépését megelőzően keletkezett, de annak hatályba lépését követően is fennáll, feltéve, hogy szolgáltató a jogsértő ügyfelet az ÁSZF hatályba lépéséről tájékoztatta, és a jogsértő állapot megszüntetésére 15 napos határidő tűzésével felhívta, ami eredménytelenül telt el.

13.13. Ha ügyfél a szolgáltató személyiségi jogát a jogsértő tartalom internetes honlapon történő közzétételével sérti meg, de a honlap üzemeltetője nem azonos a jogsértő ügyféllel, a 13.9. alpontban meghatározott kötbér fizetési kötelezettség a honlap üzemeltetőjét is terheli, ha őt szolgáltató az ÁSZF rendelkezéseiről tájékoztatta, és a jogsértő állapot megszüntetésére 15 napos határidő tűzésével felhívta, ami eredménytelenül telt el.

13.14. A 13.9. alpontban meghatározott kötbér fizetési kötelezettség a 13.13. alpontban meghatározott honlap üzemeltetőjét akkor is terheli, ha a jogsértő állapot az ÁSZF hatályba lépését megelőzően keletkezett, de annak hatályba lépését követően is fennáll, feltéve, hogy szolgáltató a honlap üzemeltetőjét az ÁSZF hatályba lépéséről tájékoztatta, és a jogsértő állapot megszüntetésére 15 napos határidő tűzésével felhívta, ami eredménytelenül telt el.

13.15. A szolgáltató a jogsértő ügyfelet a jogsértő állapot megszüntetésére 15 napos határidő tűzésével, ügyvéd vagy közjegyző által készített okiratban felhívja, egyúttal a nem teljesítés esetén várható jogkövetkezményekről is tájékoztatja.

13.16. Szolgáltató a személyiségi jogát sértő ügyfél által okozott valamennyi, a kötbér összegét meghaladó igazolt kárának megtérítését is követelheti.

13.17. Fentieken kívül szolgáltató a személyiségi jogainak megsértése esetén – az eset körülményeihez képest – a következő polgári jogi igényeket támaszthatja:

– a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását,
– a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől,
– azt, hogy a jogsértő adjon megfelelő elégtételt, és ennek biztosítson saját költségén megfelelő nyilvánosságot,
– a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását és a jogsértéssel előállított dolog megsemmisítését vagy jogsértő mivoltától való megfosztását,
– azt, hogy a jogsértő vagy jogutódja a jogsértéssel elért vagyoni előnyt engedje át javára a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint.

13.18. Ügyfél köteles szolgáltató magánszféráját tiszteletben tartani, és tudomásul venni, hogy szolgáltató eltérő megállapodás hiányában kizárólag az 5.5. alpontban meghatározott időben érhető el telefonon.

13.19. Ügyfél minden körülmények között köteles mellőzni azt, hogy szolgáltatóval előre meg nem beszélt időben és módon, rendszeres kapcsolatfelvételt kezdeményez.

13.20. Ügyfél tudomásul veszi, hogy szolgáltató a spirituális tevékenységét „El Morya” felvett néven is folytatja, amely nevet spirituális tevékenység végzése során szolgáltatón kívül más nem használhatja.

13.21. Ügyfél tudomásul veszi, hogy szolgáltató a spirituális tevékenységének végzése során magát a honlapon látható „El Morya” képmásával is ábrázolja, amely képet spirituális tevékenység végzése során szolgáltatón kívül más nem használhatja.

 

14. Egyéb

14.1. A honlap használatával ügyfél az ÁSZF, és az Adatkezelési tájékoztató tartalmát ráutaló magatartással elfogadja, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

14.2. Az ÁSZF megsértése esetén ügyfél nem mentesülhet a felelősség alól arra hivatkozással, hogy annak rendelkezéseit nem ismerte.

14.3. Az ÁSZF ügyfél által történő megszegéséből származó jogok érvényesítésének költsége (ügyvédi, közjegyzői munkadíj) ügyfelet terheli.

14.4. A 14.3. alpontban meghatározott költséget ügyfél külön felhívásra 15 napon belül köteles szolgáltatónak megfizetni.

14.5. Az elháríthatatlan külső ok (vis maior), vagy műszaki hiba miatt bekövetkező károkért, egyéb problémákért szolgáltató felelősséget nem vállal.

14.6. Az ÁSZF rendelkezéseitől szolgáltató az ügyfél kérelmére vagy saját elhatározásából különös méltánylást érdemlő esetben az ügyfél előnyére indokolás nélkül eltérhet.

14.7. Szolgáltató és ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy egymással szemben a jóhiszeműség és tisztesség, a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően járnak el.

14.8. Szolgáltató és ügyfél kötelezettséget vállalnak arra, hogy az ÁSZF megszegéséből eredő jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton rendezik.

14.9. Ennek eredménytelensége esetén a jogvita elbírálására hatáskör szerint kikötik a Nyíregyházi Járásbíróság, vagy a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

14.10. Az ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók.

14.11. A 14.8. alpontban foglalt kötelezettség szolgáltatóra nem vonatkozik abban az esetben, ha ügyfél a szolgáltató sérelmére bizonyíthatóan bűncselekményt követett el.

14.12. Az ÁSZF tartalmát szolgáltató bármikor előzetes értesítés nélkül módosíthatja, ami a közzététel napján lép hatályba.