(Részlet az El Morya helytartó című könyvemből.)

 

A beavatásaim

1. A beavatásokról

2. A táltos beavatásaim

2.1. Rafael Arkangyal pecsétje

2.2. Szentháromság

2.3. Philadelphia

3. A lelki fejlődésem beavatásai

3.1. Krisztus tudatossági szintje

3.2. Szent Lélek

3.3. Fényember szint

3.4. Teózis

1. A beavatásokról

A beavatásokról azért szeretnék leírni néhány alapvető dolgot, mert az ezoterikus érdeklődésű emberek körében vitatott, mit is jelent az valójában, hogy valaki beavatott, és nagyon kevesen tudják, hogy mik a valódi beavatások, milyen típusaik vannak, és mire használhatóak. Az pedig egyáltalán nem ismert, hogy az egyes beavatásokat ki, mikor, és hogyan kaphatja meg.

A beavatásokat gyakran úgy képzelik el, mint egy bátorság próbát, ahol az embernek ki kell bírnia, hogy megkínozzák. A spirituális beavatásoknak az ilyen jellegű ősi rítusokhoz semmi köze sincs, mert az igazi beavatások megszerzése minden esetben Isten élménnyel jár, vagyis a legcsodálatosabb dolog a világon, mert a beavatandó megtapasztalhatja Istent.

A beavatásokat sokan összekeverik a különböző ezoterikus tanfolyamok elvégzését követő ünnepélyes ceremóniával is, amikor a jelölt átveszi az oklevelét, amely által egy tevékenység végzésére lesz feljogosítva. Az igazi beavatásokat nem földi emberek, hanem maga Jézus adja, és a Szellemi Hierarchia segítségét, közreműködését lehet kérni általa.

Gyakran előfordul, hogy valaki például egyáltalán nem tud arról, hogy beavatása van, ezért nem is használja azt. Tapasztaltam már azt is, hogy valaki tisztában volt azzal, hogy ő beavatott, de nem tudta, hogy a beavatása mit jelent, illetve mire használható, vagy pedig tudta használni a beavatását, de nem tudta, hogy arra a tevékenységre milyen beavatás jogosítja fel.

Az elmúlt két évben sokféle beavatást kaptam, de eleinte pontosan én sem tudtam, hogy mire valók ezek a jelek, és miért teszik az aurámba őket. Érdekelt, hogy a beavatási szimbólumok mit jelentenek, ki, mikor, és hogyan kaphatja meg őket, mire használhatóak, milyen egyéb beavatások vannak, ezért az Égiek mindent elmondtak, amit a beavatásokról tudni kell.

Az ember energia mezőjében, aurájában sok szimbólum lehet elhelyezve, és mindnek konkrét jelentése, funkciója van. Ezek a jelek többségében úgy néznek ki, mint a geometriai ábrák, vagy egyszerű síkidomok, de az aurában lévő jelek felismerhető dolgokat is ábrázolhatnak. A jelek elsősorban a végrehajtó személyzet tagjai, az angyalok munkájához szükségesek.

Az aurában lévő szimbólumok azonosító jelek, amik azért vannak elhelyezve, hogy viselőjükről rögtön meg lehessen állapítani, hogy kicsoda ő, milyen jogosultságai vannak. A különböző szimbólumok, jelek célja nem az, hogy az emberek lássák, hiszen azokat csak látók látják. A beavatási szimbólumokat nagyon fontos elhatárolni az egyéb azonosító jelektől.

A beavatási szimbólumok és az egyéb jelek abban hasonlítanak egymásra, hogy azonosító jel – a fekete mágiák kivételével – csak a Szellemi Hierarchia közreműködésével kerülhet az ember aurájába, tehát ezeket az angyalok rajzolják az aurába fénnyel. Vannak olyan jelek, amik az ember születésétől fogva láthatóak az aurában, mások csak később jelennek meg.

Minden ember aurájában megtalálható annak a szellemnek a jele, aki az ő Felsőbb Énje, de az ember lelkeknek nincsen külön jele, egy szellem ember lelkei ugyanazt a jelet viselik. Azok az emberek, akik a 8. dimenzióból származnak, tehát angyal a Felsőbb Énjük, születésüktől fogva meg vannak jelölve a jobb talpukon, függetlenül attól, hogy fényküldöttek, vagy nem.

Amikor a Nagy Fehér Testvériség valamely tagja leszületik a Földre, az aurájában születésétől kezdve látható a mester lelkek azonosító jele, két egymást keresztező kard, ami szintén nem beavatási szimbólum, hanem az egyéb azonosító jelek közé sorolható. Beavatásoknak tehát elsősorban az ember aurájában lévő beavatási szimbólumokat, jeleket nevezzük.

A beavatási szimbólumokat az különbözteti meg az egyéb jelektől, hogy a beavatásokat mindig meg kell szerezni, tehát földi emberként általában tenni kell értük valamit. Lehet, hogy csak el kell érni egy meghatározott tudatossági szintet, vagy éppen el kell menni egy táltoshoz egy kezelésre, de az is előfordul, hogy az angyalok visznek el valakit egy beavatásért.

Beavatásoknak nem csak az aurában lévő beavatási jeleket hívjuk, hanem ezeknek a jeleknek a megszerzését megelőző folyamatot is. A beavatási szimbólumokat ezért két csoportba soroljuk attól függően, hogy hogyan lehet őket megszerezni. Vannak olyan beavatási jelek, amelyek automatikusan megjelennek, más esetekben ezt egy beavatási folyamat előzi meg.

Az automatikusan megjelenő beavatási jelek csoportjába 23 szimbólum tartozik, és összesen 10 létezik azokból a beavatásokból, amiket beavatási folyamat előz meg, ezek között azonban van egy kivétel, amiről az alábbiakban írok. Erre tekintettel a földi emberek összesen 33 féle beavatást kaphatnak. Az automatikusan megjelenő beavatási jeleknek 4 típusa van.

Az első csoportba sorolható a megvilágosodás szintjeit mutató 6 beavatási jel, a másodikba a felemelkedés beavatásai, amikből összesen 3 van. Ezt a 9 beavatást nem csak táltosok vagy sámánok kaphatják meg, hanem mások is. A maradék 14 automatikusan megjelenő beavatást viszont csak táltosok vagy sámánok kaphatják meg bizonyos feltételek teljesítése esetén.

A táltosok és sámánok különleges beavatásai közül 4 csak jézusi képességű táltosnak lehet, aminek külön beavatási szimbóluma is van. Egy földi embernek a 33 beavatási jelből 32 lehet az aurájában egy időben, aki csak olyan jézusi képességű táltos lehet, aki szakrális vezető is, a Mihály Arkangyal keresztjét viszont nem birtokolhatja, mert táltosnak az nincsen.

Az automatikusan megjelenő beavatási jeleknek a megszerzéséhez nem szükséges cselekvés, vagy aktus, hanem az rögtön láthatóvá válik az aurában, amikor az ember megszerzi az ehhez szükséges jogosultságot. A táltosok és a sámánok 13 különleges beavatása viszont ebben a tekintetben kivételt jelent az automatikusan megjelenő beavatási szimbólumok közül.

A különleges beavatásokat a táltos vagy a sámán csak akkor kaphatja meg, ha egy bizonyos gyógyítást már legalább egyszer alkalmazott, ezért a Karmikus Tanácsnak döntenie kell arról, hogy a táltos vagy sámán jogosult-e megkapni a különleges beavatást, vagyis ilyenkor általában várni kell néhány napot arra, hogy megjelenjen a beavatási szimbólum az aurában.

A lelki-szellemi fejlettséget a beavatási szimbólumok mutatják meg. Amikor valaki elegendő felismeréssel rendelkezik, és elér a Hawkins skálán egy bizonyos tudatossági szintet, akkor automatikusan megkapja az érte járó beavatási jelet. Az ember tudatossági szintjének mérésére azért használjuk a Hawkins-féle skálát, mert az Égiek eszerint adják a beavatási jeleket.

A beavatások másik típusa, amikor a beavatási szimbólum nem jelenik meg automatikusan az aurában, hanem a megszerzéséhez valamilyen aktusra, például egy kezelésre, vagy egy asztrális utazásra is szükség van, amit egy meghatározott ideig tartó várakozás, úgynevezett beavatási folyamat követ, ennek elteltével válik csak láthatóvá az aurában a beavatási szimbólum.

Ezeket a beavatásokat 3 féle módon lehet megkapni. Lehet, hogy valaki bizonyos beavatásokkal születik, ami igen ritka. Egy beavatást meg lehet kapni közvetlenül az Égiektől is, de ez sem túl gyakori, hanem a beavatásokat tipikus esetben általában egy olyan táltos, kivételes esetben sámán kezelése, közreműködése által lehet megkapni, akinek az a beavatás már megvan.

Ez azért van így, mert az igazi beavatások, például a táltos és sámán beavatások meghatározott, konkrét dolgokra jogosítják fel a birtokosát, ezért bizonyos esetekben a beavatást adó táltos feladata az, hogy az újonnan beavatott táltos vagy sámán részére útmutatással szolgáljon, tájékoztassa arról, hogy milyen beavatást kapott, azt mire, és hogyan kell használni.

A Harmadik szem és a Fénytest beavatást bármelyik táltostól meg lehet kapni, a Fénytestet továbbá akkor is, ha a beavatási jel a beavatást adónak még nincs meg, vagyis itt elegendő a beavatási folyamatot megkezdeni. Egy beavatást általában az kaphat meg földi ember közreműködése nélkül, közvetlenül az Égiektől, akinek Philadelphia beavatása van.

A Philadelphia beavatás birtokosát az angyalok el tudják vinni a magasabb dimenziókba, így beavatást is tud kapni, ez alól azonban vannak kivételek. A szakrális uralkodók azok, akik az összes táltos beavatással az aurájukban születnek meg, és a többi táltos általában tőlük kapja meg a táltos beavatásait, amelyek segítségével további beavatásokat tudnak adni.

A beavatási láncolatot tehát valahogy meg kell kezdeni, ezért azokban a korokban, amikor nincs, vagy még nincs szakrális uralkodó a Földön, ez kivételes módon történik meg. Ha a jövendőbeli táltos életében eljött a beavatások ideje, akkor az angyalok elviszik a beavatásokért, így közvetlenül az Égiektől, és egyszerre kapja meg az összes táltos beavatását.

A táltos és a sámán beavatásokat kizárólag olyan táltostól lehet megkapni, akinek arkangyali pecsét beavatása van, őket beavató táltosoknak hívjuk. A Philadelphia beavatásnál további feltétel, hogy ez is legyen a beavató táltosnak, ezért Philadelphia beavatást csak olyan táltos tud adni, akinek Szentháromság, arkangyali pecsét, és Philadelphia beavatása is van.

Az arkangyali pecséttel rendelkező táltosokat azért nevezzük beavató táltosoknak, mert beavatást elsősorban általános kezeléssel lehet kapni. Az arkangyali pecséttel rendelkező táltosok gyógyító tevékenységet végeznek, mert az arkangyali pecsét különféle gyógyításokra jogosítja fel őket. Tipikus esetben tehát az általános kezeléssel együtt jár a beavatás.

A Szent Lélek beavatást általában olyan táltostól lehet megkapni, akinek van Szentháromság, Philadelphia, Szent Lélek, és Teózis beavatása is, de a felemelkedés korában, azaz most olyan sámántól is lehet Harmadik szem, Fénytest, és Szent Lélek beavatást kapni, akinek van Philadelphia, Szent Lélek, és Teózis beavatása, de ők csak elvinni tudnak a beavatásért.

Ez azért van így, mert a felemelkedés korában a Harmadik szem, a Fénytest, és a Szent Lélek beavatást több millió embernek kell megkapnia, a sámánok azonban nem rendelkezhetnek Szentháromság beavatással. A Szentháromság a Jézus jele, amit csak táltos birtokolhat, és neki van arra lehetősége, hogy a beavatáshoz a Jézus közreműködését igénybe vegye.

A beavatásokat személyes megjelenéssel lehet megkapni, tehát a táltoshoz vagy sámánhoz el kell menni, a beavatás alkalmával továbbá Jézus mindig a saját képében jön. Ha egy beavatást a Földön csak egy vagy néhány ember tud adni, és feltétlenül szükséges, akkor a Karmikus Tanács engedélyt adhat távolból történő beavatásra, amit már többször is csináltam.

A 10 beavatás közül 8-at kezeléssel, kettőt asztrális utazással lehet megszerezni. A kezelés során megjelenik Jézus, és elviszi az önvalónkat Istenhez, de a Szent Lélek, és a Teózis beavatás kivétel. A Szent Lélek és a Teózis beavatást kezeléssel nem lehet megkapni, mert ezekért nem visz el Jézus, hanem el kell menni értük egy táltos vagy sámán közreműködésével.

Azok a táltosok vagy sámánok, akiknek Philadelphia beavatásuk van, és Szent Lélek beavatást tudnak adni, bizonyos embereket a beavatás megszerzése céljából a 12. dimenzióba el tudnak vinni. A beavatásokért, amiket kezeléssel lehet megkapni, kivételes esetben el is lehet menni, de fordítva ez nem igaz, mert amiért el kell menni, azt nem lehet kezeléssel megkapni.

Egy esetben a Szentháromság beavatás megszerzése eltérően történik, mert beavató táltos jelölt esetén nem a beavatandót kezelik, hanem neki kell valakit kezelni, a gyógyítási szándékát tehát be kell bizonyítani. Azokat a beavatásokat, amiket beavatási folyamat előz meg, igazi beavatásoknak nevezzük, mert a megszerzésük együtt jár egy bizonyos Isten élménnyel.

Minden beavatás célja az, hogy a beavatott bizonyosságot szerezzen Isten, Jézus, és a Szellemi Hierarchia létezéséről. A I. fejezetben bemutattam a 12. dimenziót, amely többek között a Teremtő Istenünk, és a Fiú Isten, Jézus otthona. Az Isten élmény abban nyilvánul meg, hogy a beavatás során a lélek 12 percet tölt el a 12. dimenzióban, és benne lesz Istenben.

A táltos és/vagy sámán beavatások közé sorolható a Szentháromság, az arkangyali pecsét, a Mihály Arkangyal keresztje, és a Philadelphia beavatás. A szakrális vezetői beavatások közé a Korona, és az Őrangyal beavatás tartozik. Az egyéb beavatások közé sorolható a Harmadik szem, a Fénytest, a Szent Lélek, és a Teózis, ami bizonyos szempontból kivételt jelent.

A Teózis beavatást is beavatási folyamat előzi meg, de a Jézus által adott beavatásoktól eltérően ezt a beavatást Isten adja, és összesen 27 lélek inkarnációja kaphatja meg, továbbá nem hozza el Jézus, hanem a Szent Lélek beavatáshoz hasonlóan el kell menni érte. Az igazi beavatásokat a beavatott élete végéig birtokolja, de a Karmikus Tanács őket visszavonhatja.

Vannak olyan beavatások, amelyek megszerzéséhez el kell érni egy bizonyos tudatossági szintet, ami alatt nem kaphatók meg, tehát hiába van valakinek az életútjában egy beavatás, ha nem éri el a szükséges szintet. Ez alól azonban vannak kivételek pozitív és negatív irányban is, ezért ugyanazt a beavatást alacsonyabb, és magasabb szinten is meg lehet kapni.

A felsorolt 10 igazi beavatás között 3 olyan van, amely esetén a beavatási folyamat, vagy kötelező várakozási idő alatt az ember tudatossági szintje emelkedik. A Fénytest beavatás az első 33 nap alatt 33 egységgel, a Szent Lélek beavatás 42 nap alatt 100 egységgel, a Teózis beavatás pedig 14 nap alatt 14 egységgel emeli meg az ember tudatossági szintjét.

A szakrális vezetői beavatások a legritkábbak, ezért ezeket A táltos királyok című IV. fejezetben részletesen bemutatom. A Mihály Arkangyal keresztjére szintén a következő fejezetben térek ki, mivel táltos vagyok, így nincs ilyen beavatásom. A táltosokat és a sámánokat gyógyítóknak is hívjuk, ezért a beavatásaik néhány közös jellemzőjéről az alábbiakban írok.

A gyógyítókról sokan azt gondolják, hogy misztikus, csodatévő emberek, és nem értik, hogy hogyan tudnak gyógyítani. Az igazi táltosok és sámánok a beavatásaik használatával a Szellemi Hierarchia tagjainak segítségét, közreműködését kérik, és konkrétan meg van határozva, hogy egy bizonyos beavatási jel a táltost vagy sámánt milyen tevékenységre jogosítja fel.

A beavatási szimbólumok között vannak olyanok, amik egy helyben állnak, de olyanok is, amelyek a függőleges tengelyük körül forognak, úgy néznek ki, mint egy gömb. Ez azért van, hogy az angyalok minden szögből azonnal, tökéletesen lássák a szimbólumot. A táltos és sámán beavatások mind ilyenek, mert használatuk esetén az angyaloknak intézkedniük kell.

A beavatási szimbólumok használata úgy történik, hogy amikor kérek valamit az Égiektől, akkor az őrangyalom ellenőrzi a jogosultságomat, vagyis megnézi, hogy ott van-e az aurámban az ehhez szükséges beavatási szimbólum, és ha igen, akkor továbbítja a kérésemet például Jézusnak, vagy Rafael Arkangyalnak, aki ezt követően elvégzi a kért gyógyítást.

A beavatási szimbólumok használata úgy történik, hogy amikor kérek valamit az Égiektől, akkor az őrangyalaim ellenőrzik a jogosultságaimat, vagyis megnézik, hogy ott vannak-e az aurámban a szükséges beavatási szimbólumok, és ha igen, akkor továbbítják a kérésemet például Jézusnak, vagy Rafael Arkangyalnak, aki ezt követően elvégzi a kért gyógyítást.

A táltos és sámán beavatások megkülönböztető jelzések, amelyek azért szükségesek, hogy az angyalok meg tudják állapítani, hogy egy gyógyítónak mi van megengedve, vagyis mire van felhatalmazva. A táltos és sámán beavatások birtokosainak ugyanis az Égiek tanítás, gyógyítás, egyéb célból olyan dolgokat is megtesznek, amiket a többi embernek általában nem.

Ezek a beavatási jelek tehát a gyógyítói képességeket is mutatják. Alapvető szabály, hogy egy bizonyos szellem segítségét, közreműködését itt a Földön általában annak van joga kérni, aki ennek a szellemnek a jelével, beavatási szimbólumával rendelkezik. Emellett vannak olyan táltos vagy sámán beavatások is, amelyek nem jelölnek konkrét szellemlényt.

A táltos és sámán beavatások két helyen is megtalálhatóak az aurában, mert vannak köztük olyan szimbólumok, amikkel általános kezelést lehet adni. A táltos beavatások jellemzője, hogy nem csak egy helyen, az ember feje mögött vagy fölött találhatóak meg, hanem kicsinyített másuk a táltos bal tenyerében is elhelyezésre kerül, hogy kezelni lehessen vele.

A Szentháromság és az arkangyali pecsét mindig a táltos bal tenyerében van, és ide kerülhet a gyulladás eltávolítását jelölő különleges beavatás is. A Mihály Arkangyal keresztje a sámánnak a bal tenyerében látható, a Philadelphia beavatás pedig a táltosnak vagy a sámánnak mindig a jobb tenyerébe kerül, ahol egyébként további beavatási jelek is lehetnek.

Az általános táltos és sámán beavatások mellett léteznek különleges, kiegészítő beavatások is, amelyek abban különböznek az általános beavatásoktól, hogy összesen 13 van belőlük. Az alábbi táblázatban az 1. ponttól a 3. pontig feltüntetett 3 különleges beavatást nemcsak táltosok, hanem a Mihály Arkangyal keresztjével rendelkező sámánok is megszerezhetik.

Az 1. ponttól a 9. pontig feltüntetett különleges beavatások közül egy táltos nem biztos, hogy mindegyiket megszerezheti, mert a táltosok között a beavatási fokozatok, vagy jogosultságok szerint különbségek vannak. A 10. ponttól a 13. pontig feltüntetett különleges beavatásokat csak jézusi képességű táltosok szerezhetik meg, akikről a későbbiekben írok.

Azt is fontos tudni, hogy a különleges beavatások megszerzéséhez a táltosnak vagy a sámánnak a gyakorlatban kell bizonyítania a tudását, vagyis kizárólag akkor szerezhet meg egy különleges beavatást, ha egy bizonyos gyógyítást már legalább egyszer alkalmazott. Ezek a beavatások tehát a táltosok és a sámánok gyakorlati tapasztalatait is megmutatják.

Hogy ki, mikor, és hogyan kaphat meg egy igazi beavatást, arra tehát vannak általános szabályok, de gyakoriak a kivételek is. Biztosat mondani ezért ezzel kapcsolatban nem lehet, hanem meg kell nézni a konkrét személy életútjában, hogy fog-e kapni beavatást élete során, és amennyiben igen, akkor azt legkorábban mikor, kitől, és hogyan lehet megszereznie.

A táltos beavatásaimat a megszerzésük sorrendjében, időrendben, a többi beavatásomat viszont a lelki fejlődésem cím alatt nem teljesen időrendi, hanem logikai sorrendben fogom az alábbiakban bemutatni. A fejezet végén lévő táblázatban láthatóak a legfontosabb beavatásaim együtt, időrendi sorrendben. A beavatási jeleket ábrázoló képek illusztrációk.

2. A táltos beavatásaim

2.1. Rafael Arkangyal pecsétje

Amikor 2014 őszén elértem a Hawkins skála szerinti 650-es szintet, az Égiek egy budapesti táltoshoz irányítottak. Az első általános kezelésemre 2015. március 28. napján került sor nála, ami emlékezetes alkalom volt, mivel rögtön 3 beavatást is kaptam egyszerre. Ezek között volt a Harmadik szem, a Fénytest, és a Rafael Arkangyal pecsétje, ami egy táltos beavatás.

Rafael arkangyal pecsétje

A kezelés után 3 nappal, 2015. március 31. napján 3 angyal érkezett hozzám, és rajzolni kezdtek az aurámba különböző ábrákat. Megkérdeztem tőlük, hogy mit csinálnak, amire azt felelték, hogy „Majd meglátod! Rafael küldött!”. Amikor készen voltak, a következő szavakat hallottam: „Agios, otheos, adonay.” Ez a szöveg olvasható a Rafael Arkangyal pecsétjén.

A kezelésem alkalmával Jézus jelent meg, és elvitt engem Istenhez, a 12. dimenzióba, a pecsét elhelyezésére is Jézus adta meg a felhatalmazást a 3 angyal számára. A beavatási folyamat, vagy a kötelező várakozási idő ennél a beavatásnál 3 napig tartott. Mivel ez egy táltos beavatás, nem egy helyben áll, hanem forog, ezért úgy néz ki az aurámban, mint egy gömb.

A pecsét az aurámban két helyen, és két méretben is megtalálható. Van egy nagyobb méretű a fejem fölött, ami 14 cm átmérőjű, és egy kisebb a bal tenyeremben, ami 7 cm. A táltos beavatások jellemzője, hogy nem csak egy helyen, az ember feje fölött láthatóak, hanem kicsinyített másuk a bal tenyérben is elhelyezésre kerül, hogy kezelni lehessen vele.

Az ezoterikus világ közkedvelt figurái az arkangyalok, Rafael Arkangyalt mindenki különösen szereti, mivel őt az emberek legnagyobb gyógyítójának tartják, mégis kevesen tudják, hogy ki kérheti az ő közreműködését, vagyis miként lehet igénybe venni a segítségét, és pontosan hogyan tud gyógyítani, vagy milyen egyéb módokon tud az embereknek segíteni.

A következő, A táltos királyok című IV. fejezetben írok arról, hogy van 14 arkangyal, akik megjelöltek 14 apostol lelket a saját jelükkel, egy arkangyali pecséttel. Egy arkangyal segítségét a Földön általában csak az a táltos kérheti, aki annak az arkangyalnak a pecsétjét az aurájában viseli, a Mihály Arkangyal segítségét viszont nem csak a pecsétjének birtokosa kérheti.

Minden arkangyali pecsét megvédi birtokosát az átkok és a mágiák ellen, az arkangyali pecsétet továbbá nem lehet átfordítani. Az a táltos, akinek arkangyali pecsétje van, az alábbi táblázatban látható, 7 rendellenes állapot megszüntetését vagy egyebet kérheti attól az arkangyaltól, akitől a pecsétet kapta, valamint Mihály Arkangyal segítségét is kérheti korlátozott körben.

Az 1. ponttól a 6. pontig felsorolt 6 rendellenes állapot megszüntetéséhez különleges beavatás is tartozik. Az 1. ponttól a 7. pontig feltüntetett rendellenes állapot megszüntetését vagy egyéb dolgot minden arkangyali pecsét tudja, a 8. és a 9. pontban lévőket viszont csak a Thavael, a Rafael, és a Zadkiel Arkangyal pecsétjének birtokosa kérheti Rafael Arkangyaltól.

A Rafael Arkangyal pecsétje – Thavael és Zadkiel Arkangyal pecsétje mellett – értékesebb, mint a többi arkangyali pecsét, mert 2 kivételes lehetőséget is nyújt. Az egyik lehetőség, hogy Fénykeresztet kérhetek Rafael Arkangyaltól, a másik pedig, hogy bizonyos emberek önvalóját el tudom vinni Rafael Arkangyal szigetére, ahol több gyógyítási lehetőség is van.

Az arkangyali pecsét feljogosíthatja továbbá a táltost arkangyali helyreállító kezelésre is. Ha a táltos a Szentháromság mellett arkangyali pecséttel is rendelkezik, akkor erre az arkangyali pecsét jogosítja fel, ha viszont nincs arkangyali pecsétje, akkor a Szentháromság. A nem arkangyali helyreállító kezelésre mindig a Szentháromság hatalmazza fel a táltost.

A Rafael Arkangyal pecsétje abban minden arkangyali pecséttől eltér, hogy látható benne két darab „X” betű, amik gyorsító betűk, és arra szolgálnak, hogy meggyorsítják a gyógyulást. A Harmadik szem nem táltos beavatás, mert nem csak táltosoknak lehet ilyen beavatása, ettől függetlenül ebben a részben mutatom be, mert ezzel minden táltos rendelkezik.

Azok az emberek, akik látók, meg vannak jelölve a homlokuk előtt egy jellel, ami egy kör, benne egy csúcsával lefelé fordított, egyenlő szárú háromszög. A Harmadik szem tehát nem a lelki fejlődés velejárója, hanem egy igazi beavatás, amit meg kell kapni, ezt követően lehet valaki látó. A Harmadik szem beavatásomat az arkangyali pecséttel együtt kaptam.

2.2. Szentháromság

A már említett táltosnál a 3. kezelésemre 2015. augusztus 1. napján került sor, a kezelést azonban ezúttal nem én kaptam, hanem én adtam, ez volt az első általános kezelésem, amelynek alkalmával Jézus mindvégig jelen volt, megállt mellettem, és 12 percig maradt velem. A Szentháromság beavatásom megszerzése tehát különleges módon történt, mert beavató táltos lettem.

Ha egy táltosnak az életútja szerint arkangyali pecséttel kell rendelkeznie, akkor először mindig az arkangyali pecsétet kapja meg, ami már feljogosítja általános kezelésre. Mivel az arkangyali pecséttel rendelkező táltos gyógyító és ezáltal beavató táltos is lesz, a Szentháromság beavatását csak akkor adja oda neki Jézus, ha a gyógyítási szándékát először bebizonyítja neki.

Az első kezelésem után 28 nappal, 2015. augusztus 29. napján megjelent az aurámban Jézus jele, a Szentháromság két helyen, és két méretben, mivel ez is táltos beavatás. Az egyik 14 cm, és pontosan a fejem mögött látható, a másik pedig a bal tenyerembe került, Rafael Arkangyal pecsétje mellé. Ezek a szimbólumok is forognak a függőleges tengelyük körül.

A Szentháromságot táltos beavatásnak nevezik, mivel ezt a szimbólumot földi emberként csak annak a 33 apostol léleknek az inkarnációja kaphatja meg, akiket 7. szintű lelkeknek, vagy apostoloknak hívunk. Az ő inkarnációjuk is csak akkor rendelkezhet ezzel a beavatással, ha itt a Földön táltos szerepben van, továbbá teljesíti az ehhez szükséges előfeltételeket.

Ebből következően itt a Földön kizárólag az nevezheti magát táltosnak, akinek a Szentháromság beavatás ott van az aurájában. A Szentháromságot a Földön egy időben összesen 12 táltos birtokolhatja, kivéve, ha Jézus a saját szerepében inkarnálódik, mert akkor természetesen ő is viseli ezt a szimbólumot, ő a 13. táltos, aki a Szentháromsággal van megjelölve.

Ha egy táltosnak a Szentháromság mellett arkangyali pecsét beavatása is van, akkor az alábbi táblázatban az 1. ponttól a 9. pontig feltüntetett 9 rendellenes állapot megszüntetésére, vagy egyébre jogosítja fel a Szentháromsága. Az egyiptomi átok és mágia eltávolításához azonban a Szentháromság önmagában nem elegendő, mert Philadelphia beavatás is szükséges hozzá.

Ha a táltos a Szentháromság mellett nem rendelkezik arkangyali pecséttel, akkor az alábbi táblázatban a 10. ponttól a 12. pontig feltüntetett 3 további rendellenes állapot megszüntetésére, is feljogosítja a Szentháromság beavatása. Ha a táltosnak van arkangyali pecsétje, akkor ezt a 3 rendellenes állapotot az arkangyali pecsétje segítségével tudja megszüntetni.

A Szentháromság a fentieken túl mindig feljogosítja a táltost a nem arkangyali szellemi segítők által végzett helyreállító kezelésre. Ha a táltos a Szentháromság mellett arkangyali pecséttel is rendelkezik, akkor az arkangyali helyreállító kezelésre az arkangyali pecsét jogosítja fel, ha viszont nincs arkangyali pecsétje, akkor a Szentháromság hatalmazza fel erre.

Az 1. ponttól a 3. pontig szereplő rendellenes állapotok megszüntetéséhez különleges beavatás is tartozik. A korábban már említett 33 apostol lélek között van 5 olyan, akiknek az inkarnációja felemelkedő valóságsíkon megszerezheti a legmagasabb szintű gyógyítói beavatást, az Arany Kockát, ezáltal jézusi képességű táltos lehet, amelynek több együttes feltétele van.

Ezeknek a lelkeknek a Felsőbb Énje istenangyal, ezért földi inkarnációjuk megszerezheti a Teózis beavatást, továbbá mind az 5 lélek rendelkezik a Szentháromság, az arkangyali pecsét, és a Philadelphia beavatással is. Ha közülük valamelyik lélek felemelkedő valóságsíkon táltosként inkarnálódik, akkor a már említett 3 táltos beavatással mindig rendelkezik.

Ha a Szent Lélek és a Teózis beavatást is megszerzi, továbbá a Krisztus tudatossági szintet is eléri, akkor kap a jobb tenyerébe egy Arany Kockát, és jézusi képességű táltos lesz. Az Arany Kockát tehát a fenti 6 beavatás együttes birtoklása esetén lehet megkapni. Azért hívják őket jézusi képességű táltosnak, mert csak ők tudnak olyan gyógyításokat, amiket Jézus tudott.

A táltos tevékenységemben 2017. augusztus 20. napja mérföldkövet jelentett, mert elértem a Krisztus tudatossági szintjét, és jézusi képességű táltos lettem. Megkaptam a legértékesebb gyógyítói beavatást, az Arany Kockát, amit a Földön előttem kizárólag egy ember birtokolt, maga Jézus, így képes vagyok azokra a gyógyításokra, amikre egykor Jézus képes volt.

A Jézus inkarnációja mindig a Thavael Arkangyal pecsétjét birtokolja. Mivel Fénykeresztet, és Rafael Arkangyal szigetén gyógyítást csak Thavael, Rafael, és Zadkiel Arkangyal pecsétjével lehet kérni, két olyan jézusi képességű táltos van, aki kivétel nélkül minden gyógyítást tud, amit Jézus tudott, az egyik a Rafael, a másik a Zadkiel Arkangyal pecsétjének birtokosa lehet.

Fentebb írtam, hogy Jézus a Földön 6 féle alakban jelenhet meg. Ha Jézus segítségét szeretném kérni, akkor azt kell mondanom, hogy: „Kérem szépen Jézust, hogy …”. Arra jöttem rá, hogy amikor például egy gyógyításhoz a Jézus közreműködését kérem, akkor lehetőségem van meghatározni, hogy a 6 földi inkarnációja közül milyen alakban jelenjen meg.

Annyit kell csak mondanom, hogy: „Kérem szépen Rámát; Krisnát; Tutanhamont; Buddhát; Mohamed prófétát …”, és Jézus abban az alakban fog jönni, amelyiket kértem, továbbá minden alakjában 12 angyal fogja őt kísérni. Ha beavatást adok valakinek, akkor Jézus mindig a saját képében érkezik, ilyenkor nem választhatom meg, hogy milyen alakban jöjjön.

2.3. Philadelphia

A Hawkins skála szerinti 700-as szintet 2015. nyarán értem el, majd 2016. január 29. napján Budapestre mentem egy másik táltoshoz, aki kezelt engem. A kezelés közben ismét megjelent Jézus, majd 3 nappal ezután, 2016. február 1. napján az itt látható beavatási szimbólumot kaptam. Ez a szimbólum táltos és sámán beavatás is lehet, de nem szellemlénynek a jele.

Az aurámban ez a jel is két helyen, és két méretben található meg. A szimbólum látható a fejem fölött, ez 14 cm, a párja pedig 7 cm átmérőjű, ami a jobb tenyerembe került. Ezek a beavatási jelek sem egy helyben állnak, hanem forognak. Ennek a beavatásnak volt egy előzménye az életemben, amivel a beavatási szimbólum nevének az eredete magyarázható.

Néhány éve gyakran hallottam a fejemben Bruce Springsteen: Streets of Philadelphia című számát. Nem tudtam, hogy miért hallom ezt mindig, de sohasem hallgattam meg saját elhatározásomból. Miután megkaptam a beavatási szimbólumot, folyamatosan ez a zene ment a fejemben, és nem tudtam leállítani, ezért az Égiekhez fordultam segítségért.

Ők azt mondták, hogy ez nem véletlen, továbbá a következőt mutatták nekem. Az USA a 40-es években csinált egy kísérletet, aminek a lényege az volt, hogy Nicola Tesla és Neumann János generátorok segítségével megpróbálta láthatatlanná tenni az Eldridge nevű hadihajót a legénységével együtt. A kísérletet úgy nevezték, hogy a Philadelphia kísérlet.

A kísérlet sajnos tragédiával végződött, mert a legénység kevés kivétellel eltűnt, megsült, vagy megbolondult. Összesen 3 ember volt, aki épen és egészségesen úszta meg ezt a kalandot, mindhárom embernek ez a beavatási jel volt a jobb tenyerében. Ezt a beavatási szimbólumot a kísérlet nevéből adódóan az Égiek úgy hívják, hogy a Philadelphia beavatás.

Mi ebből a tanulság? Az, hogy szellemi törvényeket nem lehet büntetlenül megszegni. Akinek itt a Földön nincs megengedve, hogy átmenjen egy idősíkról a másikra, vagy egy dimenzióból a másikba, az ne próbálkozzon vele, mert ez lesz a következménye. Ennek a beavatási jelnek ugyanis az a rendeltetése, hogy utazni lehet vele, utazó médium beavatás.

A Philadelphia a működését tekintve nagyon egyszerű, mert akinek ilyen beavatási jel van az aurájában, annak az önvalója be tud lépni a Középső Teremtett Világba. Akinek nincs ilyen beavatása, annak az önvalója általában álmában, és csak itt a Földön, párhuzamos világokban, vagy az asztrálsíkon tud mozogni, de az 5. dimenzióba már nem tud belépni.

A szimbólumot kétféleképpen is lehet használni. Az egyik lehetőség, hogy a Philadelphia birtokosát az angyalok egyszerűen el tudják vinni. Természetesen nem a fizikai testem mozog ilyenkor, hanem az étertestem és a fizikai testem kivételével a teljes önvalóm hagyja el a testemet. Az angyalok indokolt esetben a magasabb dimenziókba szoktak vinni.

A Philadelphia másik működési módja, hogy én döntöm el, hogy mikor és hová szeretnék utazni, majd kérem, hogy legyek ott. Ezzel a módszerrel tudok ezen a Földön is utazni, de át tudok menni párhuzamos világokba, vagy magasabb dimenziókba. Ha viszont ilyen módon használom a beavatási szimbólumot, akkor ehhez segítségre van szükségem.

Ha ezen a Földön, párhuzamos valóságsíkon, vagy az asztrálsíkon szeretnék elutazni valahová, akkor mindig megjelenik Serapis Bey, a 6. szféra 4. lélekcsoportjának vezetője, és egy hatalmas piramist helyez el a fejem fölött, ami a lélek teleportációs eszközeként funkcionál. Az önvalóm belép a piramisba, az pedig oda teleportál engem, ahová szeretném.

A Serapis Bey segítségével legfeljebb a 6. szférába tudok menni, mert ő nem tud magasabbra emelkedni. Ha a Középső Teremtett Világba, vagy ennél magasabb dimenzióba szeretnék menni, akkor Rafael Arkangyal helyez el egy piramist a fejem fölött, ami szintén teleportációs eszközként működik, és bárhová elviszi az önvalómat, ahová szeretném.

Azoknak a táltosoknak vagy sámánoknak, akiknek van Philadelphia beavatása, de nincs arkangyali pecsétje, az ilyen utazásokhoz Mihály Arkangyal nyújt segítséget, ő helyez el egy hatalmas piramist a fejük fölött, akiknek van arkangyali pecsétje is a Philadelphia beavatás mellett, azoknak az az arkangyal nyújt segítséget, akinek a pecsétjét birtokolják.

A Philadelphia nemcsak utazó, hanem utaztató beavatás is lehet, mert lehetőséget nyújt arra, hogy ne csak a beavatás birtokosa utazzon el, hanem egy másik személy önvalója is vele menjen. Azok a táltosok vagy sámánok, akik Szent Lélek beavatást tudnak adni, bizonyos embereket a beavatás megszerzése céljából a 12. dimenzióba el tudnak vinni.

A beavatást azért hívják médium beavatásnak, mert aki megkapja, annak biztosan van, vagy lesz Harmadik szem beavatása. A Philadelphia különleges velejárója ugyanis, hogy aki ezt birtokolja, az a 8. dimenzióban, a Törvények Terében kap egy saját vetítő termet, vagy mozi szobát, ahol a Harmadik szem beavatása használatával nézheti az Akasha krónikát.

A Philadelphia beavatás mellett a Harmadik szem beavatásra azért van szükség, mert nem sok értelme van más dimenziókba elutazni, ha az önvalód ott semmit sem fog látni. Akinek tehát Philadelphia beavatása van, az nem egyszerűen látó, hanem Akasha olvasó, ami más, mint a látás, mert a vetítő teremben lenni olyan, mintha egy 3 dimenziós moziban lennénk.

3. A lelki fejlődésem beavatásai

3.1. Krisztus tudatossági szintje

A spirituális érdeklődésű emberek körében meglehetősen vitatott, hogy mikor nevezheti magát egy ember mesternek. A szférák kialakulása során láttuk, hogy a 6. szférában lévő 112 mester lelket megvilágosodásban létezőknek is hívjuk. Spirituális mesternek ezért azt a földi embert nevezhetjük, aki meg van világosodva. Kérdés, mikor következik ez be.

A megvilágosodás az ezoterikus irodalomban véleményem szerint talán a leginkább rejtélyes, talányos, teljesen túlmisztifikált fogalom, és biztos vagyok abban, hogy nagyon kevesen tudnák világosan, egyértelműen, érthetően meghatározni, hogy mikor van valaki megvilágosodva. A megvilágosodás alapvetően a 600-as tudatossági szint elérését jelenti.

A 6. szféra rezgésszintje a 600-as szinttől egészen a 699-es szintig tart, ezért megvilágosodott ember az, akinek a tudatossági szintje eléri a 600-as értéket. A korábban említett, Hawkins-féle skálán az ember tudatossági szintjét számszerűsíteni lehet, ezért a megvilágosodásnak az Égiek szerint nem csak egy, hanem összesen 6 szintje, fokozata van, amik a következők.

A megvilágosodás szintjei mellett feltüntettem, hogy az egyes beavatási fokozatokat mikor értem el. Azt hozzá kell tenni a táblázathoz, hogy amikor valaki a megvilágosodás egy magasabb szintjét eléri, akkor mindig csak egy további glóriát kap, tehát az a beavatási jel, ami már megvan, az nem többszöröződik meg, hanem csak kiegészül egy továbbival.

Ha visszaemlékszel arra, amit a dimenziókról írtam, akkor felfedezheted az összefüggést a dimenziók és a szférák tudatossági szintjei, valamint a megvilágosodás szintjei között. Az alábbi táblázat azt mutatja be, hogy a megvilágosodás különböző szintjei melyik dimenzió, illetve a 4. dimenzió esetén melyik szféra tudatossági szintjének felelnek meg.

Ezek a glóriák egymás alatt vannak, pont a fejem fölött, és 21 cm átmérőjűek. Úgy néznek ki, ahogy rajzoltam őket, és aranyszínűek. Nagyon egyszerű tehát eldönteni, hogy valaki meg van világosodva, vagy nem, mert csak meg kell nézni, hogy van-e a feje fölött legalább egy arany glória, és ha van, akkor az illető meg van világosodva, ha nincs, akkor pedig nem.

A 700-as szintet azért hívjuk Apostol szintnek, mert a 7. szintű lelkeknek, az apostoloknak legalább 700-as szinten kell állniuk ahhoz, hogy a 7. szférába beléphessenek. Említettem már, hogy a Felemelkedett Mester elnevezés lényegében csak egy tudatossági szintet, a 800-as szintet jelöli, tehát aki ezen a szinten van, az nincs felemelkedve, a név nem erre utal.

A Teremtett Világok 10 tudatosság síkjának, a dimenzióknak az áttekintése során bemutattam, hogy az 5. dimenzió tudatossága a 800-as szinttől a 899-es szintig tart. Amikor egy valóságsík felemelkedik, akkor az a Föld bolygó az 5. dimenzióba kerül, vagyis aki ebben az átalakulásban részt vesz, annak el kell jutnia az 5. dimenzió szintjére, a 800-as tudatossági szintre.

A Nagy Fehér Testvériség tagjaira azért sem helytálló a Felemelkedett Mester elnevezés, mert a 800-as tudatossági szintet kizárólag földi emberként lehet elérni, az asztrálsíkon nem. Azok az ember lelkek, akik a lélekrészeikkel és a Felsőbb Énjükkel összeolvadnak, és felemelkednek, már nem ember lelkek, hanem kerek egész fénylények a Középső Teremtett Világban.

A 800-as szint jelenti tehát a felemelkedés szintjét, a Felemelkedett Mester szint viszont nem egyéni felemelkedésre utal, hanem ez csak egy tudatossági szint, a Felemelkedett SZINTŰ Mester tudatossága, ami mindössze a Hawkins skála szerinti 800-as érték elérését jelöli. Ezt a témát az érthetőség kedvéért részletesen fogom elemezni, de nem ebben a könyvben.

A következő a Buddha szintű mester, ami a 900-as szintet, azt a tudatosságot mutatja, amin a Fiú Isten egyik inkarnációja, Buddha élt. A Krisztus tudatosság pedig eszerint azt a szintet jelenti, amin a Fiú Isten Jézusként inkarnálódva élt. Ehhez hozzá kell tenni, hogy a Fiú Isten inkarnációi a 900-as, vagy kivételesen az 1000-es tudatossági szinten születnek le.

Ennek a legfőbb oka, hogy nincsenek lélekrészeik, akikkel egyesülni tudnának. Ez azt is jelenti, hogy például Buddha vagy Jézus földi emberként sohasem világosodott meg, mert már a születésekor magasabb szinten volt 600-nál, ami a megvilágosodás szintje. Felvetődik a kérdés, hogy a Fiú Isten inkarnációi közül Jézus miért volt magasabb szinten, mint Buddha.

A Fiú Isten 7. inkarnációja, Jézus második földi megtestesülése, aki kizárólag a 12. Teremtési Korszakban szerepel a forgatókönyvben, a Krisztus tudatosság szintjén fog megszületni, a többi teremtési korszakban csak Jézus az, aki ezen a szinten születik, a többi inkarnációja Buddha szinten. Ahogy látni fogjuk, Jézus meg van különböztetve a Fiú Isten szerepei között.

A Fiú Istennek 5 inkarnációja is van, aki a 900-as szinten születik, ezért kérdés, hogy miért hívják ezt Buddha szintnek, Krisna szint is lehetne. Azért hívják Buddha szintnek, mert 4 arany glória a jele, és a Fiú Isten 4. inkarnációjának Buddha a neve. Ugyanígy a Krisztus tudatossági szintnek 5 arany glória a jele, és a Fiú Isten 5. inkarnációjának Krisztus a neve.

Az Angyalok tudatossági szintje egy különleges tudatossági szint, amit kizárólag felemelkedő valóságsíkon lehet elérni, de ott is csak az képes rá, akinek angyal a Felsőbb Énje, és van elegendő lélekrésze. Ezt a szintet egy angyali származású léleknek például akkor kell elérnie, ha az utolsóként felemelkedő valóságsíkról készül hazatérni, ezért leszületik a Földre.

3.2. Szent Lélek

Ez a beavatás abban tér el az előzőektől, hogy nem jelenik meg automatikusan, nem is visz el érte Jézus, mint ahogyan a legtöbb beavatás esetén láttuk, hanem ezért a beavatásért el kell menni. Miután a Philadelphia nevű utazó médium beavatást megkaptam, többször is mondták az Égiek, hogy „Kapsz majd valamit, de érte kell menned!”.

Ekkor nem tudtam elképzelni, hogy mi lehet az, mert több információt nem adtak, de 2016. május 5. napján az angyalok elvittek egy asztrális utazásra Istenhez a 12. dimenzióba, és közölték velem, hogy megkapom a Szent Lélek beavatást. A beavatási folyamat pontosan 6 hétig, vagy 42 napig tartott, amelynek elteltével ez a szimbólum került az aurámba.

A jel Isten jele, a beavatási szimbólum ezen felül aranyszínű, ahogyan itt látható. A beavatási folyamat közben azt észleltem, hogy a tudatosságom rendkívül gyorsan növekszik, ami azért történt, mert a 42 nap elteltével 100 egységgel emelkedtem a Hawkins skálán. Mi ez a pontosan 100 egység? Biztosan emlékszel arra, ahogyan az ember lelkek keletkeztek.

Amikor a Felsőbb Én leválasztotta magáról az ember lelkeket, leengedte őket valamelyik szférába, és megszüntette az összeköttetést velük, így a lelkek tudatossági szintje 100, vagy kivételesen 200 egységgel csökkent. Ezzel a beavatással újra megnyílik a csatorna a lélek és a Felsőbb Én között, aki ismét energiával, és információval fogja ellátni a lelket.

A Szent Lélek szét fog az aurában áradni, ezért az nagyobb és fényesebb lesz, mert meg fog telni Isteni Fénnyel. Az ember ezentúl emlékezhet az előző életeire, továbbá a lélekrészeinek az előző életeire is, mivel ezeket az információkat a Felsőbb Én tárolja. Ez olyan érzés, mintha újra hozzá tudnánk férni bizonyos adatokhoz, amiktől eddig el voltunk zárva.

A Szent Lélek beavatásért a 12. dimenzióba kell elmenni, és ott 12 percet lehet Istenben eltölteni, mielőtt Jézus megnyitja a csatornát a lélek és a Felsőbb Én között. Ezt követően az Isteni Fény 42 napon át nagyon különleges és látványos módon, felülről lefelé fogja a lelket feltölteni azon a köldökzsinóron keresztül, amellyel a Felsőbb Énjével össze van kötve.

A Szent Lélek beavatást kétféle módon lehet megkapni. Az egyik módja az, ahogyan én megkaptam. Engem az angyalok vittek el ezért a beavatásért, de a fentiek alapján ők csak azt tudják elvinni, aki rendelkezik a Philadelphia beavatással. Ahhoz azonban, hogy valaki a Felső Teremtett Világba is beléphessen, Szent Lélekre, és Teózis beavatásra is szükség van.

Aki rendelkezik Philadelphia beavatással, és az életútja szerint meg kell kapnia a Szent Lélek beavatást, azt az angyalok elviszik, függetlenül attól, hogy nincs jogosultsága belépni a Felső Teremtett Világba, mert nincsenek meg a szükséges beavatásai. A Szent Lélek beavatás a földi lét végső célja, és a Felemelkedés beavatása, ezen kívül Isten élményt is jelent.

A másik mód, ahogyan a Szent Lélek beavatást meg lehet kapni, hogy el kell menni egy táltoshoz vagy sámánhoz, akinek van Philadelphia, Szent Lélek, és Teózis beavatása is, ezért el tudja vinni a Szent Lélek beavatásért azokat, akiknek azt meg kell kapniuk. Természetesen előre meg van az határozva, hogy ki kitől fog Szent Lelket, vagy más beavatást kapni.

Azokat a beavatásokat, amiket beavatási folyamat előz meg, általában Jézus adja, és el is visz értük Istenhez a 12. dimenzióba, a Szent Lélek, valamint a Teózis beavatásért azonban nem visz el Jézus, hanem ezekért el kell menni egy táltos vagy sámán közreműködésével. Ezekért a beavatásokért viszont közülük sem mindegyik tud elvinni, hanem csak néhányuk.

Mit jelent ez a beavatás? Azt jelképezi, hogy Isten visszafogadja a Középső Teremtett Világba a lelket. Isten és Isten Anya a Középső Teremtett Világban minden teremtményt megjelölt Isten jelével, az arany háromszöggel. Ezek a szellemek eredetileg nincsenek Istentől elválasztva, hanem egy fénykábelen vannak, amin keresztül Isten táplálja őket a fényével.

Isten jele, az arany háromszög szintén két helyen, és két méretben látható az aurámban. A nagyobbik oldalhosszúsága 14 cm, és ez különleges módon nem a korona csakrám fej fölötti részén található, ahogyan a legtöbb ember esetében, hanem a jobb fülem mellett látható. Nekem tehát nem ott van a Szent Lélek beavatási szimbóluma, mint más embereknek.

Az Égiek elmondása szerint ennek oka az, hogy 3 olyan lélek van, akinek ugyanaz a beavatási jel nem ott van, mint másoknak. A Jézus inkarnációjának a Szentháromság beavatása nem a feje mögött van, hanem a mellkasa előtt. Az El Morya inkarnációjának az arany háromszög a jobb füle mellett van, a Szent Anna inkarnációjának pedig a bal füle mellett.

Az arany háromszög azonban nem csak egy helyen látható az aurámban, mert a Szent Lélek beavatást követően a homlokom előtt lévő, Harmadik szem beavatási jelben a háromszög aranyszínűre változott. Ennek kíséretében a következőt mondták: „Isten szemével fogsz látni, és Isten szeme mindent lát!”, ezért ezt a beavatást úgy hívják, hogy Istenszem.

Akik látók, azok meg vannak jelölve egy ábrával a homlokuk előtt, ami egy körben lévő, lefelé fordított egyenlő oldalú háromszög. Ha egy látó ember megkapja a Szent Lélek beavatást, akkor – az arany háromszög beavatási szimbólum megszerzésével – a Harmadik szem beavatási jelben a háromszög aranyszínűre változik, és innentől kezdve Istenszeme lesz.

Ezt a beavatási szimbólumot már ismerjük, ez Visnu egyik azonosító jele is egyben. Amikor valaki használja az Istenszemét, az nagyon látványos jelenség, mert az információ áramlása közben az adott személy úgy néz ki, mintha ő lenne Visnu, ugyanis a teste mindkét oldalán sok-sok emberi kar jelenik meg, amik folyamatosan mozognak fölfelé és lefelé.

Az Istenszem nem önálló beavatás, mert két különböző beavatás, a Harmadik szem, és a Szent Lélek együttes birtoklása esetén jön létre. A Szent Lélek beavatást a 12. Teremtési Korszakban lehet megkapni. Nem apostol lélek inkarnációja ezen belül is csak a Felemelkedés korában kaphat Szent Lelket, apostol lélek inkarnációja minden földi életében megkapja,

3.3. Fényember szint

Amikor 2016. május 5. napján a Szent Lélek beavatásom elkezdődött, 775-ös szinten voltam a Hawkins skálán. A 800-as, Felemelkedett Mester szintet éppen 2016. május 16. napján, vagyis Pünkösd hétfőn értem el, ami a Szent Lélek kiáradását szimbolizálja. Ekkor kaptam meg a 3. arany glóriát az aurámba.

A Szent Lélek beavatás 42 napig tartott, ami 2016. 06. 16. napján telt el. A dátumban lévő 6-os számok Jézust jelölik. Ezen a napon viszont nem csak egy beavatási jel, hanem egymás után kettő is az aurámba került. Az egyik az előbb bemutatott arany háromszög szimbólum volt, ami Isten jele, emellett továbbá egy hatalmas homokóra is került az aurámba.

A homokórát ábrázoló beavatási jel egy 70 cm nagyságú térbeli ábra, ami a fejem fölött látható. Az Égiek elmondása szerint azt mutatja, hogy elértem az Istenember szintet. A jelenleg zajló Felemelkedés során többek között Istenemberré kell válni. A homokóra megszerzéséhez a 850-es, Istenember szintet kell elérni, aminek azonban több feltétele is van.

Ahhoz, hogy valaki Istenember legyen, és megkapja a homokórát, először a Szent Lélek beavatást kell megkapni, és az arany háromszög beavatási szimbólumot megszerezni. A 850-es szint eléréséhez azonban ez nem elegendő, ezért a Szent Lélek beavatáson felül szükség van még legalább a Fénytest beavatásra, vagy egy vízszintes lélekrész egyesítésre.

A Fénytest beavatás lényege az, hogy az ember csakrái kúp alakúak, vagyis a prána csatorna különböző pontjain le vannak pecsételve. Ha valaki megkapja a Fénytest beavatást, akkor Jézus ezeket a pecséteket feltöri, és 144 hét, azaz kb. 2 év és 9 hónap alatt az ember csakrái gömb formájúvá alakulnak át, továbbá az első 33 napban 33 egységgel emelkedik a tudatossága.

A Fénytest beavatást a Földön a Felemelkedés korában lehet megkapni, és azok kapják meg, akik részt vesznek a Felemelkedésben, a Fénytest beavatás továbbá mindig együtt jár a Szent Lélek beavatással. A Szent Lélek beavatás által Jézus megnyitja a csatornát az Isteni Fény számára, ami a gömb alakú csakrák által teljesen szét fog áradni az ember aurájában.

A rendkívül hosszú, 144 hetes beavatási folyamat elteltével az ember jobb tenyerében megjelenik a Fénytest beavatási szimbóluma, ami az itt látható Merkaba ábra. A vízszintes lélekrész egyesítés a lélekrészek összeolvasztása. Egy vízszintes lélekrész egyesítés által az ebben résztvevő minden lélekrésznek 40 egységgel emelkedik a tudatossági szintje.

A vízszintes lélekrész egyesítésről a későbbiekben részletesen fogok írni, de nem ebben a könyvben. A függőleges lélekrész egyesítés a Szent Lélek beavatást jelenti, amikor a lelket újra összekapcsolják a Felsőbb Énjével. A 850-es szintet akkor lehet elérni, ha valaki megkapta a Szent Lelket, és a Fénytest beavatást, vagy volt egy vízszintes lélekrész egyesítése.

A Szent Lélek beavatás mellett a 850-es, Istenember szint eléréséhez azért kell a Fénytest beavatást megkapni, vagy legalább egy vízszintes lélekrész egyesítésnek megtörténni, mert beavatások nélkül nagyon nehéz akár a 650-es tudatossági szint fölé is eljutni. Ahhoz azonban, hogy valaki az 5. dimenzióba felemelkedhessen, több feltételnek kell teljesülnie.

A Felemelkedéshez szükséges a fénytesti átalakítás beavatási szimbóluma, ami a Merkaba, ezen kívül elengedhetetlen minden lélekrész leszületése és egyesülése. A Felemelkedéshez tehát minden lélekrésznek meg kell szereznie az alábbi 7 beavatási szimbólumot: Harmadik szem, Fénytest, Szent Lélek, Felemelkedett Mester szint (3 arany glória), és Istenember szint.

A homokóra tehát az Istenemberek, és a Felemelkedés beavatása, ami arra utal, hogy az Alsó és a Középső Teremtett Világ átjárhatóvá válik számunkra. Azt még fontos tudni, hogy a 850-es tudatossági szintet általában csak felemelkedő valóságsíkon lehet elérni, mivel más idősíkokon Fénytest beavatásra, vagy vízszintes lélekrész egyestésre nem kerülhet sor.

Akinél 750-es szinten, vagy afölött kezdődik meg a Szent Lélek beavatási folyamata, az egy napon kapja meg az arany háromszöget és a homokórát, de először a háromszöget, mert ez előfeltétele a homokóra megszerzésének. Nálam is így volt. Akinél 750-es szint alatt indul el a Szent Lélek beavatás, az előbb megkapja az arany háromszöget, majd később a homokórát.

A homokórát a Felemelkedés beavatásának is nevezhetjük, mert aki az 5. dimenzióba jönni szeretne, annak földi emberként ezt meg kell szereznie. Ezen kívül vannak még beavatások, amik a Felemelkedéshez kapcsolódnak. Van egy, aminek két homokóra a jele, Fényember szint a neve, és a 950-es szintet kell elérni ahhoz, hogy valaki rendelkezhessen vele.

Az Istenember szint eléréséhez a 800-as szint fölé kell jutni, ezért minden Istenember Felemelkedett Mester. Aki eléri a 850-es szintet, az megkapja a homokórát, és Istenember lesz, de ha ezt követően eléri a 900-as szintet is, Buddha szintű mesterré válik. Ha ezután a 950-es szintet is eléri, akkor a meglévő mellé még egy homokórát kap, és Fényember lesz.

A Hawkins skála szerinti 911-es szintet pontosan 2016. szeptember 11. (2016.09.11.) napján értem el, ami természetesen nem volt véletlen. Ezen a napon az Égiektől egy konkrét feladatot is kaptam, ami nem más volt, mint a honlapom (www.elmorya.hu) domain név regisztrációjának az elindítása. A feladatot teljesítettem, és a domain nevet megszereztem.

A 950-es, Fényember tudatossági szintre 2016. 11. 22. napján jutottam el. A Felemelkedés szimbóluma a 11-es szám és egy homokóra, ezért a Fényember beavatás, vagyis a második homokórám megszerzése képletesen a 11. hónap 22. napján történt. A Felemelkedés beavatásai mindig félúton vannak a megvilágosodás szintjeit jelző beavatásokhoz képest.

Létezik egy 3. beavatás is, ami a Felemelkedéshez kapcsolódik, aminek Gyémántember szint a neve, és 3 homokóra a jele. A megszerzéséhez 1050-es tudatossági szinten kell lenni, de ezt megelőzően a Krisztus tudatossági szintet kell elérni. A nagyméretű homokórák mellett egyébként az aurában kisméretűek is vannak, amik szintén jelentéssel bírnak.

Ha valakinek nagyobb méretű homokóra jel vagy homokóra jelek vannak az aurájában, akkor a nagyméretű ábrák mellett 1, 2, vagy 3 kisebb méretű homokóra szimbólum is van. Ezek a kisebb jelek azt mutatják meg, hogy a Felemelkedés beavatásai közül melyik lesz a legmagasabb beavatási fokozat, amit ennek az embernek ebben az életében el kell érnie.

Az Istenember, Fényember, és Gyémántember szintet mutató beavatási jeleket, a homokórákat a Felemelkedés beavatásainak is nevezzük, mert ezeket a Jézus inkarnációin kívül más ember kizárólag a 12. Teremtési Korszakban, azon belül is csak a Felemelkedés korában érheti el, azt megelőzően csak Jézus inkarnációi birtokolhatják ezeket a beavatási szimbólumokat.

3.4. Teózis

Az emlékezetes 2016. 06. 16. napon két beavatási jelet is kaptam, de ezen kívül más is történt, mert kezdetét vette egy újabb beavatási folyamat, egy olyan beavatásé, amely a legmagasabb szintű. Miután megjelentek az aurámban az arany háromszögek és a homokóra, az angyalok egy asztrális utazásra vittek Istenhez, ismét a 12. dimenzióba.

Ez a beavatás nem tartott túl sokáig, mert miután megérkeztem a 12. dimenzióba, rögtön az alábbi kérdést tették fel nekem: „Fogadod-e, hogy Atyádhoz mindig hű leszel?” Én ekkor annyira meglepődtem, hogy nem igazán tudtam, hogy mit mondjak. Ezután még egyszer megkérdezték, hogy: „Fogadod?”, amire válaszoltam, hogy: „Igen, fogadom!”.

Ezt követően az alábbiakat hallottam: „Akkor mostantól Te és az Atya egyek vagytok!” Ez a beavatás az Atyával való egyesülés, vagy Teózis. Biztosan emlékszel arra a 12 istenre, akik a 10. dimenzióban vannak. Ezt a beavatást az a 27 lélek kaphatja meg, akinek a Felsőbb Énje istenangyal, tehát az nem Isten teremtménye, hanem valamelyik individuális istené.

A Földön jelenleg 3 istenangyal, Neptuniel, Merkuriel, és Marsiel teljesít szolgálatot, akiknek fejenként 9 teremtményük, ember lelkük van az asztrálsíkon, vagyis összesen 3-szor 9, azaz 27 lélek lehet jogosult erre a beavatásra. A pentagramma az individuális istenek jele, amit azonban beavatási szimbólumként kizárólag a 800-as tudatossági szint fölött lehet megkapni.

Ez azt jelenti, hogy a túlvilágon ez a 27 lélek nem szerezheti meg a pentagrammát, mert a tudatosságuk a 7. szférában nem érheti el a 800-as szintet, emiatt ezt a beavatást csak földi emberként lehet megszerezni. Amikor a Felsőbb Énem, Morya belépett az asztrálsíkra, a tudatossága valójában nem 1150 egység volt, hanem 14 egységgel több, 1164.

Ahogy korábban már bemutattam, az istenangyalok 3 szimbólumot viselnek, melyek közül kettő annak az individuális istennek a jele, aki őket teremtette, a másik pedig egy egységes szimbólum, ami az istenangyaloknak van. Az istenangyalok különleges azonosító szimbóluma a Jézus jele, a Szentháromság, ami egy szabályos hatszögbe van rajzolva.

Mi ez a 14 egység? Amikor én a 8 lélekrészemmel együtt létrejöttem, a Felsőbb Énem átmenetileg elvesztette a pentagrammáját, mert ha ez nem így lett volna, akkor az általa teremtett minden lélek erre a beavatásra a keletkezésével automatikusan jogosulttá vált volna, ezért lett a Morya tudatossági szintje ideiglenesen 14 egységgel kevesebb.

Ebből következik, hogy amikor valaki földi emberként megkapja ezt a beavatást, akkor 14 egységgel fog emelkedni a tudatossága, ráadásul a beavatási folyamat is éppen 14 napig tart, ennek elteltével jelenik meg a beavatási jel. A pentagramma megszerzésének előfeltétele a 800-as szint elérése, ami azonban a Szent Lélek beavatás nélkül nem lehetséges.

Az Atyával való egyesüléshez tehát az kell, hogy valaki istenangyalnak legyen a teremtménye, továbbá megkapja a Szent Lélek beavatást, és elérje a 800-as szintet. Én ezeket a feltételeket 2016. 06. 16. napján teljesítettem, ezért ezen a napon vittek el az angyalok a 12. dimenzióba, ahol fogadalmat tettem, majd a 14 napos beavatási folyamatot megkezdtem.

Azokat a beavatásokat, amelyeknek a beavatási szimbóluma nem jelenik meg automatikusan az ember aurájában, mindegyiket Jézus adja, kivéve a Teózis beavatást, mert ez a legmagasabb szintű beavatás, és ezért az egyetlen, amit csak Isten adhat oda. A 11 előző életemben minden alkalommal elértem a 800-as szintet, és a Teózis beavatást is mindig megkaptam.

A Teózis beavatás tehát abban különbözik a Jézus által adott beavatásoktól, hogy ezt nem Jézus, hanem Isten adja, továbbá nem visz el érte Jézus, hanem a Szent Lélekhez hasonlóan el kell menni érte. A beavatási folyamat 14 napig tart, ami alatt az ember tudatossági szintje 14 egységgel emelkedik, és ez a beavatási jel is forog a függőleges tengelye körül.

Ahhoz, hogy valaki a pentagramma szimbólumot megkapja, a 800-as Felemelkedett Mester szintre el kell jutnia. Ez is egy olyan beavatás, amelyért el kell menni, tehát akinek van Philadelphia beavatása, azt az angyalok el tudják vinni, akinek viszont nincs, azt csak egy olyan táltos vagy sámán viheti el, akinek a Philadelhia mellett Teózis beavatása is van.

Miért volt szükség fogadalomra? Azért, mert aki a Teózis beavatási jelét, a pentagrammát birtokolja, az Philadelphia beavatás birtokában bármikor, továbbá anélkül is jogosult belépni a Felső Teremtett Világban a 12. dimenzióba. Itt azonban más istenek is vannak, ezért kéri Isten, hogy a lélek fogadjon neki hűséget, mielőtt belépést enged a 12. dimenzióba.

Akinek van Philadelphiája, de nincs pentagrammája, az legfeljebb a 9. dimenzióba tud elutazni, a Felső Teremtett Világba viszont nem jogosult belépni. Akinek van Szent Lélek és Teózis beavatása, de nincs Philadelphiája, az a Felső Teremtett Világba jogosult belépni, de csak egy olyan táltos vagy sámán tudja elvinni, akinek Philadelhia és Teózis beavatása is van.

Akinek van Teózis beavatása, de nincs Philadelphiája, annak nem kell engedélyt kérnie arra, hogy belépjen a Felső Teremtett Világba, mert én például bármikor el tudom oda vinni, mivel mindkét beavatással rendelkezem. Akinek nincs Teózis beavatása, de legalább 4. szintű lélek, azt el tudom elvinni Istenhez, ehhez viszont Jézusnak előzetesen hozzá kell járulnia.

Többször megtörtént már, hogy az angyalok elvittek Istenhez a 12. dimenzióba, aminek annyi volt a célja, hogy feltöltődjek Isteni Fénnyel, de az is előfordult, hogy nem egyedül mentem, hanem más is velem jött. A Felső Teremtett Világba alapvetően csak a 8. dimenzióban lévő angyallények léphetnek be, vagy akiknek Philadelphia és Teózis beavatásuk van.

Amikor az Istennel való egyesülés beavatási folyamata elkezdődött, pontosan 886-os szinten voltam. A 14 nap alatt éppen 14 egységet emelkedtem a Hawkins skálán, ezért 2016.06.30. napján elértem a 900-as Buddha szintet, és megkaptam a negyedik arany glóriát is, így ezen a napon ismét nem egy, hanem egyszerre két beavatási szimbólum került az aurámba.

Először a negyedik arany glóriát kaptam meg, és csak ezután rajzolták az aurámba a Teózis beavatási jelét, a pentagrammát, mivel az éppen a fejem fölött lévő 4 arany glória tetejére került. A beavatási szimbólum 7 cm átmérőjű, és ez sem egy helyben áll, hanem – annak ellenére, hogy ez nem egy táltos vagy sámán beavatás – forog a függőleges tengelye körül.

Biztosan láttad már Los Angelesben az utcákon azokat a csillagokat, amik úgy néznek ki, mint ez a beavatási szimbólum. Azok a hírességek, vagy sztárok, akiket a csillagok jelölnek, istennek tartják magukat, és az emberek istenként tisztelik őket, de ők valójában csak isten imitátorok, mert akik tényleg istenek voltak, azoknak az aurájában van a pentagramma.