Adatkezelési Tájékoztató

 

1. Általános rendelkezések

1.1. A jelen Adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: adatkezelési tájékoztató) célja, hogy a www.elmorya.hu weboldal (továbbiakban: honlap) használata, és a szolgáltatás igénybe vétele során a jogszabályokban előírt adatvédelmi rendelkezések betartásáról tájékoztatást adjon.

1.2. A honlap tulajdonosa és a szolgáltatás nyújtója Dr. Tenják Tamás egyéni vállalkozó jézusi képességű táltos (továbbiakban: adatkezelő).

1.3. Adatkezeléssel érintett a honlapot használó, az állapot felmérést igénylő, és a szolgáltatást igénybe vevő természetes személy (továbbiakban: érintett).

1.4. Szolgáltatásnak minősül az érintett által adatkezelőtől igénybe vehető bármely ingyenes vagy visszterhes spirituális jellegű szolgáltatás (továbbiakban: szolgáltatás).

1.5. Adatkezelő tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos, és tisztességes adatkezelésre.

1.6. A szolgáltatást adatkezelő személyesen nyújtja, ahhoz közreműködőt nem vesz igénybe.

1.7. Az adatkezelési tájékoztató hatályba lépésének napja 2022. szeptember 01. napja.

2. Adatkezelő

Név: Dr. Tenják Tamás egyéni vállalkozó
Adószám: 59431819135
Nyilvántartási szám: 57463661
Statisztikai számjel: 59431819960923115
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 11.
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Dohány utca 19.
Főtevékenység: Spiritiszta szolgáltatás (ÖVTJ-kód: 960906)
Tevékenység hatósági engedélyhez kötött-e: nem
E-mail cím: elmorya [kukac] elmorya [pont] hu
Honlap: http://www.elmorya.hu
Mobil: 06 (70) 770-1509
Tárhely szolgáltató: www.domain-tarhely.net

3. Adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

  1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  2. 2016/679/EU Rendelet (2016.április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről
  3. 2001. évi CVIII törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  4. 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
  5. 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
  6. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

4. Adatkezelés állapot felmérés igénylése során

 4.1. A honlapon kezdeményezett ingyenes állapot felmérés igénylő űrlap kitöltésével az érintett kifejezett és előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatkezelőtől elektronikus levélben megkapja a személyre szóló állapot felmérését.

4.2. Az állapot felmérés igénylésekor az érintett a teljes nevét (vezeték és keresztnevét) és az e-mail címét adja meg. Az érintett hozzájárul, hogy a nevét és az e-mail címét adatkezelő a szolgáltatás későbbi igénybe vételének megkönnyítése érdekében korlátlan ideig tárolja.

4.3. Az elkészült állapot felmérésen az érintett neve (vezeték és keresztneve), és a készítés dátuma szerepel. Az érintett hozzájárul, hogy az elkészült állapot felmérést adatkezelő a szolgáltatás későbbi igénybe vételének megkönnyítése érdekében korlátlan ideig tárolja.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott teljes név (vezeték és keresztnév).
Az adatkezelés célja: Az állapot felmérés elkészítése, a kapcsolat felvétel, és a szolgáltatás későbbi igénybe vételének megkönnyítése céljából kezeljük.

Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott e-mail cím.
Az adatkezelés célja: Az állapot felmérés elküldése, a kapcsolat felvétel, és a szolgáltatás későbbi igénybe vételének megkönnyítése céljából kezeljük.

5. Adatkezelés szolgáltatás igénybe vétele során

 5.1. Az állapot felmérés igénylését követően kerülhet sor szolgáltatás igénybe vételére, ami történhet személyesen (rendelőben, kiszállással) vagy telefonkapcsolat útján. Szolgáltatásokat megrendelni személyesen, telefonon, és e-mailben is lehetséges.

5.2. A személyes bejelentkezés kizárólag számkijelzett telefonhívással, vagy telefonos elérhetőség közlésével történhet. Az érintett hozzájárul, hogy a nevét és a telefonszámát adatkezelő a későbbi kapcsolatfelvétel megkönnyítése érdekében korlátlan ideig tárolja.

5.3. A szolgáltatások távolból történő igénybe vétele esetén a megrendelés után adatkezelő az érintett által megadott e-mail címre díjbekérőt küld, a szolgáltatás igénybe vétele az ellenszolgáltatás megfizetése után történhet.

5.4. A szolgáltatás igénybe vételéről adatkezelő elektronikus számlát állít ki, amin az érintett lakcímét fel kell tüntetni, ezért a szolgáltatás igénybe vételének feltétele, hogy az érintett a lakcímét (irányítószám, helység neve, közterület neve, jellege, házszám) közölje.

5.5. A hatályos jogszabályok értelmében adatkezelő kisadózónak minősül, ezért a szolgáltatást csak természetes személyek vehetik igénybe. Adatkezelő számlát kizárólag magánszemély nevére állít ki, amit az érintett által megadott e-mail címre küld meg.

5.6. Az érintett hozzájárul, hogy az általa megadott telefonszámon, e-mail címen, adatkezelő által ismert egyéb elérhetőségén adatkezelő bármikor kapcsolat felvételt kezdeményezzen, és szolgáltatás nyújtására vonatkozó ajánlatával, vagy egyéb célból bármikor megkeresse.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott teljes név (vezeték és keresztnév).
Az adatkezelés célja: A kapcsolatfelvétel, a szolgáltatás igénybe vételének megkönnyítése, a szolgáltatás igénybe vétele, és a számla kiállítása céljából kezeljük.

Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott lakcím, számlázási cím.
Az adatkezelés célja: A szolgáltatás személyes igénybe vétele (kiszállás), és a számla kiállítása céljából kezeljük.

Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott e-mail cím.
Az adatkezelés célja: A kapcsolatfelvétel, a szolgáltatás igénybe vételének megkönnyítése, illetve a díjbekérő, és a számla megküldése céljából kezeljük.

Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott telefonszám.
Az adatkezelés célja: A kapcsolatfelvétel, a szolgáltatás távolból történő igénybe vétele, és igénybe vételének megkönnyítése céljából kezeljük.

6. Adatkezelés jogalapja

6.1. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

6.2. A honlapra történő belépés, az állapot felmérés igénylése és a szolgáltatások igénye vétele önkéntes.

6.3. Az érintett által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át.

7. Érintett jogai

7.1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

7.2. Az érintett a fenti jogai érvényesítését az elmorya [kukac] elmorya [pont] hu e-mail címen kezdeményezheti.

7.3. Adatkezelő a kérelmet legfeljebb 15 napon belül teljesíti.

8. A tiltakozáshoz való jog

8.1. Az érintett az elmorya [kukac] elmorya [pont] hu e-mail címen tiltakozhat az adatkezelés ellen.

8.2. Adatkezelő a tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb idő, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

9. Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés

9.1. Ha az érintett úgy véli, hogy visszaélés történt az honlapon megadott adataival, az elmorya [kukac] elmorya [pont] hu e-mail címre küldött levélben panaszt tehet az adatkezelőnél.

9.2. Adatkezelő a panaszt legfeljebb 15 napon belül kivizsgálja, és ennek eredményéről értesíti az érintettet.

9.3. Ha ezzel az érintett nem ért egyet, joga van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: 06-1-391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat [kukac] naih [pont] hu
Weboldal: naih.hu

10. Adatkezelés a honlap használata során (cookie-k)

10.1. A cookie-k (sütik) feladata:

– információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
– megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
– megkönnyítik a weboldal használatát;
– minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis  adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

10.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az elmorya.hu weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

10.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az elmorya.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az elmorya.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatokat a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig – vagy addig  amíg a látogató nem törli őket – a látogató számítógépén, vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak.